Fibonacci 2048

Wywiad pogłębiony
Wywiad swobodny (wywiad nieustrukturyzowany) - technika badawcza, stosowana m.in. w naukach społecznych i behawioralnych, należy do grupy metod jakościowych.
Technika ta charakteryzuje się tym, że pytania nie są skategoryzowane, lecz badacz lub ankieter posługuje się dyspozycjami do wywiadu, czyli luźno sformułowanymi problemami, które szeroko omawia z respondentem. W wywiadzie swobodnym nie jest istotna kolejność zadawania pytań, lecz aranżowanie sytuacji zbliżonej do naturalnej rozmowy.
Ważne jest w tej metodzie wzbudzenie motywacji respondenta do udzielania szczerych odpowiedzi. Czynnikami pozytywnie wpływającymi na szczerość odpowiedzi respondentów są: ciekawość poznawcza ankietera, ciekawość danego tematu, motywowanie badanego do udzielenia pomocy badaczowi, szansa na własną ekspresję oraz traktowanie wywiadu jako wyróżnienia własnej osoby. Czynniki, które negatywnie wpływają na odpowiedzi respondenta to przede wszystkim: długość trwania wywiadu, dociekliwość w kwestiach drażliwych, brak przygotowania do zastanej sytuacji społecznej badanego.
Metoda ta tylko w nikłym stopniu pozwala na ilościową analizę materiału empirycznego ze względu na to, iż pytania nie są zestandaryzowane. Możliwa jest jednak kategoryzacja odpowiedzi, przy czym w takiej sytuacji interpretacja tekstu przez badacza narażona jest na znaczny subiektywizm. Natomiast wywiad swobodny pozwala na bardziej dogłębne poznanie i zrozumienie problemów społecznych.
Ze względów organizacyjnych, w szczególności dzięki czasochłonności i problemów związanych z kategoryzacją odpowiedzi, metoda ta jest mało popularna w socjologii.

Jest to fragment artykułu Wywiad pogłębiony z darmowej encyklopedii Wikipedia. Na Wikipedii dostępna jest lista autorów.
Zdjęcia dotyczące Wywiad pogłębiony
Miniatura:
Oryginał:
Wyniki wyszukiwania na Google i Bing
12
2
1
Indywidualny Wywiad Pogłębiony (ang. individual in - depth ...
Indywidualny Wywiad pogłębiony (ang. individual in - depth interview, w skrócie IDI) - jest badaniem jakościowym, które opiera się na indywidualnej, wnikliwej ...
www.houseofnumbers.pl/slownik/indywidualny_wywiad_poglebiony
1
>30
2
Badania » Wywiad pogłębiony - Obserwator
Wywiad pogłębiony (In-depth interview, IDI) to rozmowa z respondentem przeprowadzana na podstawie scenariusza lub niestandaryzowanego kwestionariusza ...
www.obserwator.com.pl/badania/wywiad-poglebiony
2
>30
3
Indywidualny wywiad pogłębiony | Cogision
9 Lis 2011 ... Indywidualny Wywiad pogłębiony (ang. individual in-depth interview) to metoda badań jakościowych polegająca na prowadzeniu ...
cogision.com/uslugi_narzedzia/indywidualny-wywiad-poglebiony/
3
>30
4
Naukowiec.org - Pogłębione wywiady indywidualne
Pogłębione wywiady indywidualne (IDI) są jedną z podstawowych technik badań jakościowych. Polegają na rozmowie w "cztery oczy" badacza z respondentem ...
www.naukowiec.org/wiedza/metodologia/poglebione-wywiady-indywidualne-idi-_662.html
4
>30
5
Wywiad pogłębiony - Archiwum audycji — TOK FM
Wywiad pogłębiony. Niedziela, godz. 20:00. Zaprasza: Anna Wacławik-Orpik. Pogłębione życiorysy, refleksje, problemy. Rozmowy o filozofii, duchowości, ...
audycje.tokfm.pl/audycja/39
5
>30
6
Wywiady pogłębione. Poradnik | IN VIVO
13 Lis 2012 ... Wywiady pogłębione to jedna z ciekawszych metod badawczych. Cieszyłam się zatem na warsztaty badawcze, dotyczące tego, jak takie ...
badaniajakosciowe.com/2012/11/wywiady-poglebione/
6
>30
7
Indywidualny wywiad pogłębiony - Zachodniopomorskie liderem ...
L. 7: Indywidualny Wywiad pogłębiony. Cel narzędzia. Rozpoznanie sytuacji w celu lepszego planowania. Rozpoznanie sytuacji związanej z jakością dialogu w  ...
dialogspol.pl/files/L7-Indywidualny_wywiad_poglebiony.pdf
7
>30
8
Wywiad pogłębiony z kandydatem – Encyklopedia Zarządzania
31 Gru 2013 ... Wywiad pogłębiony (szczegółowy) jest przeprowadzany przez bezpośredniego przełożonego. A w przypadku kandydatów ubiegających się o ...
mfiles.pl/pl/index.php/Wywiad_pog%C5%82%C4%99biony_z_kandydatem
8
>30
9
Indywidualny wywiad pogłębiony IDI - Agencja Badania Rynku ...
Indywidualny Wywiad pogłębiony (Individual in Depth Interview – IDI) – jego metodologia zakłada prowadzenie szczegółowej, wnikliwej rozmowy z responde. ..
www.abrsesta.com/techniki-badawcze/badania-jakosciowe/indywidualny-wywiad-poglebiony-idi.html
9
>30
10
Wywiady pogłębione i zogniskowane
Pogłębione wywiady grupowe polegają na uzyskiwaniu rezultatów ... Dla przeprowadzenia pogłębionego wywiadu grupowego niezbędne jest opracowanie.
wszif.wroc.pl/elearning/brim_t8_wywiady_zogniskowane.pdf
Wyniki wyszukiwania dla "Wywiad pogłębiony"
Google: ok. 18.000
bing: ok. 33
Wywiad pogłębiony w nauce
Zjawisko zamieszkiwania dorosłych dzieci z rodzicami - Katalog ...
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System ... wywiadów pogłębionych z osobami dorosłymi, które mieszkają z rodzicami.
Aktywność społeczno-zawodowa kobiet wiejskich na przykładzie ...
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System ... Narzędziem badawczym w owej pracy był Wywiad pogłębiony oraz ...
Opracowanie pytań dr Światkiewicz- Wywiad pogłębiony - dr ...
Opracowanie pytań dr Światkiewicz- Wywiad pogłębiony. Uniwersytet ... Wywiad pogłębiony - Bezpośredni Wywiad pogłębiony to rozmowa z respondentem na ...
Zagadnienia na kolokwium z metod- uzupełnienie, wywiad ...
Uniwersytet Zielonogórski. Kierunek Pedagogika ... Wywiad pogłębiony - inaczej wywiad narracyjny lub historia mówiona. Idea wywiadu pogłębionego ma ...
Z lat ubiegłych - Instytut KUNiSE - Dolnośląska Szkoła Wyższa
Sposoby konstruowania świata turystyki zagranicznej Polaków- od PRL do RP (wywiady pogłębione) - mgr Anna Kopczak (Uniwersytet Opolski). Okaleczone ...
[PDF]Pogłębiony wywiad indywidualny w badaniach politologicznych
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie. Pogłębiony wywiad indywidualny w badaniach politologicznych. Abstrakt. Artykuł jest próbą zaakcentowania ...
Program stażowy dla studentów II stopnia - Uniwersytet ...
IPD jest zogniskowaniem działań aktywizujących i bazuje na informacjach, które wcześniej pozyskał doradca (wywiad wstępny, Wywiad pogłębiony, bilans ...
Marzena Milichiewicz - Moderator wywiadów pogłębionych ...
rekrutacja i realizacja wywiadów pogłębionych (IDI) w projekcie „Regionalny system zarządzania zmianą gospodarczą. Uniwersytet Wrocławski. Praktykantka.
Anna Chomczyńska - Trenerka edukacji ekologicznej podczas ...
Wydział Filozofii, Uniwersytet Jagielooński. listopad 2011 - grudzień 2011 (przez 2 miesiące). Transkrypcja wywiadów poglębionych o tematyce dotyczącej ...
Książki na temat Wywiad pogłębiony
Zarządzanie różnorodnością w Polsce
Zarządzanie różnorodnością w Polsce
UNDP Polska, Forum Odpowiedzialnego Biznesu
42 Wywiad pogłębiony w ramach projektu „CSR/Diversity”, maj 2009. 43 Ibidem 44 Wypowiedź podczas rozmowy autorki ze współwłaścicielką agencji reklamowej wyróżnionej w badaniu satysfakcji klientów Smile Check, wrzesień 2008.
Kontrowersje wokół marketingu w Polsce - tożsamość, etyka, ...
Kontrowersje wokół marketingu w Polsce - tożsamość, etyka, ...
Lechosław Garbarski, 2004
... ankieta przesyłana pocztą elektroniczną, ankieta zamieszczona na stronach WWW, a w badaniach o charakterze jakościowym: Wywiad pogłębiony osobisty, Wywiad pogłębiony przez Internet, wywiad zogniskowany, wywiad zogniskowany  ...
Diagnoza partycypacji w kulturze w województwie podlaskim
Diagnoza partycypacji w kulturze w województwie podlaskim
Jan Poleszczuk, Katarzyna Sztop-Rutkowska, Łukasz Kiszkiel, Andrzej Klimczuk, Rafał Julian Mejsak, Katarzyna Winiecka, 2012
Ilość wywiadów telefonicznych do zrealizowania w ramach badania CATI MIASTA WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO | | wsie województwa Podlaskiego ... Badanie przeprowadzone techniką wywiadu pogłębionego nie jest reprezentatywne.
INSPIRATOWNIK:
INSPIRATOWNIK:
Krzysztof Szczepaniuk, Dorota Borodaj, Rafał Dmowski, 2011
Do głównych narzędzi wykorzystywanych przez etnografię należą m.in.: Wywiad pogłębiony, obserwacja uczestnicząca, notatki terenowe. Można je wykorzystać w pracy z młodzieżą nie tylko w celu poznawania lokalnej "historii mówionej" czy  ...
Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej ...
Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej ...
Adam Nalepka, 2007
... analiza statystyczna baz danych, wywiad Etap 2 Badanie opinii benefi- cjentów Jakość i użyteczność usług, ba- riery w ... np. związane z doborem firm do próby Analiza ekonometryczna, Wywiad pogłębiony Źródło: opracowanie własne, ...
Rozwój zapytań na Google


Wpisy na blogach na temat
Wywiad pogłębiony
otwarty wywiad pogłębiony : Polnisch » Deutsch : PONS.eu
Übersetzungen für otwarty Wywiad pogłębiony im Polnisch » Deutsch-Wörterbuch auf PONS.eu: MIL, MED, SOCJOL, LING, otwarty, drzwi otwarte, przy drzwiach otwartych
de.pons.eu/%C3%BCbersetzung/polnisch-deutsch/otwarty+wywiad+pog%C5%82%C4%99biony
otwarty wywiad pogłębiony : Polnisch » Deutsch : PONS.eu
Das kostenlose Online-Wörterbuch Deutsch-Polnisch und Polnisch-Deutsch auf www.pons.eu! Schlagen Sie Begriffe auf Deutsch oder Polnisch nach. Übersetzungen in der bekannten PONS-Qualität.
de.pons.eu/deutsch-polnisch/otwarty+wywiad+pog%C5%82%C4%99biony
wywiad pogłębiony : Polnisch » Englisch : PONS.eu
Übersetzungen für Wywiad pogłębiony im Polnisch » Englisch-Wörterbuch auf PONS.eu: MIL, MED
de.pons.eu/polnisch-englisch/wywiad+pog%C5%82%C4%99biony
iTunes - Podcasts - Wywiad pogłębiony - Radio TOK FM by Radio TOK FM
Download past episodes or subscribe to future episodes for free from Wywiad pogłębiony - Radio TOK FM by Radio TOK FM on the iTunes Store.
itunes.apple.com/us/podcast/wywiad-pog-ebiony-radio-tok-fm/id787106686?mt=2
Wywiady pogłębione (IDI) - PortalMarketera.pl
portalmarketera.pl/branze/specjalizacja/wywiady-pogebione-idi/
Badania marketingowe – Wikipedia, wolna encyklopedia
pl.wikipedia.org/wiki/Badania_marketingowe
Wywiad pogłębiony - forum Socjologia - GoldenLine.pl
Wywiad pogłębiony - forum Socjologia - dyskusja Hej, Mam do przeprowadzenia Wywiad pogłębiony i zrobić z niego analizę. Niestety nic mi nie... - GoldenLine.pl
www.goldenline.pl/forum/2648824/wywiad-poglebiony/
in-depth interview - Übersetzung in Deutsch - Englisch-Deutsch Wörterbuch Diki.de
Definicja i tłumaczenie na Deutsch w słowniku Diki. Wie spricht man "interview" nach Deutsch aus? - das Vorstellungsgespräch, das Interview, das Verhör, ein Interview führen
www.diki.de/englisch-woerterbuch/?q=in-depth+interview
Badania - Ageron - international consulting & market research
AGERON jest międzynarodową grupą doradczą oferującą cztery główne filary usług: badania rynku, doradztwo strategiczne, realizację działań promocyjnych i szkolenia.
www.ageron.pl/pl/uslugi/badania
METODY BEZPOŚREDNICH POMIARÓW SONDAŻOWYCH
www.tu.kielce.pl/~grysa/BRiMw6.pdf
123