Fibonacci 2048

Norma czasu pracy
Norma czasu pracy (t) – norma określająca konieczny czas trwania operacji. Służy również do oszacowania powierzchni produkcyjnej zakładu pracy.
t = tpz + tj · n
n – liczba sztuk
Można wyróżnić czas pracy:
- normowany;
- nienormowany;

Jest to fragment artykułu Norma czasu pracy z darmowej encyklopedii Wikipedia. Na Wikipedii dostępna jest lista autorów.
Na pl.wikipedia.org artykuł Norma czasu pracy był wyświetlany 706 razy w ciągu ostatnich 30 dni. (Stan z dnia: 08.07.2014)
Zdjęcia dotyczące Norma czasu pracy
Miniatura:
Oryginał:
Wyniki wyszukiwania na Google i Bing
1
>30
1
Wymiar czasu pracy w 2013 roku - Kalendarz Świąt
Dokładne informacje na temat czasu pracy i dni wolnych od pracy w 2013 roku. ... Normy i ogólny wymiar czasu pracy. Zgodnie z Kodeksem Pracy (art. 129 § 1) ...
www.kalendarzswiat.pl/wymiar_czasu_pracy/2013
2
>30
2
Czym się różni norma od wymiaru czasu pracy? - Umowa o pracę ...
Wymiar i Norma czasu pracy nie są identycznymi określeniami. Norma czasu pracy to maksymalna liczba godzin do przepracowania przez pracownika zgodnie ...
kadry.infor.pl/zatrudnienie/umowa-o-prace/239943,Czym-sie-rozni-norma-od-wymiaru-czasu-pracy.html
3
>30
3
Norma czasu pracy – Wikipedia, wolna encyklopedia
Norma czasu pracy (t) - norma określająca konieczny czas trwania operacji. Służy również do oszacowania powierzchni produkcyjnej zakładu pracy. t = tpz + tj · ...
pl.wikipedia.org/wiki/Norma_czasu_pracy
4
>30
4
Normy i wymiar czasu pracy - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Przepisy Kodeksu pracy określają normy czasu pracy, wynoszące: 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin na tydzień w przeciętnie pięciodniowym tygodniu ...
www.mpips.gov.pl/prawo-pracy/ustalanie-i-rozliczanie-czasu-pracy/ustalanie-czasu-pracy/normy-i-wymiar-czasu-pracy/
5
>30
5
czas pracy - Encyklopedia Gazety Prawnej
Od norm czasu pracy należy odróżnić wymiar czasu pracy. Przyjmuje się, że jest to liczba godzin, jaką pracownik powinien przepracować w danym okresie ...
www.gazetaprawna.pl/encyklopedia/praca/hasla/334612,czas_pracy.html
6
>30
6
Normy i ogólny wymiar czasu pracy | Kodeks Pracy 2013 | Prawo ...
Normy i ogólny wymiar czasu pracy | Kodeks Pracy 2013 - tekst jednolity | Prawo Pracy | Porady Prawne.
www.kodekspracy24.pl/VI-czas-pracy/normy-i-ogolny-wymiar-czasu-pracy.html
7
>30
7
Czas pracy
Normy czasu pracy - limity czasu pracy, czyli maksymalne dopuszczalne ilości czasu pracy wyrażone w określonej jednostce czasu: dobie (norma dobowa) i ...
www.kielce.oip.pl/inform/czas_pracy/czas_pracy.htm
8
>30
8
Czas pracy i wynagrodzenia
Czas pracy - wynagrodzenia ... Obowiązujący wymiar czasu pracy ... Norma czasu pracy – maksymalna liczba godzin, jaką możesz przepracować w jednej ...
www.pip.gov.pl/start/czas_pracy_wynagrodzenia.php
9
>30
9
Wymiar czasu pracy w 2013 r. - GOFIN.pl
5 Lis 2012 ... Powrót do zasad ustalania wymiaru czasu pracy obowiązujących w 2010 r. ... skróconych norm czasu pracy pracowników niepełnosprawnych.
www.gofin.pl/17,2,96,111208,wymiar-czasu-pracy-w-2013-r.html
10
>30
10
Praca ponadnormatywna w różnych systemach czasu pracy ...
1 Sie 2013 ... Pracą nadliczbową jest praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także ponad przedłużony dobowy wymiar ...
winienczyma.bn.org.pl/?p=1518
Wyniki wyszukiwania dla "Norma czasu pracy"
Google: ok. 993.000
Norma czasu pracy w nauce
[PDF]Zarządzenie nr 86 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 26 lipca ...
26 Lip 2013 ... Ustalam Regulamin pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego, zwany dalej .... Ustala się następującą tygodniową normę czasu pracy w przeciętnie ...
Umowa o pracę - Uniwersytet Łódzki
dobowa i tygodniowa Norma czasu pracy (dobowa - 8h, tygodniowa - przeciętnie 40h, przeciętnie 5-dniowy tydzień pracy, w okresie rozliczeniowym ...
Norma czasu pracy - Notatek.pl
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach; mgr Janusz Czyż; Prawo pracy. POJĘCIE I NORMY CZASU PRACY 1.art.128-czas pracy „czas , w którym ...
[PDF]Regulamin Pracy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
normy tygodniowej i określeniu jej w zarządzeniu Rektora. 8. W skróconym systemie czasu pracy pracują w Uniwersytecie pracownicy wymienieni w Załączniku ...
[PDF]Regulamin Pracy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Uniwersytetu Medycznego, bez względu na rodzaj Wykonywane] pracy, ..... zadań, uwzględniając wymiar czasu pracy wynikający z norm określonych w § 16 .
[PDF]regulamin pracy uniwersytetu ekonomicznego w katowicach
Tygodniowe normy czasu pracy w Uniwersytecie dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi wynoszą przeciętnie 40 godzin w przeciętnie ...
[PDF]Zarządzenie nr 190 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z ...
1 Sty 2013 ... rozkładu czasu pracy w 2013 roku dla pracowników niebędących nauczycielami ... normą godzin pracy, z zastrzeżeniem ust. 2 wynosi:.
[PDF]Regulamin Pracy w UKSW - Uniwersytet Kardynała Stefana ...
Pracownikom zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się normę dobową - 7 godzin i normę tygodniową - 38 godzin, jako dopuszczalną liczbę.
Książki na temat Norma czasu pracy
Kosztorysowanie i normowanie w budownictwie
Kosztorysowanie i normowanie w budownictwie
Zdzisław Kowalczyk, Jacek Zabielski, 2011
Gdy robotników jest czterech i na wykonanie jednostki pracy zu ̋ywajà po 0,8 h, wówczas norma nak∏adów pracy Np = 4· 0,8 = 3,2 r-h. Norma pracy wyra ̋ona w postaci nak∏adów czasu pracy nr (nak∏adów robocizny) jest nazywana ...
Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
Damian Dębski, 2009
Planowaną wydajność pracy, wyrażającą stosunek wielkości produkcji do ilości czasu zużytego przez pracowników do jej wytworzenia w okresie planowym, ustala się na podstawie norm pracy i analizy dotychczasowego wskaźnika ...
Nauka czytania dzieci w wieku przedszkolnym
Nauka czytania dzieci w wieku przedszkolnym
Krystyna Kamińska (pedagogika), 2012
Normą jest taki przeciętny nakład pracy, jaki został uznany przez odpowiednie władze za obowiązujący. Nakłady pracy można mierzyć w różny sposób, np. wartościowo lub podając wielkość obsady stanowiska roboczego i czas pracy zespołu ...
Kodeks pracy. Wynagrodzenia, urlopy i czas pracy. Promocja ...
Kodeks pracy. Wynagrodzenia, urlopy i czas pracy. Promocja ...
Małgorzata Buczna, Małgorzata Jarecka, Wolters Kluwer Polska, 2010
Przy udzielaniu urlopu zgodnie z § 1, jeden dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy. § 3. Przepis § 1 i 2 stosuje się odpowiednio do pracownika, dla którego dobowa Norma czasu pracy, wynikająca z odrębnych przepisów, jest niższa niż 8  ...
Obsługa klienta: prawo pracy, higiena pracy : podręcznik : ...
Obsługa klienta: prawo pracy, higiena pracy : podręcznik : ...
Jacek Boratyński, Barbara Dudek, Grażyna Morkis, 2003
prawo pracy, higiena pracy : podręcznik : liceum o profilu usługowo- gospodarczym Jacek Boratyński, Barbara Dudek, ... Norma czasu pracy, wówczas jeden dzieƒ jego urlopu odpowiadaç b ́dzie tej ni ̋szej dobowej normie czasu pracy.
Rozwój zapytań na Google


Wpisy na blogach na temat
Norma czasu pracy
Legalizacja stosowania tzw. „ruchomego czasu pracy” |
doradcypodatkowi.blog.onet.pl/2013/10/23/legalizacja-stosowania-tzw-ruchomego-czasu-pracy/
Dobowa i tygodniowa norma czasu pracy
Prawo cywilne, prawo karne - artykuły, porady, ciekawostki...
prawocywilne.blox.pl/2013/08/Dobowa-i-tygodniowa-norma-czasu-pracy.html
ZMIANY W PRAWIE PRACY W 2013 ROKU ORAZ ANALIZA NAJNOWSZEGO ORZECZNICTWA SĄDU NAJWYŻSZEGO W SPORACH PRACOWNICZYCH : Effect – Ośrodek Szkoleń i Informacji
najlepiej oceniane warsztaty i studia przypadków dla Specjalistów Działów Kadr, Pracodawców i Przedstawicieli Związków Zawodowych Projekt zmiany czasu pracy – wszedł w życie! W dniu 12 lipca 2013 r. Sejm uchwalił ustawę – o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych.
www.effect.edu.pl/hr-kadry/zmiany-w-prawie-pracy-w-2013-roku-oraz-analiza-najnowszego-orzecznictwa-sadu-najwyzszego-w-sporach-pracowniczych-2
Wydawnictwo Bohdan Orłowski » Blog Archive » TK: Normy czasu pracy osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2013/791, sygn. akt K 17/11)
Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 15 ust.
www.poradnikdyrektora.pl/aktualnosci/tk-normy-czasu-pracy-osob-niepelnosprawnych-dzu-2013791-sygn-akt-k-1711/
System równoważnego czasu pracy - Prawo pracy w nf.pl
manager.nf.pl/system-rownowaznego-czasu-pracy,,13690,23
Prawo pracy i Czas pracy w praktyce
» Prawo pracy i Czas pracy w praktyce | Centrum Usług Szkoleniowych
www.reforma-szkolenia.pl/?p=1218
SN: nie wolno zamieniać dyżurów medycznych na godziny etatowe. | Dr Jacek Roik
www.roik.pl/sn-nie-wolno-zamieniac-dyzurow-medycznych-na-godziny-etatowe/
28.06 Czas pracy osób niepełnosprawnych niekonstytucyjny
Kwestionowany przepis w zakresie, w jakim uzależnia zastosowanie skróconego czasu pracy do osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności od uzyskania zaświadczenia lekarskiego o celowości stosowania skróconej normy czasu pracy, jest niezgodny z konstytucją ...
www.vat.pl/aktualnosci-podatkowe/2013/archiwum-2013-vi/2806-czas-pracy-osob-niepelnosprawnych-niekonstytucyjny-9353/
Eksperci: za pracę w noc zmiany czasu przysługuje dodatkowe wynagrodzenie | AP Edukacja
Osobom pracującym w nocy, kiedy zmienia się czas z letniego na zimowy, przysługuje dodatkowe wynagrodzenie lub wolne za pracę dłuższą o godzinę - przypominają eksperci od prawa pracy. Przesunięcie wskazówek zegara z godziny 3 na 2 spowodowało, że pracownicy spędzili tej nocy w pracy godzinę dłużej niż obowiązująca Norma czasu pracy. Za ten dodatkowy czas…
apedukacja.wordpress.com/2013/10/27/eksperci-za-prace-w-noc-zmiany-czasu-przysluguje-dodatkowe-wynagrodzenie/
OZZL jeszcze raz o dyżurach po wyroku Sądu Najwyższego - Rynek Zdrowia - rynekzdrowia.pl
W związku z pytaniami lekarzy, OZZL po raz kolejny omawia wyrok Sądu Najwyższego ws. zaliczania godzin dyżuru do godzin podstawowego czasu pracy i podkreśla, że orzeczenie dotyczy także systemu równoważnego czasu pracy.
www.rynekzdrowia.pl/Prawo/OZZL-jeszcze-raz-o-dyzurach-po-wyroku-Sadu-Najwyzszego,135611,2.html
123