Fibonacci 2048

Naprawienie szkody
Naprawienie szkody – jedna z podstawowych sankcji prawa cywilnego, polegająca na naprawieniu szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym albo niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania. Celem naprawienia szkody jest wyrównanie uszczerbku poniesionego przez poszkodowanego.
Sposób naprawienia szkody jest narzucony przez art. 363 par. 1 Kodeksu cywilnego i może nastąpić:
- przez przywrócenie stanu poprzedniego (restitutio in integrum),
- przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej, zwanej odszkodowaniem.
Naprawienie szkody przez przywrócenie stanu poprzedniego, tj. stanu, który istniał zanim szkoda została wyrządzona, wydaje się rozwiązaniem najprostszym. Skutki zdarzenia wyrządzającego szkodę zostają wówczas niejako automatycznie zlikwidowane. Taka restytucja nie zawsze jest jednak możliwa z uwagi na charakter uszczerbku albo też z uwagi na rozmiary szkody. Nie zawsze też będzie odpowiadać interesom samego uprawnionego.
Naprawienie szkody drogą zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej oznacza zapłatę do rąk uprawnionego sumy pieniężnej, która odpowiada wysokości szkody obliczonej podług miernika wartości, którym jest pieniądz. Ten typ rekompensaty jest zawsze możliwy do przeprowadzenia, ponadto łatwy do zrealizowania w drodze egzekucji na majątku dłużnika.

Jest to fragment artykułu Naprawienie szkody z darmowej encyklopedii Wikipedia. Na Wikipedii dostępna jest lista autorów.
Na pl.wikipedia.org artykuł Naprawienie szkody był wyświetlany 485 razy w ciągu ostatnich 30 dni. (Stan z dnia: 24.06.2014)
Zdjęcia dotyczące Naprawienie szkody
Miniatura:
Oryginał:
Wyniki wyszukiwania na Google i Bing
1
>30
1
Naprawienie szkody – Wikipedia, wolna encyklopedia
Naprawienie szkody – jedna z podstawowych sankcji prawa cywilnego, polegająca na naprawieniu szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym albo ...
pl.wikipedia.org/wiki/Naprawienie_szkody
2
>30
2
Obowiązek naprawienia szkody – Wikipedia, wolna encyklopedia
Obowiązek naprawienia szkody to kompensacyjny środek karny polegający na zobowiązaniu sprawcy do wynagrodzenia w całości lub w części wyrządzonej ...
pl.wikipedia.org/wiki/Obowi%C4%85zek_naprawienia_szkody
3
>30
3
naprawienie szkody - Artykuły na temat "naprawienie szkody ... - Infor
Prawo to poradniczy portal prawny dla każdego. Znajdziesz u nas informacje dotyczące: nieruchomości, spraw rodzinnych, spraw karnych, pracy. Baza porad  ...
www.infor.pl/prawo/tagi/1946,0,naprawienie-szkody.html
4
>30
4
Art. 363. KC - Sposoby naprawienia szkody - Kodeks cywilny ...
Art. 363 KC § 1. Naprawienie szkody powinno nastąpić, według wyboru poszkodowanego, bądź przez przywrócenie stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę ...
www.arslege.pl/sposoby-naprawienia-szkody/k9/a4224/
5
>30
5
Wybór sposobu naprawienia szkody - Rzecznik Ubezpieczonych
Wybór sposobu naprawienia szkody - Rzecznik Ubezpieczonych. Biuro Rzecznika Ubezpieczonych. Dbamy o Państwa interesy wobec ubezpieczycieli i  ...
www.rzu.gov.pl/orzecznictwo/art-363-naprawienie-szkody/Wybor_sposobu_naprawienia_szkody__829
6
>30
6
Paweł Wawszczak - Skutki orzeczenia obowiązku naprawienia ...
Obowiązek naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę i nawiązka - ich charakterystyka, zasady orzekania i procesowe skutki ich ...
www.rzu.gov.pl/publikacje/artykuly-pracownikow-i-wspolpracownikow/Pawel_Wawszczak___Skutki_orzeczenia_obowiazku_naprawienia_szkody_lub_nawiazki_w_procesie_karnym_dla_zakresu_odpowiedzial__21488
7
>30
7
Obowiązek naprawienia szkody po nowemu | rp.pl
20 Sie 2010 ... Obowiązek naprawienia szkody lub zadośćuczynienie za doznaną krzywdę można orzec w razie skazania za każde przestępstwo – pisze ...
www.rp.pl/artykul/524686.html
8
>30
8
§ Naprawienie szkody. – Forum Prawne
Witam. Zostałam skazana za przywłaszczenie. Oczywiście przedtem złożyłam wniosek o dobrowolne poddanie się karze. Naprawienie szkody ...
forumprawne.org/prawo-karne/164906-naprawienie-szkody.html
9
>30
9
Prof. Zoll: ważniejsze naprawienie szkody niż ukaranie ...
5 dni temu ... Bardzo liczę na nowa tendencję, która rysuje się w różnych państwach europejskich, ale która też powoli wkracza do Polski. Chodzi o ...
www.mediacje.lex.pl/czytaj/-/artykul/prof-zoll-wazniejsze-naprawienie-szkody-niz-ukaranie
10
>30
10
Naprawienie szkody wyrządzonej pokrzywdzonemu przestępstwem
20 Mar 2013 ... W zasadzie każde dokonane przestępstwo powoduje powstanie szkody po stronie pokrzywdzonego. Niezależnie od ponoszenia ...
www.sprawnik.pl/artykuly,10223,16216,naprawienie-szkody-wyrzadzonej-pokrzywdzonemu-przestepstwem
Wyniki wyszukiwania dla "Naprawienie szkody"
Google: ok. 276.000
Naprawienie szkody w nauce
Naprawienie szkody i krzywdy w tzw. sprawach medycznych ...
Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego | USOSownia ... Konwersatorium rozwija zagadnienia naprawienia szkody i krzywdy, ... czyli postępowań cywilnych o Naprawienie szkody, wyrządzonej pacjentowi w związku z leczeniem.
Naprawienie szkody na osobie - Katalog - Uniwersytet Mikołaja ...
Praca prezentuje problematykę naprawienia szkody na osobie, a więc zagadnienia odgrywające niezwykle doniosłą rolę w życiu prawnym nowoczesnych ...
Przedawnienie roszczeń o naprawienie szkody na osobie ...
Instytucja przedawnienia roszczeń o Naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym funkcjonuje w polskim prawie cywilnym od dawna. Konstrukcja ...
Naprawienie szkody z tytułu śmierci osoby blizkiej. - Katalog ...
Uniwersytet Mikołaja Kopernika - Centralny System Uwierzytelniania. Nie jesteś zalogowany | zaloguj się ... Naprawienie szkody z tytułu śmierci osoby blizkiej.
Naprawienie szkody powstałej wskutek śmierci osoby bliskiej ...
wyszukiwanie osób. Naprawienie szkody powstałej wskutek śmierci osoby bliskiej. Praca magisterska. Informacje o pracy. Język pracy: (brak informacji). Tytuł: ...
Naprawienie szkody wynikłej wskutek śmierci osoby bliskiej ...
Uniwersytet Mikołaja Kopernika - Centralny System Uwierzytelniania. Nie jesteś zalogowany ... Naprawienie szkody wynikłej wskutek śmierci osoby bliskiej.
dr hab. Wojciech Zalewski prof. UG - Wydział Prawa i Administracji ...
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego - strona pracownika: dr ... Naprawienie szkody w polskim prawie karnym a postulaty restorative justice ...
Giętkowski Radosław - Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu ...
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego - strona pracownika: dr ... Karnoprawny obowiązek naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem.
Szkoda niemajątkowa - Notatek.pl
Obowiązek naprawienia szkody art. 46. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; dr Jerzy Filar; Prawo karne. krzywdy ( szkoda niemajątkowa ), biorąc pod ...
Naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem - katalog główny ...
Naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem / - BIBLIOTEKA GŁÓWNA US - KATALOG GŁÓWNY.
Książki na temat Naprawienie szkody
Aplikacja 2010 Zbior przepisow czesc 1
Aplikacja 2010 Zbior przepisow czesc 1
zbiorowe Opracowanie, 2010
Kto w celu odwrócenia grożącej drugiemu szkody albo w celu odwrócenia wspólnego niebezpieczeństwa przymusowo lub nawet dobrowolnie poniósł szkodę majątkową, może żądać naprawienia poniesionych strat w odpowiednim stosunku ...
Status prawny powoda cywilnego w procesie karnym
Status prawny powoda cywilnego w procesie karnym
Joanna Nowińska, 2007
czenie majątkowe, o którym zgodnie z art. 69 § 2 k.p.k. orzeka prokurator w postępowaniu przygotowawczym, a w postępowaniu jurysdykcyjnym — sąd. W razie złożenia wniosku o Naprawienie szkody pokrzywdzony jest pozbawiony takiej ...
Kodeks spółek handlowych: Ustawa o krajowym rejestrze ...
Kodeks spółek handlowych: Ustawa o krajowym rejestrze ...
Małgorzata Buczna (red.), 2008
Kto, biorąc udział w tworzeniu spółki, wbrew przepisom prawa z winy swojej wyrządził spółce szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia. Odpowiedzialnośæ cz3onków w3adz spó3ki za szkody wobec spó3ki Art. 293. § 1. Członek zarządu ...
Rozwój zapytań na Google


Wpisy na blogach na temat
Naprawienie szkody
Roszczenie poszkodowanego wobec Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego o naprawienie szkody wynikłej ze zbrodni lub występku popełnionego przez nieznanego sprawcę przedawnia się z upływem 20 lat od dnia popełnienia przestępstwa | Jedliński i Wspólnicy
krpj.pl/roszczenie-poszkodowanego-wobec-ubezpieczeniowego-funduszu-gwarancyjnego-o-naprawienie-szkody-wyniklej-ze-zbrodni-lub-wystepku-popelnionego-przez-nieznanego-sprawce-przedawnia-sie-z-uplywem-20-lat-od/
Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Wrocławskiego - Roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej wykonaniem zabezpieczenia
Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Wrocławskiego, Roszczenie o Naprawienie szkody wyrządzonej wykonaniem zabezpieczenia
www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/publication/41569?tab=1
Zwrot kosztów środka karnego w postaci obowiązku naprawienia szkody z ubezpieczenia OC | Spory ubezpieczeniowe i bankowe
» Zwrot kosztów środka karnego w postaci obowiązku naprawienia szkody z ubezpieczenia OC | Blog
blog.laurifer.pl/spory-ubezpieczeniowe/ubezpieczenia/zwrot-kosztow-srodka-karnego-w-postaci-obowiazku-naprawienia-szkody-z-ubezpieczenia-oc/
Naprawiłeś szkodę? Zażądaj zwrotu spełnionego świadczenia od ubezpieczyciela! | Praktyka karna
» Naprawiłeś szkodę? Zażądaj zwrotu spełnionego świadczenia od ubezpieczyciela! | Blog
blog.laurifer.pl/praktyka-karna/wypadki-komunikacyjne/naprawiles-szkode-zazadaj-zwrotu-spelnionego-swiadczenia-od-ubezpieczyciela/
Naprawienie szkody w sprawie karnej o oszustwo | Przestępstwa gospodarcze - poradnik prawny
Opublikowano 22 sierpnia 2013, autor: Agnieszka Rzeszut.
przestepstwa-gospodarcze.pl/naprawienie-szkody-w-sprawie-karnej-o-oszustwo/
Rzecznik Ubezpieczonych: 20 lat na dochodzenie roszczeń od UFG | Rynek Ubezpieczeń
Roszczenie pokrzywdzonego o Naprawienie szkody wynikłej ze zbrodni lub występku wyrządzonej w okolicznościach uzasadniających odpowiedzialność cywilną posiadacza pojazdu mechanicznego lub kierującego
www.gu.com.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=49482:rzecznik-ubezpieczonych-20-lat-na-dochodzenie-roszcze-od-ufg&catid=107:rynek-ubezpiecze&Itemid=106
Naprawienie szkody wyrządzonej ostateczną decyzją administracyjną – uchwała SN | Blog Ekspertów Prawnych z M.Szulikowski i Partnerzy Kancelarii Prawnej
Opublikowano 11 marca 2013 Autor: M. Szulikowski i Partnerzy.
szulikowski.blog.onet.pl/2013/03/11/naprawienie-szkody-wyrzadzonej-ostateczna-decyzja-administracyjna-uchwala-sn/
Przedawnienie roszczeń pokrzywdzonego w wypadku drogowym | Poradnik sądowy
Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów w dniu 29 października 2013 r. (sygn. III CZP 50/13) podjął następującą uchwałę: ​„Roszczenie pokrzywdzonego o Naprawienie szkody, wynikłej ze zbrodni lub występku, wyrządzonej w okolicznościach uzasadniających odpowiedzialność cywilną posiadacza pojazdu mechanicznego lub kierującego pojazdem mechanicznym, których tożsamości nie ustalono (art. 98 ust. 1 pkt 1 i 2 w…
poradniksadowy.wordpress.com/2013/11/05/przedawnienie-roszczen-pokrzywdzonego-w-wypadku-drogowym/
Pive skazany - Rok więzienia w zawieszeniu. Tager musi naprawić szkody - Wykop.pl
Pive skazany! Poznański tager usłyszał w środę wyrok: rok więzienia w zawieszeniu na cztery lata. Mężczyzna musi też naprawić szkody, które oszacowano na ponad 200 tys. zł.
www.wykop.pl/link/1629220/pive-skazany-rok-wiezienia-w-zawieszeniu-tager-musi-naprawic-szkody/
Powództwo adhezyjne | Naprawienie szkody | Co w prawie piszczy
pierwszy sensowny blog dla przedsiębiorców
blog.e-prawnik.pl/naprawienie-szkody-vs-powodztwo-adhezyjne.html
123