Fibonacci 2048

Sejmiki ziemskie
Sejmiki ziemskie (łac. comitia minora) w dawnej Polsce (od końca XIV wieku), były to zjazdy całej szlachty z terenu danej ziemi bądź województwa. Wywodziły się ze zjazdu urzędników ziemi, na który zaczęła przybywać szlachta.
Obradom sejmiku przewodniczył początkowo starosta (w Wielkopolsce), wojewoda (w Małopolsce) lub najwyższy godnością urzędnik ziemski. Stopniowo od pierwszej wolnej elekcji ukształtowała się funkcja marszałka sejmikowego (w Koronie obieralnego na każdym sejmiku, w Wielkim Księstwie Litewskim stałego). Sejmik uchwalał lokalne podatki i tworzył sąd sejmikowy.
Sejmiki ziemskie były równoprawne z sejmami prowincjonalnymi i sejmem walnym i król mógł zwołać którykolwiek z nich dla zatwierdzenia swych propozycji.
Od połowy XV wieku sejmiki zaczęły wysyłać swych przedstawicieli – posłów – na sejm walny. Z chwilą powstania izby poselskiej sejmu walnego zmalała rola ustawodawcza sejmików, zachowały one jednak pewne istotne kompetencje. Zależnie od funkcji sejmiki przybierały różne nazwy:
- Sejmik przedsejmowy – wysłuchiwał legacji króla zwołującej sejm walny, wybierał posłów i sporządzał dla nich instrukcje
- relacyjny – wysłuchiwał relacji posłów z sejmu walnego i decydował o przyłączeniu się do jego decyzji, a także ustalał sposób rozdziału podatków uchwalonych na sejmie. Sejmiki relacyjne odbywały się od 1589.
- elekcyjny – wybierał w poczwórnej liczbie kandydatów na wakujące urzędy podkomorzego, sędziego ziemskiego, podsędka i pisarza ziemskiego, a w Wielkim Księstwie Litewskim również na urząd stałego marszałka sejmikowego
- kapturowy – zwoływany na czas bezkrólewia dla wybrania władz konfederacji i sądu kapturowego
- deputacki – wybierał deputata do Trybunału Koronnego i Trybunału Głównego Wielkiego Księstwa Litewskiego
- gospodarczy – w XVII wieku w okresie „rządów sejmikowych” zajmował się sprawami gospodarczymi i po 1677 wybierał deputatów do Trybunału Skarbowego Radomskiego[potrzebne źródło]
Wyrazem rosnącej roli szlachty na sejmikach było wybieranie przewodniczącego obradom, marszałka spośród szlachty.
Sejmik wybierając posła układał instrukcję dla niego, określając tym samym granice jego działania na sejmie walnym. Mogły w nich warunkować swą zgodę dla uchwał sejmowych od przyjęcia swych postulatów lub dawać posłowi swobodę działania. Poseł, który działał sprzecznie z instrukcją, nie był karany – jedyną konsekwencją było niewybieranie go następnym razem. Niektóre postanowienia sejmu walnego wymagały zatwierdzenia przez sejmik. W przypadku odmowy, król zwracał się z prośbą do opornego sejmiku by ten jednak zatwierdził rozpatrywaną ustawę.
Posłowie poszczególnych prowincji zbierali się na sejmikach generalnych by ustalić swoje stanowisko przed obradami sejmu walnego.
Uchwały sejmikowe zwano laudami. Od końca XVI wieku wpisywano je zwykle do ksiąg grodzkich.
W XVII wieku w obliczu bezwładu władzy centralnej sejmiki przejęły znaczną część jej uprawnień (egzekucja i redystrybucja podatków, powoływanie żołnierza, zarząd lokalny). Te tzw. „rządy sejmikowe” zostały zniesione w 1717.
We współczesnej Polsce instytucją wywodzącą się z sejmików ziemskich jest sejmik województwa (organ samorządu terytorialnego na szczeblu województwa).

Jest to fragment artykułu Sejmiki ziemskie z darmowej encyklopedii Wikipedia. Na Wikipedii dostępna jest lista autorów.
Na pl.wikipedia.org artykuł Sejmiki ziemskie był wyświetlany 1 914 razy w ciągu ostatnich 30 dni. (Stan z dnia: 07.10.2014)
Zdjęcia dotyczące Sejmiki ziemskie
Miniatura:
Oryginał:
Wyniki wyszukiwania na Google i Bing
8
1
1
Sejmiki – geneza, rodzaje i znaczenie - Student Prawa
Sejmiki – geneza, rodzaje i znaczenie,Zasada głosowania,Sejmiki ziemskie,sejmik deputacki,sejmik gospodarczy,żołnierz powiatowy ,sejmiki prowincjonalne
www.studentprawa.com.pl/sejmiki-geneza-rodzaje-i-znaczenie.html
1
>30
2
Sejmiki ziemskie – Wikipedia, wolna encyklopedia
Sejmiki ziemskie (łac. comitia minora) w dawnej Polsce (od końca XIV wieku), były to zjazdy całej szlachty z terenu danej ziemi bądź województwa. Wywodziły  ...
pl.wikipedia.org/wiki/Sejmiki_ziemskie
2
>30
3
1) Czym były sejmiki ziemskie? Kto i w jakim celu je zw... - Zadane.pl
6 Gru 2009 ... Sejmiki ziemskie- był to zjazd całej szlachty z terenu danej ziemi bądź województwa.Zwoływał je najwyższy urzędnik z terenu danej Ziemi.
zadane.pl/zadanie/205019
3
>30
4
Sejmiki ziemskie i ich funkcje: sejmik przedsejmowy (powstał w II ...
Głównym powodem zebrania sejmiku był wybór posłów na sejm. Sejmiki były zwoływane przez króla, który w rozesłanych uniwersałach tłumaczył powód ...
www.wilanow-palac.pl/sejmiki_ziemskie_i_ich_funkcje_sejmik_przedsejmowy_powstal_w_ii_polowie_xv_w.html
4
>30
5
Co to sejmiki ziemskie i unia realna? Zapytaj.onet.pl - Masz Pytanie ...
Sejmik Ziemski to w dawnej Polsce (od końca XIV wieku), był to zjazd całej szlachty z terenu danej ziemi bądź województwa. A Unia realna to związek dwóch ...
zapytaj.onet.pl/Category/001,003/2,1456272,Co_to_sejmiki_ziemskie_i_unia_realna.html
5
>30
6
Sejmiki ziemskie i senat - Definicje - Historia Powszechna - Historia ...
Wasze ściągi. Sejmiki ziemskie i senat. Sejmiki ziemskie - były to lokalne zjazdy szlachty. Od połowy XV wieku tylko za ich zgodą, król mógł wydać nowe prawa, ...
sciaga.onet.pl/12581,56,139,111,2,22032,sciaga.html
6
>30
7
sejmiki ziemskie - Słownik historyczny - Bryk.pl
od XIV w. pełniły rolę szlacheckiego samorządu (lokalnego parlamentu) w obrębie danej ziemi, województwa czy powiatu i aż do powstania sejmu.
www.bryk.pl/s%C5%82owniki/s%C5%82ownik_historyczny/88552-sejmiki_ziemskie.html
7
>30
8
Sejmiki ziemskie i ich funkcje: sejmik żydowski (powstał ok. 1519 r.)
Zamieszkujący tereny Rzeczypospolitej Żydzi, wywierali niejednokrotnie zakulisowe wpływy na obrady i uchwały sejmików. Księgi kahalne wspominają o  ...
www.wilanow-palac.art.pl/sejmiki_ziemskie_i_ich_funkcje_sejmik_zydowski_powstal_ok_1519_r.html
9
>30
9
sejmiki ziemskie - Szkolnictwo.pl
Sejmiki ziemskie - w dawnej Polsce (od końca XIV wieku), był to zjazd ...
www.szkolnictwo.pl/szukaj,Sejmiki_ziemskie
10
>30
10
Sejmiki ziemskie i senat - Ściąga w Onet.pl
Sejmiki ziemskie - były to lokalne zjazdy szlachty. Od połowy XV wieku tylko za ich zgodą, król mógł wydać nowe prawa, nałożyć podatki lub zwołać pospolite ...
lajt.onet.pl/sciaga/22032,sciaga.html
Wyniki wyszukiwania dla "Sejmiki ziemskie"
Google: ok. 13.800
bing: ok. 32
Sejmiki ziemskie w nauce
Sejmiki ziemskie - Notatek.pl
Uniwersytet w Białymstoku; dr Piotr Fiedorczyk; Historia państwa i prawa polskiego ... Wzrost znaczenia sejmików ziemskich spowodował, że na sejmy walne i ...
Sejmiki ziemskie - strona 3 - Notatek.pl
Wyniki wyszukiwania dla frazy: Sejmiki ziemskie - strona 3. Sejm według Konstytucji 3- ego Maja. Uniwersytet Wrocławski; Historia państwa i prawa polskiego.
Sejmiki ziemskie - strona 4 - Notatek.pl
4-to W których miastach królewskich Sejmiki ziemskie są oznaczone, tym przywileje ... Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; dr Sławomir ...
Sejmiki ziemskie - strona 7 - Notatek.pl
Uniwersytet w Białymstoku; dr Piotr Fiedorczyk; Historia prawa polskiego ... osłabienie sejmu walnego - wzmocnienie sejmików ziemskich - król zaczął zwracać ...
Sejmiki ziemskie 1764-1793: Dzieje reformy - PaperBackSwap
Sejmiki ziemskie 1764-1793 Dzieje reformy - Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego w Katowicach Author: Adam Litynski ...
Sejmiki ziemskie 1764-1793: Dzieje reformy Prace naukowe ...
Sejmiki ziemskie 1764-1793: Dzieje reformy (Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego w Katowicach) [Unknown Binding]. Adam Litynski (Author) ...
Formats and Editions of Sejmiki ziemskie 1764-1793 : dzieje reformy ...
Showing all editions for 'Sejmiki ziemskie 1764-1793 : dzieje reformy', Sort by: Date/Edition (Newest First) ... Katowice : Uniwersytet Śląski. 4. Sejmiki ziemskie ...
Życie sejmikowe prowincji wielkopolskiej w latach 1780-1786
Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Rok wydania ..... SejmikiziemskieiichmiejscewsystemieparlamentarnymszlacheckiejRzeczypospolitej,.
BazHum - "Sejmiki ziemskie 1764-1793. Dzieje reformy", Adam ...
"Sejmiki ziemskie 1764-1793. Dzieje reformy", Adam Lityński, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nr 951, Katowice 1988 : [recenzja].
Rozwój zapytań na Google


Wpisy na blogach na temat
Sejmiki ziemskie
SoulMusic&Dreams: Sejmiki Ziemskie :D
Elo, elo ! W tym tygodniu już za mną sprawdzian z historii i pytanie z niemieckiego :) Czeka mnie jeszcze kartkówka z Edukacji dla bezpieczeństwa, techniki, fizyki i pytanie z niemca. Dzisiaj mieliśmy taką 3 godzinną lekcję w praktyce.
soulmusicdreams.blogspot.com/2012/09/sejmiki-ziemskie-d.html
Histmag.org » Statuty nieszawskie Kazimierza Jagiellończyka (1454)
Statuty nieszawskie były wyrazem emancypacji szlachty spod przewagi możnowładztwa i stworzyły podwaliny pod powstanie demokracji szlacheckiej.
histmag.org/Statuty-nieszawskie-Kazimierza-Jagiellonczyka-1454-8693
Zbrodnicze Plemię | Wolna Polska - Wiadomości
Zbrodnicze Plemię - Skromna ale obowiązkowa do przeczytania broszura na temat stosunków polsko - żydowskich - Wolna Polska Wiadomości z kraju i ze świata
wolna-polska.pl/wiadomosci/zbrodnicze-plemie-jan-polak-2-2013-12
Frank Pallone » Blog Archive » Sejmiki ziemskie
W kilku brzeżkach europejskich, USA, Argentynie natomiast Nowej Zelandii rozdzielano go od zdrowych zwierząt, natomiast w Europie, Korei natomiast USA także od pacjentów. Przy małej prędkości opór istnieje masywnie mniejszy przewlekaj intensywność grawitacji, przeto obiekt przyspiesza.
sety.bytom.pl/sejmiki-ziemskie/
Dzisiejsze skrajne upartyjnienie państwa ma u nas głębokie, historyczne korzenie | wPolityce.pl | codziennie ważne informacje ze świata polityki
wpolityce.pl/dzienniki/krakowski-klub-wtorkowy/40975-dzisiejsze-skrajne-upartyjnienie-panstwa-ma-u-nas-glebokie-historyczne-korzenie
Historia.pl: SEJMIKI SZLACHECKIE CZASÓW STANISŁAWOWSKICH
Sejmiki szlacheckie były tą instytucją Rzeczpospolitej, za pomocą której szlachta brała bezpośredni udział w życiu politycznym państwa. Na sejmikach szlachta ustalała, jakie będzie stanowisko województwa lub ziemi na sejmie, w którym udział szlachty był już pośredni poprzez wybranych posłów.
2rzeczypospolita.blogspot.com/2011/11/sejmiki-szlacheckie-czasow.html
Demokracja szlachecka jak demokracja socjalistyczna. | henrykspol | Blogi Newsweeka
blogi.newsweek.pl/Tekst/historia/662984,demokracja-szlachecka-jak-demokracja-socjalistyczna.html
Pochwała liberum veto | Jerzy Jastrzębowski
Przekleństwo polskiej historii czy źrenica wolności? JERZY JASTRZĘBOWSKI W marcu 1987 roku zaproponowałem redakcji „Tygodnika Powszechnego” w Krakowie, iż napiszę krytyczny artykuł o arcypolskiej instytucji liberum veto. Byłem po lekturze Władysława Konopczyńskiego („Liberum veto”, Kraków, 1917), studium Zbigniewa Ogonowskiego („W obronie liberum veto”, Warszawa, 1975), zaś profesor Zbigniew Wójcik udostępnił mi maszynopis swej książki („Liberum veto”, Kraków, 1992) i obiecał pomoc.
www.jerzyjastrzebowski.pl/?p=101
Referendum nad Konstytucją 3 maja « Wolne Media
Procedura przyjęcia Konstytucji 3 maja wzbudzała uzasadnione kontrowersje. Krytycy zarzucali, że Ustawa Rządowa była dziełem spisku, że przy jej uchwalaniu złamano zasady sejmowania, a jej zapisy godzą w wolności obywatelskie będące fundamentem Rzeczypospolitej.
wolnemedia.net/historia/referendum-nad-konstytucja-3-maja/
Brwinowski ?Trakt Królewski? ? prawda czy legenda | www.brwinow24.pl Portal informacyjny gminy Brwinów
W kilku publikacjach historycznych dotyczących historii Brwinowa i Milanówka natknąłem się na informację, jakoby przez te miejscowości miał w dawnych czasach
www.brwinow24.pl/2013/02/brwinowski-trakt-krolewski-prawda-czy-legenda/
123