Fibonacci 2048

Wielkość ekstensywna
Zmienna ekstensywna (wielkość ekstensywna, parametr ekstensywny) w fizyce i chemii to dowolna wielkość fizyczna, której wartość jest proporcjonalna do rozmiarów układu. Oznacza to, że wartość ta, obliczona dla układu złożonego z rozłącznych podukładów, jest sumą wartości obliczonych dla podukładów. Innymi słowy, jeśli układ u możemy podzielić na dwa podukłady, u_1 i u_2, to wielkość fizyczna S jest ekstensywna wtedy i tylko wtedy, gdy niezależnie od sposobu przeprowadzenia podziału zachodzi równość:
S[u]\;=\;S[u_1]\;+\;S[u_2]
przy czym S[u] jest wielkością zmiennej S w układzie u; analogicznie, prawa strona równania zawiera wielkości obliczone w odpowiednich podukładach.

Jest to fragment artykułu Wielkość ekstensywna z darmowej encyklopedii Wikipedia. Na Wikipedii dostępna jest lista autorów.
Na pl.wikipedia.org artykuł Wielkość ekstensywna był wyświetlany 45 razy w ciągu ostatnich 30 dni. (Stan z dnia: 25.05.2015)
Zdjęcia dotyczące Wielkość ekstensywna
Na ten temat brak jeszcze danych...
Miniatura:
Oryginał:
Wyniki wyszukiwania na Google i Bing
1
>30
1
Zmienna ekstensywna – Wikipedia, wolna encyklopedia
Zmienna ekstensywna (Wielkość ekstensywna, parametr ekstensywny) w fizyce i chemii to dowolna wielkość fizyczna, której wartość jest proporcjonalna do ...
pl.wikipedia.org/wiki/Zmienna_ekstensywna
2
>30
2
Zmienna intensywna – Wikipedia, wolna encyklopedia
Przeciwieństwem wielkości intensywnej jest Wielkość ekstensywna proporcjonalna do wielkości układu np: liczby cząsteczek, masy, objętości. Aby otrzymać ...
pl.wikipedia.org/wiki/Zmienna_intensywna
3
>30
3
Wielkość – Wikipedia, wolna encyklopedia
Wielkość to słowo, które może oznaczać rozmiar/rozmiary, poziom, ilość, ... wielkość absolutna · wielkość intensywna · Wielkość ekstensywna · wielkość ...
pl.wikipedia.org/wiki/Wielko%C5%9B%C4%87
4
>30
4
Zdefiniuj pojęcie wielkości ekstensywnej i podaj przykłady: - Prv.pl
Wielkością ekstensywną nazywamy wielkość geometryczną lub fizyczną, której zasób w obszarze złożonym z sumy podobszarów równy jest sumie zasobów we  ...
moto-szkola2.prv.pl/teor2.htm
5
>30
5
Parametry ekstensywne - WIEM, darmowa encyklopedia
Parametry ekstensywne, wielkości ekstensywne, zmienne ekstensywne, wielkości fizyczne określające stan układu, zależne od masy układu, np...
portalwiedzy.onet.pl/29784,,,,parametry_ekstensywne,haslo.html
6
>30
6
Słownik pojęć termodynamicznych - Iwiedza ::: - Ty tu rządzisz ...
wielkości intensywne i ekstensywne temperatura stałe występujące w termodynamice. Układ termodynamiczny to dowolny układ makroskopowy. Parametry ...
www.iwiedza.net/wiedza/117.html
7
>30
7
Wstęp
wych wybranej wielkości ekstensywnej, które zachodzą w wyniku przebiegu da- nego procesu. Wielkością ekstensywną nazywamy wielkość fizyczną lub geo-.
bcpw.bg.pw.edu.pl/Content/144/sgpp_wstep.pdf
8
>30
8
Q
27 Maj 2010 ... Termodynamika ekstensywna. Wielkości ekstensywne i intensywne. Wielkość ekstensywna. Proporcjonalna do ilości substancji w układzie.
www.knf.ifd.uni.wroc.pl/materialy/termodynamika.pdf
9
>30
9
WIELKOŚĆ EKSTENSYWNA. Definicja pojęcia ... - Ekologia.pl
Wielkość ekstensywna - wielkość w układzie makroskopowym proporcjonalna do rozmiaru układu, np. objętość, masa. Układ makroskopowy można opisać przy ...
www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/wielkosc-ekstensywna
>30
1
10
Lycaena dispar - Polska Czerwona Księga Zwierząt - Bezkręgowce
Wydanie internetowe Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt - Bezkręgowce. IOP PAN Kraków, 2004. Szczegółowy opis gatunku.
www.iop.krakow.pl/pckz/opis.asp?id=87&je=pl
Wyniki wyszukiwania dla "Wielkość ekstensywna"
Google: ok. 15.800
Wielkość ekstensywna w nauce
Zmienna ekstensywna – Wikipedia, wolna encyklopedia
Zmienna ekstensywna (Wielkość ekstensywna, parametr ekstensywny) w fizyce i chemii to dowolna wielkość fizyczna, której wartość jest proporcjonalna do ...
Zmienna intensywna – Wikipedia, wolna encyklopedia
Zmienna intensywna, wielkość intensywna lub parametr intensywny w fizyce i chemii to dowolna wielkość fizyczna, która nie zależy od wielkości układu ...
[PDF]Q
27 Maj 2010 ... KNF ”Migacz” Uniwersytet Wrocławski. Wrocław ... Plan. Plan. Podstawy ekstensywnej termodynamiki, ... Wielkości ekstensywne i intensywne.
[PDF]Uniwersytet Warszawski Wydzia l Fizyki ... - Instytut Geofizyki
Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa, czerwiec .... 11.2 Wielkosc intensywna i ekstensywna. Równanie adwekcji–dyfuzji dla wielkosci ekstensywnych 17.
[PDF]T - Uniwersytet Mikołaja Kopernika
20. 1.3.3.2. Ogólne równanie bilansu wielkości wektorowych . ...... wierzchni, w której istnieje ciągłe pole danej wielkości (ekstensywnej, skalarnej). Wartość.
[PDF]Kinetyka i termodynamika - Pomorski Uniwersytet Medyczny
Parametry ekstensywne są proporcjonalne do masy układu. ▫ objętość,. ▫ liczba moli, ... Dzieląc wielkość fizyczną (ekstensywną) przez objętość otrzymujemy ...
WIEDZAinfo - Otwarty Uniwersytet Ekonomiczny - Rola metod ...
Cecha ekstensywna jest to taka cecha gdy jej wartość dla dwóch przedmiotów ( obiektów) ... Jeżeli wielkość E potraktujemy jako wielkość losową, to zauważymy,  ...
[PDF]Katedra Chemii Fizycznej Uniwersytetu Łódzkiego Wyznaczanie ...
Metody wyznaczania wielkości cząstkowych molowych. 3. Równanie .... od wielkości intensywnej jaką jest zmierzona gęstość dr, do wielkości ekstensywnej jaką ...
Rolnictwo ekstensywne - Notatek.pl
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; dr Bogusław Luchter; Geografia ... Jaki jest wpływ wielkości zasobów pracy w rolnictwie na produkcję rolną? Por. 235. 3.
egzamin z biofizyki - zadania - Medycyna Weterynaryjna - Notatki i ...
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Kierunek ... Wielkość wektorowa, pochodna, ekstensywna ... Wielkość która jest podstawowa skalarna i ekstensywna?
Książki na temat Wielkość ekstensywna
Wiadomości statystyczne:
Wiadomości statystyczne:
1995
... 1993 r. uzyskało 21 jednostek produkcyjnych (chociaż wpływ na to mogła mieć wielkość wyprzedanego majątku). ... Efektywność gospodarowania obniża ekstensywna organizacja, odłogowanie gruntów i niska intensywność produkcji na ...
Przegląd geofizyczny
Przegląd geofizyczny
2000
Tę część wyrażamy matematycznie iloczynem gęstości wielkości ekstensywnej, zawartej w elemencie płynu i wielkości prędkości, z jaką ten element się porusza, tzn. p,- w. To jest oczywiste, ponieważ wielkości ekstensywne są ...
Kosmos: Biologia
Kosmos: Biologia
1979
... intensywnymi (bodźcami) a wielkościami ekstensywnymi (przepływami) dla procesów przepływowych sprzężonych, ... siła elektromotoryczna — wielkość intensywna It — prąd elektryczny — Wielkość ekstensywna Xj — gradient temperatury ...
Kwartalnik filozoficzny
Kwartalnik filozoficzny
1925
Ten drugi rodzaj jest to > Wielkość ekstensywna*. Różnice między » mniej* lub » więcej* w sensie wielkości ekstensywnych znajdują się w danem bezpośrednio. Intensywność daje się mierzyć tylko przez sprowadzenie analogji z ekstensy ...
Identyficacja parametrów hydrogeologicznych na podstawie ...
Identyficacja parametrów hydrogeologicznych na podstawie ...
Marek Marciniak, 1999
X j(t) - sygnał identyfikacyjny 1 rodzaju — > X 11 (/) - sygnał identyfikacyjny II rodzaju — > Y (/) - wielkości wyjściowe P ... wektor gęstości strumienia wielkości ekstensywnej ę - wielkość intensywna ffib - częstotliwość drgań własnych [s"'] Spis ...
Rozwój zapytań na Google


Wpisy na blogach na temat
Wielkość ekstensywna
Bezład, entropia i anarchia
Ogólnopolski wortal teatralny
www.e-teatr.pl/pl/artykuly/138903.html
Bobolowisko: Biedni i bogaci
Emocjonalne okreslenia typu kraj biedny- kraj bogaty pojawiaja sie dosyc czesto w pracach ekonomistow politycznych na ogol zreszta w towarzystwie takich pojec jak wyzysk, walka klasowa, kolonizacja czy uprzemyslowienie. Podobnie zreszta czynia socjologowie spoleczni i naciagacze charytatywni, ktorzy chetnie posluguja sie terminami takimi jak nedza, biedni, empatia, obowiazek pomocy itp .
bobolowisko.blogspot.com/2013/03/biedni-i-bogaci.html
Ściąga (wrsja normalna)
Pomoce Naukowe:-D
evelinka7.blox.pl/2008/02/Sciaga-z-geografii-23-luty-2008.html
Co jeszcze można zrobić z odpadami? – MBP | OdpadyBlog
Opublikowano 10 czerwca 2013 Autor: odpadyblog.
odpady.blog.pl/2013/06/10/co-jeszcze-mozna-zrobic-z-odpadami-mbp/
Rolnictwo ekstensywne | Torla - kamienna wioska
Wszystkim moim Wspaniałym Komentatorom świetnie wiadomo, że jestem obłędnym wielbicielem Unii Europejskiej, zwolennikiem jak największego zacieśniania związków między naszymi państwami, wprowadzania odpowiednich regulacji i budowanie narodu europejskiego. Ale jest jedna dziedzina, w której to powoli zaczyna mi być nie po drodze z Unią. Ja osobiście jestem przerażony tendencjami we Wspólnej Polityce Rolnej. Uważam, że powinniśmy…
torlin.wordpress.com/2008/07/07/rolnictwo-ekstensywne/
"Odnawialny" Blog: Rozmyślania przy ocenie wielkości odnawialnych zasobów energii w Polsce
Morduję się, nie po raz pierwszy zresztą, z szacowaniem wielkości odnawialnych zasobów energii i ich potencjału, i mam okazję wrócić do roboty, którą wykonałem 8 lat temu przy okazji przygotowywania Strategii rozwoju energetyki odnawialnej. Wtedy wydawało mi się, że to już będzie raz ostatni raz kiedy z poziomu kraju taki bilans zasobów jest wykonywany, a pozostało tylko doprecyzowanie ich wielkości na szczeblu lokalnym/regionalnym.
odnawialny.blogspot.com/2007/11/rozmylania-przy-ocenie-wielkoci.html
List otwarty w sprawie terenów dworca PKS | Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia
Strona Towarzystwa Upiększania Miasta Wrocławia - zajmujemy się estetyką Wrocławia, jego architekturą i urbanistyką. Ale także problemami, z którymi boryka się stolica Dolnego Śląska
tumw.pl/list-otwarty-w-sprawie-terenow-dworca-pks/
Cmentarzysko statków na dnie wyschniętego Jeziora Aralskiego
Czy pamiętacie szkolne lekcje geografii o Jeziorze Aralskim i postępującym wysychaniu tego zbiornika? Choć wciąż widać je na wielu mapach, w r...
www.fly4free.pl/cmentarzysko-statkow-na-dnie-wyschnietego-jeziora-aralskiego/
Maczeta Ockhama: Egipt- poligon doświadczalny
Świat, a przynajmniej ta jego część, która wie gdzie leży Egipt nieco się interesuje obecną sytuacją tamże. Od strony niedawnego zamachu stanu i rozważań, która strona jest narodowa, a która banksterska nic się tam co prawda nie zmieni i zmienić nie może.
maczetaockhama.blogspot.com/2013/07/egipt-poligon-doswiadczalny.html
Neurodydaktyka, czyli neurony w szkolnej ławce» Blog Archive » Czy matematyka rozwija myślenie? Co pokazuje OBUT?
Matematyka wciąż należy do tych przedmiotów, z którymi uczniowie mają ogromne problemy. Choć dysponujemy już wieloma, w tym również polskimi badaniami, problem nie znika, a można nawet odnieść wrażenie, że wciąż się pogłębia.
osswiata.pl/zylinska/2013/03/30/czy-matematyka-rozwija-myslenie-co-pokazuje-obut/
123