Fibonacci 2048

Orientacja marketingowa
To jeden z podstawowych paradygmatów marketingu. Opiera się na założeniu, iż firma koncentruje się na potrzebach i preferencjach nabywców, określeniu i zaspokojeniu ich potrzeb w sposób efektywniejszy od konkurentów. Głównym zadaniem przedsiębiorstwa jest dostosowanie produktu do zróżnicowanych preferencji i życzeń nabywców oraz tworzenie nowych potrzeb i rynków.
W ramach tej orientacji często stosuje się koncepcję marketingu mix (produkt, cena, dystrybucja, promocja) polegającą na stworzeniu produktu spełniającego oczekiwania nabywców, w odpowiedniej cenie, przy zastosowaniu kanałów dystrybucji i form promocji (np. reklama, sprzedaż osobista, promocja sprzedaży, public relations). Jeśli firma dobrze zdefiniuje potrzeby klientów przed produkcją i zastosuje odpowiednią strategię marketingową, wtedy osiągnie zysk dzięki lojalności odbiorców. Zwykle stosuje się analizę SWOT, określającą mocne i słabe strony przedsiębiorstwa oraz szanse i zagrożenia w otoczeniu, aby dobrze zaspokoić potrzeby nabywców.

Jest to fragment artykułu Orientacja marketingowa z darmowej encyklopedii Wikipedia. Na Wikipedii dostępna jest lista autorów.
Na pl.wikipedia.org artykuł Orientacja marketingowa był wyświetlany 420 razy w ciągu ostatnich 30 dni. (Stan z dnia: 21.04.2014)
Zdjęcia dotyczące Orientacja marketingowa
Miniatura:
Oryginał:
Wyniki wyszukiwania na Google i Bing
1
>30
1
Orientacja marketingowa – Wikipedia, wolna encyklopedia
To jeden z podstawowych paradygmatów marketingu. Opiera się na założeniu, iż firma koncentruje się na potrzebach i preferencjach nabywców, określeniu i ...
pl.wikipedia.org/wiki/Orientacja_marketingowa
2
>30
2
Orientacje przedsiębiorstw w marketingu – Encyklopedia Zarządzania
9 Sie 2011 ... [edytuj] Charakterystyka. Rozwój marketingu związany był ze zmianami jakie towarzyszyły działalności przedsiębiorstw i ich ewolucji w ...
mfiles.pl/pl/index.php/Orientacje_przedsi%C4%99biorstw_w_marketingu
3
>30
3
Orientacja marketingowa - Słownik internetowy
Co to jest Orientacja marketingowa? Pojęcie orientacji marketingowej i dokładne informacje wyjaśniające ten termin. Definicja orientacji marketingowej ...
www.cotojest.info/orientacja_marketingowa_264.html
4
>30
4
Gwarancja funkcjonowania firmy, czyli o orientacji marketingowej ...
17 Kwi 2012 ... Orientacja marketingowa jest we współczesnych warunkach społeczno- ekonomicznych najpopularniejsza i zapewnia funkcjonowanie firm.
www.treco.pl/wiedza/artykuly-szczegoly/id/1085
5
>30
5
Na czym polega orientacja przedsiębiorstwa w marketingu
Zmiany, które towarzyszyły działalności gospodarczej przedsiębiorstw oraz ewolucji, która dokonała się w gospodarce rynkowej, pociągnęły również za sobą ...
www.experto24.pl/firma/promocja-i-komunikacja/na-czym-polega-orientacja-przedsiebiorstwa-w-marketingu.html
6
>30
6
Orientacje marketingowe
Orientacja marketingowa Powyżej wymienione i scharakteryzowane orientacje miały bądź też wywierają wpływ na zachowania potencjalnych klientów, kreują i  ...
marketing.wiedza.diaboli.pl/orientacje-marketingowe/
7
>30
7
Orientacja marketingowa a TQL\374 - OTTIMA - PLUS
Marek Jabłoński. Adam Jabłoński. Orientacja marketingowa jako koncepcja sprzyjająca totalnemu przywództwu jakościowemu. Wstęp. Współczesny obraz ...
www.ottima-plus.com.pl/public/upload/editor/File/24.pdf
8
>30
8
Podstawy Marketingu wykłady: 1,2 (18.03.06)
17.06.06 r. MARKETING- odpowied na zmiany otoczenia przedsi biorstw. FAZY ROZWOJU OGOLNEJ ORIENTACJI MARKETINGU: 1. Orientacja produkcyjna ...
ziz.b.w.interia.pl/arch_pliki/PodMAR_wyk_1,2_18.03.06.pdf
9
>30
9
Orientacje marketingowe :: Definicja - Referat - ABC Ekonomii
Orientacje marketingowe - zagadnienie należy do kategorii Marketing - definicja, wyjaśnienie, referat, dowiedz się co to jest.
www.abc-ekonomii.net.pl/s/orientacje_marketingowe.html
>30
1
10
Pegaz Group
Z wielką przyjemnością przedstawiamy Państwu KATALOG SZKOLEŃ na 2013 rok. Poszerzony został o nowe obszary tematyczne takie jak: Lean Management, Symulacje ...
www.pegazgroup.pl/
Wyniki wyszukiwania dla "Orientacja marketingowa"
Google: ok. 17.500
Orientacja marketingowa w nauce
Orientacja marketingowa - Notatek.pl
Typy orientacji marketingowych. Uniwersytet Wrocławski; dr Anna Wencel; Marketing. 1. CO WYRAŻA ISTOTĘ MARKETINGOWEJ ORIENTACJI ...
Wybrane aspekty orientacji marketingowej jednostek terytorialnych ...
20 Mar 2013 ... Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa, Wybrane aspekty orientacji marketingowej jednostek terytorialnych. Prace Naukowe Uniwersytetu ...
Katedra Logistyki i Marketingu - Wydział Ekonomiczny - Uniwersytet ...
Uniwersytet Opolski - Wydział Ekonomiczny - Katedra Logistyki i Marketingu. ... Wdrażanie koncepcji marketingu / orientacji marketingowej w przedsiębiorstwie
Orientacja marketingowa przedsiębiorstwa ... - Kierunki studiów
Organizowany przez: Filia UŁ w Tomaszowie Mazowieckim. Orientacja marketingowa przedsiębiorstwa 1201-EKOM6Z. "Jeszcze nie wprowadzono opisu dla ...
Orientacja marketingowa przedsiębiorstwa ... - Kierunki studiów
Przedmiot nie jest aktualnie prowadzony! brak danych. Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne). Organizowany przez: Wydział Ekonomiczno- Socjologiczny ...
Wybrane aspekty orientacji marketingowej ... - BazEkon - ICM
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu · 2012 | nr 244 ... Wybrane aspekty orientacji marketingowej jednostek terytorialnych. Autorzy.
Orientacja marketingowa i logistyczna w zarządzaniu regionem ...
Studia i Monografie / Uniwersytet Opolski · 2009 | nr 418 | 280. Tytuł artykułu. Orientacja marketingowa i logistyczna w zarządzaniu regionem. Autorzy.
Zasady marketingu - Uniwersytet Warszawski
określenie marketingu  podstawowe instrumenty marketingowe  zasady orientacji marketingowej  inne orientacji prowadzenia działalności gospodarczej ...
Prof. dr hab. Tomasz Domański - druk
Na Uniwersytecie Łódzkim pracował kolejno: w Instytucie Marketingu oraz w ... marketingiem terytorialnym oraz orientacją marketingową uniwersytetów, jak ...
Katedra Marketingu - Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania ...
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego „Ekonomika Transportu ... kadry kierowniczej i czynniki ograniczające wdrażanie orientacji marketingowej w ...
Książki na temat Orientacja marketingowa
Kontrowersje wokół marketingu w Polsce - tożsamość, etyka, ...
Kontrowersje wokół marketingu w Polsce - tożsamość, etyka, ...
Lechosław Garbarski, 2004
Pojęcie orientacji marketingowej jest różnie definiowane3. Można ją określić jako partnerskie usytuowanie banku wobec podmiotów jego rynku docelowego i rynków zasileń, usytuowanie konkurencyjne wobec innych o podobnym profilu ...
Marketing usług
Marketing usług
Lidia Kuczewska, 2004
Orientacja marketingowa. W przeciwieƒstwie do poprzednich orientacji marketing podchodzi do produkcji i sprzeda ̋y nie od strony mo ̋liwoÊci firmy, lecz od strony potrzeb konsumenta. Organizacje przyjmujàce orientacje: produkcyjnà, ...
Problemy i wyzwania w zarządzaniu organizacjami publicznymi
Problemy i wyzwania w zarządzaniu organizacjami publicznymi
Anna Iwona Adamik, Marek Matejun, Agnieszka Zakrzewska (organizacja i zarządzanie), 2010
Wobec powyszych uwag, zgodnych z koncepcj public governance, właciwe jest przyjcie przez władze samorzdowe marketingowej orientacji zarzdzania publicznego. Marketing wpływa bowiem na zwikszenie wraliwoci organizacji na ...
Rozwój zapytań na Google


Wpisy na blogach na temat
Orientacja marketingowa
Orientacja marketingowa - Słownik biznesu i ekonomii | Definicje
Orientacja marketingowa z działu Marketing to tylko jedna z wielu definicji i referatów dostępnych w słowniku biznesu, marketinu, zarządzania, ekonomii, finansów.
www.biznesowe.edu.pl/1490-orientacja_marketingowa/
ES Daily: Orientacje w marketingu 2
Orientacja marketingowa = orientacja prorynkowa, pro konsumencka Jest to orientacja relatywnie nowoczesna, otwarta i dynamiczna, gdzie główną troską dyrekcji i załogi jest pozyskiwanie klientów dla swojej oferty, dążenie do utrzymania lojalności, wierności klientów. Przedsiębiorstwa takie prowadzą systematyczne badania marketingowe i na podstawie ich wyników, rezultatów podejmują dalsze decyzje strategiczne.
www.esdaily.net/2013/04/orientacje-w-marketingu-2.html
Historia eCRM | O marketingu, zarządzaniu i innych równie tajemniczych sprawach
blog.erim.pl/?p=40
Tworzenie i kształtowanie rynków jako koncepcja działań marketingowych
www.doligalski.net/tworzenie-rynkow/
Orientacje | Wykłady i notatki Zarządzanie UMK
Posted on January 9, 2013 by admin.
zarzadzanie-umk.wyklad.com/2013/01/09/orientacje/
Najgorsze w pracy w marketingu… | b_solutions
bsolutions.pl/2011/09/06/wiecie-co-jest-najgorsze-w-pracy-w-marketingu%E2%80%A6/
Management marketingowy w przedsiębiorstwach rolniczych na przykładzie polskich grup producentów rolnych | Insight
www.insightmarketing.eu/publikacje/management-marketingowy-w-przedsiebiorstwach-rolniczych-na-przykladzie-polskich-grup-producentow-rolnych/
Tworzenie planów marketingowych - jako podstawa realizacji strategii marketingowej firmy : Szkolenie
1. Na czym polega Orientacja marketingowa firmy 2. Punkt wyjścia, czyli strategia marketingowa firmy 3. Formułowanie celów marketingowych 4. Audyt marketingowy, czyli kompleksowa analiza aktualnej sytuacji marketingowej * Otoczenie firmy * Analiza działań wewnętrznych - klasyczna koncepcja 4 P marketingu...
szkolenia.nf.pl/Szkolenie/608989/tworzenie-planow-marketingowych-jako-podstawa-realizacji-strategii-marketingowej-firmy/audyt-marketingowy-orientacja-marketingowa-plan-strategia/
12