Fibonacci 2048

Polityka fiskalna
Polityka fiskalna – to ogół działań państwa kształtujących budżet państwa poprzez zmiany we wpływach (np. podatki, zadłużenia publicznego) i wydatkach państwa (np. subwencje, inwestycje państwowe, itp.).
Zgodnie z poglądami szkoły keynesowskiej działania te mają na celu zmniejszenie bezrobocia (wzrost aktywności gospodarczej) – mówimy wtedy o polityce ekspansywnej lub ograniczenie inflacji – polityka restrykcyjna. W wykorzystaniu aktywnej polityki fiskalnej pojawiają się pewne trudności, związane m.in. z opóźnieniem czasowym i niepewnością jej skutków, a w odniesieniu do ekspansywnej polityki fiskalnej dodatkowym ograniczeniem może być także deficyt budżetowy. Podstawową częścią składową polityki fiskalnej jest polityka podatkowa, określająca cele poboru podatków oraz sposoby ich realizacji.
W efekcie polityka fiskalna działa poprzez proces kształtowania polityki pieniężnej i wydatków publicznych w celu:
- łagodzenia wahań cykli koniunkturalnych,
- utrzymania tendencji wzrostowej gospodarki przy wysokim zatrudnieniu, a niskiej i niezmiennej inflacji (stabilizacja cen).
Polityka fiskalna dopomaga w stabilizacji gospodarki narodowej tak długo, jak długo instytucje rządowe śledząc trendy rynkowe są w stanie skutecznie przewidywać ich makroekonomiczne skutki i podejmować aktywne działania. Nowoczesny system fiskalny bazuje również na wbudowanych mechanizmach ekonomicznych pełniących rolę automatycznych stabilizatorów gospodarki. Pozwalają one utrzymać stabilność gospodarki zanim stosowne organy podejmą decyzje w konkretnych sprawach. Do automatycznych stabilizatorów należą m.in.: progresywny i procentowy system podatkowy, zasiłki dla bezrobotnych i transfery socjalne.

Jest to fragment artykułu Polityka fiskalna z darmowej encyklopedii Wikipedia. Na Wikipedii dostępna jest lista autorów.
Na pl.wikipedia.org artykuł Polityka fiskalna był wyświetlany 4 421 razy w ciągu ostatnich 30 dni. (Stan z dnia: 26.07.2014)
Zdjęcia dotyczące Polityka fiskalna
Miniatura:
Oryginał:
Wyniki wyszukiwania na Google i Bing
2
1
1
POLITYKA FISKALNA - Wiedza - NBPortal.pl
Polityka fiskalna oznacza decyzje rządu na temat wielkości i struktury wydatków publicznych, źródeł ich sfinansowania (w tym zwłaszcza wysokości i struktury ...
www.nbportal.pl/pl/commonPages/EconomicsEntryDetails?entryId=124&pageId=608
3
2
2
Polityka fiskalna - WIEM, darmowa encyklopedia
Polityka fiskalna, polityka budżetowa, budżetowa polityka, ogół decyzji rządu dotyczących wydatków i podatków. Jest częścią polityki finansowej...
portalwiedzy.onet.pl/11413,,,,polityka_fiskalna,haslo.html
4
3
3
Polityka fiskalna – Encyklopedia Zarządzania
Charakterystyka. Polityka fiskalna zajmuje się kształtowaniem dochodów i wydatków państwa. Zakres jej działania jest różny, co w poszczególnych krajach ...
mfiles.pl/pl/index.php/Polityka_fiskalna
1
>30
4
Polityka fiskalna – Wikipedia, wolna encyklopedia
Polityka fiskalna – to ogół działań państwa kształtujących budżet państwa poprzez zmiany we wpływach (np. podatki, zadłużenia publicznego) i wydatkach  ...
pl.wikipedia.org/wiki/Polityka_fiskalna
5
>30
5
Polityka fiskalna - Sciaga.pl
Na rządzie Rzeczypospolitej Polskiej obok innych zadań spoczywa zadanie kierowania gospodarką Jest on odpowiedzialny za sposób w jaki gospodarka ...
www.sciaga.pl/tekst/8826-9-polityka_fiskalna
6
>30
6
polityka fiskalna - Sciaga.pl
I POLITYKA FINANSOWA PAŃSTWA 1 Pojęcie polityki finansowej państwa P f decyzje rządu odnośnie podatków i wydatków działalność państwa polegająca ...
www.sciaga.pl/tekst/33357-34-polityka_fiskalna
7
>30
7
polityka fiskalna | strona na temat polityki fiskalnej rządu
Polityka fiskalna jest elementem polityki finansowej państwa, której podstawowym celem jest złagodzenie skutków cyklu koniunkturalnego (czytaj na stronie cykl ...
polityka-fiskalna.inwestowanie.org/
8
>30
8
Polityka fiskalna – istota, cele i narzędzia - dr Zbysław Dobrowolski ...
Polityka fiskalna – istota, cele i narzędzia. 1.1. Pojęcie i istota polityki fiskalnej. Przed przystąpieniem do omówienia roli polityki fiskalnej w łagodzeniu wahań ...
mailgrupowy.pl/shared/resources/6061,finanse-publiczne/32085,polityka-fiskalna-istota-cele-i-narzedzia
9
>30
9
Polityka fiskalna i pieniężna | Dom Maklerski TMS Brokers
Polityka pieniężna Polityka pieniężna (czyli działania banków centralnych w zakresie podaży pieniądza i ustalenia poziomów stóp procentowych) znacząco ...
www.tms.pl/edukacja/baza-wiedzy/analiza-fundamentalna/polityka-fiskalna-i-pieniezna
>30
4
10
Budżet i polityka fiskalna, podatki, cele polityki fiskalnej.
Budżet i Polityka fiskalna, podatki, cele polityki fiskalnej. Plan pracy: 1. Budżet państwa 1.1.
opracowania24.com.pl/articles.php?article_id=3317
Wyniki wyszukiwania dla "Polityka fiskalna"
Google: ok. 212.000
Polityka fiskalna w nauce
Polityka fiskalna – Wikipedia, wolna encyklopedia
Polityka fiskalna – to ogół działań państwa kształtujących budżet państwa ... i polityka makroekonomiczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010.
Polityka fiskalna - Uniwersytet Łódzki - Kierunki studiów
Wiedza: W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie: określić istotę polityki fiskalnej oraz scharakteryzować aktywną i pasywną politykę ...
Polityka fiskalna - Przedmioty - Uniwersytet Łódzki - USOSweb
Poznanie i zrozumienie istoty, funkcji i instrumentów polityki fiskalnej państwa, cech efektywnej polityki fiskalnej, czynników utrudniających prowadzenie ...
Polityka finansowa i fiskalna UE - Uniwersytet Warszawski - USOSweb
Założeniem kursu jest zaznajomienie słuchaczy z makroekonomicznymi uwarunkowaniami prowadzenia polityki fiskalnej w warunkach globalizacji i integracji ...
Polityka fiskalna w strefie euro :: Internetowa Księgarnia ...
Polityka fiskalna w strefie euro - Internetowa Księgarnia Uniwersytetu ... Główną przesłanką podjęcia tematu polityki fiskalnej w książce jest istniejące obecnie ...
Polityka gospodarcza - Notatek.pl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; dr Joanna Kudełko; Polityka gospodarcza. Instrumenty polityki fiskalnej I. Istota i cele polityki fiskalnej dostarczenie ...
Polityka fiskalna - Notatek.pl
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; prof. dr hab. Stanisław Owsiak; Polityka fiskalna. Inflacja 2001-2003 To lata niewątpliwie bardzo dobrego okresu walki z ...
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - Katedry - Wydział Ekonomii
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu ... Problematyka naukowo-badawcza Katedry: podatki i systemy podatkowe w Polsce i na świecie, Polityka fiskalna i ...
Koordynacja polityki fiskalnej i pieniężnej strefy euro w ... - AMUR
Title: Koordynacja polityki fiskalnej i pieniężnej strefy euro w obliczu kryzysu ... Publisher: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama  ...
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - Forum • View topic - mgr Anna ...
Pani mgr Anna Moździerz to super kobieta. Na zaliczeniu z polityki fiskalnej trzeba się było mocno postarać, żeby nie zdać. A poza tym to jedna ...
Książki na temat Polityka fiskalna
Podstawy ekonomii
Podstawy ekonomii
Ewelina Nojszewska, 2010
Jaka jest to polityka? a. ekspansywna Polityka fiskalna b. restrykcyjna Polityka fiskalna c. ekspansywna polityka monetarna d. restrykcyjna polityka monetarna e. może to być zarówno restrykcyjna, jak i ekspansywna polityka monetarna 16.
Polska
Polska
Roman Dyboski, 1931
zmiany w okresie 12−miesięcznym Warunki monetarne panujące na początku 2006 r. nadal wydawały się dość restrykcyjne, choć niepewność co do kierunków polityki fiskalnej po wyborach, zmienne ceny energii oraz niepewność co do ...
Rozwój zapytań na Google


Wpisy na blogach na temat
Polityka fiskalna
Hausner: Zbyt ekspansywna polityka fiskalna oraz monetarna może rozchwiać gosp
Oddziałując koniunkturalnie na gospodarkę istotne jest to, aby jej nie rozchwiać. Mogłoby to mieć miejsce w przypadku zbyt ekspansywnego prowadzenia
www.obserwatorfinansowy.pl/dispatches/hausner-zbyt-ekspansywna-polityka-fiskalna-oraz-monetarna-moze-rozchwiac-gospodarke/
Andrzej Wernik: Dylemat polityki fiskalnej – między spowolnieniem a wzrostem | Studio Opinii
2013-09-10. W warunkach spowolnienia gospodarczego czy – jak kto woli – kryzysu Polityka fiskalna staje wobec dylematu: czy aktywnie oddziaływać na sytuację gospodarczą, wspierając słabnący popyt, co nieuchronnie powoduje wzrost deficytu, czy ograniczać deficyt i tym samym wzrost długu publicznego, aby zapewnić sobie pozytywną ocenę rynków finansowych i utrzymać zdolność kredytową. Zależność finansów publicznych prawie wszystkich państw od rynków jest [...]
studioopinii.pl/andrzej-wernik-dylemat-polityki-fiskalnej-miedzy-spowolnieniem-a-wzrostem/
Przewidywanie kursów poprzez analizę polityki moneternaej i fiskalnej ~ Inwestycyjne Innowacje
Polityka monetarna to wpływ na gospodarkę głównie poprzez regulowanie podaży pieniądza poprzez: zmianę stopy po której bank centralny udziela kredytów bankom komercyjnym, zmianę tzw. rezerwy obowiązkowej, tzn.
amerbrok.blogspot.com/2013/10/przewidywanie-kursow-poprzez-analize.html
Forum Libertas: Islandia, Szwajcaria i Złota Zasada Polityki Fiskalnej.
Daniel J. Mitchell Jestem takim typem człowieka, który zawsze widzi szklankę w połowie pełną i dlatego szukam chociaż szczątków dobrych wiadomości gdy badam politykę gospodarczą na świecie.
forumlibertas.blogspot.com/2013/11/islandia-szwajcaria-i-zota-zasada.html
Wpływ polityki fiskalnej na poziom dochodu w modelu IS-LM | notatki-studenckie.pl
wykorzystanie modelu IS-LM do pokazania wpływu polityki fiskalnej państwa na kształtowania się dochodu narodowego i stopy procentowej Co dzieje się gdy rząd
notatki-studenckie.pl/wplyw-polityki-fiskalnej-na-poziom-dochodu-w-modelu-is-lm/
Monetarny pies na fiskalnej smyczy
Po 16 dniach politycznych przepychanek w końcu udało się osiągnąć porozumienie ws. amerykańskiego budżetu i limitu długu. Wstępne szacunki wskazują, że okres przestoju administracji kosztował amerykańską gospodarkę ponad 24 mld $. Choć nominalnie to wiele to w amerykańskiej skali sięga to jedynie 0,6% PKB. W sumie to faktycznie nie można mówić rozwiązaniu problemów, a jedynie o przełożeniu ich w czasie, bo porozumienie zakłada finansowanie rządu do 15 stycznia, a podwyższenie limitu długu do 7 lutego 2014 roku. Efekt będzie taki, że za 3 miesiące czeka nas kolejna odsłona tego kabaretu.
gpwmedia.pl/entries/9393/?skad=rss
Strefa euro: MFW proponuje unię fiskalną i wspólną politykę zasiłków dla bezrobotnych | Presseurop.eu: Wiadomości europejskie, rysunki, przeglądy prasy
www.presseurop.eu/pl/content/news-brief/4179181-mfw-proponuje-unie-fiskalna-i-wspolna-polityke-zasilkow-dla-bezrobotnych
bo człowiek, to C+U+D: Polityka fiskalna zmierza w ślepym kierunku - Prof. dr hab. Andrzej Kaźmierczak
Ewa Sądej/Nasz Dziennik Czwartek, 18 lipca 2013 (11:38) Brak 24 mld zł w kasie państwowej jest przejawem zastoju w gospodarce, niskiego wzrostu PKB, co wyraża się w niskich przychodach podatkowych, niższych od planowanych. Wzrost PKB został na ten rok zawyżony i de facto wzrost ten jest dwukrotnie niższy niż ten, jaki przyjęto w założeniach do budżetu, co oczywiście samo w sobie jest rzeczą kompromitującą ten plan budżetowy.
www.eczyzo.com/2013/07/polityka-fiskalna-zmierza-w-slepym.html
Expert Advisors-automatyczne systemy: Polityka fiskalna i pieniężna
Polityka fiskalna i pieniężna Polityka pieniężna Polityka pieniężna (czyli działania banków centralnych w zakresie podaży pieniądza i ustalenia poziomów stóp procentowych) znacząco wpływa na kierunek przyszłych zmian kursów wymiany walut. Jeśli bank centralny prowadzi ekspansywną politykę pieniężną, oznacza to jego gotowość do zwiększania podaży pieniądza i obniżania stóp procentowych.
myforex-podstawy.blogspot.com/2013/08/polityka-fiskalna-i-pieniezna.html
123