Fibonacci 2048

Sieć nawadniająca
Irygacja (nawadnianie, system irygacyjny) – jeden z systemów melioracji polegający na dostarczaniu wody do gleby w celu zapewnienia odpowiednich warunków wegetacji roślin uprawnych.
Stosowana od starożytności (starożytny Egipt, Mezopotamia, starożytny Iran, Indie, Sri Lanka, Chiny, Peru). Wielowiekowy rozwój rolnictwa nawadnianego doprowadził do wykształcenia się odmiennych systemów nawadniania. Różnią się one od siebie czynnościami nieznanymi innym systemom rolnictwa: sposobami poboru wód i ich doprowadzenia na miejsce przeznaczenia (na pole uprawne), sposobami rozprowadzania wód po polu, sposobami podnoszenia wód (gdy ich poziom jest niższy niż poziom pola, wyrównywaniem lub niwelacją poziomu pól, jeśli są one nierówne oraz ewentualnie sposobem odprowadzenia nadmiaru wód).
Źródłem wody mogą być zbiorniki wodne naturalne i sztuczne, wody powodziowe, rzeki, kanały, studnie i ścieki. Budowa i eksploatacja urządzeń nawadniających jest kosztowna, dlatego opłacają się one tylko w produkcji intensywnej. Niekiedy z wodą wprowadza się również składniki pokarmowe roślin, gdy wykorzystuje się ścieki lub dodaje nawóz do wody deszczowanej. Przy deszczowaniu roślin następuje zmywanie licznych szkodników, takich jak mszyce, przędziorki, pchełki. Stopień tego zmywania zależy od gatunku rośliny – najsilniejsze jest na bobiku, kapuście i burakach, znacznie słabsze na ziemniakach, lucernie i koniczynie. Nawadnianie może mieć także skutki ujemne, jeżeli wykonuje się je zbyt często, zbyt intensywnie (niszczenie struktury gleby podczas deszczowania) lub dawki polewowe są zbyt duże. Ilość wody, która powinna być dostarczona w ciągu okresu wegetacyjnego, zależy od potrzeb wodnych roślin, planowanego plonu, ilości opadów i stanu uwilgotnienia gleby, a także od systemu nawadniania; wynosi ona od kilku do kilkunastu tys. m³/ha. Jednorazowe dostarczenie takiej ilości wody przekraczałoby maksymalną pojemność wodną czynnej warstwy gleby, dlatego normę dzieli się na dawki polewowe i dostarcza je w odpowiednich odstępach czasu, stosownie do potrzeb roślin. Nieodpowiednie nawadnianie może spowodować nadmierne uwilgotnienie gleby, a nawet doprowadzić do zabagnienia. Ujemną konsekwencją nawadniania jest zubożenie naturalnych zbiorników wody, wymywania składników pokarmowych (ługowanie) i zagrożenie chorobami przenoszonymi razem z wodą lub ściekami i skażenie gleb wodami niedostatecznie czystymi.
W zależności od sposobu rozprowadzania wody rozróżnia się następujące rodzaje nawadniania:
- bruzdowe – nawadnianie gruntów ornych, polegające na wprowadzaniu wody do specjalnie wykonanych bruzd, z których przesiąka ona do gleby; stosowane przy utylizacji ścieków miejskich,
- podsiąkowe – sposób nawadniania użytków zielonych polegający na spiętrzaniu wody w rowach odwadniających, wskutek czego woda przesiąka do gleby powodując jej pełne nawilżenie,
- przesiąkowe (wgłębne) – doprowadzanie wody do głębszych warstw gleby za pomocą specjalnych rurociągów porowatych lub zaopatrzonych w otwory, a niekiedy za pomocą ciągów drenarskich lub drenów krecich; do takiego nawadniania można stosować wodę czystą lub wody ściekowe,
- stokowe – nawadnianie wodą spływającą cienką warstwą po powierzchni o określonym spadku, wsiąkającą po drodze w glebę,
- zalewowe – zalewanie warstwą wody około 20 cm pola podzielonego grobelkami na kwatery; stagnująca woda w kwaterze wsiąka w glebę, a jej nadmiar zastaje odprowadzony do rowów odwadniających; ten sposób nawadniania stosuje się prawie wyłącznie na użytkach zielonych.
- deszczowniane , nawadnianie pól za pomocą sztucznego deszczu wytwarzanego przez deszczownię,
- kroplowe, polegające na umiejscowieniu przy roślinach przewodów polietylenowych zaopatrzonych w dozatory kroplowe, przez które kroplami, grawitacyjnie lub niskociśnieniowo, przecieka woda lub woda z rozpuszczonym nawozem mineralnym; stosowane jest w uprawach szklarniowych i polowych oraz intensywnych sadach; jakość wody ma tu bardzo duże znaczenie – woda złej jakości powoduje pogorszenie wydatku wskutek częściowego lub całkowitego zablokowania emiterów,
Woda do nawadniania może być doprowadzana pod ciśnieniem grawitacyjnym lub wytworzonym mechanicznie (pompy).
Ponadto nawadnianie można pełnić dodatkowe funkcje:
- nawożące, zasilające glebę rozpuszczonymi w wodzie nawadniającej nawozami mineralnymi lub żyznymi namułami rozpuszczonymi w wodzie nawadniającej,
- ogrzewające – nawadnianie wodą cieplejszą niż gleba w celu jej ogrzania i przyspieszenia rozwoju mikroorganizmów glebowych oraz przedłużenia okresu wegetacji roślin; wykonuje się je wiosną lub jesienią używając ciepłych wód ściekowych z zakładów przemysłowych albo ciepłej wody wgłębnej; wiosenne deszczowanie sadu rozpyloną wodą chroni kwiaty i inną roślinność oraz zawiązki owoców przed przymrozkami.

Jest to fragment artykułu Sieć nawadniająca z darmowej encyklopedii Wikipedia. Na Wikipedii dostępna jest lista autorów.
Na pl.wikipedia.org artykuł Sieć nawadniająca był wyświetlany 13 razy w ciągu ostatnich 30 dni. (Stan z dnia: 26.09.2013)
Zdjęcia dotyczące Sieć nawadniająca
Na ten temat brak jeszcze danych...
Miniatura:
Oryginał:
Wyniki wyszukiwania na Google i Bing
1
1
1
Wyjaśnij pojęcie sieć nawadniająca (inaczej; ).... - Zadane.pl
23 Wrz 2010 ... Sieć nawadniająca - jest to sieć, np. węży rozprowadzających wodę ze żrodła jak kran czy studnia do wielu roślin czy zwierząt.Używane są ...
zadane.pl/zadanie/1401101
2
>30
2
sieć irygacyjna lub nawadniająca ? – zadania, ściągi i testy ...
sieć irygacyjna -system kanałów, uzupełniających wodę w glebie (nawadniająca) .Stosowana w starożytności w Egipcie, Mezopotamii, Persji, Indiach.
zapytaj.onet.pl/Category/002,019/2,6745256,siec_irygacyjna_lub_nawadniajaca_.html
3
>30
3
Co to są systemy nawadniające? - K-Rain systemy nawadniające
Systemy nawadniający jest to rozprowadzona pod powierzchnią gruntu sieć rur, uzbrojona w elementy zraszające oraz elektrozawory. Całości dopełnia ...
www.k-rain.com.pl/pl_co-to-sa-systemy-nawadniajace-,108.html
4
>30
4
historycy.org -> Sieć Irygacyjna W Straożytnym Egipcie?
Na czym dokładnie polegała budowa sieci irygacyjnej? ... obszaru terenów uprawnych, o tyle siec nawadniająca na Bliskim Wschodzie miała ...
www.historycy.org/index.php?showtopic=19309
5
>30
5
Sieć nawadniająca pola uprawne w sąsiedztwie ... - Natura 2000
Sieć nawadniająca pola uprawne w sąsiedztwie obszaru Natura 2000 Teklusia. Opracowali: Paulina Szczepańska, Łukasz Rapa. Regionalna Dyrekcja Ochrony  ...
natura2000.gdos.gov.pl/libraries/download/75
6
>30
6
Sieć nawadniająca po Angielsku - Polsko-Angielski Słownik - Glosbe
Tłumaczenie "Sieć nawadniająca" w słowniku polsko-angielski w Glosbe - wielojęzycznym darmowym słowniku online.
pl.glosbe.com/pl/en/sie%C4%87%20nawadniaj%C4%85ca
7
>30
7
Sieć nawadniająca po Hiszpańsku - Polsko-Hiszpański Słownik
Tłumaczenie "Sieć nawadniająca" w słowniku polsko-hiszpański w Glosbe - wielojęzycznym darmowym słowniku online.
pl.glosbe.com/pl/es/sie%C4%87%20nawadniaj%C4%85ca
8
>30
8
Sieć nawadniająca po Francusku - Polsko-Francuski Słownik - Glosbe
Tłumaczenie "Sieć nawadniająca" w słowniku polsko-francuski w Glosbe - wielojęzycznym darmowym słowniku online.
pl.glosbe.com/pl/fr/sie%C4%87%20nawadniaj%C4%85ca
9
>30
9
Systemy nawadniające - Zielony Krajobraz
Urządzenia nawadniające składają się z trzech rodzajów grup elementów. Należą do nich: - urządzenia nawadniające różnego typu;. - sieć przewodów ...
www.ogrodyprojekty.com/pl_systemy-nawadniajace,93.html
10
>30
10
Sieć nawadniająca - Mapa Polski - Zumi.pl
Zobacz ciekawe miejsca powiązane z Sieć nawadniająca. Wyznacz trasę do miejsc związanych z Sieć nawadniająca dzięki nowej mapie Polski od Zumi.
www.zumi.pl/sie%C4%87+nawadniaj%C4%85ca,namapie.html?cId=&sId=
Wyniki wyszukiwania dla "Sieć nawadniająca"
Google: ok. 36.300
Sieć nawadniająca w nauce
Nawodnienia - strona 2 - Notatek.pl
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Instytut Kształtowania i Ochrony ... Przekrój poprzeczny koryta cieku skala 1:50 Projekt sieci nawadniająco- odwadniają.
Hydrofor - Notatek.pl
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu; Sieci kanalizacyjne ... projektowe instalacji nawadniającej: - sposób nawadniania kropelkowy zbudowany z ujęcia  ...
[PDF]Wydział Melioracji i Inżynierii Środowiska - Uniwersytet Przyrodniczy ...
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Inżynieria Í SOSpOdarka wodna ... rolniczej i leśnej (melioracje nawadniające ... sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,.
sieć irygacyjna lub nawadniająca ? – zadania, ściągi i testy ...
sieć irygacyjna -system kanałów, uzupełniających wodę w glebie (nawadniająca) .Stosowana w starożytności w Egipcie, Mezopotamii, Persji, Indiach.
Książki na temat Sieć nawadniająca
Wiadomości Instytutu Melioracji i Użytków Zielonych
Wiadomości Instytutu Melioracji i Użytków Zielonych
1960
ROZPLANOWANIE URZĄDZEŃ Ogólnie biorąc mogą być dwa schematy układu rowów; sieć odwadniająca jest ... A — wspólna sieć odwadniająco-nawadniająca , B — niezależna sieć odwadniająca i nawadniająca, z — zastawki piętrzące, ...
Historia 5: świat przed wiekami
Historia 5: świat przed wiekami
Maria Koczerska, Ewa Wipszycka, 1993
Kanały i tamy tworzyły w Egipcie sieć nawadniającą, którą inaczej nazywamy siecią irygacyjną. Obfite plony ziemi egipskiej były więc w równym stopniu darem Nilu i owocem ciężkiej, nie znającej końca, pracy egipskiego chłopa. Ćwiczenia 1.
Gospodarka wodna
Gospodarka wodna
1970
Sieć nawadniająca uzbrojona jest w odpowiednie budowle: zastawki, przepusty z zastawkami, za pomocą których piętrzy się wodę do rzędnej żądanej. Dla zobrazowania funkcjonalności urządzeń nawadniających szczegółowych należałoby ...
Świat arabski
Świat arabski
Bożena Rytel, Genowefa Czeka¿a, Leszek Żuliński, 1977
Sieć nawadniająca Mezopotamii uległa zniszczeniu w Xlll w. wskutek najazdu Mongołów. Obszary te wyludniały się i nie powróciły już do dawnej świetności Zaniedbanie i dewastacja sieci nawadniającej spowodowały. iż znaczna część ziem ...
Chrońmy przyrodę ojczystą
Chrońmy przyrodę ojczystą
1968
Podsiąkanie wód, znajdujących się pod dużym ciśnieniem, podniesie niewątpliwie poziom wód gruntowych w sąsiednim odcinku pradoliny, w konsekwencji Sieć nawadniająca w dorzeczu Łasicy i Kanału Kromnowskiego może stać się ...
Rozwój zapytań na Google


Wpisy na blogach na temat
Sieć nawadniająca
Jak prawidłowo pielęgnować trawnik? Zraszacze i systemy nawadniające
Ogród ma służyć nam jako miejsce wyciszenia, relaksu i odpoczynku. Przy jego projektowaniu wiemy że ma łączyć w swoim wystroju funkcjonalność i
www.poradniki.zgora.pl/jak-prawidlowo-pielegnowac-trawnik-zraszacze-i-systemy-nawadniajace/
Systemy nawadniające - najczęściej zadawane pytania | Systemy Nawadniające
Systemy nawadniające Otwock, Wiązowna, Józefów, Warszawa, Piaseczno, Legionowo, Pruszków, Łomianki, Mińsk Mazowiecki, Góra Kalwaria, Janki, Kołbiel, Garwolin, Sulejówek, Halinów.
systemy-nawadniajace.com/najczesciej-zadawane-pytania-faq/
Jak nie stracić głowy wybierając świąteczne prezenty
Zwrot świątecznego prezentu? Możliwy tylko wtedy, gdy kupujemy go przez internet. Zabawka popsuta zaraz po zakupie? Trzeba złożyć reklamację. Kosztowny „grati
regiodom.pl/portal/porady/nieruchomosci/jak-nie-stracic-glowy-wybierajac-swiateczne-prezenty
Asfaltowi gondolierzy | autopodróże.pl
Gdzieś na Oceanie Atlantyckim, kilkaset kilometrów na północ od Wysp Kanaryjskich przycupnęła sobie Madera. Wyspa nieduża, wulkaniczna, przez to dosyć skalista, ale urocza, bo ukwiecona od wybrzeża aż po same szczyty. To znakomite miejsca dla turystów kochających promenady i zabawy. Można tu jednak znaleźć atrakcję jakich gdzie indziej się nie uświadczy. Z dawnej portugalskiej potęgi […]
autopodroze.pl/bez-kategorii/asfaltowi-gondolierzy/
Trawy na murawy | Zapuść korzenie, rozwiń liście
Trawa trawie nierówna, zwłaszcza kiedy ma po niej biegać dwudziestu gniewnych ludzi, a dwóch podskakiwać lub rzucać się całym ciężarem po nadlatującą piłkę. Dlatego nie każdą trawę można wysiać na boiskach. Murawa rośnie, więc trzeba ją kosić, a najlepiej, by powstało boisko w kratkę lub w koncentryczne koła, bo to ładnie wygląda w TV. Boisko…
biologiaroslin.wordpress.com/2012/06/16/trawy-na-murawy/
Właściwa promocja firmy w sieci | Maszerujący Blog
Poszukujesz firmy, która może pomóc dla Ciebie w tym by Nawadnianie ogrodu było tylko i wyłącznie, przynajmniej dla Ciebie, formalnością? Cóż, a
www.fina-nse24hata.se/wlasciwa-promocja-firmy-w-sieci-2.php
Prezes Ruchu Chorzów o bójce w Gdyni: Obraz z monitoringu rozwieje wszelkie wątpliwości - Dziennikzachodni.pl
Bójka kibiców na plaży w Gdyni: - Kiedy usłyszałem pierwsze informacje napływające z Gdyni byłem załamany. Nie dość, że przegraliśmy pucharowy mecz z Arką, to j
www.dziennikzachodni.pl/artykul/971929,prezes-ruchu-chorzow-o-bojce-w-gdyni-obraz-z-monitoringu-rozwieje-wszelkie-watpliwosci,id,t.html
Fundacja charytatywna Bono biednym daje tylko 1,2 proc. przychodów - Wykop.pl
Lider U2 znalazł się pod obstrzałem mediów, gdy ujawniono, że założona przez niego fundacja ONE na pomoc biednym przeznacza niewielki procent przychodów. Większość środków jest przeznaczana na gigantyczne pensje dla zatrudnionych w fundacji pracowników - donosi brytyjski 'Daily Mail'.
www.wykop.pl/link/900627/
System automatycznego nawadniania ogrodu – jak działa? | Praca za granicą
Układy nawadniający jest to rozprowadzona pod płaszczyzną gruntu siatka rur, uzbrojona w elementy skrapiające oraz elektrozawory. Kolekcji dopełnia regul
praca-przy-zbiorach.pl/blog/2013/12/system-automatycznego-nawadniania-ogrodu-jak-dziala/
» Prace wokół Stadionu Narodowego w Warszawie zakończone !!! Drago – automatyczne systemy nawadniające
Prace wokół Stadionu Narodowego w Warszawie zakończone !!!.
www.drago.pl/prace-wokol-stadionu-narodowego-w-warszawie-zakonczone/
123