Fibonacci 2048

Operat szacunkowy
Operat szacunkowy jest opinią autorską rzeczoznawcy majątkowego o wartość nieruchomości i stanowi dokument urzędowy. Może być sporządzany wyłącznie w formie pisemnej. W razie istotnych rozbieżności w opiniach o wartości tej samej nieruchomości, sporządzonych przez rzeczoznawców majątkowych, oceny prawidłowości tych wycen dokonuje organizacja zawodowa rzeczoznawców majątkowych. Operat zawiera informacje niezbędne przy dokonywaniu wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego, w tym wskazanie podstaw prawnych i uwarunkowań dokonanych czynności, rozwiązań merytorycznych, przedstawienia toku obliczeń, wyniku końcowego. W operacie szacunkowym przedstawia się sposób dokonania wyceny nieruchomości, w tym:
- określenie nieruchomości i zakresu wyceny,
- określenie celu wyceny,
- podstawę formalną wyceny nieruchomości oraz źródła danych o nieruchomości,
- ustalenie daty określenia wartości nieruchomości,
- opis stanu nieruchomości,
- wskazanie przeznaczenia wycenianej nieruchomości wynikającego z planu miejscowego lub z innych dokumentów,
- wskazanie rodzaju określanej wartości, wyboru podejścia, metody i techniki szacowania,
- analizę i charakterystykę rynku nieruchomości w zakresie dotyczącym celu i sposobu wyceny,
- wynik wyceny nieruchomości z przedstawieniem obliczeń wartości nieruchomości.
Czynności w stosunku do już opracowanego operatu szacunkowego, polegają na:
- potwierdzeniu aktualności operatu szacunkowego,
- opiniowaniu operatu szacunkowego,
- ocenie prawidłowości wycen.
Potwierdzenie aktualności operatu następuje przez umieszczenie stosownej klauzuli w operacie szacunkowym przez rzeczoznawcę majątkowego, który go sporządził (art. 156 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.).
Przez opiniowanie operatu szacunkowego rozumie się czynności rzeczoznawcy lub rzeczoznawców majątkowych w stosunku do operatu szacunkowego sporządzonego przez innego lub innych rzeczoznawców, a mające na celu analizę formalno-prawną, oraz zajęcie stanowiska, co do:
- jego zgodności z przepisami prawa i standardami zawodowymi, w tym co do kompletności opracowania,
- przydatności tego operatu dla celu, w jakim został on sporządzony, lub miałby być wykorzystany.
Pod pojęciem oceny rozumie się dokonywane przez organizacje zawodowe rzeczoznawców majątkowych badanie prawidłowości wycen w razie wystąpienia istotnych rozbieżności co do wartości tej samej nieruchomości, określonej w różnych operatach szacunkowych. Ocena może być również dokonana w przypadku, gdy względem danej nieruchomości został sporządzony tylko jeden operat szacunkowy (art. 157 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami).
Operat szacunkowy jest wynikiem wyceny nieruchomości, czyli jest "produktem" działań rzeczoznawcy majątkowego. Jest on dowodem wykorzystywanym w sprawach, dla których został sporządzony. Z tego powodu jego forma i treść powinny być ujednolicone, niezależnie od tego w jakim regionie naszego kraju i przez jakich rzeczoznawców majątkowych wyceny są wykonywane. Tym celom służą regulacje prawne zamieszczone w części trzeciej rozporządzenia. Określają one treść merytoryczną operatu szacunkowego, jego formę, klauzule lub wnioski zamieszczone w operacie, rodzaje analiz i obliczeń w operacie zapisanych oraz formę wyciągów z operatów szacunkowych. Operat musi obrazować całe postępowanie przeprowadzone przez rzeczoznawcę majątkowego, w wyniku którego zostanie określona wartość nieruchomości. Sposób jego sporządzenia świadczy o staranności autora operatu, w wyniku czego budzi zaufanie do wyniku wyceny.

Jest to fragment artykułu Operat szacunkowy z darmowej encyklopedii Wikipedia. Na Wikipedii dostępna jest lista autorów.
Na pl.wikipedia.org artykuł Operat szacunkowy był wyświetlany 1 592 razy w ciągu ostatnich 30 dni. (Stan z dnia: 19.04.2014)
Zdjęcia dotyczące Operat szacunkowy
Miniatura:
Oryginał:
Wyniki wyszukiwania na Google i Bing
1
>30
1
Operat szacunkowy – Wikipedia, wolna encyklopedia
Operat szacunkowy jest opinią autorską rzeczoznawcy majątkowego o wartość nieruchomości i stanowi dokument urzędowy. Może być sporządzany wyłącznie  ...
pl.wikipedia.org/wiki/Operat_szacunkowy
2
>30
2
OPERAT SZACUNKOWY - Śródmieście
Operat szacunkowy określenie wartości prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie, ul.
www.srodmiescie.it.pl/cms/download/22847.html
3
>30
3
Operat szacunkowy - opinia o wartości nieruchomości
Operat szacunkowy jest opinią autorską rzeczoznawcy majątkowego o wartości nieruchomości i stanowi dokument urzędowy, który może być sporządzony ...
www.msrm.pl/operat_szacunkowy/
4
>30
4
Operat szacunkowy. - PP Expert
Rzeczoznawca majątkowy - wycena nieruchomości (Operat szacunkowy), co to jest Operat szacunkowy, forma sporządzenia wyceny nieruchomości, dokument ...
www.ppexpert.boo.pl/operat_szacunkowy.php
5
>30
5
Lege Artis: Rzeczoznawca majątkowy, RICS, wycena nieruchomości ...
wycena nieruchomości o funkcji mieszkalnej (Operat szacunkowy), wycena nieruchomości komercyjnych (Operat szacunkowy lub opinia o wartości, analiza ...
www.legeartisbdm.pl/
6
>30
6
Operat szacunkowy nieruchomości Wrocław, Rynek 60
Operat szacunkowy. QKREŚLAJĄCY WARTOŚĆ 'RYNKOWĄ. NIERUCHOMOŚCI. LOKALOWYCH adres: Wrocław, ui. Rynek 60 działka m' 91 AM 26 ...
dmbps.pl/files2/repository/m1_MTAyMg.pdf
7
>30
7
operat szacunkowy nieruchomości Staniątki
OPERAT. SZACUNKOWY określający wartość rynkową prawa własności do nieruchomości gruntowej niezabudowanej. Położenie: Staniątki. Gmina:.
syndyk.korgo.pl/operat/operatstan.pdf
8
>30
8
Operat szacunkowy - Wycena Nieruchomości Kraków, Mogilany
Operat szacunkowy - to dokument stanowiący pisemną autorską opinię rzeczoznawcy majątkowego o wartości przedmiotu wyceny, uwzględniający założenia ...
www.wycenanieruchomosci.biz.pl/operat-szacunkowy
9
>30
9
Art. 156. gosp. nier. - Rzeczoznawca majątkowy, operat szacunkowy ...
Art. 156 gosp. nier. 1. Rzeczoznawca majątkowy sporządza na piśmie opinię o wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego. 1a. Organ administracji  ...
www.arslege.pl/rzeczoznawca-majatkowy-operat-szacunkowy/k46/a11456/
10
>30
10
OPERAT SZACUNKOWY - TVP
1 Paź 2013 ... Operat szacunkowy. Określenia wartości rynkowej nieruchomości lokalowej nr: 12 położonej w Warszawie, w dzielnicy Mokotów przy ul.
s.v3.tvp.pl/repository/attachment/a/7/0/a709c1555f9d1e383a921092e53862011382950248518.pdf
Wyniki wyszukiwania dla "Operat szacunkowy"
Google: ok. 125.000
Operat szacunkowy w nauce
Operat szacunkowy - Notatek.pl
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie; Barbara Lech-Turaj; Wycena nieruchomości. Operat szacunkowy WARTOŚĆ RYNKOWEJ NIERUCHOMOŚCI ...
Operat - Notatek.pl
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie; Barbara Lech-Turaj; Wycena nieruchomości. Operat szacunkowy WARTOŚĆ RYNKOWEJ NIERUCHOMOŚCI ...
Operat Szacunkowy. - Katalog - Uniwersytet Mikołaja Kopernika ...
Magisterium z administracji na programie 13520327. Data egzaminu dyplomowego: 2 lipca 2006 00:00:00. Opiekun pracy: prof. dr hab. Bartosz Rakoczy ...
Uniwersytet w Białymstoku - Wykonanie operatów szacunkowych ...
29 Lis 2012 ... Wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości - Zamówienia publiczne poniżej 14 tys. euro -
Operat szacunkowy jako dowód w postępowaniu administracyjnym ...
Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego. Nie jesteś ... Operat szacunkowy jako dowód w postępowaniu administracyjnym. Praca magisterska.
Uniwersytet sprzedaje budynki, by spłacić bankowe długi - Olsztyn
3 Lut 2013 ... W najbliższym czasie ma być zlecony nowy tzw. Operat szacunkowy, który zweryfikuje tę cenę. Dlaczego uniwersytet chce sprzedaż ten ...
Zespół - Wyceny i Ekspertyzy Warszawa
Uniwersytet Łódzki, kierunek: Wycena nieruchomości, studia podyplomowe ... Doświadczenie zdobywała sporządzając projekty operatów szacunkowych, ...
operat szacunkowy materiały od bełeja - dr inż. Mirosław Bełej ...
Operat szacunkowy materiały od bełeja. Uczelnia. Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.
Appraisal University - Online Continuing Education for Real Estate ...
Appraisal University - Unlimited online continuing education courses for Real Estate Appraisers. One low cost for access to our entire education catalog.
Course Catalog - Appraisal University - Online Continuing ...
Course Catalog. Our ever-growing Course Catalog includes all of the courses that are available to you today for one flat annual subscription fee of $139. Sound  ...
Książki na temat Operat szacunkowy
Opłaty samorządowe w Polsce
Opłaty samorządowe w Polsce
Grzegorz Liszewski, 2010
Przygotowując Operat szacunkowy, rzeczoznawca majątkowy nie jest zobowiązany powiadamiać strony postępowania o podejmowanych działaniach, ponieważ „czynności biegłego dokonywane w fazie przygotowania opinii, jak ...
Zasady pozyskiwania kredytów z Krajowgo Funduszu ...
Zasady pozyskiwania kredytów z Krajowgo Funduszu ...
Piotr Mync, Grazyna Szotkowska, Jadwiga Dąbrowska
... z działem III (z uwzględnieniem w opisie służebności) i działem IV wolnym od wpisów, sporządzony nie wcześniej niż 30 dni przed złożeniem wniosku o udzielenie kredytu Operat szacunkowy wartości nieruchomości, sporządzony zgodnie z ...
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
Małgorzata Izdebska
Operat szacunkowy sporządzany jest w określonym celu i tylko do tego celu może być wykorzystany. Operat szacunkowy zachowuje aktualność przez okres 12 miesięcy od daty jego sporządzenia, a po upływie tego okresu może być ...
Rozwój zapytań na Google


Wpisy na blogach na temat
Operat szacunkowy
Prawowity - prawo inwestycyjne - zamówienia publiczne: Operat szacunkowy czy ekspertyza?
W październiku 2013 r. miałem przyjemność uczestniczyć w dwudniowym szkoleniu pt.
prawowity.blogspot.com/2013/11/operat-szacunkowy-czy-ekspertyza.html
Nieruchomości. Budowa. Odszkodowania.: Jak podważyć niekorzystny operat szacunkowy?
Operat szacunkowy decyduje o wysokości odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość, wysokości opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego we własność, wysokości opłaty adiacenckiej czy opłaty za wzrost wartości nieruchomości na skutek uchwalenia planu miejscowego. Można powiedzieć, że jest w tych sprawach kluczowym dowodem.
prawniknabudowie.blogspot.com/2013/09/jak-podwazyc-niekorzystny-operat.html
Operat szacunkowy za wykupywaną nieruchomość - Budujemy... czyli o budownictwie, materiałach i technologiach budowlanych - Xella Polska
www.media.xella.pl/budujemy/entry/operat_szacunkowy_za_wykupywan%C4%85_nieruchomo%C5%9B%C4%87
MirosProperty. Operat Szacunkowy Nieruchomości - LorisPLUS.PL - Mocny katalog stron - PR=4
W swojej pracy Rzeczoznawca Majątkowy Warszawa najczęściej sporządza dokumentację w postaci Operatu Szacunkowego, w ramach którego szacowana je.... Mocny katalog stron LorisPLUS.PL to idealne miejsce dla Twojej strony internetowej.Mocny katalog stron charakteryzuje się wysokim page rank a to nasza specjalność ! Katalog stron www, Płatny katalog stron, Moderowany katalog stron, Katalog stron, zadbany katalog, Wartościowy katalog stron, Katalog wielotematyczny, Mocny katalog stron
www.lorisplus.pl/biznes,i,ekonomia/mirosproperty,operat,szacunkowy,nieruchomosci,s,1535/
Operat szacunkowy | Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp z o.o. w Białymstoku
www.tbs.bialystok.pl/?q=node/262
Czym jest operat szacunkowy? -
Rzeczoznawca po przeprowadzeniu niezbędnych analiz i wyliczeń musi stworzyć dokument będący jego autorską opinią dotyczącą wartości określonej
www.wycena-nieruchomosci-wroclaw.pl/czym-jest-operat-szacunkowy.html
Operat szacunkowy
rzzo.pl/index.php/operat-szacunkowy/
Wycena Nieruchomości, Operat szacunkowy, Rzeczoznawca Majątkowy - Wycena Nieruchomości Katarzyna Małysz Lublin • Oferia.pl (2)
Wycena nieruchomości z Lublina i okolic: Witam, Jestem Rzeczoznawcą Majątkowym o nr uprawnień 4913, wykonującym wyceny nieruchomości w formie operatu szcunkowego oraz opini o nieruchomości nie będącej operatem szacunkowym zgodnie z Ustawą o Gospodarce Nie... (2)
oferia.pl/usluga/item692043-wycena-nieruchomosci-operat-szacunkowy-rzeczoznawca-majatkowy
Operat szacunkowy Mogilany • Zlecenia Oferia.pl
Zlecenia na ekspertyzy i kosztorysy budowlane: Zlecę wykonanie operatu szacunkowego na potrzeby bankowe. Działka 13A gmina Mogilany. Propozycje prosze przekazywać za pośrednictwem email.
oferia.pl/zlecenie/item654640-operat-szacunkowy
Oszustwo w majestacie prawa
www.klubinteligencjipolskiej.pl/2013/10/oszustwo-w-majestacie-prawa/
123