Fibonacci 2048

Zagrożenie wodne
Zagrożenie wodne – zagrożenie naturalne, które może wystąpić w kopalniach w razie niespodziewanego przedarcia się do wyrobisk wód nagromadzonych w zbiornikach podziemnych lub naziemnych.

Jest to fragment artykułu Zagrożenie wodne z darmowej encyklopedii Wikipedia. Na Wikipedii dostępna jest lista autorów.
Na pl.wikipedia.org artykuł Zagrożenie wodne był wyświetlany 35 razy w ciągu ostatnich 30 dni. (Stan z dnia: 06.10.2013)
Zdjęcia dotyczące Zagrożenie wodne
Miniatura:
Oryginał:
Wyniki wyszukiwania na Google i Bing
1
>30
1
zagrożenie wodne, pompy górnicze - czek.eu
Zagrożenia wodne. I. Źródła przypływu wody do kopalni 1. 1. Dopływ wody z ... Stopnie zagrożenia wodnego. 5. IV. Zabezpieczenia przed wdarciem wody do ...
www.czek.eu/strona%20eksploatacji/strona%20zaszyfrowana/23.htm
2
>30
2
PROWADZENIE ROBÓT GÓRNICZYCH W WARUNKACH ...
zagrożenie wyrzutami gazów i skał,; zagrożenie wybuchem pyłu węglowego,; Zagrożenie wodne,; zagrożenie erupcyjne i siarkowodorowe,; zagrożenie ...
home.agh.edu.pl/~nawstan/wyklad4.htm
3
>30
3
Zagrożenie wodne – Wikipedia, wolna encyklopedia
Zagrożenie wodne – zagrożenie naturalne, które może wystąpić w kopalniach w razie niespodziewanego przedarcia się do wyrobisk wód nagromadzonych w ...
pl.wikipedia.org/wiki/Zagro%C5%BCenie_wodne
4
>30
4
ZAGROŻENIE WODNE
Zagrożenie wodne − możliwość wdarcia się lub niekontrolowanego dopływu wody, solanki, ługów albo wody z luźnym materiałem do wyrobisk, stwarzające ...
www.wug.gov.pl/index.php?download/69adc1e107f7f7d035d7baf04342e1ca&PHPSESSID=71ed4a6e6b51c7f4da35d09bfcc1a36f
5
>30
5
Zagrożenie wodne - Rozporządzenie w sprawie zagrożeń ...
29 Sty 2013 ... Podstawowym kryterium oceny zagrożenia wodnego jest możliwość wystąpienia zwiększonego lub niekontrolowanego dopływu albo ...
prawo.legeo.pl/prawo/rozporzadzenie-ministra-srodowiska-z-dnia-29-stycznia-2013-r-w-sprawie-zagrozen-naturalnych-w-zakladach-gorniczych/rozdzial-7_zagrozenie-wodne/
6
>30
6
Kurs Górniczy ( Kurs na zawód górnika ) : Zagrożenia wodne
1 Kwi 2013 ... I stopień zagrożenia wodnego - zalicza się zg lub ich części jeżeli: - zbiorniki i cieki wodne na powierzchni oraz poziomy wodonośne są ...
kurs-gorniczy.blogspot.com/2013/04/zagrozenia-wodne.html
7
>30
7
Adam Granieczny - Rozdział 6 - Zagrożenie wodne - Kopalnia.vel.pl
Zagrożenie wodne. § 373. 1. W zakładzie górniczym wykonuje się co najmniej dwa razy w roku pomiary dopływu wód do wyrobisk, a co najmniej raz w roku ...
www.kopalnia.vel.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=146&Itemid=150
8
>30
8
Zagrożenie wodne
1 Gru 2011 ... uwzględniającej nowe uwarunkowania górniczo-geologiczne złóż, w tym również te które występują w perspektywie". Zagrożenie wodne.
www.nokazana.gig.eu/kategoryzacja/Zagrozenie_wodne.pdf
9
>30
9
Dz.U.2002.94.841 - Akt prawny - abc.com.pl
28)zagrożeniu wodnym - rozumie się przez to możliwość wdarcia lub niekontrolowanego dopływu wody, solanki, ługów albo wody z luźnym materiałem, ...
www.abc.com.pl/du-akt/-/akt/dz-u-02-94-841
10
>30
10
Zagrożenia - wiertaczes jimdo page!
I kategoria zagrożenia metanowego, jeżeli stwierdzono występowanie ... Do pierwszego stopnia zagrożenia wodnego zalicza się zakłady górnicze lub ich.
wiertacze.jimdo.com/zagro%C5%BCenia/
Wyniki wyszukiwania dla "Zagrożenie wodne"
Google: ok. 644.000
Zagrożenie wodne w nauce
Analiza porównawcza zagrożenia wodnego w wybranych ... - ICM
Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski ... Przez wodne zagrożenie w kontekście czynnika zagrażającego kopalni rozumiemy wdarcie się wody, ...
" Analiza wpływu budowy i eksploatacji elektrowni wodnych na stan ...
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System ... Analiza wpływu budowy i eksploatacji elektrowni wodnych na stan środowiska. " ... Przedstawiono również istotne zagrożenia, jakie wywiera na środowisko ...
WODNE I NADWODNE ROŚLINY INWAZYJNE W KAMPINOSKIM ...
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System ... WYSTĘPOWANIE I OCENA ZAGROŻEŃ DLA BIORÓŻNORODNOŚCI. ... Oprócz ogólnych informacji o Parku opisane zostały badane zbiorniki wodne oraz ...
Środowiskio wodne jako źródło zagrożeń dla zdrowia i życia ...
Środowiskio wodne jako źródło zagrożeń dla zdrowia i życia człowieka ... Tematem zajęć będą wszelkiego rodzaju zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka, związane ... Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy w Krakowie.
Przedmiot fakultatywny - Zapory i sztuczne zbiorniki wodne ...
Przedmiot fakultatywny - Zapory i sztuczne zbiorniki wodne - zagrożenie, czy konieczność - GSE ... Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Łódzki.
Zagrożenia i ochrona wód z elementami hydrologii - Uniwersytet ...
Współczesnymi zagrożeniami dla funkcjonowania ekosystemów wodnych. 2. Sposobami przeciwdziałania owym zagrożeniom. 3. Strukturą wykorzystania wody ...
Zakład Zoologii - Współpraca - Badania - Biologii i Biotechologii ...
... ekologia i zagrożenia ważek Polski; Zoogeografia, ekologia i zagrożenia chrząszczy wodnych Polski;; Uniwersytet Łódzki, Katedra Zoologii Bezkręgowców i ...
cały dorobek (zarejestrowany w systemie) - PERS - Uniwersytet ...
Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2009 - s. ... [ 1] Analiza porównawcza zagrożenia wodnego w wybranych kopalniach soli ...
Zagrożenia wodne - omówienie - Notatek.pl
8 Sie 2013 ... Zagrożenia wodne zakłady górnicze lub ich części zlokalizowane są w ... Politechnika Warszawska(7338) · Uniwersytet Mikołaja Kopernika w ...
Zagrożenie wodne – Wikipedia, wolna encyklopedia
Zagrożenie wodne – zagrożenie naturalne, które może wystąpić w kopalniach w razie niespodziewanego przedarcia się do wyrobisk wód nagromadzonych w ...
Książki na temat Zagrożenie wodne
Przegląd górniczy
Przegląd górniczy
1994
Mgr inż. Janusz Cichoń*\ mgr inż. Jacek Samborski** Treść : Szczególnie istotne dla kopalń soli jest Zagrożenie wodne : wynika to głównie z własności samej soli, jaką jest jej łatwa rozpuszczalność, a tym samym jej szybkie ługowanie.
Hydrogeologia: kenozoiczne zboirniki wód podziemnych rejonu ...
Hydrogeologia: kenozoiczne zboirniki wód podziemnych rejonu ...
Tatiana Bocheńska, Lech Poprawski, 1998
1985: Zagrożenie wodne, ochrona środowiska wodnego w górnictwie rud miedzi, Mat. Konf. Kraj. Symp. z okazji 25-lecia zwalczania zagrożenia wodnego i ochrony środowiska w LGOM, Lubin. Downorowicz S., Dubiński K., 1966: ...
Zeszyty naukowe Politechniki Śląskiej: Górnictwo
Zeszyty naukowe Politechniki Śląskiej: Górnictwo
1975
Z defloiojl tej wynika, że Zagrożenie wodne naleć; rozunleó Jako dwa stany aktywnośol2 \ 1) Stan aktywnośol statyoznej (występuje tu potenojalna możliwość h Istnienia wypadku lub awarii, ale nie uaktywnia się do nonentu, gdy nie zostanie ...
Przegla̜d geologiczny
Przegla̜d geologiczny
1974
Prowadząc. począwszy od 1971 r., badania hydrogeologiczne w kopalniach rejonu olkuskiego, autorzy rozpoznali wstępnie zagrożenia wodne dla robót górniczych w nowo budowanej kopalni ,,Pomorzany". Posłużono się przy tym metodą ...
Dziennik ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Dziennik ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Poland, 2008
Zakłady stwarzające zagrożenie wystąpienia poważnych awarii powinny być lokalizowane w bezpiecznej odległości od siebie, ... prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych. 2.
Rozwój zapytań na Google


Wpisy na blogach na temat
Zagrożenie wodne
zagrożenie wodne, pompy górnicze
www.czek.eu/strona%20eksploatacji/strona%20zaszyfrowana/23.htm
Zagrożenie wodne – Wikipedia, wolna encyklopedia
pl.wikipedia.org/wiki/Zagro%C5%BCenie_wodne
Opanowanie zagrożenia wodnego Kopalni Soli Wieliczka - zadanie strategiczne. wnp.pl | Serwis Górnictwo - górnictwo węgla brunatnego i górnictwo węgla kamiennego
Wirtualny Nowy Przemysł - Serwis Górnictwo. Górnictwo: najnowsze technologie, wiadomości, artykułu z zakresu przemysłu górniczego. Opanowanie zagrożenia wodnego jest dla istnienia kopalni zagadnieniem strategicznym. Problemem jest podejście do jego oceny i bez względu na aktualne możliwości finansowe przygotowanie rozwiązań techniczno - technologicznych lub bardziej prawidłowo przygotowanie projektów koncepcyjnych i technicznych i poszukiwanie oraz pozyskiwanie środków na ich realizację.
gornictwo.wnp.pl/opanowanie-zagrozenia-wodnego-kopalni-soli-wieliczka-zadanie-strategiczne,5203_2_0_0.html
SRK: zagrożenie wodne opanowane. wnp.pl | Serwis Górnictwo - górnictwo węgla brunatnego i górnictwo węgla kamiennego
Wirtualny Nowy Przemysł - Serwis Górnictwo. Górnictwo: najnowsze technologie, wiadomości, artykułu z zakresu przemysłu górniczego. Spółka Restrukturyzacji Kopalń opanowała zagrożenie niekontrolowanym zwiększonym dopływem wód dołowych, do jakiego doszło 2 października. Zagrożenie o takiej skali wystąpiło po raz pierwszy od początku istnienia spółki, czyli od 10 lat. Jego konsekwencją mogło być zalanie sąsiednich zakładów górniczych - poinformował Krzysztof Markowski, dyrektor Centralnego Zakładu Odwadniania Kopalń, należącego do SRK.
gornictwo.wnp.pl/srk-zagrozenie-wodne-opanowane,121482_1_0_0.html
Funkcjonowanie, zagrożenia i ochrona drobnych zbiorników wodnych
Konferencja naukowa: Funkcjonowanie, zagrożenia i ochrona drobnych zbiorników wodnych
www.hydrobiologia.up.lublin.pl/konf/prog.html
Udało się opanować zagrożenie wodne w dawnej kopalni Siemianowice
Po kilkudniowej akcji udało się opanować Zagrożenie wodne w dawnej kopalni Siemianowice - podała we wtorek Spółka Restrukturyzacji Kopalń (SRK).
www.money.pl/archiwum/wiadomosci_agencyjne/pap/artykul/udalo;sie;opanowac;zagrozenie;wodne;w;dawnej;kopalni;siemianowice,108,0,687212.html
O firmie-Kompania Węglowa S.A.
Kompania Węglowa S.A. - producent węgla, największa firma górnicza w Europie, grupuje 15 kopalń i 5 zakładów.
www.kwsa.pl/o_firmie/oddzialy/Oddzia%C5%82+KWK+%22Chwa%C5%82owice%22
O firmie-Kompania Węglowa S.A.
Kompania Węglowa S.A. - producent węgla, największa firma górnicza w Europie, grupuje 15 kopalń i 5 zakładów.
www.kwsa.pl/o_firmie/oddzialy/Oddzia%C5%82+KWK+%22Ziemowit%22
Obszary zagrożone podtopieniami - www.psh.gov.pl
państwowa służba hydrogeologiczna, hydrogeologia, monitoring wód podziemnych, kartografia hydrogeologiczna
www.psh.gov.pl/bazy_danych_mapy_i_aplikacje/bazy_danych/obszary-zagrozone-podtopieniami.html
123