Fibonacci 2048

Nieuczciwa praktyka rynkowa
Nieuczciwa praktyka rynkowa – forma działalności przedsiębiorców wobec konsumentów, która polega na takim działaniu lub zaniechaniu przedsiębiorcy w stosunku do konsumenta, które jest niezgodne z wymogami staranności zawodowej oraz w sposób istotny zniekształca lub może zniekształcać zachowanie gospodarcze względem produktu przeciętnego konsumenta. Pojęcie nieuczciwych praktyk rynkowych wprowadzone zostało pierwotnie w prawie wspólnotowym w dyrektywie 2005/29/WE w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych. Zgodnie z tą dyrektywą na państwa członkowskie Unii Europejskiej został nałożony obowiązek wprowadzenia przepisów mających na celu przeciwdziałanie takim praktykom.
Za nieuczciwe praktyki rynkowe uznawane są w szczególności działania i zaniechania polegające na wprowadzaniu konsumenta w błąd oraz agresywne praktyki rynkowe, których otwarty katalog znajduje się w dyrektywie.
Dyrektywa 2005/29/WE została implementowana do polskiego prawa ustawą o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

Jest to fragment artykułu Nieuczciwa praktyka rynkowa z darmowej encyklopedii Wikipedia. Na Wikipedii dostępna jest lista autorów.
Na pl.wikipedia.org artykuł Nieuczciwa praktyka rynkowa był wyświetlany 298 razy w ciągu ostatnich 30 dni. (Stan z dnia: 04.07.2014)
Zdjęcia dotyczące Nieuczciwa praktyka rynkowa
Miniatura:
Oryginał:
Wyniki wyszukiwania na Google i Bing
3
2
1
USTAWA Opracowano na pod- z dnia 23 sierpnia 2007 r. stawie ...
©Kancelaria Sejmu s. 1/13 2007-10-02 USTAWA z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym1) Rozdział 1 Przepisy ogólne
www.uokik.gov.pl/download.php?id=546
5
3
2
Nieuczciwe Praktyki Rynkowe .pl
Blog, którego założeniem jest poruszanie ciekawych zagadnień prawnych związanych z praktycznym funkcjonowaniem każdego przedsiębiorstwa działającego w ...
nieuczciwepraktykirynkowe.pl/
4
9
3
o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym - ABC.com.pl
Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. Przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom rynkowym.
www.abc.com.pl/du-akt/-/akt/dz-u-07-171-1206
1
>30
4
Nieuczciwa praktyka rynkowa – Wikipedia, wolna encyklopedia
Nieuczciwa praktyka rynkowa – forma działalności przedsiębiorców wobec konsumentów, która polega na takim działaniu lub zaniechaniu przedsiębiorcy w  ...
pl.wikipedia.org/wiki/Nieuczciwa_praktyka_rynkowa
2
>30
5
Nieuczciwe praktyki rynkowe Przewodnik - Urząd Ochrony ...
Kto może dopuścić się stosowania nieuczciwej praktyki rynkowej ............................ ....... 12. 4. Przeciwko komu stosuje się nieuczciwe praktyki rynkowe .
www.uokik.gov.pl/download.php?plik=11185
6
>30
6
nieuczciwe praktyki rynkowe - Artykuły na temat "nieuczciwe ... - Infor
Tagi: nieuczciwa konkurencja, nieuczciwe praktyki rynkowe, bezpieczeństwo ... Tagi: prawa konsumenta, nieuczciwe praktyki rynkowe, uokik, reklamacja ...
www.infor.pl/prawo/tagi/1618,0,nieuczciwe-praktyki-rynkowe.html
7
>30
7
Nieuczciwa praktyka rynkowa
Nieuczciwa praktyka rynkowa. 1. Dyrektywa 2005/29/WE o nieuczciwych praktykach rynkowych. Dotychczasowe unijne próby harmonizacji prawa o zwalczaniu ...
www.konsumentnarynku.pl/nieuczciwa_praktyka_rynkowa
8
>30
8
Nieuczciwe praktyki rynkowe - E-PUNKT Punkt kontaktowy dla ...
Nieuczciwe praktyki rynkowe;. Prawo przeciwdziałąnia nieuczciwym praktykom rynkowym obowiązuje w stosunku do każdej branży obrotu konsumenckiego, ...
www.web.gov.pl/aktualnosci/297_920.html
9
>30
9
Nieuczciwe praktyki rynkowe - IBUK - już od 4,92zł - Czytelnia ...
Nieuczciwe praktyki rynkowe, - 4,92. e-ISBN: 978-83-233-8391-8Niniejsza książka zawiera wyczerpującą analizę ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym ...
www.ibuk.pl/fiszka/41556/nieuczciwe-praktyki-rynkowe.html
10
>30
10
Czym są nieuczciwe praktyki rynkowe i co za nie grozi? - Money.pl
17 Lut 2009 ... Nowa ustawa definiuje nieuczciwe praktyki rynkowe w działalności gospodarczej oraz wprowadza mechanizmy mające na celu zwalczanie i ...
msp.money.pl/wiadomosci/prawo/artykul/czym;sa;nieuczciwe;praktyki;rynkowe;i;co;za;nie;grozi,23,0,428055.html
Wyniki wyszukiwania dla "Nieuczciwa praktyka rynkowa"
Google: ok. 40.100
Nieuczciwa praktyka rynkowa w nauce
Nieuczciwe praktyki rynkowe Ocena regulacji - super rabat: 15 ...
Nieuczciwe praktyki rynkowe Ocena regulacji, . Niniejsza książka zawiera ... Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2012. Oprawa Miękka, 338. Niniejsza ...
Nieuczciwe praktyki rynkowe - IBUK Libra - Ibuk.pl
Nieuczciwe. praktyki. rynkowe. Ocenaregulacji. podredakcja. EwyNowińskiej. DariuszaKasprzyckiego. WydawnictwoUniwersytetuJagiellonskiego.
Nieuczciwa praktyka rynkowa - Notatek.pl
Przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom rynkowym. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; dr Jolanta Loranc-Borkowska; Prawna ochrona rynku i konsumenta.
Nieuczciwa praktyka rynkowa - strona 2 - Notatek.pl
Uniwersytet Gdański; dr Anna Dobaczewska; Publiczne prawo gospodarcze. nieuczciwym praktykom rynkowym - zawarte są generalne klauzule stosowania ...
Nieuczciwa praktyka rynkowa - strona 5 - Notatek.pl
Wyniki wyszukiwania dla frazy: Nieuczciwa praktyka rynkowa - strona 5 ... Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; Michał Będkowski-  ...
Nieuczciwe praktyki na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych ...
Rozważono nieetyczne działania firm ubezpieczeniowych pod kątem ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.
Nieuczciwe praktyki rynkowe. Ocena regulacji - Ewa Nowińska ...
Nieuczciwe praktyki rynkowe. Ocena regulacji, Ewa Nowińska, Dariusz Kasprzycki - Książka wydawnictwa Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
[PDF]Przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom rynkowym - Biblioteka ...
dydaktyczny Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu. Wrocławskiego w ..... wań dotyczących nieuczciwych praktyk rynkowych. Niniejszą część ...
[PDF]Nieuczciwe praktyki na rynku ubezpieczeniowym – klauzule ...
Uniwersytet Łódzki ... Celem tego artykułu jest wskazanie na nieuczciwe praktyki rynkowe za .... 1206 o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.
Maciej Bernatt dr - Wydział Zarządzania Uniwersytetu ...
kazus na zaliczenie nieuczciwe praktyki rynkowe. W folderze nieucziciwe praktyki rynkowe dostępny jest kazus na zaliczenie przedmiotu. Czas na przesłanie ...
Książki na temat Nieuczciwa praktyka rynkowa
Państwo i prawo: organ Zrzeszenia Prawników Demokratów w Polsce
Państwo i prawo: organ Zrzeszenia Prawników Demokratów w Polsce
2009
Określiwszy rodzaj zastosowanej sankcji, należałoby konsekwentnie, zgodnie z jej ogólnymi cechami, oceniać również wszystkie skutki unieważnienia umowy w następstwie dokonania nieuczciwej praktyki rynkowej. Przede wszystkim ...
Biblioteka Analiz
Biblioteka Analiz
2008
Nieuczciwe praktyki rynkowe Drugiego dnia VIII konferencji z cyklu „Nowoczesne Prawo Autorskie", odbywającej się pod hasłem „Nowe przepisy i problemy prawa autorskiego oraz ustawa o nieuczciwych praktykach rynkowych", omawiano tę ...
Kompedium CSR
Kompedium CSR
UNDP partner publikacji
Taka praktyka rynkowa jest nieuczciwa w stosunku do tych przedsiębiorstw, które szanują działanie związków zawodowych oraz rozwijają kulturę dialogu i partnerstwa społecznego. Partycypacja pracownicza Respektowanie i wspomaganie ...
Prawo własności intelektualnej: wczoraj, dziś i jutro
Prawo własności intelektualnej: wczoraj, dziś i jutro
Janusz Barta, Andrzej Matlak, 2007
W ustawie o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym generalny zakaz nieuczciwych praktyk rynkowych jest wyrażony przez przesłanki klauzuli generalnej w art. 4 ust. 1 tej ustawy. Zgodnie z proponowaną definicją, praktyka ...
Nowa kodyfikacja prawa karnego
Nowa kodyfikacja prawa karnego
Leszek Bogunia, 2008
3 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym3). Ustawowa definicja nieuczciwych praktyk rynkowych zawarta jest w art. 4 ust. 1 u.p.n.p.r. Zgodnie z jego brzmieneim „Praktyka rynkowa stosowana przez przedsiębiorców  ...
Rozwój zapytań na Google


Wpisy na blogach na temat
Nieuczciwa praktyka rynkowa
BMW od Orange Druga Edycja - niezgodna z prawem nieuczciwa agresywna praktyka rynkowa
Internetq Poland – organizator loterii sms-owej BMW od Orange Druga Edycja – wprowadzał konsumentów w błąd.
gsmonline.pl/artykuly/bmw-od-orange-druga-edycja-niezgodna-z-prawem-nieuczciwa-agresywna-praktyka-rynkowa
Polski konsument mniej świadomy niż jego zachodni kolega | Konsument w sieci
Przeciętny konsument w Polsce, a konsument w Europie Zachodniej to jednak cały czas zupełnie inny model świadomości prawnej. Ale powoli gonimy peleton :)
konsumentwsieci.pl/index.php/polski-konsument-mniej-swiadomy-niz-jego-zachodni-kolega/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=polski-konsument-mniej-swiadomy-niz-jego-zachodni-kolega
Dekodery-nieuczciwa praktyka NC+ - Forum platformy nc+ :: forum HD
Dekodery-nieuczciwa praktyka NC+ Opinie Abonentów
forum.ncplus.pl/forum/showthread.php?p=736708
UOKiK - Strona główna
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest centralnym organem administracji państwowej właściwym w sprawach ochrony konkurencji i konsumentów
www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=10697
Nieuczciwe praktyki rynkowe jako czyny niedozwolone wywołujące szkodę | BGST
Nieuczciwe praktyki rynkowe jako czyny niedozwolone wywołujące szkodę Kwestią, która w pierwszym rzędzie wymaga wyjaśnienia by zrozumieć relację pomiędzy nieuczciwymi praktykami rynkowymi, a czynami niedozwolonymi jest wytłumaczenie pojęcia samego czynu niedozwolonego. Liczne systemy prawne, a wśród nich system polski, traktują jako samoistne źródło zobowiązania fakt wyrządzenia szkody, za którą przepisy ustawy czynią kogoś odpowiedzialnym.
bgst.pl/nieucziwe-praktyki-rynkowe-jako-czyny-niedozwolone-wywolujace-szkode/
Czym są nieuczciwe praktyki rynkowe i co za nie grozi?
To przedsiębiorca musi udowodnić, że nie stosuje praktyk niedozwolonych.
msp.money.pl/wiadomosci/prawo/artykul/czym;sa;nieuczciwe;praktyki;rynkowe;i;co;za;nie;grozi,23,0,428055.html
Ciekawe, jak będą działały "nieuczciwe praktyki rynkowe"? | prawo | VaGla.pl Prawo i Internet
VaGla.pl Prawo i Internet to serwis poswiecony propagowaniu wiedzy o zwiazkach prawa z Internetem. Staram sie prezentowac aktualne informacje o wydarzeniach, procesie legislacyjnym, dokumentach, artykulach i innych serwisach internetowych traktujacych o prawie zwiazanym z internetem.
prawo.vagla.pl/node/7634
Prawie 340 tys. zł kary za nieuczciwy konkurs SMS-owy - Biznes, Finanse i Prawo
Internetq Poland wprowadzał konsumentów w błąd, wysyłając SMS-y zachęcające do udziału w loterii „BMW od Orange Druga Edycja” - orzekł Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, podtrzymując nałożoną wcześniej karę finansową.
di.com.pl/news/49046,0,Prawie_340_tys_zl_kary_za_nieuczciwy_konkurs_SMS-owy.html
Sąd podtrzymał karę dla Polkomtela | Puls Biznesu - rynek, akcje, spółka, przedsiębiorca, budżet
Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów podtrzymał decyzję Prezes UOKiK, która w grudniu 2011 r. nałożyła 1,8 mln zł kary na spółkę Polkomtel, operatora sieci komórkowej Plus - poinformował UOKiK. Sprawa dotyczyła reklam wprowadzających klientów tej sieci w błąd. // Puls Biznesu, biznes, ekonomia, giełda, inwestycje
www.pb.pl/3416740,70515,sad-podtrzymal-kare-dla-polkomtela
Prawo reklamy: Czy podanie nieprawdziwej informacji jednemu konsumentowi może zostać uznane za praktykę rynkową?
Takie pytanie zadał Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej węgierski sąd najwyższy (Kúria) w sprawie C-388/13 UPC Magyarország. Dokładna treść pytania brzmi: Czy można uznać, że podanie do wiadomości niezgodnej z prawda informacji jedynemu konsumentowi stanowi praktykę handlową w rozumieniu rzeczonej dyrektywy? I chyba nie chodzi o przypadek, w którym przedsiębiorstwo ma jednego klienta, o czym przekonuje zapoznanie się z wersją angielską: May a communication of false information to a single consumer be regarded as a commercial practice within the meaning of that directive? Temat poruszany był w polskiej doktrynie i orzecznictwie.
praworeklamy.blogspot.com/2013/10/czy-podanie-nieprawdziwej-informacji.html
123