Fibonacci 2048

Reguła trzech sigm
Odchylenie standardowe – klasyczna miara zmienności, obok średniej arytmetycznej najczęściej stosowane pojęcie statystyczne.
Intuicyjnie rzecz ujmując, odchylenie standardowe mówi, jak szeroko wartości jakiejś wielkości (takiej jak np. wiek, inflacja, kurs akcji itp.) są rozrzucone wokół jej średniej. Im mniejsza wartość odchylenia tym obserwacje są bardziej skupione wokół średniej.
Odchylenie standardowe jest pierwiastkiem kwadratowym z wariancji. Pojęcie odchylenia zostało wprowadzone przez pioniera statystyki, Karla Pearsona w 1894 roku. Wyróżnia się:
- odchylenie standardowe zmiennej losowej, będące właściwością badanego zjawiska. Daje się ono obliczyć na podstawie ścisłych informacji o rozkładzie zmiennej losowej. Rozkład ten w praktycznych badaniach nie jest zwykle znany.
- odchylenie standardowe w populacji, które jest liczbą dającą się obliczyć dokładnie, jeśli znane byłyby wartości zmiennej dla wszystkich obiektów populacji; odpowiada odchyleniu zmiennej losowej, której rozkład jest identyczny z rozkładem w populacji.
- odchylenie standardowe z próby, które jest oszacowaniem odchylenia standardowego w populacji na podstawie znajomości wyłącznie części jej obiektów, czyli właśnie tzw. próby losowej. Stosowane do tego celu wzory nazywane są estymatorami odchylenia standardowego.

Jest to fragment artykułu Reguła trzech sigm z darmowej encyklopedii Wikipedia. Na Wikipedii dostępna jest lista autorów.
Na pl.wikipedia.org artykuł Reguła trzech sigm był wyświetlany 21 razy w ciągu ostatnich 30 dni. (Stan z dnia: 06.02.2015)
Zdjęcia dotyczące Reguła trzech sigm
Na ten temat brak jeszcze danych...
Miniatura:
Oryginał:
Wyniki wyszukiwania na Google i Bing
1
1
1
Naukowiec.org - Reguła trzech sigm.
Reguła trzech sigm jest ściśle powiązana z odchyleniem standardowym i rozkładem normalnym. Reguła trzech sigm odnosi się przede wszystkim do praktyki.
www.naukowiec.org/wiedza/statystyka/regula-trzech-sigm_709.html
9
5
2
Rozkład normalny - Statystyka i Ekonometria
Rozkład normalny: Czym jest rozkład cechy statystycznej Rozkład normalny i jego transformacje (logonormalny) STRONA W OPRACOWANIU: Chi - kwadrat, t - Studenta ...
g.m.statystyk.w.interia.pl/metody/rozkladn.html
2
>30
3
Odchylenie standardowe – Wikipedia, wolna encyklopedia
Ostatnie stwierdzenie jest również znane jako Reguła trzech sigm. Wartości dla kilku naturalnych wielokrotności odchylenia przedstawia tabela: ...
pl.wikipedia.org/wiki/Odchylenie_standardowe
3
>30
4
Reguła trzech sigm - Leksykon Statystyki
Reguła trzech sigm (odchyleń standardowych) mówi, że dla rozkładu normalnego 68,3% wartości cechy leży w odległości jednego odchylenia standardowego ...
edustat.home.pl/com/enc.html?indeks=289
4
>30
5
Reguła 3 sigm – podstawa funkcjonowania alertów w Google ...
9 Sty 2011 ... Alerty w Google Analytics funkcjonują w oparciu o regułę 3 sigm. Poznaj tę regułę i zrozum jak ustawiać czułość alertów.
www.conversion.pl/blog/regula-3-sigm-%E2%80%93-podstawa-funkcjonowania-alertow-w-google-analytics/
5
>30
6
10. reguła trzech sigm - Statystycy.pl
10. Reguła trzech sigm - Reguła trzech sigm (tj. odchyleń standardowych) Dla rozkładu normalnego lub zbliżonego do rozkładu normalnego: • .
www.statystycy.pl/t4854_10_regula_trzech_sigm.php
6
>30
7
Rozkład normalny i reguła 3 sigm - Statystycy.pl
Rozkład normalny i reguła 3 sigm - Czy na podstawie reguły trzech sigm, mogę jasno określić, czy mój rozkład jest rokładem normalnym czy ...
www.statystycy.pl/t2010_rozklad_normalny_i_regula_3_sigm.php
7
>30
8
Prawo trzech sigm • Matematyka.pl
31 Mar 2012 ... Witam mam problem ze zrozumieniem "prawo trzech sigm" Mógłby ... z tego przedziału i to wynika właśnie z reguły 3 sigma (bardzo mocne jest ...
www.matematyka.pl/293515.htm
8
>30
9
X
obserwacji odstających (niewiarygodnych). Reguła „trzech sigm” - jeżeli zmienna losowa ma rozkład normalny to: PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial ...
agrobiol.sggw.waw.pl/biometria/media//paderewski/Statystyka/wyklad%202%20prawdopodobienstwo_.pdf
10
>30
10
Wykład 3 Jednowymiarowe zmienne losowe
Z reguły trzech sigm wynika, ˙ze jesli X ∼ N(m,σ2), to szansa przyj˛ecia przez zmienn ˛a losow ˛a. X wartosci poza przedziałem [m − 3σ, m + 3σ] jest bliska zeru .
www.mini.pw.edu.pl/~strozyna/wdmw/rpr.pdf
Wyniki wyszukiwania dla "Reguła trzech sigm"
Google: ok. 15.100
bing: ok. 22
Reguła trzech sigm w nauce
[PDF]Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet ...
Uniwersytet Zielonogórski. DIAGNOSTYKA PROCESÓW I .... skorzystać z reguł statystycznych, a konkretnie z metody trzech sigm. Reguła trzech sigm (odchyleń  ...
[PDF]PARAMETRY STATYSTYCZNE - Uniwersytet Zielonogórski
Przykład: W trzech kolejnych okresach liczba ludności pewnego miasta wynosiła 5000, 7500 .... Reguła trzech sigm (dla rozkładu normalnego lub zbliżonego do.
Statystyka - Przedmioty - USOSweb - Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Reguła trzech sigm. Nierówność Bernouliego. Bernouliego Prawo Wielkich Liczb. Borela Prawo Wielkich Liczb. Twierdzenie lokalne de Moivre'a – Laplace'a .
Statystyka opisowa - Uniwersytet Warszawski
pozycyjny, ocena siły zróżnicowania, typowy obszar zmienności cechy, Reguła trzech sigm, standaryzacja. Twierdzenie Czebyszewa. 10.Momenty statystyczne.
reguła trzech sigm • Matematyka.pl
przyjmuje wartości z przedziału (EX - 3\partial,EX + 3\partial) z prawdopodobieństwem większym lub równym \frac{8}{9} (tzw. Reguła trzech sigm ) ...
Książki na temat Reguła trzech sigm
Wiadomości ekologiczne
Wiadomości ekologiczne
1980
Częstości empiryczne porównuje się z liczebnościami teoretycznymi nPh ustalanymi według ogólnie znanych reguł (Oktaba 1966, Greń ... Formułuje to Reguła trzech sigm, poprzez określenie prawdopodobieństwa zdarzeń odległych od n o ...
Mała encyklopedia statystyki
Mała encyklopedia statystyki
Wiesław Sadowski, 1976
Trzysigmowa reguła (Reguła trzech sigm), wykorzystywana często w praktyce stat. zasada mówiąca, że otrzymanie wartości dowolnej -^zmiennej losowej poza przedziałem [m— 3a, m+ia], gdzie m jest wartością oczekiwaną (-^momenty), a o  ...
Mala encyklopedia ekonomiczna
Mala encyklopedia ekonomiczna
Kazimierz Sekomski, 1974
W praktyce można więc uznać za pewne, że wartość zmiennej nie będzie się różniła od wartości średniej więcej niż o 3o (jest to tzw. Reguła trzech sigm). Istnieją obszerne tablice liczbowe ułatwiające rachunki związane z k.n. Jeżeli z jakiejś ...
Materiały i prace antropologiczne
Materiały i prace antropologiczne
1965
Po zastosowaniu testu Studenta dla oceny istotności różnicy średnich temperatury krytycznej oraz reguły „trzech sigm"1 dla czasu adaptacji i odczynu oziębiania dłoni, nie stwierdziłem istotnej różnicy miedzy wynikami badania uczniów ...
Rozwój zapytań na Google


Wpisy na blogach na temat
Reguła trzech sigm
Na ten temat brak jeszcze danych...