Fibonacci 2048

Model bonitacyjny
Modele bonitacyjne to najczęściej wzory matematyczne opisujące wzrost wraz z wiekiem wysokości górnej drzewostanów na różnych siedliskach. Pozwalają one na wyliczenie wysokości drzewostanu w dowolnym wieku. Wysokość drzewostanu wyliczona według modelu dla wieku bazowego, za który najczęściej przyjmuje się 100 lat, jest określana mianem wskaźnika bonitacji siedliska. Modele bonitacyjne mogą być również opracowane w postaci graficznej jako krzywe bonitacyjne.

Jest to fragment artykułu Model bonitacyjny z darmowej encyklopedii Wikipedia. Na Wikipedii dostępna jest lista autorów.
Na pl.wikipedia.org artykuł Model bonitacyjny był wyświetlany 43 razy w ciągu ostatnich 30 dni. (Stan z dnia: 27.05.2014)
Zdjęcia dotyczące Model bonitacyjny
Miniatura:
Oryginał:
Wyniki wyszukiwania na Google i Bing
1
>30
1
Model bonitacyjny – Wikipedia, wolna encyklopedia
Modele bonitacyjne to najczęściej wzory matematyczne opisujące wzrost wraz z wiekiem wysokości górnej drzewostanów na różnych siedliskach. Pozwalają ...
pl.wikipedia.org/wiki/Model_bonitacyjny
2
>30
2
Modele wzrostu wysokości
zasobności. Bardziej skomplikowane są specjalne funkcje lub zbiory funkcji, które zbiorczo nazywamy modelami wzrostu wysokości lub modelami bonitacyjnymi ...
wl.sggw.pl/Members/bijak/nopl-sprawozdanie-2
3
>30
3
Dynamiczne krzywe bonitacyjne dla sosny zwyczajnej - ResearchGate
Określa się go za pomocą modeli bonitacyjnych opracowa− ... Model bonitacyjny dla sosny, w którym przyjęto jednakowe tempo wzrostu wysokości dla wszys−.
www.researchgate.net/publication/235764735_Dynamic_site_index_curves_for_Scots_pine_(Pinus_sylvestris_L.)_in_southern_Poland_(Dynamiczne_krzywe_bonitacyjne_dla_sosny_zwyczajnej_(Pinus_sylvestris_L.)_z_poudniowej_Polski)/file/d912f5134f141003f7.pdf
4
>30
4
Dynamiczne krzywe bonitacyjne dla drzewostanów ... - ResearchGate
drzew na hektarze. Bonitację drzewostanów określono na podstawie: – modelu krzywych bonitacyjnych dla drzewostanów sosnowych Polski [Bruchwald i in.
www.researchgate.net/publication/235770212_Dynamic_site_index_curves_for_Scots_pine_stands_in_Niepoomice_Primeval_Forest_(Dynamiczne_krzywe_bonitacyjne_dla_drzewostanw_sosnowych_Puszczy_Niepoomickiej)/file/32bfe51364ae68c5df.pdf
5
>30
5
SYLWAN Artykuł 2010078
Sylwan 147 (11): 51-62. Cieszewski C. J., Zasada M. 2003. Model bonitacyjny dla sosny na podstawie tablic zasobności Szymkiewicza. Sylwan 148 (1): 51-62.
sylwan.ibles.waw.pl/pls/apex/f?p=105:10:0::NO::P10_NAZWA_PLIKU,P10_ARTYKUL:F815452645%2F2011_05_301au.pdf%2C2010078
6
>30
6
SYLWAN Artykuł 2003006
2003. Model bonitacyjny dla sosny na podstawie tablic zasobności Szymkiewicza. Site index model for Scots pine based on Szymkiewicz yield tables.
sylwan.ibles.waw.pl/pls/apex/f?p=105:10:0::NO::P10_NAZWA_PLIKU,P10_ARTYKUL:F2129747200%2F2003_01_051au_.pdf%2C2003006
7
>30
7
Aktualna i potencjalna produkcyjność siedlisk leśnych
Jakie warunki powinien spełniać Model bonitacyjny? polimorfizm krzywych bonitacyjnych, pozwalający na uwzględnienie ewentualnych różnic w przebiegu.
www.ibles.pl/szkolazimowa/iv-zsl/referaty/15-socha.pdf
8
>30
8
Model bonitacyjny - rss - rss.fejm.pl
WP:SK, drobne techniczne ← poprzednia wersja. Wersja z 18:05, 18 kwi 2012. Linia 1: Linia 1: − [[Kategoria:Leśnictwo]] + '''Modele bonitacyjne''' to najczęściej ...
rss.fejm.pl/m-model-bonitacyjny-561708
9
>30
9
Dworzanin - Encyklopedia Servis.pl
... W12 (silnik); Flipbook; Model bonitacyjny. Ksi%C4%85%C5%BCeczka oszcz %C4%99dno%C5%9Bciowa. Książeczka oszczędnościowa – rodzaj dokumentu  ...
encyklopedia.servis.pl/wiki/Dworzanin
10
>30
10
Jarosław Socha - Wydział Leśny - Pracownicy Wyszukiwarka
Badania nad wpływem zmian klimatu na produkcyjność siedlisk leśnych; Budowa modeli bonitacyjnych opisujących wzrost drzewostanów jako funkcję wieku i ...
wl.ur.krakow.pl/pracownicy.html/419
Wyniki wyszukiwania dla "Model bonitacyjny"
Google: ok. 2.630
Model bonitacyjny w nauce
Model bonitacyjny – Wikipedia, wolna encyklopedia
Model bonitacyjny ... Modele bonitacyjne to najczęściej wzory matematyczne opisujące wzrost wraz z ... Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, rozprawy, 461.
Jarosław Socha - Wydział Leśny - Pracownicy Wyszukiwarka
1.10.2013 - profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Rolniczego w Katedrze ..... modeli bonitacyjnych opisujących wzrost drzewostanów jako funkcję wieku i ...
Uniwersytet – Wikipedia, wolna encyklopedia
[edytuj | edytuj kod]. Wyróżniamy cztery modele uniwersytetu: model Kanta – państwo interweniuje jedynie w ...
Książki na temat Model bonitacyjny
Sylwan: czasopismo miesięczne dla leśników i właścicieli ...
Sylwan: czasopismo miesięczne dla leśników i właścicieli ...
2003
Jak wspomniełiśmy we wstępie, najprostsze z tych modeli to modele anamorficzne (proporcjonalne). Anamorficzny, sześcioparametrowy Model bonitacyjny dla polskiej sosny został oryginalnie zbudowany przez Bruchwalda [ 1988] i ...
Zeszyty naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa ...
Zeszyty naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa ...
1977
... produkcji drzewostanów (zwykle w wieku 100 lat) [4] oraz wieku i średniej wysokości drzewostanu (sposób stosowany w pgl.). Przy wykonywaniu pracy wykorzystano przestrzenny Model bonitacyjny zamieszczony w publikacji H. G ü d e [2].
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska: Oeconomia
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska: Oeconomia
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 1999
W przeliczeniu na ha fizyczny zróżnicowanie pomiędzy jej poziomem maksymalnym (model 1 1) i minimalnym (model 9) wynosiło 146,2% . Natomiast w przeliczeniu na h bonitacyjny analogczne zróżnicowanie pomiędzy poziomami  ...
Leśnictwo
Leśnictwo
1978
... produkcji drzewostanów (zwykle w wieku 100 lat) [4] oraz wieku i średniej wysokości drzewostanu (sposób stosowany w pgl.). Przy wykonywaniu pracy wykorzystano przestrzenny Model bonitacyjny zamieszczony w publikacji H. G u d e [2J.
Wiadomości Instytutu Melioracji i Użytków Zielonych
Wiadomości Instytutu Melioracji i Użytków Zielonych
1994
Wyszczególnienie Specification Jednostka miary Unit of measure Gospodarstwo wzorcowe Model farms I II III Obszar ... arabie area bonitacyjny" 2,51 2,08 2,25 bonitation — użytków zielonych wskaźnik — grasland bonitacyjny" 1,80 2,25 2.66  ...
Rozwój zapytań na Google


Wpisy na blogach na temat
Model bonitacyjny
Podstawy gleboznawstwa i ochrona gleb. Gleba i jej właściwości fizykochemiczne. - Moje prace: UJK i policealna szkoła rolnicza - bloog.pl
Gleba i jej właściwości fizykochemiczne....
biogeochemia-1986.bloog.pl/id,337458942,title,Podstawy-gleboznawstwa-i-ochrona-gleb-Gleba-i-jej-wlasciwosci-fizykochemiczne,index.html
Zmienia się prawo w zakresie przekształcania gruntów - Inwestycje.pl
26 maja bieżącego roku weszła w życie nowelizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Zmiany w regulacjach mają duży wpływ na osoby ...
inwestycje.pl/inwestowanie/Zmienia-sie-prawo-w-zakresie-przeksztalcania-gruntow;202729;0.html
Czy państwo działa jak zbójnik II - Reaktywacja » Pierwszy Portal Rolny
06.11.2009 - W styczniu na naszym portalu ukazała się publikacja Sławomira Matyjasika, doradcy rolnośrodowiskowego pod tym samym tytułem: Czy państwo działa jak zbójnik?...
www.ppr.pl/artykul-czy-panstwo-dziala-jak-zbojnik-ii-reaktywacja-155814-dzial-3988.php
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kalinowo na lata 2012 -2020 » GOPS – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Kalinowo
www.gops.org.pl/355.html
Sugar Beach Park opens on Toronto's waterfront
Although it hasn't officially opened, Toronto's newest park is ready for the public. Canada's Sugar Beach is one of Waterfront Toronto's many projects aimed at revitalizing the city's shoreline. Along with the recently finished Corus Quay, Sugar Beach is one of the few "completed" projects (it's not entirely finished) in...
www.blogto.com/city/2010/07/sugar_beach_park_opens_on_torontos_waterfront/
Jak przekształcić działkę rolną na budowlaną? - Porady prawne - Porady Budowlane w Jak-Budowac.pl
Chcesz urzeczywistnić marzenia o własnym domu, ale twoje zasoby finansowe są ograniczone? Alternatywą może być zakup działki rolnej, z możliwością przekształcenia na budowlaną.
www.jak-budowac.pl/jak-przeksztalcic-dzialke-rolna-na-budowlana
Ziemia rolna niskiej jakości drożeje najszybciej - Inwestycje.pl
Przeciętny hektar ziemi rolnej kosztował w drugim kwartale 24,3 tys. zł – wynika z indeksu wartości ziemi rolnej stworzonego przez ...
inwestycje.pl/raporty_nieruchomosci/Ziemia-rolna-niskiej-jakosci-drozeje-najszybciej;215404;0.html
12