Fibonacci 2048

Wykonalność
Wykonalność – jedna z cech orzeczenia, polegająca na możliwości jego wykonania w drodze przymusu prawnego (wykonania wyroku karnego, egzekucji cywilnej, egzekucji administracyjnej).
Wykonalność orzeczenia mieści się w ramach tzw. skuteczności orzeczenia. Nie wszystkie bowiem skutki prawne orzeczenia wymagają wykonania w drodze przymusu, są również orzeczenia, które dla swojej skuteczności nie wymagają wykonania, a nawet ze swej istoty się do tego nie nadają.
Wykonalność orzeczenia jest z reguły następstwem jego prawomocności. W wyjątkowych wypadkach wykonalne może być również orzeczenie nieprawomocne; jeżeli nie wynika to z mocy samego prawa, to niezbędne jest opatrzenie go wówczas rygorem natychmiastowej wykonalności.
Źródła:
- Władysław Siedlecki Zarys postępowania cywilnego, wyd. II, Warszawa 1968, PWN

Jest to fragment artykułu Wykonalność z darmowej encyklopedii Wikipedia. Na Wikipedii dostępna jest lista autorów.
Zdjęcia dotyczące Wykonalność
Miniatura:
Oryginał:
Wyniki wyszukiwania na Google i Bing
6
1
1
Natychmiastowa wykonalność wyroku - Prawo w serwisie Money.pl
Natychmiastowa Wykonalność wyroku. Sąd z urzędu nada wyrokowi przy jego wydaniu rygor natychmiastowej wykonalności, jeżeli: 1) zasądza alimenty - co do rat ...
prawo.money.pl/iep/haslo,natychmiastowa;wykonalnosc;wyroku,795.html
1
>30
2
Wykonalność – Wikipedia, wolna encyklopedia
Wykonalność – jedna z cech orzeczenia, polegająca na możliwości jego wykonania w drodze przymusu prawnego (wykonania wyroku karnego, egzekucji  ...
pl.wikipedia.org/wiki/Wykonalno%C5%9B%C4%87
2
>30
3
Klauzula wykonalności – Wikipedia, wolna encyklopedia
Klauzula wykonalności – urzędowy akt sądu stwierdzający na wniosek wierzyciela lub z urzędu, że dany dokument jest tytułem wykonawczym, wskutek czego ...
pl.wikipedia.org/wiki/Klauzula_wykonalno%C5%9Bci
3
>30
4
wykonalny - Wikisłownik, wolny wielojęzyczny słownik
wykonalny ... mianownik, wykonalny, wykonalna, wykonalne, wykonalni, wykonalne ... biernik, wykonalnego, wykonalny, wykonalną, wykonalne, wykonalnych ...
pl.wiktionary.org/wiki/wykonalny
4
>30
5
wykonalność - tłumaczenie na angielski - słownik polsko ... - Bab.la
Tłumaczenie słowa 'Wykonalność' i wiele innych tłumaczeń na angielski - darmowy słownik polsko-angielski.
pl.bab.la/slownik/polski-angielski/wykonalno%C5%9B%C4%87
5
>30
6
Co to jest natychmiastowa wykonalność wyroku - Postępowanie ...
27 Lip 2010 ... Natychmiastowa Wykonalność wyroku oznacza, że może on być podstawą do egzekucji jeszcze przed uprawomocnieniem. Nie zawsze jednak ...
www.infor.pl/prawo/w-sadzie/postepowanie-sadowe/238611,Co-to-jest-natychmiastowa-wykonalnosc-wyroku.html
7
>30
7
Art. 521. KPC - Skuteczność i wykonalność postanowień - Kodeks ...
Jeżeli przepis szczególny inaczej nie stanowi, postanowienie orzekające co do istoty sprawy staje się skuteczne, a jeżeli wymaga wykonania także wykonalne, ...
www.arslege.pl/skutecznosc-i-wykonalnosc-postanowien/k14/a9677/
8
>30
8
Wykonalność wyroku zasądzającego alimenty - Strona główna
Wykonalność wyroku zasądzającego alimenty. W pewnych kategoriach spraw będących przedmiotem rozpoznania sądu, wraz z wydaniem wyroku nadaje się ...
www.tataadriana.republika.pl/020.html
9
>30
9
Ling.pl - tłumaczenie słowa wykonalność - słownik
słowo Wykonalność przetłumaczone na język angielski, niemiecki, hiszpański, rosyjski i włoski. Przykłady i wymowa.
ling.pl/wykonalno%C5%9B%C4%87
10
>30
10
rygor natychmiastowej wykonalności - Encyklopedia Gazety Prawnej
Pojęcie rygoru natychmiastowej wykonalności występuje w przepisach dotyczących procedury cywilnej i administracyjnej. W procedurze cywilnej Rygor  ...
www.gazetaprawna.pl/encyklopedia/prawo/hasla/339548,rygor_natychmiastowej_wykonalnosci.html
Wyniki wyszukiwania dla "Wykonalność"
Google: ok. 95.400
Wykonalność w nauce
Postępowanie o nadanie klauzuli wykonalności krajowemu tytułowi ...
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny ... Postępowanie o nadanie klauzuli wykonalności krajowemu tytułowi egzekucyjnemu.
Postępowanie o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi ... - APD
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System ... Postępowanie o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu.
Rygor natychmiastowej wykonalności decyzji administracyjnej - APD
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System ... "Rygor natychmiastowej wykonalności decyzji administracyjnej".
[PDF]UNIWERSYTET GDAŃSKI STUDIUM WYKONALNOŚCI
„Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego – I ETAP” ..... Celem niniejszego studium wykonalności jest wykazanie zasadności realizacji projektu.
Wykonalność rozstrzygnięć organów administracji publicznej ... - APD
Uniwersytet Mikołaja Kopernika - Centralny System Uwierzytelniania ... Wykonalność rozstrzygnięć organów administracji publicznej według przepisów  ...
Klauzula wykonalności - Notatek.pl
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Postępowanie cywilne. : Dłużnik: Sygnatura akt Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności Wnoszę... 27.05.2013.
Rygor natychmiastowej wykonalności - Notatek.pl
Wzór-Wniosek o nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Postępowanie cywilne. Wrocław, 10.09.2000 r.
T. Băsescu: Studium wykonalności AGRI prawie gotowe
27 Cze 2012 ... Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego · Zaloguj się do USOSweb ... T. Băsescu: Studium wykonalności AGRI prawie gotowe.
Czy to co w medycynie jest wykonalne może być wykonane?
12 Sty 2011 ... Portal internetowy Uniwersytetu Medycznego im. Piastów ... Tytuł wykładu: Czy to co w medycynie jest wykonalne może być wykonane?
Jagiellonian Digital Library - Studium wykonalności – jak się do tego ...
10 Cze 2013 ... Publikacja zamieszczona na stronie Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu UJ. Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa ...
Książki na temat Wykonalność
Kodeks postępowania cywilnego
Kodeks postępowania cywilnego
Małgorzata Buczna, 2008
Tytuł. II. Wykonalność. orzeczeń. sądów. zagranicznych. i. ugód. zawartych. przed. takimi. sądami. Wymogi dla wykonania zagranicznego orzeczenia. Generalny warunek wzajemności Art. 1150. 955 § 1. Orzeczenia sądów zagranicznych w ...
Aplikacja 2010 Zbior przepisow czesc 1
Aplikacja 2010 Zbior przepisow czesc 1
zbiorowe Opracowanie, 2010
Ugody w sprawach cywilnych zawarte przed sądami i innymi organami państw obcych lub przez nie zatwierdzone stają się tytułami wykonawczymi po stwierdzeniu ich wykonalności, jeżeli są one wykonalne w państwie pochodzenia i nie są ...
Status prawny powoda cywilnego w procesie karnym
Status prawny powoda cywilnego w procesie karnym
Joanna Nowińska, 2007
Wykonalność natychmiastowa zaś może zachodzić na mocy ustawy albo na mocy orzeczenia sądowego367. Z. Resich, Res iudicata, Warszawa 1978; W Broniewicz,Prawomocność orzeczeń w postępowaniu cywilnym, Studia Iuridica 1976, ...
Rozwój zapytań na Google


Wpisy na blogach na temat
Wykonalność
EU thinks twice about Iran oil ban - The Globe and Mail
Risks that oil price spike will eliminate the impact of sanctions
www.theglobeandmail.com/report-on-business/international-business/eu-thinks-twice-about-iran-oil-ban/article619769/
MATURITY
(KudoZ) English to Polish translation of MATURITY [Finance (general) (Bus/Financial)].
www.proz.com/kudoz/english_to_polish/finance_general/5217091-maturity.html
wykonalność [lang=tr,en]
Wykonalność : sözlük : dictionary : lang=tr,en
www.seslisozluk.net/?word=wykonalno%C5%9B%C4%87
EUR-Lex - Wyszukiwanie proste
eur-lex.europa.eu/Notice.do?mode=dbl&lang=pl&ihmlang=pl&lng1=pl,de&lng2=cs,da,de,el,en,es,et,fi,fr,hu,it,lt,lv,mt,nl,pl,pt,sk,sl,sv,&val=421986:cs
Natychmiastowa wykonalność wyroku
encyklopedia prawa, internetowa encyklopedia, prawo, encyklopedia, Natychmiastowa Wykonalność wyroku
prawo.money.pl/iep/haslo,natychmiastowa;wykonalnosc;wyroku,795.html
Tytuł III Wykonalność orzeczeń sądów państw członkowskich Unii Europejskiej, ugód zawartych przed takimi sądami lub zatwierdzonych przez takie sądy oraz dokumentów urzędowych sporządzonych w tych państwach, opatrzonych zaświadczeniem europejskiego tytułu
Kodeks postępowania cywilnego
prawo.money.pl/kodeks/postepowania-cywilnego/tytul-iii-wykonalnosc-orzeczen-sadow-panstw-czlonkowskich-unii-europejskiej-ugod-zawartych-przed-takimi-sadami-lub-zatwierdzonych-przez-takie-sady-oraz-dokumentow-urzedowych-sporzadzonych-w-tych-panstwac
DE EN SK PL DK
projects.ael.uni-tuebingen.de/cip-project/p1_dt/glossary.pdf
Wykonalność zaskarżonej do sądu decyzji ZUS - - Ubezpieczenia społeczne - e-prawnik.pl
Czy złożenie odwołania od decyzji ZUS do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w sprawie zwrotu wypłaconego dodatku opiekuńczego wstrzymuje egzekucje pod
e-prawnik.pl/porady-prawne/ubezpieczenia-spoleczne/wykonalnosc-zaskarzonej-do-sadu-decyzji-zus.html
12