Fibonacci 2048

Płyn transcelularny
Trzecia przestrzeń, woda lub płyn transcelularny lub inaczej transkomórkowy – klasyczne pojęcie z dziedziny fizjologii, które ma największe znaczenie w patologii i w patologii odnosi się do zachowania wody w pewnych stanach patologicznych, często bardzo różnych od siebie, których wspólną cechą jest niedostępność dla organizmu części obecnej w nim wody. Stąd funkcjonalne rozumienie „przestrzeni”. W stanie fizjologii płyn transcelularny stanowi niewielką część (2-3%) przestrzeni zewnątrzkomórkowej, na którą składają się: płyny przewodu pokarmowego, dróg oddechowych, moczowych, surowiczych jam ciała (otrzewnej, opłucnej i osierdzia), płyn mózgowo-rdzeniowy, płyn w jamie stawowej, gałkach ocznych.
Przestrzenie płynowe zwierząt wielokomórkowych dzieli się na przestrzeń zewnątrzkomórkową (płyn zewnątrzkomórkowy) i wewnątrzkomórkową (cytoplazma komórek), które pozostają ze sobą w stałej równowadze dynamicznej.
Jednak w wielu stanach patologicznych dochodzi do sytuacji, gdy duże ilości płynu zostają uwięzione w pewnych rejonach organizmu, przy jego, często krytycznym, braku w innych. Taka sytuacja braku efektywnego przepływu płynu wewnątrz organizmu nazywa się "uwięźnięciem płynu w trzeciej przestrzeni" (czyli poza funkcjonującą przestrzenią wewnątrz- i zewnątrz- komórkową), czyli w miejscu, z którego nie może, z różnych przyczyn, być zmobilizowany tam, gdzie jest potrzebny.
Przykłady:
Niedrożność jelit: (przy dowolnej przyczynie) duża ilość płynu szybko (godziny) przedostaje się do światła przewodu pokarmowego, skąd nie może powrócić do krążenia. Skutkuje to sytuacją gdy cały organizm cierpi na krytyczny niedobór płynów, układ krążenia nie jest w stanie funkcjonować, dochodzi do wstrząsu, przy fizycznej obecności płynu w jelitach.
Oparzenie: skutkuje rozległym, ale w wielu obszarach (przynajmniej na razie) nie śmiertelnym uszkodzeniem komórek, skutkiem tego tracą one możliwość aktywnego transportu płynów, a intensywne procesy uszkadzające i naprawcze produkują duże ilości substancji osmotycznie czynnych, skutkiem tego dochodzi do przysunięcia wody do tych komórek, przy jej deficycie w innych częściach organizmu ze skutkami podobnymi jak w powyższym przykładzie (to nie jedyny powód wstrząsu w rozległych oparzeniach).
Anafilaksja: uszkodzone w sposób rozlany naczynia nie są w stanie utrzymać prawidłowego gradientu onkotycznego co skutkuje przejściem wody do płynu śródmiąższowego, powstaniem obrzęków, a wody brakuje w naczyniach ze skutkiem podobnym jak w poprzednich przykładach.
Przykłady zostały celowo dobrane w ten sposób, gdyż w pierwszym woda jest uwięziona w jamie ciała, w drugim w komórkach, w trzecim w płynie pozakomórkowym, tylko w pierwszym jesteśmy w stanie wskazać fizyczną przestrzeń, gdzie jest płyn, a wszystkie te stany są opisywane pojęciem „uwięźnięcia płynu w trzeciej przestrzeni”.

Jest to fragment artykułu Płyn transcelularny z darmowej encyklopedii Wikipedia. Na Wikipedii dostępna jest lista autorów.
Na pl.wikipedia.org artykuł Płyn transcelularny był wyświetlany 3 razy w ciągu ostatnich 30 dni. (Stan z dnia: 01.09.2014)
Zdjęcia dotyczące Płyn transcelularny
Na ten temat brak jeszcze danych...
Miniatura:
Oryginał:
Wyniki wyszukiwania na Google i Bing
1
>30
1
Trzecia przestrzeń – Wikipedia, wolna encyklopedia
Trzecia przestrzeń, woda lub Płyn transcelularny lub inaczej transkomórkowy – klasyczne pojęcie z dziedziny fizjologii, które ma największe znaczenie w ...
pl.wikipedia.org/wiki/Trzecia_przestrze%C5%84
2
>30
2
Płyn pozakomórkowy – Wikipedia, wolna encyklopedia
W obrębie płynu pozakomórkowego wydziela się Płyn transcelularny, który stanowi jego 2,5%. Pozakomórkowy płyn różni się od płynu wewnątrzkomórkowego ...
pl.wikipedia.org/wiki/P%C5%82yn_pozakom%C3%B3rkowy
3
>30
3
Płyn transcelularny - eduteka.pl
Z makroskopowego punktu widzenia powszechnie przyjęty jest podział materii na ciała stałe i płyny. Pod pojęciem substancji, która może płynąć rozumiemy ...
www.eduteka.pl/temat/Plyn-transcelularny
4
>30
4
Regulacja gospodarki wodno-elektrolitycznej.doc - Fizjologia ...
Oddzielone błoną półprzepuszczalną. · środkom. Pozanaczyniowe 38%. · środkom. Śródnaczyniowe 2% (w krwinkach). Płyn transcelularny: · soki trawienne 50 ...
docs6.chomikuj.pl/196237909,PL,0,0,Regulacja-gospodarki-wodno-elektrolitycznej.doc
5
>30
5
Podstawy fizjologii człowieka
a w szczególności płyn międzykomórkowy, który otacza każdą komórkę oraz ... Trzecia przestrzeń to przestrzeń transcelularna, stanowi 2%. Rycina 1. Podział ...
www.dbc.wroc.pl/Content/14559
6
>30
6
płyny ustrojowe - Encyklopedie w INTERIA.PL - największa w ...
roztwory wodne substancji elektrolitowych, nieelektrolitowych i substancji koloidalnych występujące w komórkach i pozakomórkowych przestrzeniach ...
encyklopedia.interia.pl/haslo?hid=95620
7
>30
7
płyn transcelularny to? - pytania i odpowiedzi - antwo.pl
Płyn transcelularny to? Zgłoś naruszenie! Poprawne zgłoszenie +5 punktów. avatar. autor: smieszek5. Data dodania: 23:39:58 21-09-2012 r. Kategoria: Zdrowie.
www.antwo.pl/q,214190,plyn_transcelularny_to.html
8
>30
8
Płyn pozakomórkowy - Szkolnictwo.pl
W obrębie płynu pozakomórkowego wydziela się Płyn transcelularny , który stanowi jego 2,5%. Pozakomórkowy płyn różni się od płynu wewnątrzkomórkowego ...
www.szkolnictwo.pl/szukaj,P%C5%82yn_pozakom%C3%B3rkowy
9
>30
9
PŁYN W JELITACH - wszystko o zdrowiu - Gazeta.pl
PŁYN W JELITACH - wszystko o zdrowiu. ... Trzecia przestrzeń, woda lub Płyn transcelularny lub inaczej transkomórkowyChirurgia. Tom 1-2, Wojciech Noszczyk ...
info.zdrowie.gazeta.pl/temat/zdrowie/p%C5%82yn+w+jelitach
10
>30
10
Napływ płynu dializacyjnego do jamy otrzewnej u pacjentów ...
Obecność płynu dializacyjnego w jamie otrzewnej u pacjentów dializowanych ... i po opróżnieniu otrzewnej, jako że płyn ten jest traktowany jako transcelularny.
www.czytelniamedyczna.pl/4321,naplyw-plynu-dializacyjnego-do-jamy-otrzewnej-u-pacjentow-dializowanych-otrzewno.html
Wyniki wyszukiwania dla "Płyn transcelularny"
Google: ok. 644
Płyn transcelularny w nauce
Woda transcelularna - Encyklopedia Naukowy.pl
Trzecia przestrzeń, woda lub Płyn transcelularny lub inaczej transkomórkowy ... Kliniki Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, pisarz eseista.
Jama otrzewnej - Notatek.pl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Fizjologia. - przestrzeń pozakomórkowa ( 14L) TCF - Płyn transcelularny - poza tkankami (jama otrzewnej, jama opłucnej) ...
Starzec - strona 3 - Notatek.pl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Fizjologia. - przestrzeń pozakomórkowa ( 14L) TCF - Płyn transcelularny - poza tkankami (jama otrzewnej, jama opłucnej) ...
Trzecia przestrzeń – Wikipedia, wolna encyklopedia
Trzecia przestrzeń, woda lub Płyn transcelularny lub inaczej transkomórkowy – klasyczne pojęcie z dziedziny fizjologii, które ma największe znaczenie w ...
Książki na temat Płyn transcelularny
Postępy biochemii
Postępy biochemii
1984
Te i inne obserwacje skłoniły U 1 1 r i c h a i wsp. do wyciągnięcia wniosku, że jedynym czynnikiem modyfikującym transcelularny transport fosforanów jest zewnętrzne i wewnątrzkomórkowe pH. Obniżenie pH płynu kanalikowego i ...
Postępy higieny i medycyny doświadczalnej
Postępy higieny i medycyny doświadczalnej
1976
... podobieństwo do tych narządów ze względu na procesy transportowe wykazują również tkanki, wytwarzające płyny 0 ... i wody; potencjał elektryczny błon plazmatycznych (transmembranowy) i całej komórki nabłonkowej (transcelularny).
Acta physiologica Polonica: litterae Societatis ...
Acta physiologica Polonica: litterae Societatis ...
1965
Omówiono również na Kongresie zagadnienie transcelularnego przekazywania informacji biochemicznej przez płyny tkankowe. Komórka określonej tkanki jest organem reagującym na zakodowane informacje 2P Z posiedzeń PTF.
Rozwój zapytań na Google


Wpisy na blogach na temat
Płyn transcelularny
Na ten temat brak jeszcze danych...