Fibonacci 2048

Mieszczanin
Mieszczaństwo – stan społeczny składający się z obywateli miast (łac. cives), czyli osób wolnych, podlegających prawu miejskiemu, uformowany w średniowieczu. Po upadku państwa stanowego klasa społeczna, nazywana częściej burżuazją (z fr. bourgeoisie – mieszkańcy miast); rzadziej mieszczaństwem nazywa się ogół mieszkańców miast. Ze względu na ideologiczne pejoratywne nacechowanie pojęć „mieszczaństwo” i „burżuazja” współczesna socjologia używa chętniej i częściej określenia klasa średnia.
Stan mieszczański uformował się w XIII wieku w związku z powstawaniem średniowiecznych miast rządzących się odrębnym prawem. Mieszczanie uzyskiwali od feudalnych władców prawa samorządowe i inne przywileje. Ponieważ życiem społeczności miejskiej kierowały jasno określone prawa. By spełnić warunki przyjęcia do tego prawa, należało najpierw nabyć obywatelstwo miejskie pod określonymi prawem warunkami uregulowanymi w przepisach miejskich tzw. wilkierzach (kodeksach prawa miejskiego), ordynacjach Rady Miasta oraz edyktach, niekiedy bardzo surowych.
Jako warunki przyjęcia stawiano m.in. urodzenie z legalnego związku, przedstawienie władzom miejskim dwóch zamożnych miejscowych protektorów (polecających) oraz złożenie uroczystego zobowiązania do przestrzegania obowiązujących praw i dostosowania się do rozporządzeń władz miejskich.
Przepisy miejskie w zależności od tradycji nakazywały również w określonym terminie nabycie w mieście nieruchomości oraz uregulowanie stosownych opłat do kasy miejskiej. Osoba która uzyskała akceptację władz miejskich składała przysięgę i była następnie wpisana do księgi przyjęć prawa miejskiego (łac. album civile).
Uzyskanie przyjęcia do prawa miejskiego dawało wiele korzyści – umożliwiało m.in. wolne prowadzenie działalności gospodarczej, dawało czynne i bierne prawo wyborcze do władz miejskich, członkostwo w bractwach kupieckich i cechach rzemieślniczych.
Od końca XVI wieku w Polsce warunkiem uzyskania przyjęcia do prawa miejskiego było wyznawanie religii rzymskokatolickiej przez osobę starającą się o takie przyjęcie. Mieszczaństwo zajmowało pośrednie położenie między wyższym stanem – rycerstwem i niżej położonym chłopstwem.
Składało się głównie z kupców i zrzeszonych w cechach rzemieślników. Jednocześnie podlegało silnej społecznej i majątkowej stratyfikacji na bogaty patrycjat i uboższe pospólstwo. Z mieszczaństwa najczęściej wyłączano rządzących się odrębnymi prawami i niepodlegających władzy rad miejskich Żydów, a także duchownych. Również nie był zaliczany do mieszczaństwa mieszkający w miastach, ale nieposiadający praw plebs. W Polsce ludność pochodzenia ruskiego mogła się starać o przyjęcie do prawa miejskiego dopiero po roku 1724.
Stopniowo wśród mieszczaństwa kształtowała się bogata warstwa, zajmująca się bankowością i zamorskim handlem, zrzeszona w gildiach i kompaniach handlowych, z której powstaniem wiąże się początek kapitalizmu.

Jest to fragment artykułu Mieszczanin z darmowej encyklopedii Wikipedia. Na Wikipedii dostępna jest lista autorów.
Na pl.wikipedia.org artykuł Mieszczanin był wyświetlany 54 razy w ciągu ostatnich 30 dni. (Stan z dnia: 11.09.2013)
Zdjęcia dotyczące Mieszczanin
Miniatura:
Oryginał:
Wyniki wyszukiwania na Google i Bing
1
1
1
MIESZCZANIN -- Programy do zarządzania nieruchomościami ...
Witryna firmy Mieszczanin, producenta oprogramowania dla zarządców nieruchomości.
www.mieszczanin.pl/
2
>30
2
Mieszczaństwo – Wikipedia, wolna encyklopedia
Mieszczanie uzyskiwali od feudalnych władców prawa samorządowe i inne przywileje. Ponieważ życiem społeczności miejskiej kierowały jasno określone ...
pl.wikipedia.org/wiki/Mieszcza%C5%84stwo
4
>30
4
Zakład Usług Informatycznych Mieszczanin, Mysłowice - Mapa ...
Mapa, galerie zdjęć oraz informacje o Zakład Usług Informatycznych Mieszczanin. Lokalizacja tego miejsca to: Zapolskiej 19, 41-400, Mysłowice.
www.zumi.pl/587749,Zaklad_Uslug_Informatycznych_Mieszczanin,Myslowice,firma.html
5
>30
5
Na co przejsc z 'Mieszczanina'? - Wspólnoty mieszkaniowe - Forum ...
'Mieszczanin' tak mnie wkur.a swoim beznadziejnym poziomem obsługi klienta, że chciałbym zmienić system księgowy, np. z dniem 30.VI/01.
forum.gazeta.pl/forum/w,523,124587774,,Na_co_przejsc_z_Mieszczanina_.html?v=2
6
>30
6
mieszczanin - Słownik SJP
1. obywatel należący do stanu mieszczańskiego - wyodrębnionego w okresie feudalizmu stanu, który składa się głównie z mieszkańców miast; 2. dziś rzadko: ...
sjp.pl/mieszczanin
7
>30
7
Wolne Lektury :: Molière (Molier), Mieszczanin szlachcicem
Molière (Molier), Mieszczanin szlachcicem. Darmowe opracowane, pełne teksty lektur, e-booki, audiobooki i pliki DAISY na wolnej licencji.
wolnelektury.pl/katalog/lektura/mieszczanin-szlachcicem/
>30
2
8
MIESZCZANIN -- Programy do zarządzania nieruchomościami ...
Witryna firmy Mieszczanin, producenta oprogramowania dla zarządców nieruchomości
www.mieszczanin.pl/index/o_programie.html?slonie
>30
3
9
Wolne Lektury :: Molière (Molier), Mieszczanin szlachcicem
Ten utwór nie jest objęty majątkowym prawem autorskim i znajduje się w domenie publicznej, co oznacza że możesz go swobodnie wykorzystywać, publikować i ...
wolnelektury.pl/katalog/lektura/mieszczanin-szlachcicem.html
>30
4
10
Czarne chmury - Pełna obsada - Filmweb - Filmweb - filmy takie ...
Polski Fanfan, pierwszy polski serial spod znaku "płaszcza i szpady" - pisano o "Czarnych chmurach" w prasie z lat 70. Osią fabuły stały się dramatyczne epizody ...
www.filmweb.pl/serial/Czarne+chmury-1973-4775/cast
Wyniki wyszukiwania dla "Mieszczanin"
Google: ok. 147.000
Mieszczanin w nauce
Patryk Mieszczanin | LinkedIn
See who you and Patryk Mieszczanin know in common; Get introduced to Patryk ... Uniwersytet Śląski w Katowicach; Uniwersytet Śląski w Katowicach ...
[PDF]przeczytaj - Mieszczanin
si' UNIWERSYTET szczEcIŃsKI w S c Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. QEC* Katedra Ekonometrii i Statystyki. ADRES: 71-101 Szczecin,` ul.
Hey – Do rycerzy, do szlachty, do mieszczan | Radio Sfera UMK ...
23 Sty 2013 ... Do rycerzy, do szlachty i do mieszczan zespół Hey kieruje swój najnowszy ... Jednak tradycja radiofonii studenckiej w Uniwersytecie Mikołaja ...
Universitas Istropolitana – Wikipedia, wolna encyklopedia
W roku 1467 zmarł bogaty bratysławski (ówczesny Pożoń) Mieszczanin Gmaitl, ... ich jako budynków akademickich i lokował powstający uniwersytet właśnie w ...
Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego ...
W 1402 roku Mieszczanin krakowski Jan Stobner ufundował katedrę astronomii i ... W 1803 otwarto zreformowaną szkołę nazwaną Uniwersytetem Krakowskim.
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu ...
Astronomia i matematyka uprawiane były w Uniwersytecie Krakowskim od chwili jego ... W 1402 roku Mieszczanin krakowski Jan Stobner ufundował katedrę ...
Radio UNIWERSYTET - Dla rycerzy, dla szlachty, dla mieszczan ...
10 Sty 2013 ... Dla rycerzy, dla szlachty, dla mieszczan... Chaos! O 21:00 po słynnym krzyku Marioli na antenie radia - Katarzyna. Katarzyna Nosowska i Hey.
Magdalena Mieszczanin Profiles | Facebook
Magdalena Mieszczanin. Studied at Uniwersytet ŚLąski w KatowicachLives in Siemianowice ŚląskieFrom Siemianowice Śląskie · Magdalena Mieszczanin.
Instytut Historii Uniwersytetu Pedagogicznego » dr Marcin Gadocha
Kraków, Uniwersytet Pedagogiczny, 5-7.10.2010. „Studia ... Błażej Zarzecki, Mieszczanin krakowski i „przyjacielska komplanacja” w sporach o jego majątek.
Warsztaty Bałtyjskie: o wędrówkach mieszczan z Elbląga - Olsztyn
16 Paź 2013 ... "Przyczynek do badań nad pielgrzymkami mieszczan elbląskich w średniowieczu " ... Pracę doktorską obroniła na Uniwersytecie we Wrocławiu.
Książki na temat Mieszczanin
Marcin Oracewicz, Mieszczanin Krakowski: Opowiadanie Z ...
Marcin Oracewicz, Mieszczanin Krakowski: Opowiadanie Z ...
Adam Chmiel, 2010
This is an EXACT reproduction of a book published before 1923. This IS NOT an OCR'd book with strange characters, introduced typographical errors, and jumbled words.
Słownik języka polskiego: M-O
Słownik języka polskiego: M-O
1809
Mieszczanin. MIESZCZANKA. MIESZEK. 89 üiimieia. bydz swoim bogiem. Boter 4, 1З2. Zrobiono z wiua pewiia, mieszaninkç, kaldeszan zvvanii. Mon. 7З, 556. Odchtañ abo gromadç poczqtków pomieszanych , poganie zvvali chaos , my  ...
Nowe poezye Juliana Korsaka
Nowe poezye Juliana Korsaka
Juljan Korsak, 1840
Mieszczanin 3. Pić będziem i dolejem resztę na pochmicle: Mieszczanin 1. Jutro ślub a dziś pogrzeb. Mieszczanin 2. Pogrzeb, co, czyj, jaki? Mieszczanin 1. Dziś palą czarownicę, na to widowisko, Patrz, ludzie się zlatują jako na żer ptaki; ...
Rozwój zapytań na Google


Wpisy na blogach na temat
Mieszczanin
Nikołaj Bierdiajew: Mieszczanin odrzuca Golgotę | PRAWOSŁAWNY PARTYZANT
Od Redakcji: Prezentujemy tłumaczenie eseju Nikołaja Bierdiajewa(1874-1948), znanego myśliciela rosyjskiego, który na marginesie lektury dzieł Léona Bloy (1846-1917), francuskiego pisarza katolickiego, rozważa relację między figurą Mieszczanina i reprezentowaną przez niego kulturą a chrześcijaństwem i Ewangelią. Léon Bloy daje znakomitą interpretację metafizyczną tego, co stanowi zasadę życia Mieszczanina. W „Dieu ne demande pas tant” zgłębia tajemne ruchy serca, umysłu i…
redakcjapartyzant.wordpress.com/2013/07/27/nikolaj-bierdiajew-mieszczanin-odrzuca-golgote/
Zaczynamy! | Wredny Mieszczanin
wrednymieszczanin.pl/uncategorized/hello-world/
HOMOFILIA | Biały, bardzo biały
Opublikowano 10 lipca 2013 Autor: Mieszczanin Toruński.
mieszczanintorunski.blog.onet.pl/2013/07/10/homofilia/
Wychodzi straszny mieszczanin
Ogólnopolski wortal teatralny
www.e-teatr.pl/pl/artykuly/164673.html
Holandia - Wiatrak polski
Holender jest Mieszczaninem żyjącym już od wieków w bardzo gęsto zaludnionych miastach. Już w XVI wieku połowa mieszkańców Holandii żyła w miastach.
www.wiatrak.nl/9614/mieszczanski-obludnik
Na froncie polityki miejskiej. “Mieszczanin”, rok 1903 | nad miastem
Na froncie polityki miejskiej. “Mieszczanin”, rok 1903 Marzec 2, 2013 in Uncategorized | Tags: historia, prasa lokalna, protest “Nowy Sącz.
nadmiastem.wordpress.com/2013/03/02/na-froncie-polityki-miejskiej-mieszczanin-rok-1903/
Żaden mieszczanin
Z Miasta Kominów
gothmucha.blox.pl/2012/01/Zaden-mieszczanin.html
21 VIII 1810. Mieszczanin z Pirenejów na szwedzkim tronie
Rocznicowy przegląd wydarzeń sprzed lat. Tych znanych i tych zapomnianych. Gdyż, jako rzecze Cycero, historia testis temporum, lux veritatis, vita memoriae, magistra vitae.
altiok.blox.pl/2011/08/21-VIII-1810-Mieszczanin-z-Pirenejow-na-szwedzkim.html
Mrecedes klasy E - Mieszczanin szlachcicem
Czy najnowszy kabriolet Mercedesa klasy E może być obiektem pożądania? Kabriolety kojarzą się raczej z wolnością i buntem, zaś samochody z gwiazdą na masce to jeżdżące symbole stateczności i zamożności.
www.logo24.pl/Logo24/1,125389,8108510,Mrecedes_klasy_E___Mieszczanin_szlachcicem.html
123