Fibonacci 2048

Zdania złożone podrzędnie
Zdanie podrzędnie złożone – zdanie złożone z wielu zdań składowych, w którym jedno z nich (zdanie podrzędne) wynika z drugiego (zdania nadrzędnego) i zastosowane samodzielnie nie zachowuje sensu, np. Okazało się, że pisały o tym wszystkie gazety. Zdania składowe oddziela się przecinkiem.
- przydawkowe (jaki? jaka? jakie? czyj? czyja? czyje? który? która? które? ile? czego? z czego?) – np. Usta, które kłamią, zabijają duszę. (Usta, jakie? które kłamią, zabijają duszę.)
- dopełnieniowe (kogo? czego? komu? czemu? kogo? co? kim? czym? o kim? o czym?) – np. Wiem, że nic nie wiem. (Wiem, o czym? że nic nie wiem.) Odpowiadają na pytania przypadków zależnych, oprócz mianownika i wołacza.
- okolicznikowe:
miejsca (gdzie? skąd? dokąd? którędy?) – np. Tam sięgaj, gdzie wzrok nie sięga. (Tam sięgaj, gdzie? gdzie wzrok nie sięga.)
czasu (kiedy? jak długo? w jakim czasie? dopóki? odkąd?) – np. Nie mów, kiedy cię nie poproszą. (Nie mów, kiedy? kiedy cię nie poproszą.)
sposobu (jak? w jaki sposób?) – np. Wykonał zadanie, stosując najprostszą metodę. (Wykonał zadanie, jak? stosując najprostszą metodę.)
przyczyny (dlaczego? z jakiej przyczyny? z jakiego powodu?) – np. Młodzież została zdemoralizowana, ponieważ wpłynęła na nią pop-kultura. (Młodzież została zdemoralizowana, dlaczego? ponieważ wpłynęła na nią pop-kultura.)
celu (po co? w jakim celu?) – np. Żołnierze wyruszyli, by walczyć na wojnie. (Żołnierze wyruszyli, w jakim celu? by walczyć na wojnie.)
przyzwolenia (mimo co? mimo czego? wbrew czemu?) – np. Dostał piątkę, mimo że popełnił błędy. (Dostał piątkę, mimo czego? mimo że popełnił błędy)
stopnia i miary (ile? jak bardzo?) – np. Praca w nadgodzinach opłaciła się tak bardzo, że zarobiłem więcej. (Praca w nadgodzinach opłaciła się tak bardzo, jak bardzo? że zarobiłem więcej.)
warunku (pod jakim warunkiem?, w jakim wypadku?, w razie czego?) Wstęp jest dozwolony pod warunkiem, że kieszenie zostaną opróżnione. (Wstęp jest dozwolony pod warunkiem, pod jakim warunkiem? że kieszenie zostaną opróżnione.)
- orzecznikowe (kim jest? czym jest? jaki jest?) – np. Nie byłem zawsze taki, jaki jestem. (Nie byłem zawsze taki, nie byłem jaki? jaki jestem.)
- podmiotowe (kto? co?) – np. Kto się uczy, ten zda egzamin. (Ten zda egzamin, kto? kto się uczy.)

Jest to fragment artykułu Zdania złożone podrzędnie z darmowej encyklopedii Wikipedia. Na Wikipedii dostępna jest lista autorów.
Na pl.wikipedia.org artykuł Zdania złożone podrzędnie był wyświetlany 23 razy w ciągu ostatnich 30 dni. (Stan z dnia: 07.10.2013)
Zdjęcia dotyczące Zdania złożone podrzędnie
Miniatura:
Oryginał:
Wyniki wyszukiwania na Google i Bing
15
6
1
Zdanie złożone
Zdanie złożone. zdanie, które zawiera więcej niż jedno orzeczenie, jest zdaniem złożonym Usłyszał dzwonek, wybiegł na przerwę, nie zdążył jednak zjeść ...
www.zso6.kielce.edu.pl/pol-skladnia3.htm
1
>30
2
Zdanie podrzędnie złożone – Wikipedia, wolna encyklopedia
Zdanie podrzędnie złożone – zdanie złożone z wielu zdań składowych, w którym jedno z nich (zdanie podrzędne) wynika z drugiego (zdania nadrzędnego) i ...
pl.wikipedia.org/wiki/Zdanie_podrz%C4%99dnie_z%C5%82o%C5%BCone
2
>30
3
Składnia. Zdania współrzędnie i podrzędnie złożone - WIEM ...
Zdania złożone to zdania, które mają więcej niż jedno orzeczenie. Wyróżniamy zdania złożone współrzędnie i podrzędnie. Zdania złożone...
portalwiedzy.onet.pl/142082,,,,skladnia_zdania_wspolrzednie_i_podrzednie_zlozone,haslo.html
3
>30
4
Zdania złożone podrzędnie - Sciaga.pl
Materiały zgromadzone w serwisie Sciaga.pl opisane tagiem: Zdania złożone podrzędnie.
www.sciaga.pl/tag/zdania-zlozone-podrzednie/
4
>30
5
Zdania złożone podrzędnie i współrzędnie - Sciaga.pl
ZDANIA ZŁOŻONE PODRZĘDNIE I WSPÓŁRZĘDNIE RODZAJE ZDAŃ PODRZĘDNYCH 1 PODMIOTOWE kot Co 2 ORZECZNIKOWE jaki jest Jaki był Kim był ...
www.sciaga.pl/tekst/32924-33-zdania_zlozone_podrzednie_i_wspolrzednie
18
7
6
Na schodach składni zdania złożonego – test
Publikacje - Język polski Beata Wlazło Na schodach składni zdania złożonego – test. Imię i nazwisko
www.modm.bialystok.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=346:na-schodach-skadni-zdania-zoonego-test&catid=26:jzyk-polski&Itemid=15
5
>30
7
Zdania złożone podrzędnie - GWO - Gdańskie Wydawnictwo ...
(s. 284). ZDANIE ZŁOŻONE PODRZĘDNIE. 1. Zaznacz poprawne odpowiedzi. Zdanie Co ma być, to będzie to zdanie złożone z podrzędnym: A. orzecznikowym .
gwo.pl/zdania-zlozone-podrzednie-s-284-m2141
6
>30
8
Rodzaje zdań złożonych z przykładami – zadania, ściągi i testy ...
Rozróżniamy zdania złożone współrzędnie, podrzędnie oraz wielokrotnie złożone. Zdanie złożone współrzędnie. Jak każde zdanie złożone, zawiera więcej niż ...
zapytaj.onet.pl/Category/002,010/2,6970713,Rodzaje_zdan_zlozonych_z_przykladami.html
7
>30
9
Zdania złożone współrzędnie i podrzędnie - co to ... - Zapytaj.com.pl
3 Sie 2011 ... Zdania złożone współrzędnie, podrzędnie... Pewnie nie jeden uczeń (i nie tylko) ma z nimi problem. W tym poradniku postaram się ...
zapytaj.onet.pl/Category/002,010/2,17262925,Zdania_zlozone_wspolrzednie_i_podrzednie__co_to_jest.html
8
>30
10
Zdania złożone współrzędnie i podrzędnie - co to ... - Zapytaj.com.pl
17 Sie 2011 ... Zdanie podrzędnie złożone – zdanie złożone z wielu zdań składowych, w którym jedno z nich (zdanie podrzędne) wynika z drugiego (zdania ...
zapytaj.onet.pl/Category/002,010/2,14852465,Zdania_zlozone_wspolrzednie_i_podrzednie__co_to_jest.html
Wyniki wyszukiwania dla "Zdania złożone podrzędnie"
Google: ok. 50.200
Zdania złożone podrzędnie w nauce
Gramatyka opisowa języka włoskiego - składnia - Uniwersytet im ...
Zdanie złożone współrzędnie. Rodzaje zdań złożonych współrzędnie. Spójniki współrzędności. Wielofunkyjność spójników współrzędności. Zdanie złożone ...
in Polish - USOSweb - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Rodzaje zdań złożonych współrzędnie. Spójniki współrzędności. Wielofunkyjność spójników współrzędności. Zdanie złożone podrzędnie. Przekształcanie ...
Gramatyka opisowa - USOS - Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Zdania złożone podrzędnie oraz ich rodzaje: zdanie podrzędne podmiotowe ( proposizione soggettiva), zdanie podrzędne dopełnieniowe (proposizione ...
Gramatyka opisowa semestr 4 - Uniwersytet Warszawski
Zdanie złożone. Zdanie współrzędnie złożone a zdanie podrzędnie złożone ; spójniki wprowadzające oba typy zdań, typologie zdań podrzędnie złożonych.
Gramatyka opisowa języka hiszpańskiego - Uniwersytet Warszawski
Typy zdania jednoczłonowego. Składnia zdania złożonego. Składnia zdania złożonego współrzędnie. Składnia zdania złożonego podrzędnie.
J.arabski - poziom C - Instytut Filologii Klasycznej i Kultury Antycznej ...
Zdania czasownikowe (modalne, pytajne). Przydawka. Dopełnienia. Okoliczniki. Zdania złożone. Zdania złożone współrzędnie. Zdania złożone podrzędnie.
Gramatyka opisowa języka rosyjskieg | Instytut Rusycystyki ...
21 Kwi 2011 ... Instytut Rusycystyki Uniwersytetu Łódzkiego Институт русистики ... Składnia zdania złożonego podrzędnie: podział, środki łączności ...
Gramatyka opisowa języka włoskiego II b - składnia (LW ... - USOSweb
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt Logowania, Nie jesteś zalogowany | zaloguj ... identyfikuje i charakteryzuje rodzaje zdań złożonych współrzędnie i ...
[PDF]Czasy i tryby we francuskich zdaniach podrzędnych - Wydawnictwo ...
... dla studentów języka francuskiego. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego ... Rodzaje i klasyfikacja zdań złożonych podrzędnie — Types et classification des ...
Zdanie podrzędnie złożone - Notatek.pl
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; dr Tomasz Leszniewski; Socjologia wychowania ... Zdanie z "weil" w zdaniu podrzędnie złożonym występuje... 04.08.
Książki na temat Zdania złożone podrzędnie
Studia nad językiem polskim
Studia nad językiem polskim
Renata Grzegorczykowa, Barbara Klebanowska, 1988
Szczegółowa klasyfikacja zdań złożonych współrzędnie ma charakter semantyczny, opiera się bowiem na relacjach znaczeniowych między kolejnymi zdaniami składowymi. Rozróżnia się na tej podstawie zdania złożone współrzędnie łączne, ...
Je̜zyk rosyjski: czasopismo dla nauczycieli
Je̜zyk rosyjski: czasopismo dla nauczycieli
1972
Omawiane są w niej problemy składni zdania złożonego we współczesnym języku rosyjskim. Zawiera objaśnienie kilku istotnych zagadnień, dotyczących zdania złożonego — złożonego współrzędnie i podrzędnie, łączonego za pomocą ...
Metodyka nauki o jȩzyku polskim
Metodyka nauki o jȩzyku polskim
Michał Jaworski, 1978
Projekt programu dla szkoły dziesięcioletniej zmienia ten porządek, wysuwając zdanie złożone współrzędnie przez złożone podrzędnie, co nie wydaje się słuszne. W związku z analizą zdań złożonych należy zwrócić uwagę na odróżnianie ...
Stylizacja gwarowa w polskiej prozie trzydziestolecia ...
Stylizacja gwarowa w polskiej prozie trzydziestolecia ...
Stanisław Dubisz, 1986
(23,7%) oraz równoważniki zdań (5,8%). Dominacja zdań złożonych podrzędnie i niewielki procent równoważników zdań świadczą o tym, że składniowa struktura całego tekstu ma przewagę elementów typowych dla stylu literackiego.
Przegląd orientalistyczny
Przegląd orientalistyczny
1972
W numerze 4 zgrupowane zostały artykuły dotyczące jednego zagadnienia składni, a mianowicie rodzajów bezspójnikowych zdań złożonych: A. N. K o n o n o w, O niektórych typach bezspójnikowego zdania złożonego podrzędnie w języku ...
Rozwój zapytań na Google


Wpisy na blogach na temat
Zdania złożone podrzędnie
Zdanie podrzędnie złożone – Wikipedia, wolna encyklopedia
pl.wikipedia.org/wiki/Zdanie_podrz%C4%99dnie_z%C5%82o%C5%BCone
Zdanie podrzędnie złożone dopełnieniowe - Zdania podrzędnie złożone - Zdania i wypowiedzenia złożone - Składnia - Gramatyka polska - Sciaga.pl
zdanie podrzędnie złożone dopełnieniowe odpowiada na pytania przypadków zależnych kogo czego komu czemu kogo co z kim z czym o kim o czym zauważyłem zdanie nadrzędne gt co
www.sciaga.pl/slowniki-tematyczne/3512/zdanie-podrzednie-zlozone-dopelnieniowe/
Zdanie podrzędnie złożone orzecznikowe - Zdania podrzędnie złożone - Zdania i wypowiedzenia złożone - Składnia - Gramatyka polska - Sciaga.pl
zdanie podrzędnie złożone orzecznikowe odpowiada napytania orzecznika jaki jest , kim jest , czym jest itd mój dziadek jest taki zdanie nadrzędne gt jaki jest że wszystkie
www.sciaga.pl/slowniki-tematyczne/3501/zdanie-podrzednie-zlozone-orzecznikowe/
Rodzaje zdań złożonych z przykładami – zadania, ściągi i testy – Zapytaj.onet.pl
Przeczytaj ściągę/opracowanie: Rodzaje zdań złożonych z przykładami
zapytaj.onet.pl/Category/002,010/2,6970713,Rodzaje_zdan_zlozonych_z_przykladami.html
Jak rozpoznać zdanie złożone z podrzędnym orzecznikowym? – zadania, ściągi i testy – Zapytaj.onet.pl
Zobacz 1 odpowiedź na zadanie: Jak rozpoznać zdanie złożone z podrzędnym orzecznikowym?
zapytaj.onet.pl/Category/002,010/2,18950703,Jak_rozpoznac_zdanie_zlozone_z_podrzednym_orzecznikowym.html
Sprawdzian gramatyczny ze zdań złożonych
Edux.pl: Sprawdzian gramatyczny ze zdań złożonych
www.edukacja.edux.pl/p-4027-sprawdzian-gramatyczny-ze-zdan-zlozonych.php
Typy zdań złożonych podrzędnie. - Gramatyka - Język polski - Bryk.pl
Zdanie złożone podrzędnie to takie wypowiedzenie, w którym jedno ze zdań jest zdaniem nadrzędnym (głównym) w stosunku do pozostałych.
www.bryk.pl/wypracowania/j%C4%99zyk_polski/gramatyka/17474-typy_zda%C5%84_z%C5%82o%C5%BConych_podrz%C4%99dnie.html
O zdaniach podrzędnie złożonych | Językowe dylematy
Opublikowano 25 marca 2012, autor: Paweł Pomianek.
www.jezykowedylematy.pl/2012/03/o-zdaniach-podrzednie-zlozonych/
Test ze zdan podrzednie orzecznikowych.doc - Dokumenty - domcia.buziaczek7 - Chomikuj.pl
Plik Test ze zdan podrzednie orzecznikowych.doc na koncie użytkownika domcia.buziaczek7 • folder Dokumenty • Data dodania: 20 lut 2012
chomikuj.pl/domcia.buziaczek7/Dokumenty/Test+ze+zdan+podrzednie+orzecznikowych,1447352029.doc
Zdania złożone TEST
www.aleklasa.pl/gramatyka-testy-na-egzaminie/skladnia/1391-zdania-zlozone-test
123