Fibonacci 2048

Objętość molowa
Objętość molowa – objętość, jaką zajmuje jeden mol substancji. Jednostką objętości molowej w układzie SI jest m³/mol. Objętość molową podaje się dla określonych warunków, zwykle dla warunków normalnych.
V_{m}=\frac{V}{n}=\frac{M}{\rho}
gdzie:
Vm – objętość molowa,
V – objętość n moli substancji,
M – masa molowa (jednostka: kg/mol, w praktyce używa się g/mol – zobacz poniżej),
ρ – gęstość (jednostka: kg/m3).
Masa molowa w układzie SI wyraża się w kg/mol, jednak w praktyce używa się znacznie wygodniejszych jednostek g/mol (np. dla wodoru H2 2 g/mol = 0,002 kg/mol, dla wody 18 g/mol = 0,018 kg/mol) (zob. IUPAC Purple Book), gdyż wówczas jest ona liczbowo równa względnej masie molowej oraz podobna do wartości liczby masowej.
Objętość molowa dla faz skondensowanych, czyli ciał stałych i cieczy słabo zależy od temperatury aż prawie do punktu krytycznego (wysoka temperatura może wymagać wysokiego ciśnienia aby dana faza istniała). Dla cieczy i ciał stałych objętości molowe podaje się często z wykorzystaniem wygodniejszych podjednostek cm³/mol lub dm³/mol (np. dla wody 18 cm³/mol = 0,018 dm³/mol = 0,000018 m³/mol).
Dla gazów (i par – z pewnymi zastrzeżeniami) objętość molowa zmienia się w przybliżeniu liniowo wraz temperaturą zgodnie z równaniem Clapeyrona (pV = nRT):
V_{\rm m} = {V\over{n}} = {{RT}\over{p}}
gdzie:
p – ciśnienie,
R – (uniwersalna) stała gazowa,
T – temperatura.
Dla gazów rzeczywistych te równania spełnione są jedynie w przybliżeniu. W szczególności ciśnienie pary cieczy w danej temperaturze jest ograniczone od góry ciśnieniem pary nasyconej.

Jest to fragment artykułu Objętość molowa z darmowej encyklopedii Wikipedia. Na Wikipedii dostępna jest lista autorów.
Na pl.wikipedia.org artykuł Objętość molowa był wyświetlany 1 711 razy w ciągu ostatnich 30 dni. (Stan z dnia: 13.04.2014)
Zdjęcia dotyczące Objętość molowa
Miniatura:
Oryginał:
Wyniki wyszukiwania na Google i Bing
1
>30
1
Objętość molowa – Wikipedia, wolna encyklopedia
Objętość molowa – objętość, jaką zajmuje jeden mol substancji. Jednostką objętości molowej w układzie SI jest m³/mol. Objętość molową podaje się dla ...
pl.wikipedia.org/wiki/Obj%C4%99to%C5%9B%C4%87_molowa
2
>30
2
Objętość molowa - WIEM, darmowa encyklopedia - Portal Wiedzy
Objętość molowa, objętość zajmowana przez 1 mol danej substancji. Objętość molowa gazu doskonałego w temperaturze 0°C i pod ciśnieniem 1013,25...
portalwiedzy.onet.pl/34631,,,,objetosc_molowa,haslo.html
3
>30
3
Objętość molowa gazów - Obliczenia chemiczne - Chemia ogólna ...
Objętość molowa gazów. Przyjęto, że objętość 1 mola drobin gazu rzeczywistego o właściwościach zbliżonych do właściwości gazu doskonałego wynosi w ...
sciaga.onet.pl/12581,58,171,125,1,21058,sciaga.html
4
>30
4
Mol, masa molowa, objętość molowa gazu - Poczuj chemię do chemii
Mol, masa molowa, Objętość molowa gazu. Materiały pomocnicze do zajęć wspomagających z chemii opracował: Błażej Gierczyk. Wydział Chemii UAM.
www.poczujchemie.amu.edu.pl/zalaczniki/chemia/Mol_1.0.pdf
5
>30
5
OBJĘTOŚĆ MOLOWA. Definicja pojęcia - objętość molowa. - Słowniki
Objętość molowa - objętość zajmowana przez 1 mol danej substancji, np. objętość 1 mola gazu doskonałego w temperaturze 0°C (pod ciśnieniem 1 atmosfery) ...
slownik.ekologia.pl/115_Leksykon_ekologii_i_ochrony_srodowiska/2722_1_O_0_objetosc_molowa.html
6
>30
6
Objętość molowa - Sciaga.pl
Materiały zgromadzone w serwisie Sciaga.pl opisane tagiem: Objętość molowa.
www.sciaga.pl/tag/objetosc-molowa/
7
>30
7
1.3 Mol, objętość molowa gazu - Chemia SOS
8 Lis 2012 ... Zadania związane z objętością molową gazów, gęstością gazu, oraz na prawa gazowe.
www.chemia.sos.pl/nieorganiczna/35-podstawy/58-objetosc-molowa-gazu.html
8
>30
8
Objętość molowa gazów w warunkach normalnych. - poradniki - Frix.pl
Objętość molowa gazów w warunkach normalnych: 1. Objętość molowa gazów - mol pierwiastka lub związku chemicznego w stanie gazowym zajmuje w ...
poradniki.frix.pl/post/50350/objetosc-molowa-gazow-w-warunkach-normalnych
9
>30
9
Objętość molowa gazów - Ściąga w Onet.pl
Objętość molowa gazów. Przyjęto, że objętość 1 mola drobin gazu rzeczywistego o właściwościach zbliżonych do właściwości gazu doskonałego wynosi w ...
lajt.onet.pl/sciaga/21058,sciaga.html
10
>30
10
V.1.3.1
Podstawiając objętość molową oraz parametry charakterystyczne dla warunków normalnych można wyliczyć wartość wyrażenia . Wartość ta obliczona dla 1 ...
zasoby1.open.agh.edu.pl/dydaktyka/chemia/a_e_chemia/5_reakcje_chemiczne/01_02_01.htm
Wyniki wyszukiwania dla "Objętość molowa"
Google: ok. 20.700
Objętość molowa w nauce
[PDF]Mol, masa molowa, objętość molowa gazu - Poczuj chemię do chemii
Objętość molowa gazu. Materiały pomocnicze ... na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w ... Masa molowa to masa (wyrażona w g lub jednostkach pochodnych) 1 ...
[PDF]Wyznaczanie cząstkowych molowych objętości wody i alkoholu
Katedra Chemii Fizycznej Uniwersytetu Łódzkiego. Wyznaczanie cząstkowych molowych objętości wody i alkoholu ćwiczenie nr 23 opracował dr P. Góralski.
[PDF]Katedra Chemii Fizycznej Uniwersytetu Łódzkiego Wyznaczanie ...
Katedra Chemii Fizycznej Uniwersytetu Łódzkiego. Wyznaczanie .... Obliczyć objętość molową alkoholu izopropylowego Vm we wszystkich temperatu- rach na  ...
Objętość molowa - Notatek.pl
Notatek.pl » Objętość molowa ... WOLUMETRIA Wyznaczanie cząstkowej objętości molowej mocnego elektrolitu 1. .... Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 1.
H2O
4° C zmniejsza swoją objętość, co można wytłumaczyć stopniowym ... jak np. gęstość, Objętość molowa, temperatura topnienia, temperatura wrzenia. ... Pracownia Dydaktyki Fizyki Instytutu Fizyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, 1997.
[PDF]T - Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu ..... wielkość skalarna i jej wartość w jednostce objętości układu ai .... parcjalna Objętość molowa składnika, m3 mol-1.
[PDF]Politechnika Gdańska Wydział Chemiczny Katedra Chemii Fizycznej ...
5.3 Uniwersytet w Regensburgu . ... standardowych cząstkowych objętości molowych na udziały jonowe ......... ... Wyniki otrzymane na Uniwersytecie Murdoch.
Objętość molowa gazów w warunkach normalnych : Chemia w szkole i ...
Tytuł: Re: Objętość molowa gazów w warunkach normalnych. Post Napisane: N sty 07, .... -Uniwersytet Jagielloński na Festiwalu Nauki w Krakowie 15-18 maja
Objętość molowa - gęstość : Chemia w szkole i na studiach - Forum ...
Korzystam z Rożaka i w przykładach na obliczenia objętości molowej, jest podana gęstość substancji. Weźmy za przykład etanol, który według ...
Książki na temat Objętość molowa
Teorie ostateczne w naukach przyrodniczych
Teorie ostateczne w naukach przyrodniczych
Mariusz Szynkiewicz, 2009
gdzie: p – ciśnienie układu, V – objętość gazu, n – liczba moli, R – stała gazowa, T – temperatura, B, C, D – współczynniki wirialne". W przypadkach, gdy ciśnienie gazu spada, a co za tym idzie – rośnie jego Objętość molowa, wyrazy wirialne ...
Fizyka Dielektrykow i Radiospektroskopia
Fizyka Dielektrykow i Radiospektroskopia
1981
temperatura charakterystyczna Einsteina, T — temperatura pomiaru w skali bezwzględnej, Vi — Objętość molowa badanej substancji w fazie stałej, V — Objętość molowa badanej substancji w danej temperaturze, Es — energia sublimacji, ...
Ogrzewnictwo, wentylacja, klimatyzacja: podręcznik dla technikum
Ogrzewnictwo, wentylacja, klimatyzacja: podręcznik dla technikum
Krystyna Krygier, Tomasz Klinke, Jerzy Sewerynik, 2000
... 8,9 c + 22,68 h + 3,335 s - 3,335 o [m3/kg] (2-2) gdzie: 22,414 - Objętość molowa dowolnego gazu w warunkach umownych [m3/kmol], 32 - masa cząsteczkowa 1 kilomola tlenu [kg/kmol], 0,21 - udział objętościowy tlenu w powietrzu suchym.
Ciekawa chemia. Cz. 1. Podręcznik gimnazjalisty. Wersja e-book
Ciekawa chemia. Cz. 1. Podręcznik gimnazjalisty. Wersja e-book
Gulińska Hanna, Smolińska Janina, 2009
... 101-102 - molowa [molar mass] 103 metale [metals] 21-26, 27-29, 41, 63-65, 90 - aktywność chemiczna [chemical ... 41, 63-65, 90 Objętość molowa [molar volume] 104 odparowanie [vaporization] 36 okresy [periods (of elements)] 63 -64, 65 ...
Matematyka, fizyka i astronomia
Matematyka, fizyka i astronomia
Aleksandra Gębura, Krzysztof Gębura ((fizyka).), 2004
... 0-8 Stała Faradaya F 96485,341539 C/mol 4,0- 10-8 Stała gazowa R 8,314472 J/(mol K) 1,7-1 0-6 Stała Boltzmanna k 1,380650- lO23 J/K 1,7-1 0-6 Stała Stefana-Boltzmanna o 5,670400 □ 10-8 W/m2K4 7,0- 10-6 Objętość molowa gazu ...
Rozwój zapytań na Google


Wpisy na blogach na temat
Objętość molowa
kohlarabski43 - Objętość molowa
my.opera.com/kohlarabski43/blog/objetosc-molowa
Objętość molowa | italexpress.pl
www.italexpress.pl/2013/09/20/objetosc-molowa/
Podstawowe wzory chemiczne
niektórych wzorów nie musimy się uczyć na pamięć, często są podane w treści zadania (w formie ukrytej). Pokażę Ci sposób jak je odnaleźć. W artykule znajdziesz również potrzebne stałe fizykochemiczne
www.chemia.sos.pl/nieorganiczna/34-podstawowe-wiadomosci/48-podstawowe-wzory-chemiczne.html
Wymagania maturalne – obliczenia na maturze | JoannaRoga.pl
joannaroga.pl/wymagania-maturalne-obliczenia-na-maturze-zadania-obliczeniowe/
LiCF: 1.1 Podstawowe obliczenia
Mol - jednostka liczności materii. Jeden mol to 6,02 • 1023 drobin.
little-chem-freak.blogspot.com/2012/10/11-podstawowe-obliczenia.html
chemia;p - - Na skroty przez zycie;D - bloog.pl
objetosc molowa gazu;jest to objętość jaka zajmuje 1 mol/g w warunkach naturalnych. Warunki naturalne;to cisnienie 1013hPa tem 273K.1mol dowolnego gazu w waru natur zajmuje objętość 22,4dm3PrawoAvogadro;rowne objętości roznych gazow w tych samych warunkach cisnienia i tem,maja jednakowa liczbe czasteczek. n=V/VmoliPrawo zachowania masy;laczna masa wszystkich substratow reakcji chemicznej jest ro...
domi-szkola.bloog.pl/id,2916701,title,chemiap,index.html
Wciągający, chemiczny świat.: Pierwiastek z nieba: cyrkon (Zr)
Cyrkon wykrywany jest w meteorytach. Znaleziono go również w niektórych próbkach skał pobranych przez załogi Apollo na Księżycu.
chemicznyswiat.blogspot.com/2012/09/pierwiastek-z-nieba-cyrkon-zr.html
(PL)-(EN) – Słownik chemiczny | Arkadiusz Belczyk | Glossarissimo!
See on Scoop.it - Glossarissimo!"Słownik chemiczny zawiera nazwy pierwiastków, substancji i związków chemicznych (organicznych i nieorganicznych), minerałów, barwników, przyrządów laboratoryjnych i technik badawczych, czasowniki opisujące czynności wykonywane podczas badań chemicznych czy procesów technologicznych oraz zjawiska zachodzące w trakcie reakcji, przymiotniki określające np. cechy zjawisk chemicznych czy właściwości fizyko-chemiczne substancji, a także rozmaite pojęcia i wyrażenia…
glossarissimo.wordpress.com/2013/05/14/pl-en-slownik-chemiczny-arkadiusz-belczyk/
Podstawowe właściwości substancji gazowych
poradnik mechanika, poradnik inżyniera, poradnik technika, poradnik spawalnika, publikacje, edukacja, nauczyciel, nauczycieli, publikacje edukacyjne, publikacje elektroniczne, techniczne, technikum, technologiczne, konstrukcyjne, poradnik frezera, poradnik narzędziowca, poradnik, mechanika, mechaników, mechaniczny, mechaniki, części maszyn, badania, pomiary, normatywy hutnicze, normatywy, hydraulika, budownictwo, smarowanie, klejenie, uszczelnianie, konstrukcje, maszyny, urządzenia, spawalnictwo, spawanie, materiałoznawstwo, materiały, obróbki, skrawanie, projektowanie, instalacje, tolerancje, pasowania, wytrzymałość, rysunek techniczny, metrologia, fizyka, matematyka, chemia, tablice, technologie, obróbka cieplna, spawanie, obróbka skrawaniem, obróbek,
www.softdis.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3760:podstawowe-wsapciwopci-substancji-gazowych&catid=276:tablice&Itemid=51
123