Fibonacci 2048

Unia polsko-moskiewska
Unia polsko-moskiewska (zwana także unią polsko-rosyjską lub unią troistą) – projekt polityczny przekształcenia federacji Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego tworzącej Rzeczpospolitą Obojga Narodów w organizm trójczłonowy powstały przez połączenie z Carstwem Rosyjskim.
Projekt unii polsko-moskiewskiej powstał po śmierci Zygmunta Augusta w 1572 r., gdy rozważano kandydaturę Iwana IV podczas wolnej elekcji na tron polski. Choć posiadał poparcie części szlachty, sam Iwan nie wyrażał zainteresowania polskim tronem; jak podsumował w Sejmie Jan Sierakowski: Wielki Książę Moskiewski byłby najlepszym kandydatem do tronu, jednak nie wyraża on nim zainteresowania. W późniejszym okresie tronem polskim był zainteresowany Fiodor I Rurykowicz, ale projekt upadł, gdyż szlachta domagała się jego konwersji na katolicyzm. W 1600 r. misja dyplomatyczna Lwa Sapiehy w Moskwie negocjowała z Borysem Godunowem na temat stworzenia federacji i objęcia tronu przez potomka Godunowa lub Zygmunta III Wazy. Dyskutowano zniesienie barier w handlu i podróży, tolerancję religijną, wolność przy zawieraniu małżeństw i wyborze miejsca osiedlenia, jednak strona rosyjska była w większości zaniepokojona procesami polonizacyjnymi (widocznymi już na Litwie), przeciwna tolerancji religijnej (katolicyzm był demonizowany przez prawosławie i na odwrót) i nasilającymi się ucieczkami chłopów z Rosji do Rzeczypospolitej. Znaczącymi zwolennikami tego projektu byli w tym okresie m.in. Jan Zamoyski i Lew Sapieha.
W 1610 r. podczas wojny polsko-rosyjskiej królewicz Władysław Waza został wybrany przez bojarów carem Rosji, lecz jego ojciec, Zygmunt III Waza, utrącił projekt, chcąc objąć tron moskiewski. Król był żarliwym katolikiem i jego osoba ostudziła poparcie dla Polaków niwecząc możliwość federacji w tym okresie.
W latach 1656-1658 strona rosyjska sama proponowała kandydaturę rosyjską na tron polski, tym razem to polska strona stawiała trudności. Po raz ostatni projekt takiej federacji został zaproponowany pod koniec XVIII wieku przez Stanisława Augusta Poniatowskiego, który rozważał małżeństwo z cesarzową Katarzyną II.
W pewnym sensie idee unii zostały zrealizowane po rozbiorach, gdy carowie rosyjscy zostali m.in. władcami Królestwa Polskiego.

Jest to fragment artykułu Unia polsko-moskiewska z darmowej encyklopedii Wikipedia. Na Wikipedii dostępna jest lista autorów.
Na pl.wikipedia.org artykuł Unia polsko-moskiewska był wyświetlany 251 razy w ciągu ostatnich 30 dni. (Stan z dnia: 02.05.2015)
Zdjęcia dotyczące Unia polsko-moskiewska
Na ten temat brak jeszcze danych...
Miniatura:
Oryginał:
Wyniki wyszukiwania na Google i Bing
1
>30
1
Unia polsko-moskiewska – Wikipedia, wolna encyklopedia
Projekt unii polsko-moskiewskiej powstał po śmierci Zygmunta Augusta w 1572 r. , gdy rozważano kandydaturę Iwana IV podczas wolnej elekcji na tron polski.
pl.wikipedia.org/wiki/Unia_polsko-moskiewska
2
>30
2
Polski car - Pro Memoria
Unia polsko-litewska była wynikiem wcześniejszych umów między ... Mimo tych trudności idea unii polsko-litewsko-moskiewskiej miała swoich zwolenników.
www.promemoria.pl/arch/2003_2/car/car.html
3
>30
3
Anna Filipczak Kocur: unia polsko-rosyjska w latach 1610-1612 była ...
4 Lis 2012 ... Unia personalna Rzeczypospolitej i Carstwa Rosyjskiego państw była nierealna. Nie do wyobrażenia było, aby car chodził do kościoła ...
dzieje.pl/aktualnosci/anna-filipczak-kocur-unia-polsko-rosyjska-w-latach-1610-1612-byla-nierealna
4
>30
4
Unia niemożliwa - www.Focus.pl - Poznać i zrozumieć świat
1 Sty 2011 ... Pierwsze próby stworzenia unii Polski i Litwy z Moskwą pojawiły się pod koniec XVI w. ... Car moskiewski był tyranem także wobec Cerkwi.
historia.focus.pl/swiat/unia-niemozliwa-801
5
>30
5
Dążenia do unii polsko-litewsko-moskiewskiej - KKI
Dążenia do unii polsko-litewsko-moskiewskiej. 1595-1634. Feliks Koneczny. Fragment książki "Dzieje Rosji" - Warszawa 1921. Ujemne skutki tłumnego ...
www.kki.pl/pioinf/przemysl/dzieje/rus/unia.html
6
>30
6
Wielka Smuta z polskiej perspektywy - Wiadomości
22 Cze 2004 ... W XIV wieku, jeszcze przed unią z Polską, Wielkie Księstwo Litewskie, ... Litewska ekspansja w końcu zderzyła się z moskiewską polityką ...
wiadomosci.onet.pl/wielka-smuta-z-polskiej-perspektywy/0lmpj
7
>30
7
Polsko-rosyjskie mocarstwo (wersja do druku) - Uważam Rze Historia
17 Maj 2012 ... Już po śmierci Batorego Moskwa, proponując na polski tron kandydaturę księcia Fiodora, proponowała w istocie unię polsko-moskiewską.
www.historia.uwazamrze.pl/artykul/873064.html?print=tak&p=0
8
>30
8
Bitwa pod Kłuszynem (wywiad) - Muzeum Historii Polski
Oczywiście na zwycięstwie strony polskiej w dużym stopniu zaważyła również wyższa wartość .... Czy Unia polsko-moskiewska miała szanse powodzenia?
www.muzhp.pl/kalendarium/1123/bitwa-pod-kluszynem-wywiad-1610-7-4.html
9
>30
9
Unia polsko-moskiewska - Eduteka.pl
Unia polsko-moskiewska (zwana także unią polsko-rosyjską lub unią troistą) – projekt polityczny przekształcenia federacji Korony Królestwa Polskiego i ...
www.eduteka.pl/temat/Unia-polsko-moskiewska
10
>30
10
Rosja w polskiej niewoli - białczyński - WordPress.com
Zatrzymali, na polecenie papieża, rozkręcający się właśnie proces unii ..... W obręb moskiewskich murów wojska polskie wkroczyły 12 września, a 8 ...
bialczynski.wordpress.com/slowianie-tradycje-kultura-dzieje/zblizenie-polska-rosja/rosja-w-polskiej-niewoli-dwie-polprawdy-czyli-cala-nieprawda-o-kluszynie-i-polakach-na-kremlu-w-400-rocznice-bitwy/
Wyniki wyszukiwania dla "Unia polsko-moskiewska"
Google: ok. 175.000
Unia polsko-moskiewska w nauce
Unia polsko-moskiewska – Wikipedia, wolna encyklopedia
Projekt unii polsko-moskiewskiej powstał po śmierci Zygmunta Augusta w 1572 r. , gdy rozważano kandydaturę Iwana IV podczas wolnej elekcji na tron polski.
Historia stosunków polsko-rosyjskich - Uniwersytet Mikołaja ... - USOS
Nazwa przedmiotu: Historia stosunków polsko-rosyjskich. Jednostka ... Unia w Krewie i jej następstwa dla stosunków polsko-moskiewskich. 6.Wzrost potęgi ...
Studia polsko - rosyjskie - Instytut Historii i Archiwistyki UMK
Współpracuje z uniwersytetami z Francji, Niemiec oraz innych państw Unii Europejskiej. Studenci specjalności Historyczna komparatystyka i tranzytologia ...
Anna Filipczak Kocur: unia polsko-rosyjska w latach 1610-1612 była ...
4 Lis 2012 ... Unia personalna Rzeczypospolitej i Carstwa Rosyjskiego państw była nierealna. ... Anna Filipczak Kocur: unia polsko-rosyjska w latach 1610-1612 była .... pracownik Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego, zajmuje się ...
[PDF]Mieczysława Zdanowicz - Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
UNIWERSYTET MGIMO PAēSTWOWY MOSKIEWSKI INSTYTUT ... Granica polsko–rosyjska jako granica zewnętrzna Unii Europejskiej .....................74. JANUSZ ...
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach: Konferencje naukowe ...
Seminarium polsko-rosyjskie (UE w Katowicach i RUDN w Moskwie) ... Na stronach UE w Katowicach i Moskiewskiego Uniwersytetu RUDN ukazały się ...
Bitwa pod Kłuszynem (wywiad) - Muzeum Historii Polski
Czy Unia polsko-moskiewska miała szanse powodzenia? ... Uniwersytetu Warszawskiego, stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (2005-2006). Zajmuje ...
Polski car - Pro Memoria
Unia miała zespolić dwa zupełnie różne od siebie państwa: Rzeczypospolitą Obojga Narodów i Wielkie Księstwo Moskiewskie. Korona Królestwa Polskiego w  ...
Gaz - Rosja - Polska - Europa (konferencja) | Szczesniak.pl
17 Lut 2012 ... Anatoly Zolotukhin, Prorektor, Moskiewski Uniwersytet Nafty i Gazu im. ... czy współzależność; Polska w europejskiej perspektywie unijnych ...
prof. dr hab. Edmund Nowak - Instytut Politologii, Uniwersytet Opolski
Zaliczany do grona polskich badaczy, którzy po przełomie ustrojowym 1989 r. byli .... w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej/Problémy odškodněni na majetku a ... Wyniki najnowszych badań w archiwach moskiewskich, [W:] Szkice z dziejów ...
Książki na temat Unia polsko-moskiewska
Białostockie Studia Prawnicze Zeszyt 9
Białostockie Studia Prawnicze Zeszyt 9
Mieczysława Zdanowicz
Trudno zatem utożsamiać wschodnią granicę Polski z granicą polsko-rosyjską Co więcej, wraz z rozwojem aspiracji europejskich Polski i jej bezpośrednich sąsiadów oraz ostatecznym przystąpieniem do Unii Europejskiej (1 maja 2004 roku), ...
Białe plamy-czarne plamy: sprawy trudne w polsko-rosyjskich ...
Białe plamy-czarne plamy: sprawy trudne w polsko-rosyjskich ...
Polsko-Rosyjska Grupa do Spraw Trudnych, Adam Daniel Rotfeld, Anatoliĭ Vasilʹevich Torkunov, 2010
sprawy trudne w polsko-rosyjskich stosunkach 1918-2008 Polsko-Rosyjska Grupa do Spraw Trudnych Adam Daniel Rotfeld, Anatoliĭ Vasilʹevich Torkunov. niem Polski do Unii opowiedziało się 77,45% głosujących. W referendum ...
Litwa: przewodnik
Litwa: przewodnik
Tomasz Krzywicki, 2005
... zawiera unię ze Szwecją. Królów Szwecji uznano za dziedzicznych wielkich książąt litewskich. Działania podjęte przez Janusza Radziwiłła, będące próbą ocalenia Litwy przed najazdem moskiewskim, w kręgach polskich były postrzegane ...
Historia dla maturzystów: repetytorium
Historia dla maturzystów: repetytorium
Włodzimierz Sochacki, 2007
30 stycznia 1667 roku został podpisany w Andruszowie rozejm polsko-rosyjski, na mocy którego Polska utraciła Ukrainę ... przewidywał objęcie tronu Rzeczypospolitej i wprowadzenie w ycie unii personalnej między Szwecją a Polską.
Rozwój zapytań na Google


Wpisy na blogach na temat
Unia polsko-moskiewska
Sikorski chwali stosunki z Rosją. "Są lepsze, niż opisują to media" | niezalezna.pl
Podpisanie wspólnej deklaracji, wychwalanie stosunków z Rosją, kolejna żenująca prośba o zwrot wraku tupolewa - to najważniejsze wydarzenia związane z wizytą rosyjskiego ministra spraw zagranicznych w Polsce. Nie wiemy, czy w obwodzie kaliningradzkim znajdują się zagrażające Polsce Iskandery. Wrak Tu-154 wciąż jest w Rosji.
niezalezna.pl/49710-sikorski-chwali-stosunki-z-rosja-sa-lepsze-niz-opisuja-media
Granica polsko-rosyjska przekroczona 6 mln razy - Elbląg w www.portEl.pl
Sześciomilionową podróżną jest obywatelka Rosji, która po godzinie 4 rano przekroczyła granicę w Grzechotkach w ramach małego ruchu granicznego. Kobieta przyjechała do Polski jako pasażerka ...
www.portel.pl/artykul.php3?i=70316
Rusofobia, Barnim Regalica, konserwatyzm.pl i przyległości… | blog polski
Rusofobia ma koniunkturę. Szerzą ją w Polsce przeróżne środowiska, instytucje i publicyści. Czołówkę stanowi sekta smoleńska pod przywództwem Macierewicza/Singera. Ręka w rękę idzie z nimi rebe Rydzyk i jego me(n)dia. Choć dyżurny rusofob tv Trwam dr Szaniawski już nie żyje. Podobną rusofobię prezentują fundamentaliści Solidarności i bojownicy antykomunizmu. Wczoraj jeden znajomy napisał mi:"Unijna nagonka na…
opolczykpl.wordpress.com/2013/11/30/rusofobia-barnim-regalica-konserwatyzm-pl-i-przyleglosci/
Rosja-Polska: owocny i merytoryczny dialog o polityce. Cz. II: Głos Rosji
W wywiadzie dla „Głosu Rosji” profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, dziekan Wydziału Studi, Ksenia Kriwoszejewa, redakcja internetowa
polish.ruvr.ru/2013_12_20/Rosja-Polska-owocny-i-merytoryczny-dialog-o-polityce-Cz-II/
Macierewicz apeluje o włączenie UE w śledztwo smoleńskie: Grozi nam drugi proces moskiewski - Polskatimes.pl
Szef parlamentarnego zespołu ds. wyjaśnienia przyczyn katastrofy smoleńskiej Antoni Macierewicz (PiS) zaapelował we wtorek w Strasburgu o włączenie się UE w śle
www.polskatimes.pl/artykul/823318,macierewicz-apeluje-o-wlaczenie-ue-w-sledztwo-smolenskie-grozi-nam-drugi-proces-moskiewski,id,t.html
Międzynarodowa konferencja „Rosja – Polska – Unia Europejska. Polityka, gospodarka, edukacja” | Instytut Stosunków Międzynarodowych
www.pl.ism.uw.edu.pl/miedzynarodowa-konferencja-rosja-polska-unia-europejska-polityka-gospodarka-edukacja/
Ukraina: Brutalne pobicie dziennikarki, która pisała o majątku ministra... - Wykop.pl
Tej nocy w okolicach Kijowa nieznani sprawcy dokonali bestialskiego pobicia dziennikarki. Zaatakowana Tatiana Czornowoł pisała ostatnio w mediach elektronicznych o majątku ministra spraw wewnętrznych Ukrainy i upubliczniła m. in. zdjęcia jego podmiejskiej willi.
www.wykop.pl/link/1792702/ukraina-brutalne-pobicie-dziennikarki-ktora-pisala-o-majatku-ministra/
Rosyjska Gazeta piętnuje polską ingerencję na Ukrainie | ZYGFRYD GDECZYK
 20 grudnia 2013, 9:31 Rządowa gazeta Rosji: Polacy zapomnieli, że są gośćmi na MajdanieFoto: Tatyana Zenkovich PAP/EPAWedług gazety, Polska zbyt otwarcie ingerowała w sprawy Ukrainy W Warszawie szef MSZ Rosji dowiedział się, jakie są dalsze plany Polski na "froncie ukraińskim" - informuje w piątek rządowa "Rossijskaja Gazieta", relacjonując czwartkowe rozmowy Siergieja Ławrowa z polskim ministrem spraw zagranicznych Radosławem…
cyklista.wordpress.com/2013/12/20/rosyjska-gazeta-pietnuje-polska-ingerencje-na-ukrainie/
Unia Europejska, Liga Środkowoeuropejska a polskie Kresy Wschodnie | Polska Akcja Narodowo - Konserwatywna "Ojczyzna"
Czesław Podlidecki: Unia Europejska, Liga Środkowoeuropejska a polskie Kresy Wschodnie.
narodowikonserwatysci.pl/2013/12/16/unia-europejska-liga-srodkowoeuropejska-a-polskie-kresy-wschodnie/
123