Fibonacci 2048

Szereg rozdzielczy przedziałowy
Szereg rozdzielczy jest statystycznym sposobem prezentacji rozkładu empirycznego. Uzyskuje się go dzieląc dane statystyczne na pewne kategorie i podając liczebność lub częstość zbiorów danych przypadających na każdą z tych kategorii.
Szeregi rozdzielcze:
- strukturalny (cecha jakościowa, grupowanie typologiczne),
- punktowy (cecha ilościowa, skokowa),
- przedziałowy (cecha ilościowa, ciągła),
- punktowy plus przedziałowy (grupowanie wariancyjne).
Kolejne kroki podczas wykonywania szeregu rozdzielczego:
- porządkowanie (jeśli to możliwe rosnąco) wartości cechy,
- zliczenie liczby wystąpień danej cechy w próbie,
- obliczenie częstości występowania dla każdej wartości cechy,
- prezentacja wyniku w formie tabeli.
Jeśli cecha ma charakter ciągły, wtedy przedział wartości cechy dzieli się na przedziały klasowe. Liczba i rozpiętości przedziałów powinny być tak dobrane, aby dawały przejrzysty obraz rozkładu. Na ogół przyjmuje się, że liczba przedziałów powinna być większa od 5 i mniejsza od 20.
Jeśli cecha ma charakter skokowy, ale liczba możliwych wartości jest bardzo duża, wtedy można postąpić podobnie jak w przypadku cechy o charakterze ciągłym.
Przykład: W badaniu liczby literówek na stronach Wikipedii zaobserwowano następujące wyniki (liczby reprezentują ilość znalezionych literówek na stronie):
0, 0, 1, 1, 0, 1, 2, 4, 1, 0, 2, 1, 0, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 5

Jest to fragment artykułu Szereg rozdzielczy przedziałowy z darmowej encyklopedii Wikipedia. Na Wikipedii dostępna jest lista autorów.
Na pl.wikipedia.org artykuł Szereg rozdzielczy przedziałowy był wyświetlany 8 razy w ciągu ostatnich 30 dni. (Stan z dnia: 22.03.2015)
Zdjęcia dotyczące Szereg rozdzielczy przedziałowy
Miniatura:
Oryginał:
Wyniki wyszukiwania na Google i Bing
1
2
1
Dominanta. Szereg rozdzielczy przedziałowy. - Statystyka - Aula.pl
Dominanta. Szereg rozdzielczy przedziałowy. :: Statystyka tłumaczona metodą łopatologiczną = już prościej wytłumaczyć się nie da! Jeżeli masz problemy ze ...
stata.aula.pl/dominanta-szereg-rozdzielczy-przedzialowy/
2
1
2
Średnia arytmetyczna. Szereg rozdzielczy przedziałowy.
Średnia arytmetyczna. Szereg rozdzielczy przedziałowy. :: Statystyka tłumaczona metodą łopatologiczną = już prościej wytłumaczyć się nie da! Jeżeli masz ...
stata.aula.pl/srednia-arytmetyczna-szereg-rozdzielczy-przedzialowy/
3
>30
3
Szereg rozdzielczy – Wikipedia, wolna encyklopedia
Szereg rozdzielczy (ang. stem-and-leaf lub stemplot) jest statystycznym ... punktowy (cecha ilościowa, skokowa),; przedziałowy (cecha ilościowa, ciągła), ...
pl.wikipedia.org/wiki/Szereg_rozdzielczy
4
>30
4
czym jest szereg rozdzielczy przedziałowy - Statystyka - Darmowy ...
CZYM JEST SZEREG ROZDZIELCZY PRZEDZIAŁOWY ? Wyobraźmy sobie , że badamy średnie roczne zarobki pewnej firmy. Średnie roczne zarobki ...
statystyka.cba.pl/przedzialowy.html
5
>30
5
Szeregi rozdzielcze punkowe przedziałowe - Statystyka
Szereg rozdzielczy to uporządkowany i pogrupowany materiał statystyczny. Poszczególnym wariantom cech ilościowym lub jakościowym przyporządkowane są ...
www.statystyka.webatu.com/szeregi_rozdzielcze.html
6
>30
6
wyklad nr 2
Szereg rozdzielczy przedziałowy (budowany jest dla cech ciągłych. Złożony jest z przedziałów klasowych, ich granice mogą być domknięte lub otwarte.
zsi.tech.us.edu.pl/~nowak/smad/SMADw2szeregi.pdf
7
>30
7
Grupowanie danych statystycznych w szereg rozdzielczy - Wybrane ...
Przykład grupowania danych statystycznych w Szereg rozdzielczy przedziałowy. Udział zatrudnionych w przemyśle (w %) w Polsce wg województw na dzień ...
www.statystyka1.republika.pl/szeregi2.html
8
>30
8
szereg rozdzielczy przedziałowy • Matematyka.pl
20 Gru 2010 ... Witam prosze o pomoc z tym zadaniem, nie wiem jak obliczyc przecietny staz pracy i zroznicowanie stazu pracy zbiorowosci peracownikow.
www.matematyka.pl/227922.htm
9
>30
9
Szeregi rozdzielcze
Szereg rozdzielczy tworzy się przez uszeregowanie danych według wzrastającej lub malejącej wartości i podzielenie powstałego szeregu na rozłączne ...
home.agh.edu.pl/bartus/index.php?action=statystyka&subaction=szeregi_rozdzielcze
>30
3
10
Szeregi statystyczne, strukturalne i rozdzielcze. - Sciaga.pl
SZEREGI STATYSTYCZNE STRUKTURALNE I ROZDZIELCZE Tematyka wykładu 1 Statystyczny szereg szczegółowy 2 Rodzaje prób statystycznych 3 Określenie szeregu...
www.sciaga.pl/tekst/20495-21-szeregi_statystyczne_strukturalne_i_rozdzielcze
Wyniki wyszukiwania dla "Szereg rozdzielczy przedziałowy"
Google: ok. 1.760
bing: ok. 4
Szereg rozdzielczy przedziałowy w nauce
Szereg rozdzielczy - Notatek.pl
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach; prof. dr hab. ... Średnia arytmetyczna - szereg prosty - Szereg rozdzielczy przedziałowy ( z próby) Rozstęp Wariancja ...
Szereg rozdzielczy - strona 6 - Notatek.pl
Wyniki wyszukiwania dla frazy: Szereg rozdzielczy - strona 6 ... Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu; dr Anna Wencel; Kartografia ... prosty Współczynnik spłaszczenia M4 S4 k - Szereg rozdzielczy przedziałowy ( z próby) 3 Krzywa Lozenza ...
Szereg rozdzielczy - strona 14 - Notatek.pl
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; Statystyka ... 23,3 23,23 23,50 23,60 b. ...a także w Szereg rozdzielczy przedziałowy: n = 20 (liczba obserwacji), to k = 1+ ...
Szereg prosty - Notatek.pl
Średnia arytmetyczna - szereg prosty - Szereg rozdzielczy przedziałowy ( z próby ) Rozstęp Wariancja ... Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; Statystyka.
Kwartyl pierwszy Q1 - GUS - Główny Urząd Statystyczny - Definicje ...
W przypadku szeregu szczegółowego i rozdzielczego punktowego (przy ... są w postaci szeregu rozdzielczego przedziałowego do wyznaczenia przybliżonej wartości kwartyla ... Miejsce publikacji Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Średnia arytmetyczna - GUS - Główny Urząd Statystyczny - Definicje ...
Średnia ważona: dla szeregu rozdzielczego z przedziałami klasowymi, ... liczebność próby (szereg szczegółowy), liczebność jednostek tej klasy szeregu przedziałowego, przy ... Miejsce publikacji Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego , Łódź.
szeregi statystyczne - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Szereg rozdzielczy powstaje zawsze, gdy z określonej całości wyodrębnimy ... Rodzaj szeregu przedziałowego, w którym każdy kolejny tworzony przedział ...
[PDF]Mierniki statystyczne (c.d.) i analiza współzależności zjawisk (2 ...
Uniwersytet Zielonogórski. Metody analizy danych – ćwiczenia ... Na podstawie tak otrzymanych danych utworzyć Szereg rozdzielczy przedziałowy stosując najpierw funkcję częstość(), a następnie polecenie Hi- stogram z narzędzia Analiza ...
Szereg rozdzielczy – Wikipedia, wolna encyklopedia
Szereg rozdzielczy (ang. stem-and-leaf lub stemplot) jest statystycznym ... punktowy (cecha ilościowa, skokowa),; przedziałowy (cecha ilościowa, ciągła), ...
Średnia arytmetyczna. Szereg rozdzielczy przedziałowy. - Statystyka
Średnia arytmetyczna. Szereg rozdzielczy przedziałowy. :: Statystyka tłumaczona metodą łopatologiczną = już prościej wytłumaczyć się nie da! Jeżeli masz ...
Książki na temat Szereg rozdzielczy przedziałowy
Funkcjonowanie przedsiębiorstwa: wybrane zagadnienia ...
Funkcjonowanie przedsiębiorstwa: wybrane zagadnienia ...
Alicja Maksimowicz-Ajchel, 2004
Przedstawiciele handlowi według sprzedaży — szereg szczegółowy Następnie budujemy szereg rozdzielczy. Ponieważ cecha statystyczna jest quasi− −ciągła, budujemy Szereg rozdzielczy przedziałowy. Musimy jednak najpierw podjąć ...
Statystyka
Statystyka
Tomasz Michalski, 2010
Jeżeli materiał statystyczny podany jest w przedziałach klasowych (Szereg rozdzielczy przedziałowy), to wyznaczenie dominanty jest nieco trudniejsze. Szereg powinien mieć równe przedziały klasowe. Analizując taki szereg, znajdujemy ...
Wpływ inbredu osobniczego i inbredu matki na przeżywalność ...
Wpływ inbredu osobniczego i inbredu matki na przeżywalność ...
Wanda Olech, 2003
Utworzono przedziałowy szereg rozdzielczy dla współczynników inbredu osobników. W każdym przedziale (/) obliczono średnie wartości współczynników inbredu osobników (Fi) i współczynników inbredu ich matek (FDi) oraz średnią wartość ...
Mała encyklopedia statystyki
Mała encyklopedia statystyki
Wiesław Sadowski, 1976
Ze względu na sposób budowy rozróżnia się sz.s. punktowe oraz przedziałowe. ... Szereg rozdzielczy, szereg strukturalny, sz.s. prezentujący badaną zbiorowość wg jednej cechy mierzalnej lub niemierzalnej, a więc dzielący tę zbiorowość na ...
Metody opisu i wnioskowania statystycznego w psychologii
Metody opisu i wnioskowania statystycznego w psychologii
Andrzej Góralski, 1974
A. Jakie właściwości określają skalę przedziałową? 5.B. Jakie cechy są wyrażalne na skalach przedziałowych? 5.C. Co to jest szereg statystyczny? 5.D. W jaki sposób zestawia się szereg rozdzielczy? 5.E. Zestawić szereg rozdzielczy dla ...
Rozwój zapytań na Google


Wpisy na blogach na temat
Szereg rozdzielczy przedziałowy
Dominanta. Szereg rozdzielczy przedziałowy.
Dominanta. Szereg rozdzielczy przedziałowy. :: Statystyka tłumaczona metodą łopatologiczną = już prościej wytłumaczyć się nie da! Jeżeli masz problemy ze statystyką i szukasz pomocy zapraszam.
stata.aula.pl/dominanta-szereg-rozdzielczy-przedzialowy/
Blog dydaktyczny tomasza przechlewskiego: Podstawowe pojęcia statystyki opisowej
Różne pojęcia wstępne Statystyka: analiza struktury, przedziały ufności i~weryfikacja hipotez, analiza współzależności. Etapy analizy statystycznej: -- przełóż obserwacje na postać liczbową -- wnioskuj (zastosuj odpowiednie statystyki) Opis statystyczny -- liczbowe przedstawienie badanych zbiorowości lub zjawisk w postaci opisu: -- tabelarycznego; -- graficznego; -- parametrycznego Opis statystyczny może dotyczyć: -- struktury zbiorowości; -- współzależności; -- zmian zjawisk w czasie.
tprzechlewski.blogspot.com/2012/01/podstawowe-pojecia-statystyki-opisowej.html
Statystyka cz.4
Teoria informatyki, zastosowanie itp oraz statystyka - zadanie
infostat.blox.pl/2010/10/Statystyka-cz4.html
METODY NUMERYCZNE I METODY PROBABILISTYCZNE
STATYSTYKA OPISOWA Statystyczne metody badania prawidłowości w zakresie struktury zjawisk masowych Są cztery rodzaje prawidłowości statystycznej: 1) prawidłowość w zakresie struktury 2) prawidłowość w zakresie dynamiki 3) prawidłowość w zakresie współzależności w czasie 4) prawidłowość w zakresie współzależności w przestrzeni Badanie prawidłowości w zakresie struktury zjawisk masowych możemy w skrócie nazwać analizą struktury. Podstawowymi formami prezentacji danych statystycznych w analizie struktury są szeregi szczegółowe i szeregi rozdzielne.
gedytagedytag.blogspot.com/2012/12/statystyka-opisowa-statystyczne-metody.html
Metody Numeryczne: Statystyka opisowa
]]> ]]> Statystyka opisowa Statystyczne metody badania prawidłowości w zakresie struktury zjawisk masowych Są cztery rodzaje prawidłowości statystycznej: 1) prawidłowość w zakresie struktury 2) prawidłowość w zakresie dynamiki 3) prawidłowość w zakresie współzależności w czasie 4) prawidłowość w zakresie współzależności w przestrzeni Badanie prawidłowości w zakresie struktury zjawisk masowych możemy w skrócie nazwać analizą struktury. Podstawowymi formami prezentacji danych statystycznych w analizie struktury są szeregi szczegółowe i szeregi rozdzielne.
grzegorzzak.blogspot.com/2012/12/statystyka-opisowa.html
1