Fibonacci 2048

Plakat naukowy
Plakat naukowy (żargonowo poster) – forma prezentacji naukowej, dla odróżnienia od plakatu reklamowego zachowuje w kręgach naukowych żargonową nazwę wywodzącą się z języka angielskiego – poster. Forma prezentacji graficznej, powstała w II połowie XX w. Spopularyzowała się na dużych konferencjach naukowych, obecnie jedna z popularniejszych form prezentowania wyników badań w trakcie konferencji naukowych.
Zadaniem posterów nie jest szczegółowa prezentacja danego zagadnienia i związanych z nim badań, a raczej krótkie obwieszczenie uzyskanych rezultatów oraz ułatwienie dyskusji z najbardziej zainteresowanymi specjalistami. Najczęściej, tak jak i inne wystąpienia wygłaszane na konferencjach, nie podlegają one także recenzji naukowej, jak ma to miejsce z publikacjami drukowanymi w czasopismach.
Postery są prezentowane podczas sesji posterowych, dla których zwykle przewidziany jest osobny czas w planie konferencji, podczas których prowadzone są dyskusje z autorem lub autorami plakatów. Tak jak w przypadku referatów i komunikatów, nieodłącznym elementem plakatu naukowego jest umieszczenie streszczenia w wydrukowanych materiałach konferencyjnych w formie abstraktu, lub czasem dłuższego streszczenia, które może nawet przybrać formę małej publikacji. Po konferencji, plakat może zostać umieszczony na uczelni lub placówce naukowej zatrudniającej autora, w celu udostępnienia szerszej grupie odbiorców.
Rosnące znaczenie plakatu naukowego wiąże się z coraz większą specjalizacją w nauce. Na konferencji z udziałem dużej liczby uczestników, wysłuchanie wszystkich referatów i komunikatów zajęłoby kilka dni, a przy tym znaczna ich część byłaby interesująca jedynie dla wąskiego grona specjalistów zajmujących się pokrewną tematyką. Prezentacja wyników pracy w postaci posteru, ułatwia dotarcie do zainteresowanych naukowców bez angażowania pozostałych uczestników konferencji.
Poster naukowy jest zwykle wykonany w formacie zbliżonym do A1. Składa się z abstraktu i krótkiego opisu uzyskanych danych lub wyników, zwykle ilustrowanego lub wyposażonego w schematy. Metodyka badań jest przedstawiona zazwyczaj w sposób skrótowy, podobnie jak odniesienia literaturowe. Wnioski są także prezentowane schematycznie, na przykład wypunktowane.
Ponieważ w przypadku posterów nie obowiązują tak ścisłe zalecenia edytorskie jak w przypadku publikacji pisanych, często są one bogato ilustrowane, posiadają nawiązujące tematycznie tło, a układ treści jest bardzo zmienny. Kompozycja posteru jest zupełnie inna niż kompozycja tekstu pisanego czy wygłaszanego. Celem jest zwrócenie uwagi i zachęcenie do dyskusji z autorem. Poza tekstem ważną funkcję komunikacyjną pełni obraz i estetyka wykonanego plakatu.
Początkowo plakaty naukowe wykonywane były ręcznie (pismo techniczne na brystolu). W późniejszym okresie, gdy pojawiły się komputery, były przygotowywane poprzez składanie i przyklejanie fragmentów tekstu i ilustracji przygotowanych i wydrukowanych na drukarce komputerowej. Obecnie najczęściej przygotowywane są w całości na komputerze z wykorzystaniem programów biurowych lub graficznych, a następnie drukowane w zakładach poligraficznych z wykorzystaniem wydruku wielkoformatowego.

Jest to fragment artykułu Plakat naukowy z darmowej encyklopedii Wikipedia. Na Wikipedii dostępna jest lista autorów.
Na pl.wikipedia.org artykuł Plakat naukowy był wyświetlany 480 razy w ciągu ostatnich 30 dni. (Stan z dnia: 20.07.2014)
Zdjęcia dotyczące Plakat naukowy
Miniatura:
Oryginał:
Wyniki wyszukiwania na Google i Bing
1
>30
1
Plakat naukowy – Wikipedia, wolna encyklopedia
Plakat naukowy (żargonowo poster) – forma prezentacji naukowej, dla odróżnienia od plakatu reklamowego zachowuje w kręgach naukowych żargonową ...
pl.wikipedia.org/wiki/Plakat_naukowy
2
>30
2
Plakat naukowy (poster)
Aby sprostać tym wyzwaniom wymyślono nową formę prezentacji – Plakat naukowy (my nazywać będziemy go posterem, dla odróżnienia od zwykłego plakatu, ...
www.uwm.edu.pl/czachor/dyda/poster.htm
3
>30
3
Techniki prezentacji prac naukowych – plakat naukowy
Techniki prezentacji prac naukowych – Plakat naukowy. Zgodnie z obowiązującym programem specjalizacji w farmacji aptecznej podanym przez Centrum Me-.
www.oia.lodz.pl/Eskulap%2062/Plakat-tekst.pdf
4
>30
4
Jak przygotować dobry plakat? - PlakatKonferencyjny.pl
Projektowanie i wydruk plakatów na konferencję naukowy z dostawą w całej Polsce. Opracujemy merytorycznie Twój plakat konferencyjny, zaprojektujemy i ...
www.plakatkonferencyjny.pl/jak_przygotowac_dobry_plakat.html
5
>30
5
Konkurs na najlepszy plakat naukowy dla studentow II roku ZMiN ...
Jak wystartować?, Plakat naukowy powinien omawiać ćwiczenie wykonane w ramach zajęć Pracowni Badań Materiałów, które są zajęciami obowiązkowymi dla ...
www.kierunki-zamawiane.uj.edu.pl/?page=konkurs-plakat-naukowy
6
>30
6
Pobierz prezentację „Poster czyli plakat naukowy”.
czyli Plakat naukowy. Mazowiecki Zespół Parków. Krajobrazowych. Nadbużański Park. Krajobrazowy ul. Wyszkowska 28, 07-130 Łochów.
www.parkiotwock.pl/site_media/files/npk/2012_PP/prezentacjaposter_npk.pdf
7
>30
7
Plakat naukowy 26.07.2011 - Forum | GRY-Online.pl
UCZELNIA I SZKOŁA. Muszę wykonać Plakat naukowy na konferencję. Czy ktoś mógłby polecić jakiś program, w którym najlepiej wykonać taki ...
www.gry-online.pl/S043.asp?ID=11480241
8
>30
8
Poster naukowy (wykonanie/przygotowanie do druku)- na co uważać ...
Witam, ekspresowo muszę wykonać i przygotować do druku poster naukowy rozmiar po wydruku A1 (594×841mm) , przykłady ...
max3d.pl/forum/archive/index.php/t-72526.html
>30
1
9
48. Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, Toruń, 2-5 ...
Joanna Moraczewska (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz) - przewodnicząca ; Maria A. Ciemerych-Litwinienko (Uniwersytet Warszawski, Warszawa)
ptbioch2013-torun.pl/teksty.php?plik=komitet_naukowy.php
>30
2
10
Jak zrobić plakat? - porady tipy.pl - Najlepsze darmowe ...
Wybierz taki kolor tła plakatu, który współgra zarówno z jego tematem, jak i z grafiką. Na przykład plakat, który przedstawia kolorowe zdjęcie, powinien ...
www.tipy.pl/artykul_3055,jak-zrobic-plakat.html
Wyniki wyszukiwania dla "Plakat naukowy"
Google: ok. 249.000
Plakat naukowy w nauce
horror party plakat – SKN SPATIUM – Studenckie Koło Naukowe ...
27 Paź 2013 ... Strona internetowa Studenckiego Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego SPATIUM działającego przy Katedrze ...
Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Poster
Uniwersytetu Jagiellońskiego · logowanie ... Działalność naukowo-badawcza ... Pozostałe elementy plakatu (slajdy) powinny mieć wysokość fontów – 40 pkt. 4.
Galeria Plakatu - Koło Naukowe Meritum - Uniwersytet Jagielloński
Pan Krzysztof jest kolekcjonerem, ekspertem w sprawach plakatu, właścicielem Dydo Poster Collection, autorem artykułów i albumów o plakacie, a także, jak się  ...
[PDF]Procedura wyrabiania i rozprowadzania plakatów itp. wytworzonych ...
wytworzonych przez koła naukowe i organizacje studenckie. (plakaty, ulotki, banery itp.) Wszystkie materiały informacyjno-promocyjne (plakaty, ulotki, broszury, ...
Przedstawiamy oficjalny plakat XXII OZHS: - Naukowe Koło ...
Przedstawiamy oficjalny plakat XXII OZHS: ... More. Options. Naukowe Koło Historyków Uniwersytetu Gdańskiego (NKH UG) · 147 like this. July 15 at 2:28pm · ...
mgr Agnieszka Kida-Bosek - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej ...
2004 – 2009 Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo UMCS w Lublinie, praca magisterska pod tytułem „Informacja o plakacie zawarta w katalogach ...
Udział w konferencjach naukowych - Pracownicy Uniwersytetu ...
X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: “Postępy Diagnostyki i Terapii Nawracających Zaburzeń Nastroju” – Zakopane, 2005 – plakat zjazdowy: „ Zaburzenia ...
Udział w konferencjach naukowych - Pracownicy Uniwersytetu ...
Referat, I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Wspomaganie rozwoju ... Plakat, VI Ogólnopolska Konferencja Psychologów Rozwojowych, Wrocław.
Plakat Konferencji « Koło Naukowe Ukrainistów Uniwersytetu ...
7 Maj 2012 ... Plakat Konferencji · V Конгрес СФУЛО · Program Konferencji / Програма Конференції · Dni Otwarte Katedry Ukrainistyki UJ (24-25 kwietnia) ...
Najlepsze prace naukowe i plakaty na temat własności ...
Najlepsze prace naukowe i plakaty na temat własności przemysłowej nagrodzone w konkursie Urzędu Patentowego RP. 29 listopada 2010. 26.11. 2010 r. w ...
Książki na temat Plakat naukowy
Poradnik językowy
Poradnik językowy
Roman Zawliński, 1993
Wyraz poster odnotowany w obydwu stownlkach w znaczenlu 'plakat reklamowy, zwlaszcza o pewnych walorach artystycznych, malarsklch' ma w uzyclu szerszy zakres znaczenlowy: oznaeza takze Plakat naukowy, np. zawlerajacy wykresy, ...
Alma Mater
Alma Mater
2005
W sesji plenarnej sympozjum dr Stefan Poździoch wygłosił referat naukowy poświęcony kwestii ochrony danych medycznych w polskim systemie ochrony zdrowia. Natomiast doktoranci zaprezentowali Plakat naukowy dotyczący regulacji ...
Księgozbiór Bolesława Prusa: Redaktor naukowy Zyg munt ...
Księgozbiór Bolesława Prusa: Redaktor naukowy Zyg munt ...
Zygmunt Marian Szweykowski, Halina Ilmurzyńska, Agnieszka Stepnowska, 1965
Redaktor naukowy Zyg munt Szweykowski Zygmunt Marian Szweykowski, Halina Ilmurzyńska, Agnieszka Stepnowska. w czasie opowiadania czy głośnego czytania. Natomiast plakat, sporządzony i wywieszony w bibliotece — obejrzy ...
Plakat polski: ze zbiorów Muzeum Etnografii i Przemysłu ...
Plakat polski: ze zbiorów Muzeum Etnografii i Przemysłu ...
Anna Agnieszka Szablowska, Мар'яна Сеньків, Музей етнографії та художнього промислу Інституту народознавства НАН України, 2009
M. Czubińska, Polski plakat secesyjny ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie, Kraków 2003, s. 103. 46. Bnofl3iMe>K TeTMaep (1862-1923) ... t> „ Sfinks" Miesięcznik Literacko-Artystyczny i Naukowy, ok. 1910, Zaktady Fotochemiczne ...
Zeszyt naukowy - Akademia Ekonomiczna im. Karola ...
Zeszyt naukowy - Akademia Ekonomiczna im. Karola ...
1983
Najbardziej absorbującymi uwagę środkami są przykładowo* kalendarze, filmy reklamowe lub informacje filmowe, osobista reklama, wydawnictwa seryjne, a w szczególności plakat, ich główne przeznaczenie - to zajęcie uwagi podmiotu 1 ...
Rozwój zapytań na Google


Wpisy na blogach na temat
Plakat naukowy
Plakat w przestrzeni publicznej: Plakat naukowy
aremio.blogspot.com/2013/06/plakat-naukowy.html
Polak Potrafi :: Finansowanie społecznościowe – ciekawe pomysły i projekty : Piknik Naukowy 2013
Wykorzystując crowdsourcing i crowdfunding, wspieramy ciekawe pomysły i kreatywne projekty. Pomagamy uzyskać finansowanie społecznościowe.
www.polakpotrafi.pl/projekt/piknik-naukowy-2013
Tomek Samojlik - Szuflada/Drawer: Plakat promujący projekt "e-Przyrodnik"
Projekt naukowy, firmowany przez Instytut Biologii Ssaków PAN i Politechnikę Białostocką, finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, streszczony w formie komiksu? Jak nie, jak tak? Kliku kliku tutaj odsyła do wielkiej wersji plakatu na stronach Instytutu. .
wiedzmun.blogspot.com/2013/11/plakat-promujacy-projekt-e-przyrodnik.html
Poster naukowy (wykonanie/przygotowanie do druku)- na co uważać?
Witam, ekspresowo muszę wykonać i przygotować do druku poster naukowy rozmiar po wydruku A1 (594×841mm) , przykłady : http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/46/Plakat_Naukowy.png http://www.uniwersytetdzieci.pl/files/Work/file.00e561180650b4dbd543ad003a109b34.jpg http://www.uwm.edu.pl/kneko/nasze/2004-10-8Palanga-poster.jpg
max3d.pl/forum/showthread.php?t=72526
Plakat konferencji | Konferencja Naukowa "Bękarty X Muzy"
Wrocław, 12-13 kwietnia 2013
bekartyxmuzy.wordpress.com/2013/04/09/plakat-konferencji/
Słynne plakaty filmowe [Plotkarnia] - WP.TV
W dzisiejszych czasach nawet tym, którzy nie chodzą do kina, trudno nie natknąć się na wszędobylski plakat filmowy. Przykuwa naszą uwagę na przystankach autobusowych i słupach ogłoszeniowych
plotkarnia.wp.tv/i,Slynne-plakaty-filmowe-Plotkarnia,mid,1342069,index.html
pedagog: Prezentacje magistrantów pedagogiki
(fot. Otwarcie I Sesji Naukowej Magistrantów przez prof.
sliwerski-pedagog.blogspot.com/2013/05/prezentacje-magistrantow-pedagogiki.html
Konferencja naukowa „Robotnicy w PRL. Między fikcją a rzeczywistością” | konferencje-historyczne
konferencje-historyczne.blog.pl/2013/11/16/konferencja-naukowa-robotnicy-w-prl-miedzy-fikcja-a-rzeczywistoscia/
Konkurs Wydawnictwa Naukowego PWN | Ciekawostki historyczne
W głębi serca niejeden marzy o zobaczeniu Paryża, chciałby się przejść w cieniu wieży Eiffela (tej prawdziwej, a nie rodem z parku miniatur) i zagubić w cieniu niezliczonych gwarnych uliczek.
ciekawostkihistoryczne.pl/2012/10/19/konkurs-wydawnictwa-naukowego-pwn/
Konferencja naukowa: Panarabizm i arabski socjalizm w latach 1945-1989
www.instytutpolnocny.pl/2013/08/konferencja-naukowa-panarabizm-i-arabski-socjalizm-w-latach-1945-1989/
123