Fibonacci 2048

Prężność pary wodnej
Prężność pary wodnej (ciśnienie pary wodnej) – ciśnienie cząstkowe wywierane przez parę wodną zawartą w powietrzu, określane w jednostkach ciśnieniamilimetrach słupa rtęci (mm Hg) lub hektopaskalach (hPa).
Do pomiaru prężności pary wodnej służy psychrometr.
Średnie ciśnienie pary wodnej na kuli ziemskiej przyjmuje najniższe wartości w obszarach podbiegunowych, zwłaszcza w zimie (poniżej 1 hPa), a największe w strefie równikowej, do 25-30 hPa.
- Prężność aktualna (e) – prężność obserwowana w danym miejscu oraz w danej chwili.
- Prężność maksymalna (nasycająca, E) – najwyższa wartość ciśnienia, jaka może wystąpić w danej temperaturze, odpowiada ciśnieniu pary nasyconej w tej temperaturze. Rośnie ona z temperaturą. Osiągnięcie ciśnienia nasycającego jest warunkiem rozpoczęcia się procesu kondensacji (skraplania). Stan taki może być osiągnięty na skutek:
parowania
obniżenia temperatury

Jest to fragment artykułu Prężność pary wodnej z darmowej encyklopedii Wikipedia. Na Wikipedii dostępna jest lista autorów.
Zdjęcia dotyczące Prężność pary wodnej
Miniatura:
Oryginał:
Wyniki wyszukiwania na Google i Bing
4
3
1
Wilgotnosc powietrza, definicje, miary
WILGOTNOSC POWIETRZA, MIARY, JEDNOSTKI. Mianem wilgotności powietrza określa się zawartość pary wodnej w powietrzu. Para wodna w powietrzu pochodzi z parowania ...
ocean.am.gdynia.pl/student/meteo1/wilg_1.htm
5
10
2
Ćwiczenia 6. Wilgotność powietrza
Ciśnienie pary wodnej - Jest to parcjalne ciśnienie pary wodnej w atmosferze tzn. jej ... Synonimem jest. „Prężność pary wodnej”; spotyka się także użycie mmHg.
www.meteo.uni.wroc.pl/attachments/105_06_wilgotno%C5%9B%C4%87.pdf
1
>30
3
Prężność pary wodnej – Wikipedia, wolna encyklopedia
Prężność pary wodnej (ciśnienie pary wodnej) – ciśnienie cząstkowe wywierane przez parę wodną zawartą w powietrzu, określane w jednostkach ciśnienia ...
pl.wikipedia.org/wiki/Pr%C4%99%C5%BCno%C5%9B%C4%87_pary_wodnej
2
>30
4
Wilgotność powietrza – Wikipedia, wolna encyklopedia
Wilgotność powietrza – zawartość pary wodnej w powietrzu. Wilgotność ... Prężność pary wodnej w równowadze z ciekłą wodą określana jest kilkoma wzorami.
pl.wikipedia.org/wiki/Wilgotno%C5%9B%C4%87_powietrza
3
>30
5
Prężność pary wodnej - WIEM, darmowa encyklopedia
Prężność pary wodnej, ciśnienie cząstkowe pary wodnej w powietrzu wyrażone w jednostkach ciśnienia - milimetrach słupa rtęci (mm Hg) lub hektopaskalach ...
portalwiedzy.onet.pl/64297,,,,preznosc_pary_wodnej,haslo.html
6
>30
6
Ciśnienie pary nasyconej wody w funkcji temperatury - Odbiory.pl
Ciśnienie (prężność) pary nasyconej - ciśnienie, przy którym w określonej ... Obliczanie ci[nienia pary wodnej nasyconej, w zale|no[ci od temperatury,.
www.odbiory.pl/index.php/poradnik-automatyki-i-bms/item/cisnienie-pary-nasyconej-wody-w-funkcji-temperatury
7
>30
7
Parametry fizyczne pary wodnej nasyconej i wody
Temperatura. °C, Ciśnienie. N/m2, Objętość właściwa m3/kg, Gęstość pary. kg/m 3, Entalpia. kJ/kg, Ciepło parowania. kJ/kg. wody, pary. wody, pary. 0, 610,758 ...
wipos.p.lodz.pl/baza/04-01.html
8
>30
8
tablice psychrometryczne psychrometru aspiracyjnego
Dla określania stopnia prężności pary wodnej na podstawie obser- wacji przy pomocy psychrometru aspiracyjnego przyjęto wyprowadzony przez Sprung'a ...
www.fizyka.umk.pl/~lab1/Pliki/TablPsychr.PDF
9
>30
9
Zadanie meteo
pomiarów różnych wielkości fizycznych opisujących zawartość pary wodnej w ... na Prężność pary wodnej w stanie nasycenia w granicach temperatur od −30 ◦C  ...
techpom.igf.fuw.edu.pl/Instrukcje/zadanie%20meteo%202012.pdf
10
>30
10
Wilgotność powietrza - Cumulus - teoria meteorologii
w powietrzu do ilości pary wodnej potrzebnej do nasycenia powietrza przy danej ... jest zawarta (gramy na kilogram powietrza);; aktualna Prężność pary wodnej ...
www.cumulus.nazwa.pl/teoria/wiedza/w_wilgot.htm
Wyniki wyszukiwania dla "Prężność pary wodnej"
Google: ok. 37.800
Prężność pary wodnej w nauce
Prężność Pary wodnej nad roztworem zadania. : Chemia ogólna ...
Proszę o rozwiązanie poniższych zadań bd bardzo wdzięczna. 1.Oblicz prężność pary nasyconej nad równomolowym roztworem alkoholu ...
Prężność pary wodnej - Notatek.pl
Uniwersytet Gdański; dr Anna Wencel; Meteorologia i klimatologia. Najwyższe ... Jesienią, od września do listopada Prężność pary wodnej szybko maleje.
Prężność pary wodnej - strona 8 - Notatek.pl
Deficyt prężności pary wodnej (niedosyt wilgotności)- w powietrzu jest różnicą pary... 19.03. ... Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; prof. dr hab. inż. Sadżide ...
[PDF]Ile wody tracimy z oddechem? - Czasopisma - Via Medica
Zakład Biofizyki i Fizjologii Człowieka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego . Kierownik: ... moli pary wodnej wydychanej w ciągu godziny: n = p*MV*60.
[PDF]FIZYKA CHMUR - UW
Szymon Malinowski. Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego ... Wartości prężności pary wodnej nasyconej (hPa) w funkcji temperatury powietrza (°C) ...
2008 Język publikacji: polski - Prace Geograficzne Uniwersytetu ...
Zróżnicowanie temperatury powietrza i prężności pary wodnej w mikro- i mezoskali na Pogórzu Wielickim. Autor: Krzysztof Matuszyk. Strony: 63-80. Summary ...
[PDF]Materiały pomocnicze do ćwiczeń z przedmiotu: Termodynamika ...
wysokie ciśnienie), pary wodnej wytworzonej w kotle parowym (w kotłach ... tura tej pary jest często równa lub niewiele wyższa od temperatury, w której można ...
prężność pary wodnej - Wyniki poszukiwań
Tytuł: Zróżnicowanie temperatury i prężności pary wodnej w sezonie letnim pomiędzy równiną Kaffiöyra i ... Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 1989
[PDF]FIZYCZNE W£AŒCIWOŒCI GLEB - Uniwersytet Warszawski
Woda w postaci pary wodnej wchodzi w skład powietrza glebowego i ... stosunku P/Po = 0,1 (P – Prężność pary wodnej w powietrzu glebowym; Po – prężność.
Książki na temat Prężność pary wodnej
Technologia żywności: podręcznik dla technikum
Technologia żywności: podręcznik dla technikum
Mieczysław Dłużewski, Anna Dłużewska, 2008
W miarę zwiększenia ilości substancji rozpuszczonych w wodzie, wzrastają siły międzycząsteczkowe, wiążące cząsteczki wody, i zmieniają się fizyczne właściwości wody, a mianowicie: — obniża się Prężność pary wodnej nad roztworem, ...
Encyklopedyja powszechna
Encyklopedyja powszechna
Samuel Orgelbrand, 1869
... gęstości pary dochodzić mamy. i ogrzewa tak długo, póki z niej jeszcze para widocznie wychodzi, posiadająca prężność, ... Ciężar pary daje waga cieczy do dętki użytej, w pierwszem, a różnica wagi rurki próżnej i po wyparowaniu cieczy zalutowanej, w drugieui doświadczeniu. ... Para wodna przy -f- 80°R. i wysokości harometrycznej 760 iriillimetrów, zajmuje 1700 razy większą objętość, niż woda ...
Ogrzewnictwo, wentylacja, klimatyzacja: podręcznik dla technikum
Ogrzewnictwo, wentylacja, klimatyzacja: podręcznik dla technikum
Krystyna Krygier, Tomasz Klinke, Jerzy Sewerynik, 2000
Wz = 0,0009 (1 + v) (p':g - Pw) [kg/h] (33-18) w której: v - prędkość odpływu pary wodnej z powierzchni parowania [m/s], ... cząsteczkowa parującej cieczy, p - prężność par cieczy nasycających powietrze przy danej temperaturze cieczy [Pa],  ...
Prace geograficzne
Prace geograficzne
Uniwersytet Jagielloński, 1986
W październiku na całym badanym obszarze średnia dobowa Prężność pary wodnej najczęściej osiąga wartości w granicach 6,1 — 10,0 hPa (60 — 70%). W miesiącu tym znacznie częściej niż w kwietniu występują wartości prężności pary  ...
Biblioteka warszawska
Biblioteka warszawska
1841
716 się naszego klimatu, jeszcze tę osobliwość: ie Uczty milimetrów (rubr. 4) wyrażające Prężność pary wodnej obecnej w powietrzu, równe są prawie zupełnie liczbom grammów (rubr. 5) wyrażającym wagę tejłe pary a. wartej w metrze ...
Rozwój zapytań na Google