Fibonacci 2048

Ośrodek kuratorski
Ośrodek kuratorski – placówka o charakterze otwartym, która prowadzi w miejscu zamieszkania nieletnich działalność profilaktyczną, opiekuńczo-wychowawczą i resocjalizacyjno-terapeutyczną. Ośrodek kuratorski, to również jeden ze środków wychowawczych, określonych w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich. Do ośrodka kierowani są nieletni na podstawie orzeczeń sądowych, którzy wykazują symptomy demoralizacji lub dopuścili się czynu karalnego. Podejmowane w ośrodku działania zmierzają do zmiany postaw u nieletnich w kierunku społecznie pożądanym, zapewniającym prawidłowy rozwój ich osobowości. Odbywa się to w szczególności poprzez:
- zaspokajanie potrzeb osobowościowych,
- rozwiązywanie problemów psychicznych,
- uczenie samodzielnego radzenia sobie z trudnościami życiowymi,
- eliminowanie zaniedbań wychowawczych i edukacyjnych oraz wyrównywanie zaniedbań środowiskowych,
- wdrażanie do przestrzegania norm społecznych,
- rozwijanie zainteresowań,
- wyrabianie właściwych nawyków spędzania czasu wolnego,
- rozładowywanie napięć emocjonalnych,
- kształtowanie poczucia odpowiedzialności i opiekuńczości.
Ośrodki kuratorskie tworzy przy sądzie rejonowym i znosi prezes sądu okręgowego. Odbywa się to na wniosek prezesa sądu rejonowego i po zasięgnięciu opinii kuratora okręgowego. Przy sądzie rejonowym może działać więcej niż jeden ośrodek. Zależy to od potrzeb lokalnych przy jednoczesnym uwzględnieniu liczby spraw nieletnich oraz stopnia ich demoralizacji. Ośrodki mogą być także sprofilowane pod kątem stopnia demoralizacji nieletnich. Zajęcia w ośrodku kuratorskim, które mogą odbywać się również poza jego siedzibą, jeżeli może to przynieść skutek wychowawczy, prowadzi się przede wszystkim z wykorzystaniem prawideł związanych z metodami pracy:
- grupowej,
- z indywidualnym przypadkiem,
- środowiskowej,
Polegają one na organizowaniu nieletnim czasu wolnego, nawiązywaniu współpracy ze środowiskiem, prowadzeniu terapii, udzielaniu pomocy w usuwaniu zaniedbań wychowawczych i edukacyjnych. Zajęcia odbywają się w ośrodku w wymiarze nie krótszym niż 20 godzin tygodniowo i prowadzą je kierownik ośrodka, będący jednocześnie rodzinnym kuratorem zawodowym oraz rodzinni kuratorzy zawodowi i społeczni. Natomiast zajęcia stricte terapeutyczne mogą prowadzić wyłącznie osoby posiadające uprawnienia terapeutyczne. Podczas pobytu w ośrodku, nieletni ma zapewnione wyżywienie.

Jest to fragment artykułu Ośrodek kuratorski z darmowej encyklopedii Wikipedia. Na Wikipedii dostępna jest lista autorów.
Na pl.wikipedia.org artykuł Ośrodek kuratorski był wyświetlany 239 razy w ciągu ostatnich 30 dni. (Stan z dnia: 29.04.2014)
Zdjęcia dotyczące Ośrodek kuratorski
Miniatura:
Oryginał:
Wyniki wyszukiwania na Google i Bing
1
>30
1
Ośrodek kuratorski – Wikipedia, wolna encyklopedia
Ośrodek kuratorski – placówka o charakterze otwartym, która prowadzi w miejscu zamieszkania nieletnich działalność profilaktyczną, opiekuńczo-wychowawczą ...
pl.wikipedia.org/wiki/O%C5%9Brodek_kuratorski
2
>30
2
Ośrodki kuratorskie / Działalność / Biuletyn Informacji Publicznej
Skierowanie do ośrodka kuratorskiego nieletniego sprawcy czynu karalnego lub wykazującego przejawy demoralizacji jest jednym ze środków wychowawczych ...
bip.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/osrodki-kuratorskie/
3
>30
3
Osrodek Kuratorski Nr3 w Poznaniu - Poznań
Ośrodek kuratorski zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie Ośrodków Kuratorskich z 2001 roku, prowadzi działalność profilaktyczną , ...
osrodekkuratorski.pl/
4
>30
4
Ośrodek Kuratorski - Sąd Okręgowy w Warszawie
Przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie działa Ośrodek kuratorski Nr 1. Jest to instytucja resocjalizacyjna o charakterze otwartym, działająca w miejscu ...
www.warszawa.so.gov.pl/osrodek-kuratorski.1026.html
5
>30
5
Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej - Ośrodek ... - Biała Podlaska
Ośrodek kuratorski Nr 1. Dni i godziny pracy Ośrodka Kuratorskiego Nr 1. poniedziałek - piątek - od 1400 do 1800. Numery telefonów: 83 342 08 46 lub 83 342 ...
bialapodlaska.sr.gov.pl/osrodek-kuratorski-nr-1.html
6
>30
6
Dz.U.01.120.1294 - Akt prawny - abc.com.pl
1) tryb i szczegółowe zasady tworzenia i znoszenia ośrodków kuratorskich,. 2) zakres ... 1) ośrodku - należy przez to rozumieć Ośrodek kuratorski,. 2) prezesie ...
www.abc.com.pl/du-akt/-/akt/dz-u-01-120-1294
7
>30
7
Kuratorski ośrodek. To szansa, a nie kara - Gazeta.pl
16 Gru 2011 ... Już 20 niepełnoletnich osób przebywa w białostockim ośrodku kuratorskim w Białymstoku. Przychodzą tu po szkole. Pod czujnym okiem ...
miasta.gazeta.pl/miasto/1,96987,10832402,Kuratorski_osrodek__To_szansa__a_nie_kara.html
8
>30
8
Kuratorskie ośrodki pracy z młodzieżą - Sciaga.pl
Kuratorski Ośrodek Pracy Z Młodzieżą Do podstawowych instytucji resocjalizacyjnych o charakterze otwartym działających w miejscu zamieszkania nieletniego.
www.sciaga.pl/tekst/45278-46-kuratorskie_osrodki_pracy_z_mlodzieza
9
>30
9
40-lecie Ośrodka Kuratorskiego przy SR w Słupsku. na Krajowe ...
3 Gru 2011 ... 40-lecie swojego istnienia i działalności obchodził Ośrodek kuratorski przy Sądzie Rejonowym w Słupsku. Placówka ta jest jednym z najdłużej ...
kurator.webd.pl/2011/12/03/40-lecie-osrodka-kuratorskiego-przy-sr-w-slupsku/
10
>30
10
30 czerwca 2011- Ośrodek kuratorski w Radzyniu ... - Lublin
30 Cze 2011 ... Ośrodek kuratorski w Radzyniu Podlaskim obchodzi 35-lecie swojego istnienia. Ta okazja staje się pretekstem do snucia opowieści o pracy ...
www.tvp.pl/lublin/inne-produkcje/na-imie-mam/wideo/30-czerwca-2011-osrodek-kuratorski-w-radzyniu-podlaskim/4797059
Wyniki wyszukiwania dla "Ośrodek kuratorski"
Google: ok. 8.680
bing: ok. 33
Ośrodek kuratorski w nauce
[PDF]Ośrodki kuratorskie - Ministerstwo Sprawiedliwości
10 Maj 2012 ... Wiesław Ambrozik – Uniwersytet A. Mickiewicza w Poznaniu. Ośrodki kuratorskie – jako istotny element systemu resocjalizacji nieletnich.
Dzień Kobiet 2011 r. - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Serwis Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej; informacje o studiach pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych ... Dzień Kobiet w ośrodku kuratorskim .
Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim - Ośrodek Kuratorski -
Ośrodek kuratorski - Ośrodek kuratorski. ... Ośrodek kuratorski prowadzi zajęcia od ... Uniwersytetem Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie (Partner 4).
Ośrodek Kuratorski w Nowogardzie
11 Mar 2011 ... „Ośrodek kuratorski jako ośrodek wychowawczy, jest ... Dr Katarzyna Pawełek z Uniwersytetu Poznańskiego mówiła o stworzeniu ...
Sąd Rejonowy w Lubartowie - I Zespól Kuratorskiej Służby Sądowej
Kuratorski Ośrodek nr 1 przy Sądzie Rejonowym w Lubartowie ul. Mickiewicza ... Uniwersytetem Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie (Partner 4). Gminą Miasto ...
Ośrodek kuratorski – Wikipedia, wolna encyklopedia
Ośrodek kuratorski – placówka o charakterze otwartym, która prowadzi w miejscu zamieszkania nieletnich działalność profilaktyczną, opiekuńczo-wychowawczą ...
Książki na temat Ośrodek kuratorski
Prace Komisji Pedagogiki i Psychologii
Prace Komisji Pedagogiki i Psychologii
1987
Zadania wynikające z funkcji integracyjno-społecznej rysują się wyraźnie tylko w odniesieniu do nieletnich na terenie samych ośrodków, natomiast w płaszczyźnie kontaktów: kuratorski ośrodek — szkoła, kuratorski ośrodek — rodzice lub ...
Polityka
Polityka
2002
Pisze pracę magisterską o upadku ośrodków kuratorskich. Powstały w latach 70. Miały być czymś pośrednim między nadzorem kuratorskim a placówką opiekuńczo-wychowawczą. W Warszawie jeszcze w 1 990 r. było ich dwanaście, później ...
Dziennik ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Dziennik ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Poland, 2004
Rozporządzenie określa szczegółowy sposób wykonywania przez sędziów rodzinnych nadzoru nad wykonywaniem orzeczeń o skierowaniu nieletniego do ośrodka kuratorskiego, o umieszczeniu w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, ...
Młodzież nieprzystosowana społecznie a prawo
Młodzież nieprzystosowana społecznie a prawo
Barbara Kowalska-Ehrlich, 1988
Celem nadzoru jest resocjalizacja nieletniego, która wymaga, jak już wspomniano, przekształceń modelu kurateli. v Skierowanie do kuratorskiego ośrodka pracy z młodzieżą. Powołane w 1971 r. ośrodki, jako forma grupowej pracy ...
Rozwój zapytań na Google


Wpisy na blogach na temat
Ośrodek kuratorski
VI Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Ośrodków Kuratorskich – podsumowanie. na Krajowe Stowarzyszenie Zawodowych Kuratorów Sądowych
Krajowe Stowarzyszenie Zawodowych Kuratorów Sądowych
kurator.webd.pl/2013/02/09/vi-ogolnopolski-turniej-pilki-noznej-osrodkow-kuratorskich-podsumowanie/
Ośrodek Kuratorski w Nowogardzie
Udostępnij 09 marca br. o godzinie 12.00 w Sali Nowogardzkiego Centrum Przedsiębiorczości, odbyła się konferencja otwarcia Ośrodka Kuratorskiego nr 1 w Nowogardzie przy Sądzie Rejonowym […]
www.wnowogardzie.pl/aktualnosci/osrodek-kuratorski-w-nowogardzie/
Pedagogika resocjalizacyjna ,opiekuńcza, psychologia- charakterystyka, znaczenie terminów: OŚRODEK KURATORSKI
Jest to instytucja o charakterze otwartym, która działa w miejscu zamieszkania nieletniego. Zajmuje się nieletnim tylko przez pewien czas.
pedagogikaresocjalizacyjna.blogspot.com/2011/05/osrodek-kuratorski.html
VII Wiosenny Turniej Piłki Nożnej | Zgromadzenie Świętego Michała Archanioła - michalici
www.michalici.pl/node/338
Miastecki Portal Internetowy » Archiwum » Rywalizowali podopieczni Ośrodków Kuratorskich Okręgu Słupskiego
Rywalizowali podopieczni Ośrodków Kuratorskich Okręgu Słupskiego listopad 28th, 2012 Kategoria Bez kategorii 24 listopada br. odbyły się VI rozgrywki sportowe dla podopiecznych Ośrodków Kuratorskich Okręgu Słupskiego.
www.miastko.pl/?p=5758
Zdzisław Glapiak: Ośrodek Kuratorski w Lesznie na tle współczesnych problemów resocjalizacji
Publikacja zawiera omówienie działalności sądowej w odniesieniu do resocjalizacji nieletnich. Przedstawia przyczyny, stadia, i typologię wykolejenia społecznego młodzieży.
zdzislawglapiak.blogspot.com/2012/02/ksiazka-1.html
Paczki w ośrodku | Fundacja po DRUGIE
» Paczki w ośrodku | Fundacja po DRUGIE pomaga dzieciakom z poprawczaków
www.podrugie.pl/1233/paczki-w-osrodku/
Polskie Radio Białystok | Wiadomości | Pierwsze sukcesy Sądowego Ośrodka Kuratorskiego w Białymstoku
Dostali szansę na uniknięcie poprawczaka i jej nie zmarnowali. Kilku podopiecznych Sądowego Ośrodka Kuratorskiego w Białymstoku
www.radio.bialystok.pl/news/index/k/8/n/83097
Kolejność meczów Rundy Finałowej | LIGA PIŁKARSKA
Przed nami decydująca faza rozgrywek o mistrzostwo Ligi Piłkarskiej. W każdej kolejce do rozegrania będzie 5 spotkań. W związku ze skracającym się z tygodnia na tydzień dniem oznacza to konieczność wprowadzenia wcześniejszej pory rozpoczęcia meczów ligi oraz szczególną dbałość o punktualność. Poniżej prezentujemy planowany godzinowy harmonogram meczów jakie pozostały nam do zagrania. Do zobaczenia na…
ligapilkarska.wordpress.com/2012/10/06/kolejnosc-meczow-rundy-finalowej/
Zamość: Nastolatkowie włamali się do Ośrodka Kuratorskiego -
Za kradzież z włamaniem do Ośrodka Kuratorskiego w Zwierzyńcu odpowiedzą dwaj młodzi mieszkańcy tego miasta.
lublin.com.pl/artykuly/pokaz/22765/zamosc,nastolatkowie,wlamali,sie,do,osrodka,kuratorskiego/
123