Fibonacci 2048

Zbigniew Oleśnicki
- Zbigniew Oleśnicki (1389–1455) – uczestnik bitwy pod Grunwaldem, biskup krakowski, późniejszy kardynał
- Zbigniew Oleśnicki (1430–1493) – arcybiskup gnieźnieński, prymas Polski od 1481
- Zbigniew Oleśnicki (zm. 1662) – kasztelan wiślicki, starosta opoczyńśki

Jest to fragment artykułu Zbigniew Oleśnicki z darmowej encyklopedii Wikipedia. Na Wikipedii dostępna jest lista autorów.
Na pl.wikipedia.org artykuł Zbigniew Oleśnicki był wyświetlany 127 razy w ciągu ostatnich 30 dni. (Stan z dnia: 07.10.2013)
Zdjęcia dotyczące Zbigniew Oleśnicki
Miniatura:
Oryginał:
Wyniki wyszukiwania na Google i Bing
1
>30
1
Zbigniew Oleśnicki (kardynał) – Wikipedia, wolna encyklopedia
Zbigniew Oleśnicki herbu Dębno (ur. 5 grudnia 1389 w Siennie, zm. 1 kwietnia 1455 w Sandomierzu) – biskup krakowski w latach 1423-1455, od 1449 pierwszy  ...
pl.wikipedia.org/wiki/Zbigniew_Ole%C5%9Bnicki_(kardyna%C5%82)
2
>30
2
Zbigniew Oleśnicki (prymas) – Wikipedia, wolna encyklopedia
Zbigniew Oleśnicki herbu Dębno (ur. 1430, zm. 2 lutego 1493) – arcybiskup gnieźnieński i prymas Polski od 1481, gubernator Prus (capitaneus Prussiae ...
pl.wikipedia.org/wiki/Zbigniew_Ole%C5%9Bnicki_(prymas)
3
>30
3
Zbigniew Oleśnicki – Wikipedia, wolna encyklopedia
Zbigniew Oleśnicki (1389–1455) – uczestnik bitwy pod Grunwaldem, biskup ... Zbigniew Oleśnicki (1430–1493) – arcybiskup gnieźnieński, prymas Polski od ...
pl.wikipedia.org/wiki/Zbigniew_Ole%C5%9Bnicki
4
>30
4
Oleśnicki Zbigniew - WIEM, darmowa encyklopedia
Oleśnicki Zbigniew (1389-1455), polski duchowny, polityk i mąż stanu, biskup krakowski od 1423, kardynał od 1449. Studiował w Krakowie i Wrocławiu.
portalwiedzy.onet.pl/30667,,,,olesnicki_zbigniew,haslo.html
5
>30
5
historycy.org -> Zbigniew Oleśnicki
Zapraszam do dyskusji na temat biskupa Zbigniewa Oleśnickiego, doradcy Władysława II Jagiełły i Władysława III Warneńczyka. Była to bardzo wpływowa ...
www.historycy.org/index.php?showtopic=12390
6
>30
6
Histmag.org » Zbigniew Oleśnicki – pierwszy polski kardynał
17 Gru 2012 ... 18 grudnia 1423 roku Zbigniew Oleśnicki, syn Jaśka z Oleśnicy, herbu Dębno, wielkorządcy Litwy oraz sędziego ziemi krakowskiej, został ...
histmag.org/Zbigniew-Olesnicki-pierwszy-polski-kardynal-7415
7
>30
7
Zbigniew Oleśnicki - Dziedzictwo - ekai.pl
Zbigniew Oleśnicki. Biskup krakowski, pierwszy polski kardynał. W latach 1423- 1447 wywierał decydujący wpływ na rządy w Polsce. Urodził się 5 grudnia 1389  ...
dziedzictwo.ekai.pl/text.show?id=4550
8
>30
8
Zbigniew Oleśnicki | poland.gov.pl
Według przekazu Jana Długosza, Zbigniew ochronił władcę, kiedy odłączony od swego oddziału rycerz Dypold von Köckritz zaatakował stojącego na wzgórzu ...
www.poland.gov.pl/Zbigniew,Olesnicki,14184.html
9
>30
9
Zbigniew Oleśnicki - książę kościoła i mąż stanu - Sandomierskie
20 Maj 2005 ... Zbigniew Oleśnicki urodził się 05.12.1389 roku w Siennie (Ziemia Sandomierska ). Początkowo kształcił się w szkole kolegiackiej w ...
www.sandomierskie.com/info/olesnicki.htm
10
>30
10
Zbigniew Oleśnicki - słownik postaci - Historia Polski
Zbigniew Oleśnicki. (ur. 1389, zm. 1455) biskup krakowski od 1423 roku, zaś od 1449 kardynał. Nie ukończył studiów w Krakowie, brał udział w bitwie pod ...
historia-polski.klp.pl/slp-52.html
Wyniki wyszukiwania dla "Zbigniew Oleśnicki"
Google: ok. 115.000
Zbigniew Oleśnicki w nauce
Zbigniew Oleśnicki - Notatek.pl
Kardynał Zbigniew Oleśnicki Zbigniew Oleśnicki urodził się 5 grudnia 1389 roku w Siennej w Ziemi ... Uniwersytet Warszawski; Historia literatury polskiej.
Zbigniew Oleśnicki - strona 2 - Notatek.pl
Uniwersytet Warszawski; Historia literatury polskiej. traktowanie jeńców przez Krzyżaków * Śmierć biskupa Zbigniewa Oleśnickiego ( miał 66 lat) na febrę; ...
dr Dariusz Wróbel - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Zbigniew Oleśnicki a kwestia pruska i krzyżacka, [w:] Zbigniew Oleśnicki, Książę Kościoła i Mąż Stanu. Materiały z Konferencji Sandomierz 20-21 maja 2005 ...
historycy.org -> Zbigniew Oleśnicki
Zapraszam do dyskusji na temat biskupa Zbigniewa Oleśnickiego, doradcy ... Jest to Maria Koczerska, Zbigniew Oleśnicki i Kościół krakowski w czasach jego pontyfikatu 1423-1455, Warszawa 2004. ..... Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej.
Zbigniew z Oleśnicy - Dzieje Krakowa / Biogramy
Zbigniew z Oleśnicy (Oleśnicki Zbigniew) ... szkole przy kolegiacie w Sandomierzu, następnie studiował na Uniwersytecie Krakowskim, po czym rozpoczął pracę ...
Jarosław Nikodem – Wikipedia, wolna encyklopedia
W 1995 obronił rozprawę doktorską Zbigniew Oleśnicki w historiografii ... W 2008 otrzymał nominację na stanowisko profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu im ...
Histmag.org » Zbigniew Oleśnicki – pierwszy polski kardynał
17 Gru 2012 ... 18 grudnia 1423 roku Zbigniew Oleśnicki, syn Jaśka z Oleśnicy, herbu ... oraz przedstawicieli uniwersytetu, podziękował papieżowi nie tylko w ...
Husyckie pisma na Kujawach, Mazowszu i w Wielkopolsce w XV ...
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System ... Palec, Stanisław ze Skarbimierza, Wojciech Jastrzębiec, Zbigniew Oleśnicki ...
| Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego
197; Piętnastowieczne biografie Zbigniewa Oleśnickiego, „Studia Źródłoznawcze ” 24, 1979, s. 5-82; Świadomość genealogiczna możnowładztwa polskiego w ...
Zbigniew Oleśnicki i kościół krakowski w czasach jego pontyfikatu ...
Zbigniew Oleśnicki i kościół krakowski w czasach jego pontyfikatu (1423-1455) - DiG ... kopernikanska.pl - e-księgarnia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika ...
Rozwój zapytań na Google