Fibonacci 2048

Metalograficzne badania mikroskopowe
Metalograficzne badania mikroskopowe - wykonane są w celu zbadania mikrostruktury metali przeprowadza się najczęściej za pomocą mikroskopu optycznego, stosując powiększenia od około 20 – 1800 - krotnych. Stosowany do badań metali mikroskop, zwany mikroskopem metalograficznym, różni się od powszechnie znanych mikroskopów biologicznych, gdyż umożliwia obserwacje próbki w świetle odbitym od jej powierzchni. Wynika to stąd, że próbki metali – nawet najcieńsze – są nieprzeźroczyste i nie można dlatego stosować do ich oświetlania światła przechodzącego przez preparat. Stąd konieczność szlifowania i polerowania powierzchni metalu do lustrzanego połysku. Próbkę metalu przygotowaną do obserwacji mikroskopowych nazywamy szlifem lub zgładem metalograficznym.
Szlifowanie i polerowanie powoduje zawsze pewne zniekształcenia cienkiej warstewki powierzchniowej. W niektórych przypadkach utrudnia to lub nawet uniemożliwia obserwację właściwej struktury metalu. Dlatego coraz częściej stosuje się polerowanie elektrolityczne. Katodę stanowi płytka z blachy kwasoodpornej, szlif zaś, umieszczony w odległości od 5 – 6 mm od katody, łączy się z dodatnim biegunem prądu. Przy odpowiednio dobranych warunkach (napięcie, gęstość prądu, skład elektrolitu, temperatura) w ciągu mniej więcej kilkudziesięciu sekund otrzymujemy wypolerowaną próbkę o niezniekształconej powierzchni.
Na wypolerowanej powierzchni metalu można obserwować tylko niektóre składniki struktury, różniące się znacznie współczynnikiem odbicia światła, np.: grafit czy też wtrącenia niemetaliczne. Dla ujawnienia ziaren metalu konieczne jest wytrawienie zgładu. Odczynniki trawiące atakują przede wszystkim granice ziaren. Padające światło ulega wtedy rozproszeniu i w mikroskopie obserwujemy granice ziaren, jako ciemne linie. Powierzchnia poszczególnych ziaren tej samej fazy może się wytrawić silniej lub słabiej, zależnie od ich orientacji krystalograficznej w stosunku do powierzchni zgładu. Przy obserwacji przez mikroskop ziarna o bardziej wytrawionej powierzchni silniej rozpraszają padające światło i wydają się przez to ciemniejsze. Jeżeli mamy do czynienia ze stopem składającym się z różnych faz, to najczęściej następuje silniejsze wytrawienie jednej z nich w porównaniu z drugą, co umożliwia rozróżnienie ich pod mikroskopem.
Odczynniki służące do trawienie szlifów metalograficznych są bardzo różnorodne, dostosowane do poszczególnych gatunków stali i ich stopów. Najczęściej stosowanym w praktyce odczynnikiem do badań stopów żelazowęgiel jest 4% roztwór kwasu azotowego w alkoholu etylowym, zwany Nitalem. Inną, popularną nazwą tego odczynnika jest "Azotal". Stężenie kwasu może być różne w zależności od potrzeb. Standardowo wytwarza się roztwór 4 - 5 procentowy, jednak najczęściej jest stosowany w mniejszym stężeniu 2 - 3%. Przy mniejszym stężeniu czas trawienia jest dłuższy, jednak ryzyko przetrawienia mniejsze. Inne częściej stosowane odczynniki podane są w normach polskich: PN – 65/H – 04503 „Odczynniki do badania mikrostruktury stopów żelaza” i PN – 75/H – 04512 „metale nieżelazne". Odczynniki do ujawniania mikrostruktury”. Oprócz trawienia chemicznego stosuje się coraz częściej trawienie elektrolityczne. Gotowe zgłady przechowuje się w eksykatorach z chlorkiem wapnia lub pięciotlenkiem fosforu, aby uniknąć korozji.
Do badań metaloznawczych najczęściej stosuje się mikroskop Le Chateliera ze skierowanym ku górze obiektywem, nad którym umieszczony jest stolik przedmiotowy. Pozwala to na wygodną obserwację próbek o nieregularnym kształcie. Oświetlenie powierzchni próbki następuje za pomocą oświetlacza poprzez obiektyw mikroskopu. Nowoczesne mikroskopy metalograficzne zaopatrzone są z reguły w urządzenia do fotografowania obserwowanych struktur. Zasadnicze elementy optyczne mikroskopu to: oświetlacz, obiektyw i okular. Zadaniem oświetlacza jest skierowanie na powierzchnię próbki dostatecznie silnej i równomiernej wiązki światła. Źródłem światła może być żarówka stosowana zwykle przy obserwacji, lampa łukowa lub ksenonowa czy rtęciowa, stosowane przy wykonywaniu fotografii. Aby zapewnić równomierne oświetlenie całej obserwowanej powierzchni próbki, wiązka światła przechodzi przez szereg przesłon i soczewek oraz filtrów barwnych. Cały ten układ jest umieszczony w uchwycie prostopadle do osi optycznej mikroskopu. Wiązka światła, wychodząca z oświetlacza, pada w tubusie mikroskopu na płytkę płaskorównoległą, która odbija część promieni i przez obiektyw mikroskopu kieruje ku powierzchni zgładu. Pozostała część promieni przechodzi przez płytkę i jest pochłaniana przez ściankę tubusa. Promienie odbite od zgładu przechodzą powtórnie przez obiektyw i płytkę i trafiają do okularu. Zamiast płytki płaskorównoległej można stosować pryzmat. Pryzmat daje jaśniejsze światło niż płytka, lecz pogarsza nieco jakość obrazu (zmniejsza zdolność rozdzielczą); stosowany jest głównie przy powiększeniach mniejszych niż 500 – krotne.
Zarówno płytka, jak i pryzmat (w mniejszym stopniu) dają oświetlenie prawie prostopadłe do powierzchni szlifu. W niektórych badaniach korzystne jest stosowanie oświetlenia skierowanego skośnie do zgładu. Ujawniają się wtedy pewne szczegóły niewidoczne lub słabo widoczne przy świetle prostopadłym. Tego rodzaju obserwację nazywamy obserwacją w ciemnym polu. Nazwa pochodzi stąd, że gładka powierzchnia szlifu jest w mikroskopie ciemna, a jedynie miejsca wystające lub wklęsłe widoczne są jako jasne linie lub punkty. Do obserwacji w ciemnym polu stosuje się w oświetlaczu specjalną przysłonę pierścieniową, a zamiast płytki płaskorównoległej – lustro pierścieniowe. Promienie odbite od tego lustra trafiają do specjalnego pierścieniowego zwierciadła paraboliczne, które kieruje wiązkę światła skośnie na powierzchnię szlifu. Przy obserwacji w polu ciemnym jak gdyby negatyw obrazu jasnego – elementy, które tam były widoczne jako jasne tu są ciemne i na odwrót. Można dzięki temu łatwiej zaobserwować pewne szczegóły trudno dostrzegalne w polu jasnym. W niektórych przypadkach np.: przy badaniu wtrąceń niemetalicznych w metalu, potrzebne jest światło spolaryzowane. Umieszcza się wówczas w korpusie oświetlacza polaryzator, a w tubusie mikroskopu, przed okularem, analizator. Przy dużych powiększeniach, rzędu 2000 razy, można zwiększyć kontrast oglądanych elementów mikrostruktury, stosując obiektywy do immersji i olejki immersyjne.

Jest to fragment artykułu Metalograficzne badania mikroskopowe z darmowej encyklopedii Wikipedia. Na Wikipedii dostępna jest lista autorów.
Na pl.wikipedia.org artykuł Metalograficzne badania mikroskopowe był wyświetlany 238 razy w ciągu ostatnich 30 dni. (Stan z dnia: 11.09.2013)
Zdjęcia dotyczące Metalograficzne badania mikroskopowe
Miniatura:
Oryginał:
Wyniki wyszukiwania na Google i Bing
3
1
1
BADANIA STRUKTURY MATERIAŁÓW - Strona Inżynieria Materiałowa ...
•Makrostruktura materiału —elementy struktury widoczne nieuzbrojonym okiem lub przy użyciu przyrządów optycznych dających obraz powiększony nie więcej niż ...
www.im.mif.pg.gda.pl/download/materialy_dydaktyczne/PIM_08_Badania%20struktury.pdf
1
>30
2
Metalograficzne badania mikroskopowe – Wikipedia, wolna ...
Metalograficzne badania mikroskopowe - wykonane są w celu zbadania mikrostruktury metali przeprowadza się najczęściej za pomocą mikroskopu optycznego, ...
pl.wikipedia.org/wiki/Metalograficzne_badania_mikroskopowe
2
>30
3
METODYKA BADAŃ METALOGRAFICZNYCH
Badania mikroskopowe przeprowadza się przy użyciu mikroskopu ... próbkach w postaci zgładu metalograficznego w stanie nie trawionym lub trawionym.
www.labmat.pw.plock.pl/metal/metod/metod.htm
4
>30
4
Badania mikroskopowe
Ćwiczenie nr 4: Badania mikroskopowe. BADANIA MIKROSKOPOWE. Cel ćwiczenia. - Zapoznanie się z budową i obsługą mikroskopów metalograficznych.
www.iim.p.lodz.pl/MiTBM/MIKROSKOPOWE.pdf
5
>30
5
Tytuł: Makroskopowe i mikroskopowe badania metalograficzne ...
Instytut Spawalnictwa materiały szkoleniowe. Strona 1 z 5. Tytuł: Makroskopowe i mikroskopowe badania metalograficzne materiałów konstrukcyjnych i ich ...
www.is.gliwice.pl/download/wydawnictwa/skrypt_makro_i_mikro_bad_metalograf.pdf
6
>30
6
Badanie mikroskopowe metali
Badania mikroskopowe wykonuje się za pomocą mikroskopu metalograficznego w zakresie powiększeń od 50 do 200X lub mikroskopu elektronowego przy ...
zszjanow.ddl2.pl/praca/badanie%20mikroskopowe%20metali.htm
7
>30
7
Badania metalograficzne mikroskopowe.ppt - Lab 4 - Układ Żelazo ...
Plik Badania metalograficzne mikroskopowe.ppt na koncie użytkownika vcarter15 • folder Lab 4 - Układ Żelazo-Węgiel • Data dodania: 1 mar 2012.
chomikuj.pl/vcarter15/Studia/Nauka+o+Materia*c5*82ach/Nauka+O+Materia*c5*82ach/Lab+4+-+Uk*c5*82ad+*c5*bbelazo-W*c4*99giel/Badania+metalograficzne+mikroskopowe,1475743310.ppt
8
>30
8
ćw4 Badanie metalograficzne mikroskopowe i pomiar wielkości ziar ...
ćw4 Badanie metalograficzne mikroskopowe i pomiar wielkości ziar • Laborki • pliki użytkownika dudix4 przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • 01.jpg, 07.jpg.
chomikuj.pl/dudix4/Mechatronika/Semestr+I/PNoM/Laborki/*c4*87w4+Badanie+metalograficzne+mikroskopowe+i+pomiar+wielko*c5*9bci+ziar
9
>30
9
Budowa mikroskopu metalograficznego - Sciaga.pl
P- nominalne powiększenie mikroskopowe ... Mikroskopy metalograficzne to klasa mikroskopów służących do badań na próbkach nieprzezroczystych. Zalicza  ...
www.sciaga.pl/tekst/41971-42-budowa_mikroskopu_metalograficznego
>30
2
10
SPAWALNICTWO.COM.PL - Portal rynku spawalnictwa
spawanie, lutowanie, zgrzewanie, giełda towarowa, katalog firm, spawanie, sprzęt spawalniczy
spawalnictwo.com.pl/index.php?go=ksiazki&akcja=lista&id_dzial=1&id_kategoria=1&id_podkategoria=141
Wyniki wyszukiwania dla "Metalograficzne badania mikroskopowe"
Google: ok. 11.500
Metalograficzne badania mikroskopowe w nauce
Mikroskopowe badania metalograficzne - Publikacje | Wydawnictwo ...
Mikroskopowe badania metalograficzne. Antoni Wala. cover ... Struktura, właściwości i metody badań materiałów o · Problemy ... Synteza i badania właściwości ceramiki BaBi2Nb2O9 ... Kontakt. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego ul.
Mikroskopowe badania metalograficzne - Publications ...
Mikroskopowe badania metalograficzne. Antoni Wala. cover ... Metoda nanoindentacji w badaniach procesów odkszta · Struktura ... Synteza i badania właściwości ceramiki BaBi2Nb2O9 ... Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego ul. Bankowa ...
MIKROSKOPOWE - wszystko o zdrowiu - Gazeta.pl
krwi w tym badania mikroskopowe oraz serologiczne.LeczenieW ... Wydawnictwo Uniwersytetu Pobierz J. A. Litwin. ... Metalograficzne badania mikroskopowe.
Wydział Inżynierii Mechanicznej UTP w Bydgoszczy - Akredytowane ...
27 Paź 2010 ... Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy im. .... PB-14 Badania metalograficzne – badania mikroskopowe, makroskopowe wyrobów ...
Adolf Martens – Wikipedia, wolna encyklopedia
Uniwersytet Techniczny w Berlinie) ... 24 lipca 1914 w Berlinie (Groß-Lichterfelde )) – niemiecki metalograf; pionier w badaniach metalograficznych stali i procedur ... rozwijaniem technik metalograficznych oraz obserwacji pod mikroskopem.
Mikroskop - Notatek.pl
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu; dr Anna Wencel; Fizyka ... Mikroskop metalograficzny Badania mikroskopowe miały na celu obserwacje odpowiednio  ...
Mikroskopowe badania metalograficzne [Biblioteka Cyfrowa UŚ]
Mikroskopowe badania metalograficzne [Biblioteka Cyfrowa UŚ] / Antoni Wala. Miejsce wydania Katowice , wydano przez Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego  ...
Syllabus AGH - moduł Metalografia (MEI-1-703-s)
M_W001, Zna budowę i działanie typowego mikroskopu metalograficznego. Zna teorię ... ·Posiadać umiejętność prowadzenia badań mikroskopowych, jakościowych i ilościowych. ... Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2004. 5.
Badania metalograficzne - Notatki - Materiałoznastwo - Część 1 ...
14 Mar 2013 ... Tag: badania metalograficzne mikroskopowe. Zgłoś. Powód: Naruszenie ... Przesłane przez: mellow_99. Uniwersytet uni_5 documents_40.
Prof. Jan Czochralski patronem roku 2013 – wystawa w Instytucie ...
... wystawa w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Śląskiego Czy potrafimy wyobrazić ... fazowe, prowadził badania metalograficzne, mikroskopowe i rentgenowskie, ...
Książki na temat Metalograficzne badania mikroskopowe
Podstawy techniki w przemyśle spożywczym: podręcznik dla ...
Podstawy techniki w przemyśle spożywczym: podręcznik dla ...
Aleksander Dąbrowski, 2009
Mikroskopowe badania metalograficzne polegają na obserwacji odpowiednio przygotowanych, wypolerowanych i wytrawionych powierzchni próbek za pomocą optycznych mikroskopów metalograficznych. Najprostsza jest próba zarysowania ...
Podstawy technologii maszyn
Podstawy technologii maszyn
Józef Zawora, 2011
Badania mikroskopowe polegają na obserwacji próbek przy powiększeniu od 50 do 2500 razy za pomocą mikroskopów metalograficznych. Celem badań z użyciem próbek trawionych jest identyfikacja struktury materiałów, określenie kształtu ...
Atlas struktur znormalizowanych stopów odlewniczych
Atlas struktur znormalizowanych stopów odlewniczych
Kazimierz Sękowski, Jerzy Piaskowski, Zofia Wojtowicz, 1972
Badania mikroskopowe powierzchni metali pod- jaj H. Sorby w 1863 roku, a w nastçpnym roku korzystajaac z ... z 1908 roku, natomiast pierwszym polskim pod- rçcznikiem byla praca S. Anczyca „Badania metalograficzne w zastosowaniu ...
Rozwój zapytań na Google


Wpisy na blogach na temat
Metalograficzne badania mikroskopowe
„Oj dana, dana, nie ma szatana” | En passant
21. 10.
passent.blog.polityka.pl/2012/10/21/%E2%80%9Eoj-dana-dana-nie-ma-szatana%E2%80%9D/
Rury bezszwowe » Stalesia
STALESIA – sprawdzona jakość godna zaufania Od 2004 roku Stalesia obecna jest na europejskim rynku oferując produkty o najwyższej, sprawdzonej jakości. W bogatej ofercie firmy znajduje się asortyment rur i wyrobów hutniczych (blachy, profile, walcówka, pręty) w ponad 30 gatunkach stali nierdzewnych, kwasoodpornych, żaroodpornych, duplex, superduplex, węglowych oraz kotłowych.
www.rurybezszwowe.pl/103/
Amortyzatory i sprężyny Magnum Technology z homologacją PIMOT - MotoFocus.pl
Amortyzatory i sprężyny zawieszenia Magnum Technology otrzymały certyfikaty na znak bezpieczeństwa „B” oraz zgodności z Warunkami Technicznymi PIMOT.
motofocus.pl/nowosci/9872/amortyzatory-i-sprezyny-magnum-technology-znbsphomologacja-pimot
Inżynier Jakości: Jakość w spawalnictwie: niezgodności i wady spawalnicze
 W artykule tym chciałbym przybliżyć wam spawanie z punktu widzenia jakościowego. Na początek przytoczę co określa jakość spawu, na podstawie czego ustala się czy spaw jest akceptowalny czy nie akceptowalny.
inzynier-jakosci.blogspot.com/2012/04/jakosc-w-spawalnictwie-niezgodnosci-i.html
Budowa mikroskopu. » Kanał Bydgoski – sąsiad naszej szkoły
dodano przez Ernest dnia 3 lutego 2013.
blogiceo.nq.pl/kanalbydgoski/2013/02/03/budowa-mikroskopu/
Materiałoznastwo | oldzie blog -
oldzie.blog.pl/2005/11/15/materialoznastwo/
Madsen « Lasy deszczowe
cega.bogn.tychy.pl/madsen/
Mikroskop USB - ProLine.pl Najlepszy Internetowy Sklep Komputerowy Wrocław
Mikroskop USB - Szukasz tego produktu? Najlepsze oferty w Sklepie Komputerowym ProLine.pl
proline.pl/?p=MIKROSKOP+USB
wszystko o CNC: BADANIE MIKROSKOPOWE SURÓWEK I ŻELIW
1. Cel ćwiczeniaCelem ćwiczenia było zapoznanie się z mikroskopem oraz instrukcją obsługi.
wszystkoocnc-kosamaly.blogspot.com/2012/01/badanie-mikroskopowe-surowek-i-zeliw.html
Badania złączy spawanych. Przegląd metod w xarchiwum.pl
Auckja: Badania złączy spawanych. Przegląd metod (nr: 1429220346 ), autor: polskaksiegarnia, data rozpoczęcia aukcji: 2011-01-24 19:24:14, data zakończenia aukcji: 2011-02-03 19:23:17
xarchiwum.pl/badania-zlaczy-spawanych-przeglad-metod-i1429220346.html
123