Fibonacci 2048

Szafarz sakramentu
Szafarz sakramentu – osoba udzielająca sakramentu.
W Kościele katolickim szafarzami sakramentów są:
- Chrzest: sakramentu chrztu udziela biskup, prezbiter lub diakon, a w nagłym przypadku gdy nie ma nikogo z powyższych - każdy człowiek, także niechrześcijanin, byleby miał intencję czynienia tego, co czyni Kościół.
- Bierzmowanie: sakramentu bierzmowania udziela biskup, a w szczególnych przypadkach, np. przyjęcie do Kościoła (Chrzest, Pierwsza Komunia św. i Bierzmowanie) osoby dorosłej - kapłan delegowany przez biskupa.
- Eucharystia: do sprawowania wymagane są święcenia w stopniu co najmniej prezbitera, w związku z tym jej szafarzem jest ksiądz lub biskup. Udzielanie Komunii Świętej jest również możliwe przez diakona a w sytuacjach nadzwyczajnych może to czynić akolita lub Szafarz Nadzwyczajny Komunii Świętej
- Spowiedź: w sytuacji zwyczajnej sakramentu pokuty ważnie udziela ksiądz (prezbiter) lub biskup posiadający zwyczajną władzę kluczy (jurysdykcję). W stanie konieczności (zagrożenie życia), Kościół uzupełnia brakującą jurysdykcję i sakramentu ważnie udziela i ze wszystkich cenzur kanonicznych ważnie uwalnia każdy kapłan, choćby był suspendowany, ekskomunikowany, czy nawet (uprzednio przeniesiony do stanu laickiego) żonaty
- Namaszczenie chorych: sakramentu namaszczenia chorych udziela kapłan (prezbiter lub biskup)
- Małżeństwo: Ochrzczeni udzielają sobie sakramentu małżeństwa w obecności przedstawiciela Kościoła - prezbitera lub diakona, albo świeckiego delegowanego przez biskupa miejsca, który ich związek małżeński potwierdza i błogosławi (z wyj. świeckiego) w obecności co najmniej dwóch świadków. Zawarcie małżeństwa przez katolika ze strona nieochrzczoną wymaga każdorazowo pisemnego indultu biskupa miejsca oraz złożenia pisemnego zapewnienia przez stronę katolicką, iż dzieci z tego związku będą wychowywane w wierze katolickiej.
- Kapłaństwo: sakramentu kapłaństwa (zarówno święceń diakonatu, prezbiteratu, jak i episkopatu) może udzielić tylko biskup konsekrowany. Prezbitera na biskupa konsekruje godnie tylko ten biskup, który posiada ku temu dekret polecający, wydany przez Ojca świętego.
Niektórzy teologowie uważają jednak, że ta kwestia nie jest oczywista i przywołują przypadki, kiedy prezbiter ordynował kapłanów.

Jest to fragment artykułu Szafarz sakramentu z darmowej encyklopedii Wikipedia. Na Wikipedii dostępna jest lista autorów.
Na pl.wikipedia.org artykuł Szafarz sakramentu był wyświetlany 1 488 razy w ciągu ostatnich 30 dni. Tym samym artykuł ten znajduje się na 4 141 miejscu w statystykach ruchu na pl.wikipedia.org. (Stan z dnia: 20.03.2015)
Zdjęcia dotyczące Szafarz sakramentu
Miniatura:
Oryginał:
Wyniki wyszukiwania na Google i Bing
1
>30
1
Szafarz sakramentu – Wikipedia, wolna encyklopedia
Szafarz sakramentu – osoba udzielająca sakramentu. ... Chrzest: sakramentu chrztu udziela biskup, prezbiter lub diakon, a w nagłym przypadku gdy nie ma ...
pl.wikipedia.org/wiki/Szafarz_sakramentu
2
>30
2
Szafarz sakramentu - Opoka
Szafarz sakramentu. Już od wieków pojawiali się, a także i dziś występują w Kościele rzecznicy uzależnienia ważności sakramentów od osobistej świętości i  ...
www.opoka.org.pl/varia/poradnik/sakr07.html
3
>30
3
Katolik.pl - Szafarz sakramentu bierzmowania
Szafarz sakramentu bierzmowania. Z Dziejów Apostolskich wynika, że bierzmowanie było zastrzeżone dla apostołów. Czy zwykły kapłan może udzielić tego ...
www.katolik.pl/szafarz-sakramentu-bierzmowania,178,416,cz.html
4
>30
4
Katolik.pl - Szafarz sakramentu
Szafarz sakramentu. Już od wieków pojawiali się, a także i dziś występują w Kościele rzecznicy uzależnienia ważności sakramentów od osobistej świętości i  ...
www.katolik.pl/szafarz-sakramentu,159,416,cz.html
5
>30
5
Rozdział II: Szafarz sakramentu pokuty - Archidiecezja Łódzka
965 - Szafarzem sakramentu pokuty jest tylko kapłan. Kan. 966 -. § 1. Do ważnego odpuszczenia grzechów wymaga się, aby szafarz - oprócz władzy święceń ...
archidiecezja.lodz.pl/czytelni/prawo/k4t4r2.html
6
>30
6
Szafarz sakramentu święceń kapłańskich - czy ksiądz może „zrobić ...
3 Lut 2012 ... Zdawałoby się więc, że katolikowi nie wolno twierdzić, iż zwykły prezbiter może być szafarzem sakramentu święceń. Jednak czy aby na pewno ...
www.liturgia.pl/artykuly/Szafarz-sakramentu-swiecen-kaplanskich-czy-ksiadz-moze-zrobic-ksiedza.html
7
>30
7
Sakrament małżeństwa - Teologia
MAŁŻEŃSTWO JAKO SAKRAMENT · 1. Szafarz sakramentu małżeństwa · 2. Małżeństwo bez obecności kapłana - "uważnienie" małżeństwa · 3. Nieważność  ...
www.teologia.pl/m_k/spis06h.htm
8
>30
8
Szafarz bierzmowania - Przewodnik Katolicki
Zwyczajnym szafarzem sakramentu bierzmowania jest biskup, ale w pewnych okolicznościach i pod pewnymi warunkami tego sakramentu może udzielać także  ...
www.przewodnik-katolicki.pl/nr/ksiadz_odpowiada/szafarz_bierzmowania.html
9
>30
9
szafarz sakramentu pokuty, spowiednik - baza tekstów papieskich
Szafarz sakramentu pokuty, spowiednikpor. sakrament pokuty i pojednania, spowiedź, sakrament spowiedzi » przystępowanie kapłanów do sakramenu pokuty i ...
www.nauczaniejp2.pl/hasla/index/id/10157
10
>30
10
NOTA Kongregacji Nauki Wiary dotycząca szafarza sakramentu ...
11 Lut 2005 ... dotycząca szafarza sakramentu Namaszczenia Chorych. Kodeks Prawa Kanonicznego w kan. 1003 § 1 (por. także kan. 739 § 1 Kodeksu ...
www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20050211_unzione-infermi_pl.html
Wyniki wyszukiwania dla "Szafarz sakramentu"
Google: ok. 44.400
Szafarz sakramentu w nauce
Bierzmowanie sakramentem Ducha Świętego w Obrzędzie ... - APD
Udzielanie sakramentu jest w Kościele katolickim zarezerwowane dla biskupów i to oni są zwyczajnymi szafarzami tego sakramentu.Obecnie przygotowanie ...
Jedność i nierozerwalność sakramentu małżeństwa jako droga do ...
Zarówno małżeństwo, jak i sakrament małżeństwa zostały ustanowione przez Boga, ale ... Szafarzami sakramentu są więc sami małżonkowie, bo to oni umowę  ...
szafarz sakramentu pokuty - Wydział Teologiczny - Uniwersytet Śląski
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego .... słowa kluczowe: sakrament pokuty i pojednania — Szafarz sakramentu pokuty — penitent — nabożeństwo ...
Dom zakonny - Notatek.pl
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; dr Anna Wencel ... Szafarz sakramentu - prezbiter - biskup Właściwym szafarzem jest proboszcz ...
Sakrament święceń - Notatek.pl
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; dr Anna Wencel ... Szafarz i podmiot sakramentu pokuty i namaszczenia chorych 26.Szafarz i ...
Penitent - Notatek.pl
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; ks. dr hab. Leszek ... sakramentalna ; 2) Szafarz sakramentu pokuty; 3) podmiot sakramentu pokuty; 4) odpusty.
Teologia dogmatyczna-sakramentologia - Uniwersytet im. Adama ...
TK_08 Namaszczenie chorych (chory wobec Boga i Kościoła, szafarz i podmiot, ... TK_10 Małżeństwo (w zamyśle Bożym, skutki sakramentu, wymagania miłości  ...
Szafarz sakramentu – Wikipedia, wolna encyklopedia
Szafarz sakramentu – osoba udzielająca sakramentu. ... Chrzest: sakramentu chrztu udziela biskup, prezbiter lub diakon, a w nagłym przypadku gdy nie ma ...
KODEKS PRAWA KANONICZNEGO - Archidiecezja Łódzka
Rozdział II: Uniwersytety katolickie oraz inne instytuty wyższych studiów (807- 814) Rozdział III: ... Rozdział II: Szafarz sakramentu pokuty (965-986) Rozdział III:  ...
sakramentologia moralna - USOS - Uniwersytet Mikołaja Kopernika
W1: definiuje sakrament i wyjaśnia jego znaczenie odwołując się do ... a w szczególności ksiądz jako szafarz sakramentów, pogłębia swoją wiedzę na temat , jak ...
Książki na temat Szafarz sakramentu
Studia warmińskie
Studia warmińskie
1971
KS. JERZY PODOLECKI VIII (1971) Szafarz sakramentu CHRZTU OD SOBORU TRYDENCKIEGO DO CZASÓW NAJNOWSZYCH Treść: Wstęp. Część pierwsza: Szafarz chrztu od Soboru Trydenckiego do Kodeksu Prawa ...
Uczniowie i współpracownicy świętego Pawła
Uczniowie i współpracownicy świętego Pawła
Kazimierz Romaniuk, 2008
Gmina była podzielona na kilka wzajemnie zwalczających się partii, do czego doszło wskutek błędnego pojmowania roli szafarza sakramentu chrztu. Należało więc, by zmienić ten niebezpieczny stan rzeczy, przedstawić ludziom w sposób jak ...
O siedmiu darach Ducha Świętego
O siedmiu darach Ducha Świętego
bp Kazimierz Romaniuk
Samo wprowadzenie do dialogu z mającymi przyjąć sakrament bierzmowania brzmi: «A teraz zanim otrzymacie Ducha ... Wreszcie Szafarz sakramentu bierzmowania tak mówi: «Prośmy Boga Ojca wszechmogącego, aby łaskawie zesłał ...
Rozwój zapytań na Google


Wpisy na blogach na temat
Szafarz sakramentu
Gloria.tv: ›Blessed Honoratus Kozminski - December 16‹
gloria.tv/?media=542136
Парафія Пресвятої Діви Марії з Люрд. Зарудинці.: KONIECZNOŚĆ I SKUTKI SAKRAMENTU POKUTY I POJEDNANIA
L U T Y KONIECZNOŚĆ I SKUTKI SAKRAMENTU POKUTY I POJEDNANIA I niedziela miesiąca (5 lutego 2012 r. ) Ks.
kostel-zarudynci.blogspot.com/2012/02/koniecznosc-i-skutki-sakramentu-pokuty_07.html
Polska: Bp Bernard Fellay FSSPX udziela Sakramentu bierzmowania (fotografie) | Wiadomości Tradycji katolickiej
Opublikowano 20 lutego 2012, autor: Jakub Pytel.
news.fsspx.pl/2012/02/polska-bp-bernard-fellay-fsspx-udziela-sakramentu-bierzmowania-fotografie/
Watykan zmienia zasady udzielania sakramentu chrztu. To antyliberalna korekta. | Zenobiusz
Watykan zmienia zasady udzielania sakramentu chrztu http://wiadomosci.onet.pl/religia/watykan-zmienia-zasady-udzielania-sakramentu-chrztu/kbt0m Wło­skie media in­for­mu­ją o zmia­nie w ob­rzę­dzie chrztu, którą za­rzą­dził jesz­cze w stycz­niu br. Be­ne­dykt XVI, krót­ko przed re­zy­gna­cją z po­słu­gi Bi­sku­pa Rzymu. Wia­do­mość ta uka­za­ła się wcze­śniej je­dy­nie w biu­le­ty­nie Kon­gre­ga­cji ds. Dys­cy­pli­ny Sa­kra­men­tów i Kultu Bo­że­go. Cho­dzi o za­stą­pie­nie słów "wspól­no­ta chrze­ści­jań­ska" sło­wa­mi "Ko­ściół Boży" -…
zenobiuszjuz.wordpress.com/2013/08/31/watykan-zmienia-zasady-udzielania-sakramentu-chrztu-to-antyliberalna-korekta/
Kilka słów o Sakramencie Pojednania – KlubTygodnika.pl
Alina Wóycicka / 21 września 2013 2 Komentarze.
www.klubtygodnika.pl/wiara/kilka-slow-o-sakramencie-pojednania
Prefekt Kongregacji Nauki Wiary odpowiada niemieckim biskupom i przypomina o fundamentach wiary | Fronda.pl
Prefekt Kongregacji Nauki Wiary abp Gerhard Müller zdecydowanie odpowiedział na skandaliczne sugestie niemieckich biskupów, którzy chcą udzielać komunii cudzołożnikom w stanie chronicznego grzechu ciężkiego.
www.fronda.pl/a/prefekt-kongregacji-nauki-wiary-odpowiada-niemieckim-biskupom-i-przypomina-o-fundamentach-wiary,32666.html
Zmiana w obrzędzie chrztu - gosc.pl
Włoskie media informują o zmianie w obrzędzie chrztu, którą zarządził jeszcze w styczniu br. Benedykt XVI, krótko przed rezygnacją z posługi Biskupa Rzymu.
gosc.pl/doc/1676262.Zmiana-w-obrzedzie-chrztu
BŁ. HONORAT KOŹMIŃSKI (1829-1916): Adoracja Najświętszego Sakramentu z myślami O. Honorata Koźmińskiego
ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTUz myślami O. Honorata o kapłaństwiePanie Jezu Chryste, pragniemy podczas tej adoracji uwielbiać Cię i dziękować za dar kapłaństwa, jak również prosić o świętość życia dla wszystkich kapłanów, by jak mawiał Błogosławiony - kapłan był:„.
ukrycie.blogspot.com/2010/09/adoracja-najswietszego-sakramentu-z.html
Młot na posoborowie: Egzorcysta i ... heretyk
Aktualny, grudniowy numer miesięcznika "Egzorcysta" przynosi szereg wartościowych i ciekawych tekstów poświęconych problematyce aborcji i jej konsekwencji. Jednak obok nich "tradycyjnie już" pojawiają się w piśmie poważne błędy teologiczne.
przedsoborowy.blogspot.com/2013/12/egzorcysta-i-heretyk.html
123