Fibonacci 2048

Oznaczanie temperatury mięknienia według Vicata
Temperatura mięknięcia – temperatura przy której materiał zaczyna zmieniać się z ciała stałego w masę plastyczną.
Temperatura mięknięcia podawana jest zwykle dla materiałów amorficznych lub częściowo krystalicznych i częściowo amorficznych posiadających mieszaną mikrostrukturę. Materiały amorficzne i amorficzno-krystaliczne nie posiadają zazwyczaj temperatury topnienia, gdyż proces ich przejścia z ciała stałego w wysokolepki płyn zachodzi stopniowo i nie polega na prostej przemianie kryształu w ciecz. Do materiałów dla których podaje się temperaturę mięknięcia należą m.in.:
- polimerowe tworzywa sztuczne
- metale i ich stopy
- szkło i materiały ceramiczne
- Niektóre materiały budowlane - np.: beton, asfalt
- niektóre amorficzne materiały pochodzenia naturalnego (np.: kauczuk naturalny, celuloza, chityna, wosk, popiół, minerały amorficzne i inne.)
- niektóre rodzaje żywności - np.: tłuszcze jadalne, sery topione itp.
Wszystkie tego rodzaju materiały mają tendencję raczej do stopniowego mięknięcia w pewnym zakresie temperatur niż do topnienia w jednej, ściśle określonej temperaturze. Zakres ten zależy nie tylko od natury i składu chemicznego materiału, ale także od jego historii termicznej i sposobu dokonywania pomiaru. Ze względu na ciągły, a nie skokowy charakter zjawiska mięknięcia, istnieją ścisłe normy według których dokonuje się pomiaru temperatury mięknięcia. Metody te ogólnie sprowadzają się do pomiaru zmian twardości, wytrzymałości na zginanie lub rozciąganie w funkcji temperatury, przy czym za temperaturę mięknięcia uznaje się przekroczenie ściśle określonej wartości przez jedną lub kilka z tych wielkości.

Jest to fragment artykułu Oznaczanie temperatury mięknienia według Vicata z darmowej encyklopedii Wikipedia. Na Wikipedii dostępna jest lista autorów.
Na pl.wikipedia.org artykuł Oznaczanie temperatury mięknienia według Vicata był wyświetlany 1 razy w ciągu ostatnich 30 dni. (Stan z dnia: 09.10.2013)
Zdjęcia dotyczące Oznaczanie temperatury mięknienia według Vicata
Na ten temat brak jeszcze danych...
Miniatura:
Oryginał:
Wyniki wyszukiwania na Google i Bing
9
2
1
MATERIAŁY POMOCNICZE DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH
MATERIAŁY POMOCNICZE DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Ćwiczenie nr 1A Badanie właściwości cieplnych tworzyw sztucznych 1.0 Cel ćwiczenia Celem niniejszych zajęć ...
www.pg.gda.pl/~kkrzyszt/cw1_matpom.pdf
1
>30
2
Temperatura mięknienia wg Vicata , badanie udarności metodą ...
Temp. Mięknienia wg Vicata. Tworzywa termoplastyczne zmieniają swe właściwości ... Badanie to nazywa się również oznaczaniem temperatury mięknienia.
www.recykling.pwr.wroc.pl/instrukcje/recykling/Cw.%206.-Temperatura%20mieknienia%20wg%20Vicata%20i%20udarnosc%20DartTester.pdf
2
>30
3
Wskaznik i Vicat nr 4
Istotą oznaczania wskaźnika płynięcia jest pomiar średniej prędkości płynięcia tworzywa przy ... warianty oznaczania temperatury mięknienia według Vicata:.
riad.pk.edu.pl/~biomech/laboratoria/kompozyty/cw4.pdf
3
>30
4
TPPCH > Oznaczanie temperatury mięknienia według metody Vicata
1.2. Oznaczanie temperatury mięknienia według metody Vicata. Badanie to nazywa się również oznaczeniem temperatury mięknienia. Zasada metody polega ...
vitoltd.ovh.org/tppch/index.php?go=ts_vicat
4
>30
5
Temperatura mięknięcia – Wikipedia, wolna encyklopedia
Temperatura mięknięcia – temperatura przy której materiał zaczyna zmieniać się ... ścisłe normy według których dokonuje się pomiaru temperatury mięknięcia. ... się kilka różnych odmian metody Vicata,; do szkła i ceramiki stosuje się metodę ...
pl.wikipedia.org/wiki/Temperatura_mi%C4%99kni%C4%99cia
5
>30
6
Wyznaczanie HDT oraz temperatury mięknienia Vicata (VST)
Asortyment produktów firmy Zwick obejmuje kilka urządzeń do wyznaczania temperatury mięknienia (VST) oraz temperatury ugięcia pod obciążeniem (HDT).
www.zwick.pl/pl/zastosowania/tworzywa-sztuczne/materialy-termoplastyczne-i-termoutwardzalne/okreslanie-hdt-i-vst.html
6
>30
7
21 Oznaczanie temperatury mięknienia tworzyw metodą Vicata
Celem wiczenia jest zapoznanie si z metod oznaczania temperatury mi knienia tworzyw termoplastycznych według Vicata. Badanie własno ci cieplnych tworzyw  ...
mechanics.pl/pokaz/Materia%C5%82oznawstwo/Tworzywa+i+polimery+instrukcje/21+Oznaczanie+temperatury+mi%C4%99knienia+tworzyw+metod%C4%85+Vicata.pdf
7
>30
8
Plakat IPPiZP
Temperatura mięknienia wg. Vicata jest to temperatura wyraŜona w °C, w której igła. 2 ... dwie metody oznaczania temperatury mięknienia wg Vicata: •metoda A  ...
ipp.pcz.pl/t-admin.php/media2/downloadfile/242
8
>30
9
pim7.doc - pim sprawka - MoHa_89 - http://chomikuj.pl
badanie wytrzymałości cieplnej tworzyw sztucznych według metody Martensa,. - badanie temperatury mięknienia tworzyw termoplastycznych metodą Vicata, .... zapłonu, p – ciśnienie barometryczne, przy którym wykonanie oznaczenie,.
docs7.chomikuj.pl/1503584688,PL,0,0,pim7.doc
10
>30
10
Badania właściwości cieplnych tworzyw sztucznych - Notatek.pl
Oznaczanie temperatury mięknienia według metody Vicata - badanie to nazywa się również oznaczeniem temperatury mięknienia. Zasada metody polega na ...
notatek.pl/badania-wlasciwosci-cieplnych-tworzyw-sztucznych
Wyniki wyszukiwania dla "Oznaczanie temperatury mięknienia według Vicata"
Google: ok. 6.070
bing: ok. 8
Oznaczanie temperatury mięknienia według Vicata w nauce
[PDF]Temperatura mięknienia wg Vicata , badanie udarności metodą ...
Temp. Mięknienia wg Vicata. Tworzywa termoplastyczne zmieniają swe właściwości ... Badanie to nazywa się również oznaczaniem temperatury mięknienia.
TPPCH > Oznaczanie temperatury mięknienia według metody Vicata
1.2. Oznaczanie temperatury mięknienia według metody Vicata. Badanie to nazywa się również oznaczeniem temperatury mięknienia. Zasada metody polega ...
Badania właściwości cieplnych tworzyw sztucznych - Notatek.pl
Oznaczanie temperatury mięknienia według metody Vicata - badanie to nazywa się również oznaczeniem temperatury mięknienia. Zasada metody polega na ...
ćwiczenia laboratoryjne z materiałoznawstwa tworzyw sztucznych
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza ... Oznaczanie zmian masy i wymiarów kształtek z tworzyw sztucznych pod wpływem działania agresywnych substancji chemicznych ... Oznaczanie twardości wg metody Shore' a. Rozdział ... Oznaczanie temperatury mięknienia tworzyw sztucznych metodą Vicata.
Pomiary własności cieplnych polistyrenu - Nowe technologie ...
Oznaczanie takich właściwości polistyrenu jest niezmiernie ważne jako parametrów ... Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu Centrum Analityczne SGGW ... od temperatury i maleją wraz ze zbliżaniem się do jej punktu mięknienia PS. .... temperatury umowne: ugięcia wg Martensa lub odporność cieplna wg Vicata, ...
[PDF]J. Tomaszewska, S. Zajchowski
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy. Wydzia³ ... oznaczono temperaturę mięknienia wg Vicata. .... metod¹ Charpy'ego oraz oznaczenia temperatury mięk-.
[PDF]pobierz plik artykułu - Inżynieria i Aparatura Chemiczna
360/C z zestawem do oznaczania gęstości ciał stałych, według procedu- ry zgodnej z ... Temperatura mięknienia wg Vicata kompozytów na osnowie recykla- tu PE-WIBO z ... chodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, 67 (2009) .
[PDF]Zadanie 3
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy. WYDZIAŁ ... oznaczanie temperatury Vicata .... mięknienia wg Vicata kompozytów na osnowie PVC D599. 0. 10. 20.
Książki na temat Oznaczanie temperatury mięknienia według Vicata
Chemia stosowana: kwartalnik póswiecony zagadnieniom ...
Chemia stosowana: kwartalnik póswiecony zagadnieniom ...
1976
PCW mieszano z badanymi modyfikatorami według podanej receptury : PCW 80, 5-92,5 cz.wag., modyfikator 3,0-15,0 ... do oznaczania wytrzymałości na rozciąganie [5], udarność z karbem [6] i temperaturę mięknienia według Vicata [7] .
Prace Wydziału Nauk Technicznych: Mechanika, technologia ...
Prace Wydziału Nauk Technicznych: Mechanika, technologia ...
1978
BADANIA TEMPERATURY MIĘKNIENIA Do oznaczania temperatury mięknienia stosowano próbki o rozmiarach 10 x 10 x 8 mm, pobrane zgodnie z treścią p. 2.3. Temperaturę mięknienia określano metodą Vicata w termostacie szafkowym ...
Rozwój zapytań na Google