Fibonacci 2048

Sąd administracyjny
Sąd administracyjny – jeden z organów państwowych sprawujących wymiar sprawiedliwości w Polsce. Sądy administracyjne wykonują ten obowiązek poprzez kontrolę działalności administracji publicznej oraz rozstrzyganie sporów kompetencyjnych i sporów o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego, samorządowymi kolegiami odwoławczymi i między tymi organami a organami administracji rządowej (art. 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych). Zasadą jest bezwzględny zakaz rozstrzygania przez sądy administracyjne spraw cywilnych, objętych kognicją sądów powszechnych (art. 58 § 1 pkt 1 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). Jednakże sąd administracyjny nie może odrzucić skargi z powołaniem się na brak swej kognicji (właściwości), jeżeli w tej sprawie sąd powszechny uznał się już za niewłaściwy (art. 58 § 4 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi).

Jest to fragment artykułu Sąd administracyjny z darmowej encyklopedii Wikipedia. Na Wikipedii dostępna jest lista autorów.
Na pl.wikipedia.org artykuł Sąd administracyjny był wyświetlany 2 081 razy w ciągu ostatnich 30 dni. (Stan z dnia: 10.10.2013)
Zdjęcia dotyczące Sąd administracyjny
Miniatura:
Oryginał:
Wyniki wyszukiwania na Google i Bing
1
1
1
Naczelny Sąd Administracyjny
Historia Sądownictwa Administracyjnego, struktura i właściwość SA, opłaty, tryb postępowania, formularze.
www.nsa.gov.pl/
3
2
2
Strona główna - WSA w Warszawie - Wojewódzki Sąd ...
Data publikacji: 09-12-2011 08:51 przez: Administrator Strony; Data modyfikacji: 10-12-2013 15:11 przez: Tomasz Gaj; Podmiot udostępniający: Wojewódzki Sąd ...
bip.warszawa.wsa.gov.pl/
4
4
3
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku: Strona główna
Dane kontaktowe. Wojewódzki Sąd administracyjny w Białymstoku ul.H. Sienkiewicza 84 15-950 Białystok. Wydział Informacji Sądowej tel. 85 678 40 39, 85 678 ...
www.bialystok.wsa.gov.pl/
6
3
4
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie
Wojewódzki Sąd administracyjny w Lublinie ul. M.C. Skłodowskiej 40 20-029 Lublin tel. 0(81) 53 10 700, fax 0(81) 53 10 710
www.wsa.lublin.pl/
5
5
5
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu - Poznań
BIP: sądownictwo administracyjne w Polsce, załatwianie spraw, koszty sądowe, akty prawne, tryb postępowania.
www.wsa.poznan.pl/
10
10
6
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Kontakt. Godziny urzędowania.) [opublikował(a): Tomasz Gaj dnia 2013-07-31 14:26:42, dokument aktualny]. Wojewódzki Sąd administracyjny w Warszawie
bip.biuletyn.info.pl/php/strona.php3?bip=bip_wsawa
2
>30
7
Sąd administracyjny – Wikipedia, wolna encyklopedia
Sąd administracyjny – sąd kontrolujący działalność organów administracyjnych, w szczególności badający legalność aktów administracyjnych. W Polsce jest ...
pl.wikipedia.org/wiki/S%C4%85d_administracyjny
13
14
8
Naczelny Sąd Administracyjny - WIEM, darmowa encyklopedia
Naczelny Sąd administracyjny, NSA, organ sądowniczy, który sprawuje wymiar sprawiedliwości przez sądową kontrolę administracji publicznej. NSA działa w ...
portalwiedzy.onet.pl/60276,,,,naczelny_sad_administracyjny,haslo.html
7
>30
9
Jakie sprawy rozpatruje sąd administracyjny? - Postępowanie ... - Infor
Postępowanie przed sądem administracyjnym ma charakter następczy, co oznacza, że jest ono konsekwencją czynności, które zostały już podjęte w danej  ...
www.infor.pl/prawo/gmina/postepowanie-sadowoadministracyjne/274398,Jakie-sprawy-rozpatruje-sad-administracyjny.html
8
>30
10
BIP: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Wojewódzki Sąd administracyjny w Warszawie. Wydruk podmiotu - Wojewódzki Sąd administracyjny w Warszawie. Strona www BIP : bip.warszawa.wsa.gov.pl ...
www.bip.gov.pl/subjects/16696,Wojew%C3%B3dzki+S%C4%85d+Administracyjny+w+Warszawie.html
Wyniki wyszukiwania dla "Sąd administracyjny"
Google: ok. 208.000
Sąd administracyjny w nauce
Naczelny Sąd Administracyjny jako sąd drugiej instancji - Katalog ...
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania ... Naczelny Sąd administracyjny jako sąd drugiej instancji.
"Sądowa kontrola administracji publicznej wykonywana przez ... - APD
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System ... administracji publicznej wykonywana przez Naczelny Sąd administracyjny".
"Indywidualne zaskarżenie aktu prawa miejscowego do Sądu ... - APD
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny ... " Indywidualne zaskarżenie aktu prawa miejscowego do Sądu Administracyjnego".
Pozycja prawnoustrojowa Naczelnego Sądu Administracyjnego - APD
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System ... "Pozycja prawnoustrojowa Naczelnego Sądu Administracyjnego".
Kontrola administracji publicznej sprawowana przez Naczelny Sąd ...
Uniwersytet Mikołaja Kopernika - Centralny System Uwierzytelniania ... sądownictwo administracyjne, Naczelny Sąd administracyjny, Wojewódzki Sąd ...
Naczelny Sąd Administracyjny - APD - Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Znaczącą rolę w rozwoju sądownictwa administracyjnego przypisuje się Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu, który został wprowadzony do systemu ...
[PDF]Sąd: rekrutacja na studia to publiczny przetarg
Sprostowanie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego w odniesieniu do dotyczącej go ... Wojewódzki Sąd administracyjny nakazał Rektorowi Uniwersytetu.
Biblioteka - :: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu ...
... Międzywydziałowego Instytutu Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Osobom, które nie są pracownikami Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ...
Wojewódzki sąd administracyjny - Notatek.pl
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; Marcin Wielec- ... Postępowanie sądowo-administracyjne - Wojewódzki Sąd administracyjny.
Naczelny Sąd Administracyjny - Notatek.pl
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach; dr Bartłomiej Zapała ... Naczelny Sąd administracyjny NSA w Warszawie podjął działalność z dniem 1.09.1980 r.
Książki na temat Sąd administracyjny
Naczelny Sąd Administracyjny
Naczelny Sąd Administracyjny
Polska. Naczelny Sąd Administracyjny. Kancelaria Prezesa, Polska. Naczelny Sąd Administracyjny. Biuro Orzecznictwa, 2009
Prawo i postępowanie administracyjne: wybrane zagadnienia ...
Prawo i postępowanie administracyjne: wybrane zagadnienia ...
Jacek Boratyński, 2005
Skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi. Organ ten ma obowiązek przekazać skargę wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w terminie 30 dni ...
Z zagadnień prawa rolnego, cywilnego i samorządu terytorialnego
Z zagadnień prawa rolnego, cywilnego i samorządu terytorialnego
Jerzy Bieluk Adam Doliwa Agnieszka Malarewicz-Jakubów Teresa Mróz, 2012
Nasuwa się pytanie, jak powinna wyglądać sentencja wyroku sądu administracyjnego zawierającego rozstrzygnięcie reformacyjne? Otóż oprócz wyeliminowania z obrotu zaskarżonego aktu (decyzji lub postanowienia) sąd byłby zobligowany ...
Rozwój zapytań na Google


Wpisy na blogach na temat
Sąd administracyjny
Sąd administracyjny – Wikipedia, wolna encyklopedia
pl.wikipedia.org/wiki/S%C4%85d_administracyjny
Jakie sprawy rozpatruje sąd administracyjny? - Postępowanie sądowoadministracyjne - Gmina - Infor.pl
Postępowanie przed sądem administracyjnym ma charakter następczy, co oznacza, że jest ono konsekwencją czynności, które zostały już podjęte w danej sprawie. Co do zasady postępowanie sądowoadministracyjne nie odbędzie się, jeśli dana sprawa nie była jeszcze rozpoznawana przez organ administracji publicznej
www.infor.pl/prawo/gmina/postepowanie-sadowoadministracyjne/274398,Jakie-sprawy-rozpatruje-sad-administracyjny.html
Wiceprezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, prezes Izby Finansowej / Dane adresowe, kontakt / Kontakt i dojazd / NSA / Strona główna - NSA
BIP Naczelny Sąd administracyjny
www.nsa.gov.pl/index.php/pol/NSA/Kontakt-i-dojazd/Dane-adresowe,-kontakt/Wiceprezes-Naczelnego-S%C4%85du-Administracyjnego,-prezes-Izby-Finansowej
Sąd Administracyjny uchylił decyzję premiera - RadioMaryja.pl
www.radiomaryja.pl/informacje/sad-administracyjny-uchylil-decyzje-premiera/
Sąd Administracyjny uchylił decyzję Tuska odmawiającą renty żonie po działaczu PiS Marku Rosiaku | Europejczycy.info
europejczycy.info/28568/artykuly/sad-administracyjny-uchylil-decyzje-tuska-odmawiajaca-renty-zonie-po-dzialaczu-pis-marku-rosiaku/
Sąd Administracyjny uchylił decyzję premiera | Sąd Najwyższy
Wojewódzki Sąd administracyjny uchylił decyzję premiera Tuska w sprawie odmowy przyznania renty żonie Marka Rosiaka – działacza PiS, zamordowanego w Łodzi w 2010 r. - donosi portal wPolityce.pl.
www.stefczyk.info/wiadomosci/polska/sad-administracyjny-uchylil-decyzje-premiera,9388086370
Links /// Polnisches Recht Online
Übersicht und Verweise zu polnischten öffentlichen Institutionen, Gerichten, Ämtern, usw.
www.polnisches-recht.de/?page_id=17
Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił zarzuty CAM Media - Wiadomości - Marketing przy Kawie - praktyczne wskazówki, śmiałe idee
21 marca Wojewódzki Sąd administracyjny w Warszawie oddalił skargę wniesioną przez firmę CAM Media, dotyczącą wyboru przez miasto oferty konsorcjum AMS/Ströer w postępowaniu o udzielenie koncesji na budowę, utrzymanie i finansowanie 1580 wiat przystankowych w Warszawie. CAM Media utrzymuje, że AMS i Ströer zawarli zakazane porozumienie antykonkurencyjne – zmowę przetargową.
www.marketing-news.pl/message.php?art=37919
12