Ryszard Skarzyński
Ryszard Skarzyński (ur. 1956) – polski politolog, profesor zwyczajny w Katedrze Politologii na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. W 1979 r. ukończył studia historyczne na Wydziale Humanistycznym filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. W latach 1980-1983 odbywał studia doktoranckie na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, gdzie w 1984 r. uzyskał doktorat na podstawie rozprawy poświęconej myśli politycznej Hannah Arendt. W 1988 r. habilitował się przedstawiając studium myśli politycznej emigracji z Trzeciej Rzeszy i Austrii po dojściu do władzy narodowych socjalistów. W 1994 r. uzyskał tytuł profesora, a w 1995 stanowisko profesora zwyczajnego.
Od 1979 r. zatrudniony w filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku, a następnie na Uniwersytetecie w Białymstoku, początkowo na Wydziale Historyczno – Socjologicznym, a potem na Wydziale Prawa . Od 1990 r. kierownik Zakładu Politologii, przekształconego w 1999 r. w Katedrę Politologii. W latach 1989-1990 pracował w Instytucie Nauk Politycznych PAN, a w latach 1990-1999 w Instytucie Studiów Politycznych PAN, gdzie zajmował stanowisko kierownika Zakładu Historii Myśli Politycznej. Stypendysta między innymi Fundacja im. Aleksandra von Humboldta, Fundacji Naumanna, Oxford Hospitality Scheme i Cambridge Hospitality Scheme. Przez wiele lat prowadził badania naukowe za granicą, przede wszystkim w Geschwister Scholl Institut für Politische Wisenschaften i Institut für Zeitgeschichte w Monachium, w Nuffield College w Oksfordzie, Jesus College w Cambridge, na Wydziale Filozofii Uniwersytetu w Tybindze (Fachbereich Geschichtswissenschaften) i na Uniwersytecie w Marburgu (Fachbereich Geschichte und Kulturwissenschaften).
Dorobek
Pierwotnie zajmował się historią myśli politycznej. Jego pozycję naukową ugruntowały prace: Od chaosu do ładu. Carl Schmitt i problem tego, co polityczne (1992), Państwo i społeczna gospodarka rynkowa. Główne idee polityczne ordoliberalizmu (1994) i Konserwatyzm. Zarys dziejów filozofii politycznej (1998). Wczesny dorobek wyróżnia zainteresowanie myślicielami, którzy często dopiero po kilku, a nawet kilkunastu latach zaczęli przyciągać uwagę innych badaczy. Zainicjował polskie badania nad ideami politycznymi Hannah Arendt, Eric Voegelin, Leo Strauss, Michaela Oakeshotta, a także wczesnymi ideami filozofów z kręgu szkoły frankfurckiej. Autor wnikliwej monografii poświęconej teorii Carl Schmitt, a także obszernej historii filozofii politycznej konserwatyzm.
W 2006 r. opublikował tom Anarchia i policentryzm, w którym przedstawił podstawy własnej teorii tego, co polityczne. Wskazał, że wprawdzie analiza pojęć jest ważna, to jednak kluczowe znaczenie ma badanie zjawisk politycznych jako efektu procesów ewolucji społecznej. W opublikowanej w 2010 r. książce Mobilizacja polityczna pokazał jak dostosowanie łączne prowadzi od współpracy pojedynczych organizmów do grupowania milionów ludzi i poddania ich mobilizacji do walki o porządek świata zgodny z jego wyznawaną wizją. Oznacza to, że człowiek nie jest z natury stworzony do życia w państwie, ale jest zwierzęciem społecznym przygotowanym do mobilizacji politycznej wskutek działania selekcji naturalnej.
Wprowadził do obiegu w języku polskim wiele ważnych pojęć służących do analizy zjawisk politycznych. Przede wszystkim takie terminy, jak demokracja medialna, demokracja teokratyczna, koncentracja i polaryzacja polityczna, anarchia, monarchia, poliarchia, mobilizacja polityczna i środek polityczny. Każdy z tych terminów odnosi do konkretnych zjawisk społecznych. Jest także autorem terminu ideokopiarka, którym posługiwał się w analizach destrukcji polskiej politologii.
W 2012 r. ukazał się Przedmiot poznania politologii, szeroko dyskutowana rozprawa charakteryzująca procesy upadku polskiej politologii i narastania patologii na uniwersytetach. Ostatnia część książki zawiera wykład teorii zjawisk politycznych z nowej perspektywy. Przede wszystkim autor odnosi się do przedmiotu poznania politologii rozumianej jako dyscyplina nauki. Główna teza tomu sprowadza się do twierdzenia, że politologia może istnieć jako dyscyplina nauki jedynie na tych samych zasadach jak inne dyscypliny nauki. Doktoraty z politologii nie mogą być nadawane na podstawie dowolnych prac z wiedzy o społeczeństwie, traktowanej jako „dyscyplina interdyscyplinarna”. Ich przedmiot powinien mieścić się w przedmiocie poznania politologii, czyli zawierać w problematyce zjawisk politycznych.
Podjął też krytykę teorii stosunków międzynarodowych, dowodząc, że jest typową pseudonauką, szczególnie w wariantach sformułowanych po upadku Związku Radzieckiego. Zostały one gruntowane na amerykańskich wizjach imperialnych, w szczególności na wizji końca historii i systemu jednobiegunowego. W pracach z ostatnich lat pokazał jak profesorowie stosunków międzynarodowych skopiowali je do swoich publikacji, w szczególności zaś do podręczników akademickich, stając się środkiem polityki amerykańskiej.
Najważniejsze publikacje:
Poza przemocą i ideologią. Hanny Arendt idea odrodzenia polityki, „Edukacja Polityczna” (1983).
Hannah Arendt: budowanie myśli, „Literatura na Świecie” (1985).
Intelektualiści a kryzys. Studium myśli politycznej emigracji niemieckojęzycznej (1988; wyd. II uzupełnione i rozszerzone 1991).
Wróg i sojusznik. Studium struktury myśli politycznej, „Studia Nauk Politycznych” (1990).
Kryzys i rewolta. Kształtowanie się myśli politycznej szkoły frankfurckiej, „Czasopismo Prawno-Historyczne” (1991).
Od chaosu do ładu. Carl Schmitt i problem tego, co polityczne (1992, wyd. II z nową przedmową 2012).
Historia myśli politycznej w ujęciu politologicznym. Zarys koncepcji, „Studia Polityczne” (1992).
Od Carla Schmitta do Sokratesa. Konserwatyzm Leo Straussa, „Archiwum Historii Myśli Politycznej” (1992).
Konserwatyzm Michaela Oakeshotta, „Archiwum Historii Myśli Politycznej” (1993-1994).
Państwo i społeczna gospodarka rynkowa. Główne idee polityczne ordoliberalizmu (1994).
Czy filozofia polityczna jest jeszcze dzisiaj możliwa? [w:] Historia Idee Polityka. Księga dedykowana Profesorowi Janowi Baszkiewiczowi (1995).
Od liberalizmu do totalitaryzmu. Z dziejów myśli politycznej XX w. (t. I, 1998).
Konserwatyzm. Zarys dziejów filozofii politycznej (1998).
W obliczu kryzysu cywilizacji: u źródeł teorii totalitaryzmu, „Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi” (2000).
Od liberalizmu do totalitaryzmu. Z dziejów myśli politycznej XX w. (t. II, 2002).
Koniec ideologii w demokracji medialnej, [w:] Doktryny polityczne i prawne u progu XXI wieku (2002).
Podstawowe typy myśli politycznej, „Studia Nauk Politycznych” (2004).
Anarchia i policentryzm. Elementy teorii stosunków międzynarodowych (2006).
Czy istnieje porządek międzynarodowy? Jak starożytne i średniowieczne wzorce myślowe określają terminologię współczesnej nauki o stosunkach międzynarodowych [w:] Wybrane problemy globalnej i regionalnej polityki międzynarodowej (2009).
Siedem ćwiczeń z rozumienia polityki i stosunków międzynarodowych, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” (2009).
Stosunki międzynarodowe, system międzynarodowy i poliarchia, „Stosunki Międzynarodowe – International Relations” (2010).
Ewolucja i prawo. O tym jak życie normuje się samo, [w:] Kultura i myśl polityczno – prawna (2010).
Mobilizacja polityczna. Współpraca i rywalizacja człowieka współczesnego w wielkiej przestrzeni i długim czasie (2010).
W poszukiwaniu istoty polityki i tego, co polityczne. Tomasz Mann, Max Weber, Carl Schmitt i Hannah Arendt pomiędzy emocjami, marzeniami i poszukiwaniem rzeczywistości, „Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi” (2010).
Politycy: od wojownika do produktu, „Pro FIDE” (2011).
Podstawowy dylemat politologii: dyscyplina nauki czy potoczna wiedza o społeczeństwie. O tradycji uniwersytetu i demarkacji wiedzy (2012).
Od statusu uczonego do funkcji ideokopiarki. Jak uniwersyteccy profesorowie dają się przekształcać w środek polityczny i rujnują własną dyscyplinę powielając zachodnie wizje rzeczywistości międzynarodowej, [w:] Wokół teorii stosunków międzynarodowych (2012).
Czy internacjologia może być nauką. Cz. I, Od interdyscyplinarności do geoekonomii, http://geopolityka.net/krytyka-geoekonomii/ (2013).
Czy internacjologia może być nauką. Cz. II, Przedmiot poznania internacjologii rozumianej jako dyscyplina współczesnej nauki, http://geopolityka.net/internacjologia-jako-dyscyplina-naukowa/ (2013).

Jest to fragment artykułu Ryszard Skarzyński z darmowej encyklopedii Wikipedia. Na Wikipedii dostępna jest lista autorów.
Na pl.wikipedia.org artykuł Ryszard Skarzyński był wyświetlany 63 razy w ciągu ostatnich 30 dni. (Stan z dnia: 30.09.2013)
Zdjęcia dotyczące Ryszard Skarzyński
Na ten temat brak jeszcze danych...
Miniatura:
Oryginał:
Wyniki wyszukiwania na Google i Bing
1
>30
1
Ryszard Skarzyński – Wikipedia, wolna encyklopedia
Ryszard Skarzyński (ur. 1956) – polski politolog, profesor zwyczajny w Katedrze Politologii na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. W 1979 r. ukończył ...
pl.wikipedia.org/wiki/Ryszard_Skarzy%C5%84ski
2
>30
2
Katedra Politologii - Wydział Prawa - Uniwersytet w Białymstoku
Kierownik Katedry Prof. zw. dr hab. Ryszard Skarzyński Specjalność naukowa: Historia doktryn politycznych i prawnych; Teoria politologii. Dyżur: czwartek, w ...
www.prawo.uwb.edu.pl/prawo_new/wydzial.php?p=283
3
>30
3
Recenzja ksiązki prof. R. Skarzyńskiego: Podstawowy dylemat ...
7 Cze 2012 ... Książka Ryszarda Skarzyńskiego, ukazując się w styczniu 2012 r., wywołała niemałe poruszenie w środowisku polskich politologów. Stała się ...
www.konserwatyzm.pl/artykul/4631/recenzja-ksiazki-prof-r-skarzynskiego-podstawowy-dylemat-pol
4
>30
4
Biografia - Ryszard Skarzyński - Racjonalista.pl
Ryszard Skarzyński. Politolog, studiował historię w filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. W latach 1979-1983 odbywał studia doktoranckie na ...
www.racjonalista.pl/bg.php/s,150
5
>30
5
Ryszard Skarzyński - książki » Księgarnia Gandalf
Książki autorstwa Ryszard Skarzyński. ... Ryszard Skarzyński, autor. Widok: lista skrócona | lista z opisami. wszystkie produkty produkty w promocji najczęściej ...
www.gandalf.com.pl/a/skarzynski-ryszard/
6
>30
6
Ocen.pl | prof. dr hab. Ryszard Skarżyński - ocena - komentarz
prof. dr hab. Ryszard Skarżyński - Uniwersytet w Białymstoku - ocena i komentarz .
www.ocen.pl/lecturer.php?action=show&who=5023
7
>30
7
Kalendarzyk rodzinny: Ryszard Skarzyński (sw.200890)
Oznaczenie „prośba o kontakt” pojawia się przy osobach, które bardzo prosimy o kontakt na adres mj@minakowski.pl — bo są potomkami takich członków ...
www.sejm-wielki.pl/u/sw.200890
8
>30
8
Ryszard Skarzyński | Blogi Newsweeka
Ryszard Skarzyński Niniejsza rozprawa została zaakceptowana do druku na początku 2013 r. przez komitet redakcyjny periodyku „Stosunki Międzynarodowe  ...
blogi.newsweek.pl/Tekst/tag/ryszard-skarzynski
9
>30
9
Mobilizacja polityczna; Ryszard Skarzyński ELIPSA Dom ...
Mobilizacja polityczna; Ryszard Skarzyński w kategorii Teoria i socjologia polityki / Politologia.
elipsa.pl/pl/p/Mobilizacja-polityczna-Ryszard-Skarzynski/595
10
>30
10
Ryszard Skarzyński - Od chaosu do ładu. Carl Schmitt i problem ...
Ryszard Skarzyński - Od chaosu do ładu. Carl Schmitt i problem tego, co polityczne , Polityka, publicystyka, idee , Von Borowiecky Największa i najtańsza  ...
multibook.pl/pl/p/Ryszard-Skarzynski-Od-chaosu-do-ladu.-Carl-Schmitt-i-problem-tego,-co-polityczne-/2400
Wyniki wyszukiwania dla "Ryszard Skarzyński"
Google: ok. 12.900
bing: ok. 34
Ryszard Skarzyński w nauce
Ryszard Skarzyński – Wikipedia, wolna encyklopedia
Ryszard Skarzyński (ur. 1956) – polski politolog, profesor zwyczajny w Katedrze Politologii na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. W 1979 r. ukończył ...
Katedra Politologii - Wydział Prawa - Uniwersytet w Białymstoku
Kierownik Katedry Prof. zw. dr hab. Ryszard Skarzyński Specjalność naukowa: Historia doktryn politycznych i prawnych; Teoria politologii. Dyżur: czwartek, w ...
Recenzja ksiązki prof. R. Skarzyńskiego: Podstawowy dylemat ...
7 Cze 2012 ... O tradycji uniwersytetu i demarkacji wiedzy, Temida2, Białystok 2012, ss. 354. Książka Ryszarda Skarzyńskiego, ukazując się w styczniu 2012 ...
Uniwersytety są podstawą suwerenności dzisiejszego państwa ...
19 Kwi 2012 ... Rozmowa z prof. dr. hab. Ryszardem Skarzyńskim Leszek Sykulski: Czy nie odczuwa Pan, że po publikacji Pańskich dwu ostatnich książek ...
Biografia - Ryszard Skarzyński - Racjonalista.pl
Ryszard Skarzyński. Politolog, studiował historię w filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. W latach 1979-1983 odbywał studia doktoranckie na ...
Ryszard Skarzyński - książki » Księgarnia Gandalf
Książki autorstwa Ryszard Skarzyński. ... Ryszard Skarzyński. Wydawnictwo: Uniwersytet w Białymstoku. Wprowadzono: 25.01.2013. Dostępność: niedostępny.
Ryszard Skarzyński, Siedem ćwiczeń z rozumienia polityki i ...
Ryszard Skarzyński, Siedem ćwiczeń z rozumienia polityki i stosunków ... Ryszard Skarzyński, profesor zwyczajny na Wydziale Prawa Uniwersytetu w ...
Ocen.pl | prof. dr hab. Ryszard Skarżyński - ocena - komentarz
prof. dr hab. Ryszard Skarżyński - Uniwersytet w Białymstoku - ocena i komentarz .
konferencje - katedra.uksw.edu.pl
Ryszard Skarzyński z Uniwersytetu w Białymstoku (z lewej) z prof. Adamem Wielomskim z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach ...
[PDF]PROGRAM KONFERENCJI NAUKOWEJ - wpaie
UO, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego ... Ryszard Skarzyński (UwB) „Współczesna ewolucja znaczenia historii doktryn.
Rozwój zapytań na Google


Wpisy na blogach na temat
Ryszard Skarzyński
Biedny katolik patrzy na zderzacz hadronów | Z Motyką Na Słońce
Opublikowano 11 grudnia 2013, autor: z_motyka.
zmotykanaslonce.blog.pl/2013/12/11/biedny-katolik-patrzy-na-zderzacz-hadronow/
Ryszard Skrzyński – Od chaosu do ładu. Carl Schmitt i problem tego, co polityczne | Nacjonalista.pl
Nakładem wydawnictwa von Borowiecky ukazała się praca Ryszarda Skarzyńskiego „Od chaosu do ładu. Carl Schmitt i problem tego, co polityczne”. Książka ta przybli
www.nacjonalista.pl/2013/04/11/ryszard-skrzynski-od-chaosu-do-ladu-carl-schmitt-i-problem-tego-co-polityczne/
Krytyka geoekonomii | geopolityka | Blogi Newsweeka
blogi.newsweek.pl/Tekst/gospodarka/670833,krytyka-geoekonomii.html
Wielomski: Amerykański neokonserwatyzm - Najwyższy Czas!
nczas.com/wiadomosci/recenzja/adam-wielomski-pro-fide-o-neokonserwatyzmie/
"Kolonialna mentalność polskich elit" - przyczyną upadku Polski | Niepoprawni.pl
Przywołany w tytule termin pochodzi od Pani Profesor Ewy M.Thompson, ur. 1937, badaczki literatury, slawistki.
niepoprawni.pl/blog/4430/kolonialna-mentalnosc-polskich-elit-przyczyna-upadku-polski
Wątki konserwatywne w 'Państwie' Platona. Spojrzenie przez pryzmat E. Burke'a - Racjonalista
Wstęp Za cel mojej pracy postawiłem sobie przedstawić wątki konserwatywne w platońskim „Państwie". Jako, że konserwatyzm to idea bardzo szeroka obejmująca wiele sposobów patrzenia na politykę, społeczeństwo, postanowiłe..
www.racjonalista.pl/kk.php/s,5587
Dębno: 40. Maraton i MP w maratonie kobiet|Jerzy Skarżyński - Szczecin: nie tylko o bieganiu
skarzynski.pl/2013/debno-40-maraton-i-mp-w-maratonie-kobiet/
NarodowySzczecin.pl – Nowe Pro Fide Rege et Lege nr 1/2012. Temat numeru: AMERYKAŃSKI NEOKONSERWATYZM
narodowyszczecin.pl/index.php/archives/8898
Suwalki.info | Szpital na podsłuchu
www.suwalki.info/news.php?id=10405
Mikołaj Lizut z Nagrodą im. Ryszarda Kapuścińskiego. Za reportaż o nieletnich matkach
Mikołaj Lizut, dyrektor programowy radia Roxy FM i prowadzący audycję PIWO w TOK FM, został jednym z czterech laureatów Nagrody PAP im. Ryszarda Kapuścińskiego. W ubiegłym roku nagrodę dostała Agnieszka Lichnerowicz z radia TOK FM.
www.tokfm.pl/Tokfm/1,103085,15084492,Mikolaj_Lizut_z_Nagroda_im__Ryszarda_Kapuscinskiego_.html
123