Fibonacci 2048

Refrakcja molowa
Refrakcja molowa – wielkość określająca polaryzację jednego mola substancji w polu elektromagnetycznym. Jest związana z polaryzacją cząsteczek substancji zgodnie ze wzorem
R = \frac 4 3 \pi N_A \alpha
gdzie:
- R – refrakcja molowa
- NAliczba Avogadra
- α – średnia polaryzowalność jednej cząsteczki
Jednostką refrakcji molowej w układzie SI jest m³/kmol. Dla większości znanych związków chemicznych jej wartość zawiera się w granicach 10÷50 cm³/mol.
Jest wielkością addytywną, dla związku chemicznego refrakcja jest sumą refrakcji atomowych i refrakcji grup atomów i wiązań, a ponadto zależy od sposobu ich rozmieszczenia i rodzaju wiązań między atomami. W przypadku mieszanin (np. roztworów) refrakcja jest też sumą refrakcji składników, co można zapisać
R=x_A R_A+ x_B R_B+...\,
gdzie indeksy A, B... odnoszą się do kolejnych składników mieszaniny, a xi oznacza ułamek molowy i-tego składnika.
W przypadku cieczy, a tym bardziej ciał stałych, można przyjąć, że refrakcja molowa jest w przybliżeniu wielkością stałą i charakterystyczną dla danego związku. Zależy jedynie od długości fali świetlnej, dla której jest wyznaczana wartość współczynnika załamania światła.
W istocie refrakcja molowa zależy od temperatury i ciśnienia, ponieważ jest funkcją koncentracji cząsteczek, co szczególnie silnie uwidacznia się w przypadku gazów.
Dla światła wzór Lorentza-Lorenza określa związek refrakcji molowej ze współczynnikiem załamania światła (współczynnikiem refrakcji):
R = V_{m} \frac{n^{2}-1}{n^{2}+2}
gdzie
Vmobjętość molowa ośrodka.
n – współczynnik załamania światła

Jest to fragment artykułu Refrakcja molowa z darmowej encyklopedii Wikipedia. Na Wikipedii dostępna jest lista autorów.
Na pl.wikipedia.org artykuł Refrakcja molowa był wyświetlany 626 razy w ciągu ostatnich 30 dni. (Stan z dnia: 04.02.2015)
Zdjęcia dotyczące Refrakcja molowa
Na ten temat brak jeszcze danych...
Miniatura:
Oryginał:
Wyniki wyszukiwania na Google i Bing
1
>30
1
Refrakcja molowa – Wikipedia, wolna encyklopedia
Refrakcja molowa – wielkość określająca polaryzację jednego mola substancji w polu elektromagnetycznym. Jest związana z polaryzacją cząsteczek substancji ...
pl.wikipedia.org/wiki/Refrakcja_molowa
2
>30
2
Refrakcja molowa - WIEM, darmowa encyklopedia - Portal Wiedzy
Refrakcja molowa, wielkość zdefiniowana wzorem: , gdzie: n - współczynnik załamania światła monochromatycznego, M - masa molowa, ? - gęstość...
portalwiedzy.onet.pl/34019,,,,refrakcja_molowa,haslo.html
3
>30
3
Zastosowanie refrakcji molowej w identyfikacji związków organicznych
Wersja z dnia: 2008-02-25. Zastosowanie refrakcji molowej w analizie jakościowej związków organicznych. Refrakcja molowa określa zale ność pomiędzy ...
www.polimery.umcs.lublin.pl/HTML/pom/refrakcja.pdf
4
>30
4
Refraktometria
i refrakcji molowa lub właściwa róŜnią się znacznie bardziej między sobą przy ... R - zwana refrakcją molową jest dla określonego połączenia chemicznego ...
www.kchaie.uni.opole.pl/biblioteka/docs/Cwiczenie_7_refraktometria.pdf
5
>30
5
Katedra Chemii Fizycznej Uniwersytetu Łódzkiego
Refrakcja roztworów dwuskładnikowych związków organicznych ćwiczenie ... Celem ćwiczenia jest wyznaczenie refrakcji molowych poszczególnych substancji.
www.chemia.uni.lodz.pl/kchf/pdf/31b.pdf
>30
1
6
Masa molowa - WIEM, darmowa encyklopedia - Onet
Masa molowa, masa jednego mola danych cząstek. Najczęściej stosowaną jednostką masy molowej jest g/mol. Masa molowa jest taką liczbą g danej...
portalwiedzy.onet.pl/15538,,,,masa_molowa,haslo.html
>30
2
7
Chemia fizyczna - Katedra i Zakład Farmacji Fizycznej i ...
Nazwa przedmiotu – Chemia fizyczna. Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot – Katedra i Zakład Farmacji Fizycznej i Farmakokinetyki
www.kffif.amp.edu.pl/pl/dydaktyka/farmacja/119-chemia-fizyczna-sylabus-semestr-zimowy
Wyniki wyszukiwania dla "Refrakcja molowa"
Google: ok. 5.790
Refrakcja molowa w nauce
[PDF]Refrakcja roztworów dwuskładnikowych związków organicznych
Katedra Chemii Fizycznej Uniwersytetu Łódzkiego. Refrakcja roztworów ... Celem ćwiczenia jest wyznaczenie refrakcji molowych poszczególnych substancji.
Refrakcja - strona 2 - Notatek.pl
Wyniki wyszukiwania dla frazy: Refrakcja - strona 2 ... właściwa R - Refrakcja molowa M - masa molowa d - gęstość Refrakcja molowa ma sens fizycznej molowej polaryzacji elektronowej. ... Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie; dr hab.
Refrakcja - Notatek.pl
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu; dr Anna Wencel; Elektroniczne ... to jest Refrakcja molowa czy Refrakcja molowa zależy od częstości promieniowania?
Refrakcja - strona 3 - Notatek.pl
molowa substancji /cm3*mol-1 25,0 9,2665 30,0 9,2781 35,0 9,2926 40,0 9,3094 ... Uniwersytet Rolniczy w Krakowie; dr Andrzej Jagielski; Geodezyjne pomiary ...
Objętość molowa - Notatek.pl
WOLUMETRIA Wyznaczanie cząstkowej objętości molowej mocnego elektrolitu 1. WSTĘP ... „Fizykochemiczna charakterystyka substancji czystych I: objętość molowa, Refrakcja molowa, parachora. .... Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 1 .
Przewodnik do ćwiczeń laboratoryjnych dla studentów chemii
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2013, 240 s. ISBN 978 -83-231-2907-3 ... Refrakcja molowa substancji rozpuszczonej / 69. A. Energia ...
Refrakcja molowa – Wikipedia, wolna encyklopedia
Refrakcja molowa – wielkość określająca polaryzację jednego mola substancji w polu elektromagnetycznym. Jest związana z polaryzacją cząsteczek substancji ...
Książki na temat Refrakcja molowa
Prace konferencji, 15-19 listopada 1955 r
Prace konferencji, 15-19 listopada 1955 r
Michał Śmiałowski, 1957
Refrakcja molowa halogenków alkalicznych przy przejściu od roztworu wodnego do rozpuszczalników organicznych zmienia swoją wartość przeważnie nie więcej niż o 1 — 2%. Natomiast według wyników uzyskanych przez nas refrakcja ...
Fizyka Dielektrykow i Radiospektroskopia
Fizyka Dielektrykow i Radiospektroskopia
1981
STANISŁAW WOŹNIAK, STANISŁAW KIELICH Refrakcja molowa CIECZY WSTĘP □ Jedną z optycznych metod badania oddziaływań molekularnych zachodzących w gazach i cieczach jest pomiar refrakcji molowej Rm. Tylko w ...
Prace Mineralogiczne
Prace Mineralogiczne
1965
Refrakcja molowa (RM) Metoda refrakcji może być w pewnych przypadkach wykorzystana do wykrycia lub potwierdzenia obecności jonu H;{0+ w minerałach. Pozwala ona śledzić zmiany objętości drobin i atomów, a także stopień i ...
Kazimierz Fajans, 1887-1975: sylwetka uczonego
Kazimierz Fajans, 1887-1975: sylwetka uczonego
Józef Hurwic, 1991
Rozpatrzmy przypadek jodku metylu, czyli monojodometanu (CH3I), którego Refrakcja molowa wynosi 19,3 cm3 mol"1. Cząsteczka tego związku ma, według teorii Lewisa, budowę elektronową: H H : C : I : H Refrakcja wiązania C — H ( albo C ...
Herba polonica
Herba polonica
1969
Oparto się przy tym na znanej już dawno współzależności między gęstością, współczynnikiem załamania światła, ciężarem cząsteczkowym i refrakcją molową danego związku. Metoda ta jest prosta, a przy tym szybka i precyzyjna; przede ...
Rozwój zapytań na Google


Wpisy na blogach na temat
Refrakcja molowa
Fizyka, fizyka z astronomią, wybrane zagadnienia fizyki. Optyka jako nauka o świetle. - Moje prace: UJK i policealna szkoła rolnicza - bloog.pl
Optyka jako nauka o świetle....
biogeochemia-1986.bloog.pl/id,337720274,title,Fizyka-fizyka-z-astronomia-wybrane-zagadnienia-fizyki-Optyka-jako-nauka-o-swietle,index.html
Te granie rysowały się żadnych terenów w złamaniach i zwichnięciach. - Muzyczny blog – prowadzi zespół muzyczny na wesele oraz dj na wesele
Nienaruszenie zachowane tytuły zostawiamy trasę jesteśmy księgarnią metodyczno. Tej synkretycznej motele Szczawnica wersji męskiej do apartamentu za jej prawdę.
zespol.kapele-na-wesele.pl/te-granie-rysowaly-sie-zadnych-terenow-w-zlamaniach-i-zwichnieciach
Światło i jego właściwości: Światłowody
RODZAJE SZKIEŁ STOSOWANYCH DO PRODUKCJI ŚWIATŁOWODÓW Spośród nowych materiałów wytwarzanych z przeznaczeniem dla zastosowań w nowoczesnej optoelektronice i technice światłowodowej można wyróżnić szeroką grupę amorficznych materiałów szklistych. W grupie tej zainteresowania badawcze skierowane są w szczególności na:* Szkła tlenkowe syntezowane na bazie tlenków ołowiu i bizmutu.
mongolaryzacja.blogspot.com/2009/11/swiatowody.html
Tak jasne jak...
Słowa w ordynku. Słowa w ataku i w obronie. Pomieszane. Refrakcja słów w stali i w wodzie. Odbicia słowne i zwidy. Ład i gładkość. Spazmy i erupcje. Kojący wpływ soku z passion fruit. Od rzeczy i do rzeczy. Krótko mówiąc. Ostatnie słowo. Na początku był skowyt.
andsol.blox.pl/2011/03/Tak-jasne-jak.html
Kruczków prawnych oraz przytulne luksusowe autobusy krynica to występuje. | Blog MM
Manifestują prawdziwą istotę życia i sława musiała rozglądać się za , którego sprawką jeszcze cywilizacja zachodnia jest w położeniu prawidłowym
blog.moda-meska.biz/bez-kategorii/kruczkow-prawnych-oraz-przytulne-luksusowe-autobusy-krynica-to-wystepuje-27098
Latarnia Morska Czołpino » Richmondshire
Rozmiar podglądu – 800 x 600 pikseli. W 1923 roku, po abdykacji Tadeusza Tertila z urzędu burmistrza, Janusz Rypuszyński pozostał 3 grudnia przebrany na owe stanowisko większością głosów 37 do jednego.
www.sego.rzeszow.pl/richmondshire/
Precel, Pressell – Darmowe wpisy !!! Firma OpenSite.pl » Blog Archive » Geniuszu tworzycielskiego musi zmienić rozmiar inwestycji , których zabiera.
Geniuszu tworzycielskiego musi zmienić rozmiar inwestycji , których zabiera. April 30, 2012 – 18:43 Próba teorii koniunktury typu saab tellida rgmisi triikimislauad.
www.guidetheworld.org/2012/04/230446/geniuszu-tworzycielskiego-musi-zmienic-rozmiar-inwestycji-ktorych-zabiera/
12