Fibonacci 2048

Tętnica podstawna
Tętnica podstawna (łac. arteria basilaris) – w anatomii człowieka pojedyncza tętnica powstająca z połączenia obu tętnic kręgowych. Biegnie w bruździe podstawnej mostu, na swoim przebiegu oddając liczne drobne gałęzie, a następnie w dole międzykonarowym dzieli się na tętnice tylne mózgu. Jej gałęzie unaczyniają m.in. płaty potyliczne i skroniowe mózgu, most, móżdżek oraz ucho wewnętrzne. Rozgałęzienie końcowe tętnicy podstawnej jest elementem koła tętniczego mózgu.

Jest to fragment artykułu Tętnica podstawna z darmowej encyklopedii Wikipedia. Na Wikipedii dostępna jest lista autorów.
Na pl.wikipedia.org artykuł Tętnica podstawna był wyświetlany 544 razy w ciągu ostatnich 30 dni. (Stan z dnia: 24.04.2015)
Zdjęcia dotyczące Tętnica podstawna
Miniatura:
Oryginał:
Wyniki wyszukiwania na Google i Bing
3
5
1
Diagnostyka niewydolności kręgowo podstawnej - atd-med.pl
Andrzej T.Dorobisz, Wojciech Herfurt. Diagnostyka niewydolności kręgowo podstawnej. Zespół kręgowo-podstawny i inne patologie tętnic kręgowych w ...
www.atd-med.pl/publikacje/22-diagnostyka-niewydolnoci-krgowo-podstawnej.html
1
>30
2
Tętnica podstawna – Wikipedia, wolna encyklopedia
Tętnica podstawna (łac. arteria basilaris) – w anatomii człowieka pojedyncza tętnica powstająca z połączenia obu tętnic kręgowych. Biegnie w bruździe ...
pl.wikipedia.org/wiki/T%C4%99tnica_podstawna
2
>30
3
Koło tętnicze mózgu – Wikipedia, wolna encyklopedia
Obraz tętnic mózgu po dodaniu środka cieniującego. Na pierwszym planie tętnice kręgowe; dalej Tętnica podstawna i wreszcie koło tętnicze mózgu.
pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%82o_t%C4%99tnicze_m%C3%B3zgu
4
>30
4
Tętnica kręgowa, tętnica podstawna - Anatomia - Artykuły - Atlasy ...
17 Sie 2004 ... Tętnica kręgowa odchodzi zazwyczaj od górno-tylnego obwodu tętnicy podobojczykowej. Przebiega ku górze i tyłowi, i wstępuje do otworu ...
www.mp.pl/artykuly/17930
5
>30
5
Układ kręgowo-podstawny
Układ tworzą dwie tętnice kręgowe, które po wejściu do czaszki przez otwór wielki łączą się na brzusznej powierzchni mostu w tętnicę podstawną (a. basilaris ).
chomiak.ovh.org/rap/tt_mozg_woz/uklad_k-p.html
6
>30
6
Naczynia mózgowia - gałęzie mózgowe tętnicy podstawnej
Tętnica podstawna oddaje liczne gałęzie unaczyniające mózgowie. Są to: l) ... Poza tym od t. podstawnej, lub też od t. dolnej przedniej móżdżku odgałęzia się t.
chomiak.ovh.org/rap/tt_mozg_boch/g_t_podst.html
7
>30
7
Tętnica podstawna - neurologiczne.pl
Anatomia układu nerwowego .. tętnicze mózgu Mózg otrzymuje 15 proc. krążącej krwi. Unaczynienie tętnicze mózgu pochodzi z dwóch tętnic szyjnych ...
www.neurologiczne.pl/tetnica-podstawna.htm
8
>30
8
Tętnica podstawna mózgu - neurologiczne.pl
Unaczynienie tętnicze mózgu pochodzi z dwóch tętnic szyjnych wewnętrznych oraz dwóch tętnic kręgowych. Tętnice kręgowe łączą się w tętnicę podstawną.
www.neurologiczne.pl/tetnica-podstawna-mozgu.htm
9
>30
9
Zespół kręgowo-podstawny i inne patologie tętnic ... - Czasopisma
w zakresie zewnątrzczaszkowych odcinków tętnic kręgowych –– zmian miażdżycowych w ich początkowych .... Tętnica podstawna po oddaniu kilku gałęzi, mię-.
czasopisma.viamedica.pl/um/article/viewFile/33791/24833
10
>30
10
Z czego powstaje tętnica podstawna? - anatomia24.pl
Tętnica podstawna. Układ krążenia .. tętnice, żyły oraz mikrokrążenie w postaci włośniczek. Układ naczyniowy można również podzielić na układ krążenia duży  ...
www.anatomia24.pl/test/z-czego-powstaje-tetnica-podstawna.htm
Wyniki wyszukiwania dla "Tętnica podstawna"
Google: ok. 18.000
bing: ok. 21
Tętnica podstawna w nauce
Tętnica kręgowa - Notatek.pl
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; Histologia. ) - tętnica szyjna ... Błona wewnętrzna: - śródbłonek spoczywający na błonie podstawnej ...
Błona podstawna - strona 2 - Notatek.pl
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; Histologia ... tętnica szyjna wspólna - tętnica biodrowa wspólna - tętnica podobojczykowa - tętnica ...
[PDF]Udar pnia mózgu w przebiegu niedrożności tętnicy podstawnej u 8 ...
1 Z Instytutu Fizjoterapii Uniwersytetu Rzeszowskiego. 2 Z Oddziału ... niedrożność tętnicy podstawnej mózgu, prawdopodobnie na tle zakrzepowym ( ryc. 2).
Tętnica podstawna – Wikipedia, wolna encyklopedia
Tętnica podstawna (łac. arteria basilaris) – w anatomii człowieka pojedyncza tętnica powstająca z połączenia obu tętnic kręgowych. Biegnie w bruździe ...
Uniwersytet Medyczny w Bialymstoku. Semestr I. - Umb.edu.pl
Tętnica szyjna wspólna – Arteria carotis communis. Tętnica podstawna – Arteria basillaris. Tętnica podobojczykowa – Arteria subclavia. Tętnica mózgu przednia ...
Uniwersytet Medyczny w Bialymstoku. Plan zajęć. - Umb.edu.pl
Unaczynienie tętnicze mózgowia. Tętnica szyjna wewnętrzna (odcinek mózgowy ), układ tętniczy kręgowo-podstawny (tętnica kręgowa, Tętnica podstawna).
Publikacje - Strona 2 | Tętniak mózgu
Profesor Uniwersytetu Medycznego dr hab. med. Robert ...
[PDF]Skuteczne zaopatrzenie krwotoku z tętnicy udowej w przebiegu raka ...
2Zakład Radiologii Zabiegowej. Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Słowa kluczowe: rak podstawno-komórkowy skóry krwotok z tętnicy ...
[PDF]opis dwóch przypadków Endovascular treatment of basilar
Uniwersytet Medyczny im. Karola ... dej części tętnicy podstawnej, ale częściej spotykana jest w ... malnej fenestracji tętnicy podstawnej (rycina 1a). Po prze-.
2010 vol.12 - Katedra i Klinika Neurochirurgii i Neurotraumatologii ...
Wewnątrznaczyniowe leczenie tętniaków związanych z fenestracją tętnicy podstawnej. Robert Juszkat, Stanisław Nowak, Anna Zarzecka, Jakub Moskal ...
Książki na temat Tętnica podstawna
Fizjoterapia
Fizjoterapia
G. Ebelt - Paprotny, 2012
Hennericiego Stadium | 0bawy 1 | Bezobjawowe Zwężenie tętnicy Zaopatrującej mózgowie 1 | » przemijający atak ... Tętnice kręgowe oraz powstająca w wyniku ich połączenia Tętnica podstawna mózgu zaopatrują górne obszary szyjnego ...
Neurologia, neurochirurgia i psychiatria Polska
Neurologia, neurochirurgia i psychiatria Polska
1966
G. Fialkowski W płodzie 4-milimetrowej długości Tętnica podstawna mózgu łączy się z tętnicą szyjną wewnętrzną za pośrednictwem trzech płodowych tętnic: trójdzielnej, słuchowej i podjęzykowej, które zanikają, gdy płód osiągnie długość 5 ...
Roczniki Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu
Roczniki Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu
Wyższa Szkoła Rolnicza w Poznaniu, 1970
móżdżku donosowej oddziela się tętnica naczyniówkowa donosowa (a.chorioi- dea nasalis) oraz dwie tętnice mózgu ... Tętnica podstawna mózgu oddaje tętnicę móżdżku donosowa (a.cerebel- li nasalis), która w 19 przypadkach odchodzi od ...
Roczniki
Roczniki
1970
móżdżku donosowej oddziela się tętnica naczyniówkowa donosowa (a.chorioi- dea nasalis) oraz dwie tętnice mózgu ... Tętnica podstawna mózgu oddaje tętnicę móżdżku donosową (a.cerebel- li nasalis), która w 19 przypadkach odchodzi od ...
Prace
Prace
Bydgoskie Towarzystwo Naukowe. Komisja Nauk Rolniczych i Biologicznych, 1973
Bydgoskie Towarzystwo Naukowe. Komisja Nauk Rolniczych i Biologicznych. podstawna mózgu; która powstaje z połączenia się tętnic kręgowych i potylicznych, stanowi połączenie wymienionych tętnic z kręgiem tętniczym. Tętnica szyjna ...
Rozwój zapytań na Google


Wpisy na blogach na temat
Tętnica podstawna
Multiplex sclerosis i inne historie: Siódmy kręg - ciąg dalszy
Nie planowałem szybkiej kontynuacji tego wątku, ale jednak stało się inaczej. Szukałem kilka dni temu w internecie informacji o znanych chorobach naczyniowych związanych z kręgami szyjnymi.
multiplexsclerosis.blogspot.com/2012/12/siodmy-kreg-ciag-dalszy.html
Zaburzenia krążenia mózgowego. | Choroby układu krążenia
www.ukladkrazenia.zdrowionosnie.pl/zaburzenia-krazenia-mozgowego/
Anatomiczny: Powierzchnia podstawna mózgowia: kresomózgowie
Kolejna prezentacja dotycząca opisu anatomicznego kory mózgu. Bruzdy i zakręty widoczne na powierzchni górno-bocznej oraz powierzchni przyśrodkowej opisałem w poprzednich postach.
anatomiczny.blogspot.com/2010/11/powierzchnia-podstawna-mozgowia.html
Wiedzieć.Czy udar to to samo co wylew krwi do mózgu.Jak uspokoić szalejącą krew. | Medycyna naturalna, nasze zdrowie, fizyczność i duchowość
Są dwa rodzaje udarów mózgu - niedokrwienny i krwotoczny (wylew). Choroba, którą pacjenci i ich rodziny zwykli nazywać wylewem, to zazwyczaj udar niedokrwienny mózgu. 80 proc. chorych ulega udarom niedokrwiennym, a tylko 20 proc. wylewom. Udar niedokrwienny mózgu zachodzi wówczas, gdy następuje niedotlenienie pewnej części mózgu z powodu zamknięcia naczynia krwionośnego. Wylew natomiast oznacza przerwanie…
hipokrates2012.wordpress.com/2012/09/10/wiedziec-czy-udar-to-to-samo-co-wylew-krwi-do-mozgu-jak-uspokoic-szalejaca-krew/
Rodzaje migreny - Zwalcz migrenę
Istnieje bardzo wiele klasyfikacji, które starają się usystematyzować migreny według towarzyszących jej objawów oraz...
i-migrena.pl/rodzaje-migreny/
Udar w rodzinie: Konfabulacje w zaburzeniach pamięci
Konfabulacja jest zaburzeniem pamięci, na skutek którego w pamięci pacjenta pojawiają się nieprawdziwe wspomnienia. Osoby konfabulujące w odpowiedzi na pytania o bliższą lub dalszą przeszłość przytaczają fakty nigdy nie zaistniałe lub takie, które miały miejsce w rzeczywistości, ale wydarzyły się w innym miejscu i czasie.
www.udarwrodzinie.pl/2013/06/konfabulacje-w-zaburzeniach-pamieci.html
N-acetylokarnozyna – nowy lek, nowe nadzieje na zapobieganie powikłaniom ocznym cukrzycy - (Nr 4/2013 art.89)
Okulistyka weterynaryjna, kwartalnik dla studentów i lekarzy weterynarii
www.okulistyka-weterynaryjna.pl/index.php/222-n-acetylokarnozyna-nowy-lek-nowe-nadzieje-na-zapobieganie-powiklaniom-ocznym-cukrzycy
Rwa barkowa « Reumatyzm
Apr10 by Lekarz.
www.reumatyzm.net.pl/rwa-barkowa/
Angiografia rezonansu magnetycznego - Diagnostyka obrazowa - Diagnostyka medyczna (badania) - Twoje zdrowie - choroby-zdrowie.pl
Angiografia rezonansu magnetycznego (MRA) - technika rezonansu magnetycznego służącego do obrazowania naczyń krwionośnych. Charakterystyka: przebieg, wskazania, przeciwwskazania.
diagnostyka.choroby-zdrowie.pl/diagnostyka-obrazowa/angiografia-rezonansu-magnetycznego.html
Patomorfo: Krwotok do mózgu
Źródłem krwawienia do mózgu są najczęściej arteria lenticulo-striata albo arteria lenticulo-optica, wobec czego powstałe ognisko krwotoczne zajmuje jądra podstawy i istotę białą półkuli. Tętnice o osłabionej ścianie pękają wskutek nagłego wzrostu ciśnienia tętniczego (wysiłek, emocja, kaszel).
patomorfo.blogspot.com/2011/04/krwotok-do-mozgu.html
123