Fibonacci 2048

Układ ambulakralny
Układ ambulakralny, inaczej nazywany układem wodnym – występujący w ciele szkarłupni (Echinodermata) pięciopromienny układ cienkościennych kanałów i zbiorników wysłanych nabłonkiem rzęskowym, pełniący funkcję lokomocyjną, dotykową, a częściowo wydalniczą i oddechową. Nie występuje w ciele innych zwierząt.
Jest częścią celomy. Powstaje z lewych woreczków procelu i mezocelu. Jego budowa różni się u przedstawicieli poszczególnych gromad. Zwykle rozpoczyna się płytką madreporową (z wyjątkiem liliowców, u których występują liczne otworki w ścianie ciała) łączącą układ ze środowiskiem zewnętrznym. Dwa kanały (okrężny i kamienny – wysycony węglanem wapnia) są położone centralnie. Od nich odchodzą kanały promieniste z licznymi bocznymi odgałęzieniami przechodzącymi w kuliste ampułki, a te – w zakończone przyssawkami nóżki ambulakralne, położone po stronie oralnej.
Ruchy szkarłupni powodują zmiany ciśnienia płynu w nóżkach ambulakralnych, do których prowadzą rozgałęzienia układu ambulakralnego. Nóżka wypełnia się płynem podczas skurczu ampułki umieszczonej u jej nasady. Następuje wtedy wzrost ciśnienia płynu w nóżce. Nóżki odrywają się od podłoża wskutek rozkurczu ampułki, który spowodowany jest skurczem mięśni przepychających płyn z powrotem do ampułki.
Układ wodny wspomaga także wymianę gazową i pośrednio odżywianie, ponieważ nóżki układu ambulakralnego mogą służyć do zdobywania i przytrzymywania pokarmu; mogą także spełniać funkcję narządów dotykowych. Układ wodny może wspomagać także transport substancji w ciele szkarłupnia.

Jest to fragment artykułu Układ ambulakralny z darmowej encyklopedii Wikipedia. Na Wikipedii dostępna jest lista autorów.
Na pl.wikipedia.org artykuł Układ ambulakralny był wyświetlany 488 razy w ciągu ostatnich 30 dni. (Stan z dnia: 30.04.2015)
Zdjęcia dotyczące Układ ambulakralny
Na ten temat brak jeszcze danych...
Miniatura:
Oryginał:
Wyniki wyszukiwania na Google i Bing
1
>30
1
Układ ambulakralny – Wikipedia, wolna encyklopedia
Układ ambulakralny, inaczej nazywany układem wodnym – występujący w ciele szkarłupni (Echinodermata) pięciopromienny układ cienkościennych kanałów i ...
pl.wikipedia.org/wiki/Uk%C5%82ad_ambulakralny
2
>30
2
Ambulakralny układ - WIEM, darmowa encyklopedia
Ambulakralny układ, układ wodny, występujący wyłącznie u szkarłupni, pełniący role narządu ruchu i dotyku, również w pewnym zakresie układu...
portalwiedzy.onet.pl/23177,,,,ambulakralny_uklad,haslo.html
3
>30
3
szkarłupnie.docx - Biologia tabelki - aagggaaa - http://chomikuj.pl
Układ ambulakralny, inaczej nazywany układem wodnym – występujący w ciele szkarłupni (Echinodermata) pięciopromienny układ cienkościennych kanałów i ...
docs5.chomikuj.pl/561952856,PL,0,0,szkar%C5%82upnie.docx
4
>30
4
Układ ambulakralny - Szkolnictwo.pl
Układ ambulakralny Płytka madreporowa (duży, porowaty twór w środkowej ...
www.szkolnictwo.pl/szukaj,Uk%C5%82ad_ambulakralny
5
>30
5
Szkarłupnie - Nauki przyrodnicze
Charakterystyczny dla szkarłupni jest Układ ambulakralny (wodny), który stanowi szkielet hydrostatyczny i umożliwia poruszanie się (dzięki nóżkom ...
www.edunauka.pl/zlogszkar.php
6
>30
6
ambulakralny - Słownik SJP
Układ ambulakralny, układ wodny - swoisty dla szkarłupni system kanałów, wypełniony gł. wodą morską; do u. a. należą: pierścień okołoprzełykowy i 5 kanałów ...
sjp.pl/ambulakralny
7
>30
7
ambulakralny układ - Encyklopedia PWN - Wydawnictwo Naukowe ...
ambulakralny układ, układ wodny, zool. charakterystyczny dla szkarłupni system kanałów wypełnionych wodnistą cieczą;. pełni gł. funkcje narządu ruchu, ...
encyklopedia.pwn.pl/index.php?module=haslo&id=3868571
8
>30
8
ambulakralny układ - Słownik terminów biologicznych
ambulakralny układ. ambulakralny układ, → układ wodny. Znajdź słowa: Jak szukać? O słowniku · Lista haseł · Autorzy · Teraz do 20% taniej w Księgarni PWN.
aneksy.pwn.pl/biologia/1.php?id=1542360
9
>30
9
Dlaczego układ ambulakralny u szkarłupni pełni funkcję... - Zadane.pl
13 Maj 2010 ... Układ ambulakralny działa na zasadzie zmiany ciśnienia cieczy. Nóżki, które są zaopatrzone w zbiorniczki wody wtłaczają wodę morska do ...
zadane.pl/zadanie/1057114
10
>30
10
Wtórouste
Płyn wy- pełniający układ ma więc skład zbliŜony do wody morskiej. ... Układ ambulakralny większości szkarłupni ma symetrię pięciopromienistą, co jest cechą ...
www.biol.uw.edu.pl/ewolucja/zoologia/cwiczenie_10.pdf
Wyniki wyszukiwania dla "Układ ambulakralny"
Google: ok. 3.290
Układ ambulakralny w nauce
Układ pokarmowy - Notatek.pl
Uniwersytet Wrocławski; dr Anna Wencel; Patofizjologia. Notatka ... UKŁAD POKARMOWY przewód pokarmowy + gruczoły trawienne ma za zadanie dostarczyć ...
Układ pokarmowy - strona 2 - Notatek.pl
Uniwersytet Wrocławski; dr Anna Wencel; Anatomia. UKŁAD POKARMOWY Zawiązuje się w 4 tygodniu życia płodowego Wszystkie części układu ...
Program zajęć - Katedra i Zakład Histologii i Embriologii ...
Strona Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego · Katedra · Strona główna ... Układ limfatyczny; Układ pokarmowy część 1. Układ pokarmowy część 2. Układ ...
Program zajęć - II semestr - Katedra i Zakład Histologii i Embriologii ...
Strona Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego · Katedra ... Kolokwium z embriologii – II termin - (17.03.2014); Układ pokarmowy (1) – budowa jamy ustnej ...
pokarmowy- Układ pokarmowy - dr Małgorzata Gałązka - Notatki i ...
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy UMK. Kierunek Położnictwo. Przedmiot Fizjologia.
PD: Anatomia Układ pokarmowy - dr M Kromer - Notatki i materiały ...
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu UMP ... Układ pokarmowy zaczyna się od jamy ustnej, a kończy się ... Układ pokarmowy= przewód pokarmowy + narządy ...
pokarmowy- Konturek - Układ pokarmowy - dr Małgorzata Gałązka ...
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. ... Układ pokarmowy. 1. ... autonomicznego układu nerwowego, szczególnie dwu antagonistycznych ośrodków ...
Wpływ alkoholu na układ pokarmowy człowieka. - Katalog ...
Uniwersytet Mikołaja Kopernika - Centralny System Uwierzytelniania ... Praca dotyczyła ukazania wpływu alkoholu na układ pokarmowy człowieka. W celu ... powodującego występowanie szeregu chorób związanych z układem pokarmowym.
Układ pokarmowy - Zdrowie - Kobieta - Onet.pl
Codziennie nasz układ pokarmowy ciężko pracuje, aby dostarczyć ciału ... płynie z badań przeprowadzonych przez naukowców z portugalskiego Uniwersytetu ...
Układ ambulakralny – Wikipedia, wolna encyklopedia
Układ ambulakralny, inaczej nazywany układem wodnym – występujący w ciele szkarłupni (Echinodermata) pięciopromienny układ cienkościennych kanałów i ...
Książki na temat Układ ambulakralny
Słownik zoologiczny
Słownik zoologiczny
Eugeniusz Grabda, Jadwiga Grabda, 1952
Ambulacrum — p. ambulakralny układ. Ambulakralny układ wodny (rys. 1) — pełni rolę lokomoto- ryczną, czasem i oddechową u szkarłupai. Składa się z kanału pierścienistego i odbiegających odeń kanałów promienistych, położonych w ...
Popularna encyklopedia powszechna
Popularna encyklopedia powszechna
Magdalena Olkuśnik, Elżbieta Wójcik, 2001
Potocznie a oznacza każdy aparat służący do ręcznego prowadzenia sztucznego oddychania, ambulakralny układ, układ wodny, układ występujący wyłącznie u -» szkarłupni, pełniący rolę narządu ruchu i dotyku, w pewnym zakresie również ...
Wielka ilustrowana encyklopedja powszechna
Wielka ilustrowana encyklopedja powszechna
Układ wodny (ambulakralny) złożony z kanału okrężnego wapiennego i kanałów promienistych, zakończonych nóżkami ambulakralnemi, które są organami ruchu . Stosownie do nich rozróżniamy na ciele pasy ambulakralne (radia) i mię- ...
Józef Nusbaum-Hilarowicz: życie, praca, dzieło
Józef Nusbaum-Hilarowicz: życie, praca, dzieło
Gabriel Brzęk, 1984
Badacze ci stwierdzili, że ramiona po stronie brzusznej regenerują się w zupełności, grzbietowa zaś część ramion tworzy tylko workowaty wyrostek, w którym nie regeneruje się ani nerw brzuszny, ani też Układ ambulakralny. Prześledzili przy ...
Kosmos: Biologia
Kosmos: Biologia
1974
Duży konserwatyzm ewolucyjny charakteryzują też szkarłupnie, których Układ ambulakralny, przepompowujący wodę morską przez całe ciało zwierzęcia, mógł stanowić swoisty handicap w rozwoju tej grupy, uniemożliwiając jej ...
Rozwój zapytań na Google


Wpisy na blogach na temat
Układ ambulakralny
Biologia w liceum: 20.2. Budowa i wybrane czynności życiowe szkarłupni
· Pokrycie ciała: nabłonek i tkanka łączna powstała z mezodermy, tworząca wewnętrzny pancerz w postaci wapiennych płytek. · Układ krwionośny: tworzy kanał okrężny, od którego odchodzą boczne kanały, praktycznie brak serca.
biologiawliceum.blogspot.com/2011/09/202-budowa-i-wybrane-czynnosci-zyciowe.html
UKŁAD ODDECHOWY cz. 1 | BIOLOGIA
Analiza porównawcza narządów wymiany gazowej u zwierząt i roślin. GRUPA UKŁAD ODDECHOWY PROTISTY Protisty na ogół oddychają
biomist.pl/biologia/uklad-oddechowy-cz-1/1585
biologia: SZKARŁUPNIE
Gromady: · Rozgwiazdy · Jeżowce · Liliowce · Strzykwy · Wężowidła ü szkarłupnie to zwierzęta wyłącznie morskie ü są stenohalinowe – są to zwierzęta żyjące tylko przy dużym zasoleniu ü są to zwierzęta wtórouste ü mają wtórnie promienista symetrie ciała, ponieważ larwa (dipleurula) ma symetrie dwuboczną, najczęściej występuje symetria 5 promienista ü są uwstecznione z powodu mało aktywnego trybu życia, pozbyły się części układów wewnętrznych, nie mają: układu wydalniczego i oddechowego ü ciało pokrywa nabłonek wielowarstwowy który tworzy kolce ü pod nabłonkiem znajduje się wapienny szkielet powstały przez połączenie wapiennych płytek ü układ wodny (ambulakralny) – układ typowy dla szkarłupni, jest to wielofunkcyjny układ, płynie w nim woda morska, która dostaje się do układu przez płytkę madreporową – wapienne sitko. kanał okrężny-->kanał pionowy-->kanały do każdego ramienia -->nóżki ambulakralne – wypustki pokrywające kanały w ramionach; na każdej nóżce jest ampułka i przyssawka, są to narządy lokomocyjne oraz przyssawki przy polowaniu, stanowią podstawową powierzchnie wymiany gazowej, pozbywają się przez nie szkodliwych metabolitów.
rozszerzonabiologia.blogspot.com/2012/05/szkarupnie.html
Beatrycze Nowicka ‹Jak napisać tekst science fiction – poradnik z przykładami› – Esensja
esensja.stopklatka.pl/ksiazka/publicystyka/tekst.html?id=12119
>> Szkarłupnie [prezentacja] | mikan's charm against evil spirits. -
Opublikowano 31 maja 2010 Autor: Cassidy.
mikan-no-mayoke.blog.onet.pl/2010/05/31/szkarlupnie-prezentacja/
ROZGWIAZDY | BIOLOGICCO -
Opublikowano 21 lipca 2009 Autor: Ashantee.
ashantee-biologicco.blog.onet.pl/2009/07/21/rozgwiazdy/
Tanuki-Manga - Recenzja D.Gray-man
Tanuki Manga - Manga; Tytuł: D.Gray-man; Rodzaj: Manga; Gatunki: Przygodowe Steampunk/retro s-f; Rok wydania: 2004
manga.tanuki.pl/strony/manga/333-d-gray-man/rec/429
Leki pobudzające układ współczulny (sympatykomimetyki) - Swiatbiologii.com
LEKI POBUDZAJĄCE UKŁAD WSPÓŁCZULNY 1. Leki o bezpośrednim działaniu sympatykomimetycznym (adrenomimetyki) a) leki pobudzające receptory α - (...)
swiatbiologii.com/leki-pobudzajace-uklad-wspolczulny-sympatykomimetyki.html
Leki pobudzające układ przywspółczulny (cholinomimetyki, parasympatykomimetyki) - Swiatbiologii.com
Leki pobudzające układ przywspółczulny (cholinomimetyki, parasympatykomimetyki): 1. Leki działające bezpośrednio przez pobudzenie receptorów (...)
swiatbiologii.com/leki-pobudzajace-uklad-przywspolczulny-cholinomimetyki-parasympatykomimetyki.html
Leki hamujące układ przywspółczulny (cholinolityki, parasympatykolityki) - Swiatbiologii.com
Leki hamujące układ przywspółczulny (cholinolityki, parasympatykolityki) : 1. Alkaloidy tropanowe i ich pochodne: a) Atropina: * Atropinum (...)
swiatbiologii.com/leki-hamujace-uklad-przywspolczulny-cholinolityki-parasympatykolityki.html
123