Fibonacci 2048

Pomocnictwo
Pomocnictwo – w prawie karnym i prawie wykroczeń jedna z form popełnienia przestępstwa lub wykroczenia (forma zjawiskowa). Polega na ułatwieniu innej osobie popełnienia czynu zabronionego (art. 18 § 3 K.k., art. 13 K.w). Pomocnictwo jest zawsze zachowaniem umyślnym, popełnić je można zarówno w zamiarze bezpośrednim, jak w zamiarze ewentualnym. Możliwe jest pomocnictwo w formie działania, a także w formie zaniechania. W tym ostatnim wypadku dopuścić się go może jedynie osoba, na której ciąży szczególny prawny obowiązek niedopuszczenia do popełnienia czynu zabronionego (gwarant).
Pomocnictwa można się dopuścić zarówno przed popełnieniem czynu przez bezpośredniego sprawcę, jak w trakcie jego popełniania. Nie jest możliwe pomocnictwo po zakończeniu czynu, zachowanie takie może jednak stanowić odrębny czyn zabroniony (najczęściej poplecznictwo lub paserstwo).
Forma udzielenia pomocy jest bez znaczenia, istotne jest tylko, czy pomocnictwo zmierzało do ułatwienia bezpośredniemu sprawcy popełnienia czynu. Przepis art. 18 § 3 KK wymienia kilka postaci pomocnictwa, jednak jest to tylko wyliczenie przykładowe. Wyróżnia się pomocnictwo fizyczne (np. udzielenie sprawcy narzędzia lub środka transportu) oraz psychiczne (np. udzielenie rady lub informacji).
Dokonanie pomocnictwa zachodzi wtedy, kiedy zachowanie pomocnika ułatwiło bezpośredniemu sprawcy popełnienie czynu zabronionego. Jeżeli nie ułatwiło go, lecz potencjalnie mogło ułatwić, zachodzi usiłowanie pomocnictwa. Natomiast jeżeli zachowanie pomocnika zmierzało do ułatwienia innej osobie popełnienia czynu zabronionego, lecz nie ułatwiło go, ani potencjalnie nie mogło go ułatwić, pomocnik może odpowiadać za usiłowanie nieudolne pomocnictwa.
Możliwe jest pomocnictwo do podżegania lub pomocnictwa (tzw. łańcuszkowe pomocnictwo). Dopuszczalne jest też umyślne pomocnictwo do przestępstw nieumyślnych (tzw. właściwe pomocnictwo do przestępstw nieumyślnych). Natomiast nie stanowi pomocnictwa tzw. niewłaściwe pomocnictwo do przestępstw nieumyślnych (czyli nieumyślne ułatwienie popełnienia nieumyślnego czynu zabronionego przez inną osobę).
W wypadku, kiedy rola osoby ułatwiającej innemu popełnienie czynu zabronionego była tak istotna, że bez jej udziału nie byłoby możliwe popełnienie czynu zabronionego, mamy do czynienia nie z pomocnictwem, ale ze współsprawstwem.

Jest to fragment artykułu Pomocnictwo z darmowej encyklopedii Wikipedia. Na Wikipedii dostępna jest lista autorów.
Na pl.wikipedia.org artykuł Pomocnictwo był wyświetlany 500 razy w ciągu ostatnich 30 dni. (Stan z dnia: 29.07.2014)
Zdjęcia dotyczące Pomocnictwo
Miniatura:
Oryginał:
Wyniki wyszukiwania na Google i Bing
1
>30
1
Pomocnictwo – Wikipedia, wolna encyklopedia
Pomocnictwo – w prawie karnym i prawie wykroczeń jedna z form popełnienia przestępstwa lub wykroczenia (forma zjawiskowa). Polega na ułatwieniu innej ...
pl.wikipedia.org/wiki/Pomocnictwo
2
>30
2
pomocnictwo - Artykuły na temat "pomocnictwo" - Prawo - Wieszjak.pl
Jaka kara grozi osobe pomagającej w dokonaniu przestępstwa? Kodeks karny wyróżnia formy zjawiskowe popełnienia czynu zabronionego. Są to Pomocnictwo  ...
www.infor.pl/prawo/tagi/1881,0,pomocnictwo.html
3
>30
3
Pomocnictwo deliktowe (cz. 1) - Twoje prawa - Prawa konsumenta ...
Odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody ponosi nie tylko sprawca. W określonych sytuacjach odpowiada także podmiot, który sprawcę nakłaniał lub był ...
www.infor.pl/prawo/prawa-konsumenta/prawa-konsumenta/277748,Pomocnictwo-deliktowe-cz-1.html
4
>30
4
Wymiar kary za podżeganie i pomocnictwo (art. 19) - Galeria - Formy ...
31 Sie 2012 ... Sąd wymierza karę za podżeganie lub Pomocnictwo w granicach zagrożenia przewidzianego za sprawstwo. Wymierzając karę za ...
www.infor.pl/prawo/kodeks-karny/formy-popelnienia-przestepstwa/211685,galeria,Wymiar-kary-za-podzeganie-i-pomocnictwo-art-19.html
5
>30
5
pomocnictwo - Encyklopedia Gazety Prawnej
To pojęcie zarówno z dziedziny prawa karnego, prawa wykroczeń, jak i prawa cywilnego. W prawie karnym jest to sposób popełnienia przestępstwa, w dodatku  ...
www.gazetaprawna.pl/encyklopedia/prawo/hasla/336108,pomocnictwo.html
6
>30
6
Podżeganie i pomocnictwo jako formy popełnienia przestępstwa
Polski Kodeks karny uznaje podżeganie i Pomocnictwo za samodzielne formy popełnienia przestępstwa. Uniezależnia, więc odpowiedzialność podżegacza i ...
lexvin.pl/prawo/3463/Pod%C5%BCeganie_i_pomocnictwo_jako_formy_pope%C5%82nienia_przest%C4%99pstwa
7
>30
7
Pomocnictwo - WIEM, darmowa encyklopedia - Portal Wiedzy - Onet.pl
Pomocnictwo, jedna z form popełnienia przestępstwa umyślnego, którą przewiduje kodeks karny obok podstawowej formy popełnienia czynu...
portalwiedzy.onet.pl/71571,,,,pomocnictwo,haslo.html
8
>30
8
Na czym polega pomocnictwo w przestępstwie? - Prawo24.pl
Pomocnictwo polega na ułatwieniu drugiej osobie popełnienia czynu zabronionego. Pomocnik w szczególności może: dostarczyć narzędzia, środek przewozu, ...
www.prawo24.pl/a/na-czym-polega-pomocnictwo-w-przest%C4%99pstwie
9
>30
9
Katedra Prawa Karnego :: Zobacz temat - pomocnictwo do przestępstw ...
Wysłany: Tue May 22, 2007 9:14 pm Temat postu: Pomocnictwo do przestępstw umyślno - nieumyślnych, Odpowiedz z cytatem ...
www.law.uj.edu.pl/users/kk/forum/viewtopic.php?p=629&sid=4cb542c24883e87b8439d85fbd0376fe
10
>30
10
pobierz plik
O ile dla przyjęcia pomocnictwa niezbędne jest, znajdujące potwier- dzenie w materiale ... Pomocnictwo stanowi na gruncie kodeksu karnego odrębny typ czynu.
www.pg.gov.pl/upload_doc/000000080.pdf
Wyniki wyszukiwania dla "Pomocnictwo"
Google: ok. 635.000
Pomocnictwo w nauce
Odpowiedzialność karna za pomocnictwo w polskim prawie karnym ...
17 Cze 2013 ... Uniwersytet Mikołaja Kopernika - Centralny System Uwierzytelniania ... Przedstawiono jak uregulowano Pomocnictwo w poprzednich ustawach ...
Pomocnictwo jako forma zjawiskowa przestępstwa. - Katalog ... - APD
Uniwersytet Mikołaja Kopernika - Centralny System Uwierzytelniania. Nie jesteś zalogowany | zaloguj się ... Pomocnictwo jako forma zjawiskowa przestępstwa.
Odpowiedzialność karna za pomocnictwo do przestępstwa - Katalog ...
Uniwersytet Mikołaja Kopernika - Centralny System Uwierzytelniania. Nie jesteś zalogowany ... Odpowiedzialność karna za Pomocnictwo do przestępstwa ...
Pomocnictwo jako forma wsółuczetnictwa w dokonaniu ...
Uniwersytet Mikołaja Kopernika - Centralny System Uwierzytelniania. Nie jesteś ... Pomocnictwo jako forma wsółuczetnictwa w dokonaniu przestępstwa.
Pomocnictwo - Notatek.pl
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach; dr Ryszard Mochocki; Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń. Pomocnictwo ( Art. 18§3 ). Dwa rodzaje: ...
Pomocnictwo - strona 18 - Notatek.pl
Wyniki wyszukiwania dla frazy: Pomocnictwo - strona 18 ... Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie ... Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu; Prawoznawstwo.
Pomocnictwo - strona 16 - Notatek.pl
Uniwersytet Wrocławski; prof. dr hab. Andrzej Bator. odróżniamy 5 form popełnienia przestępstwa: sprawstwo przygotowanie podżeganie Pomocnictwo ...
Podżeganie i pomocnictwo w polskim prawie karnym - Katalog ...
Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego. Nie jesteś zalogowany | zaloguj ... Podżeganie i Pomocnictwo w polskim prawie karnym. Praca licencjacka.
Pomocnictwo - Repozytorium Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza ...
Browsing by Subject Pomocnictwo ... 2011, PROBLEM USIŁOWANIA POMOCNICTWA NA TLE OBOWIĄZUJĄCEGO KODEKSU KARNEGO Z 1997 R.
Podżeganie i pomocnictwo - Dr hab. Robert Zawłocki Prof nadzw ...
9 Gru 2012 ... Dr hab. Robert Zawłocki Prof nadzw. Uniwersytetu im. ... Czy przy założeniu, że podżeganie i Pomocnictwo stanowią samodzielne typy czynów ...
Książki na temat Pomocnictwo
Kodeks karny: Kodeks postępowania karnego
Kodeks karny: Kodeks postępowania karnego
Małgorzata Buczna, 2008
2. Odpowiada za podżeganie, kto chcąc, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, nakłania ją do tego. § 3. Odpowiada za Pomocnictwo, kto w zamiarze, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, swoim zachowaniem ułatwia ...
Prawo wykroczeń z hasłami i skorowidzem. Wydanie 11
Prawo wykroczeń z hasłami i skorowidzem. Wydanie 11
Małgorzata Buczna, Małgorzata Jarecka, Wolters Kluwer Polska, 2009
Pomocnictwo Art. 13. Odpowiada za Pomocnictwo, kto w zamiarze, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, swoim zachowaniem ułatwia jego popełnienie, w szczególności dostarczając narzędzie, środek przewozu, udzielając rady lub ...
Aplikacja 2010. Zbiór przepisów. Część II
Aplikacja 2010. Zbiór przepisów. Część II
praca zbiorowa, 2010
Odpowiada za Pomocnictwo, kto w zamiarze, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, swoim zachowaniem ułatwia jego popełnienie, w szczególności dostarczając narzędzie, środek przewozu, udzielając rady lub informacji; ...
Elementy Prawa
Elementy Prawa
Jerzy Lewandowski, 2011
Toteż kodeks karny obok sprawstwa, jako formy zasadniczej, wymienia również inne formy udziału w przestępstwie, jak współsprawstwo, podżeganie i Pomocnictwo. Sprawcą jest osoba dokonująca przestępstwa lub kierująca jego ...
Rozwój zapytań na Google


Wpisy na blogach na temat
Pomocnictwo
Farmaceuta podejrzany o pomocnictwo przy produkcji narkotyków - Aktualności - Policja.pl
Farmaceuta podejrzany o Pomocnictwo przy produkcji narkotyków - Aktualności - Policjanci z Centralnego Biura Śledczego zatrzymali farmaceutę podejrzanego o zaopatrywanie innych osób w leki, które wykorzystywane były przy produkcji środków odurzających. Mężczyzna usłyszał już zarzut pomocnictwa przy produkcji substancji psychotropowej w znacznej ilości. Sprawa ma związek ze zlikwidowanym wcześniej przez CBŚ laboratorium narkotykowym w Ząbkowicach Śląskich.
www.policja.pl/pol/aktualnosci/83746,dok.html
Odpowiedzialność za pomocnictwo w popełnieniu przestępstwa
Strona dla ludzi potrzebujących pomocy prawnej. W przypadku pytań proszę o kontakt na adres: infoliniaprawna@gazeta.pl
infoliniaprawna.blox.pl/2013/07/Odpowiedzialnosc-za-pomocnictwo-w-popelnieniu.html
Człowiek zwolniony za pomocnictwo kobieta odrzuca Wal-Mart oferuje zatrudnić go — Świat komputerów
www.komputerowo.detoto.pl/czlowiek-zwolniony-za-pomocnictwo-kobieta-odrzuca-wal-mart-oferuje-zatrudnic-go/
Pomocnictwo do przestępstwa - lex-pol.pl
Porady prawne przez internet, opinie prawne
www.lex-pol.pl/2012/11/pomocnictwo-do-przestepstwa/
Pomocnictwo w ujęciu cywilistycznym a odpowiedzialność dostawców usług hostingowych – dwugłos w sprawie
ip.pacek.name/2008/08/pomocnictwo-w-ujeciu-cywilistycznym-a-odpowiedzialnosc-dostawcow-uslug-hostingowych-dwuglos-w-sprawie/
Pomocnictwo psychiczne - wyrok TK | Darmowe porady prawne | Prawo i Ty - Wiadomości prawne
Porady prawne | Prawo i Ty: alimenty, rozwód, spadek, pozew, wzory pozwów i wniosków, formularze KRS, umowa, prawo cywilne, rodzinne, karne.
prawoity.pl/wiadomosci/pomocnictwo-psychiczne-wyrok-tk
PODŻEGANIE I POMOCNICTWO | Notes studenta
» PODŻEGANIE I Pomocnictwo
notatki.e-klasa.info/2008/12/20/podzeganie-i-pomocnictwo/
Electronic cigarette vs regular cigarette najbardziej wartościowe pomocnictwo.. | Australian web directory
Electronic cigarette vs regular cigarette najbardziej wartościowe Pomocnictwo. .
efilteronline.com.au/?p=105
Katalog Stron » INSTYTUCJE FOREX – NAJBARDZIEJ WARTOŚCIOWE POMOCNICTWO
INSTYTUCJE FOREX – NAJBARDZIEJ WARTOŚCIOWE Pomocnictwo Na rynku Forex taka marża określana jest przez kwotę będącą różnicą pomiędzy sprzedażą a kupnem określonej waluty, czyli używając forex’owej nomenklatury, przez tak zwany spread. Mimo, iż należna brokerom marża, nie budzi z pewnością wśród inwestorów zbyt dużego entuzjazmu, przynosi ona swojego rodzaju bardzo istotną korzyść.
www.rafiszon.pl/instytucje-forex-najbardziej-wartosciowe-pomocnictwo/
Abp Zollitsch podejrzany o pomocnictwo w molestowaniu dzieci
Los naszych własnych dzieci,każdego dziecka bez wyjątku, jest ściśle i nierozerwalnie spleciony z losem wszystkich dzieci. Pomyślność naszym dzieciom możemy zapewnić jedynie wówczas, gdy zapewnimy pomyślność cudzym dzieciom. Ale troska o cudze dzieci nie wynika jedynie ze względów praktycznych - troska ta jest po prostu słuszna. Lilian G. Katz Talks with Teachers of Young Children 1994
placzdziecka.blox.pl/2010/06/Abp-Zollitsch-podejrzany-o-pomocnictwo-w.html
123