Fibonacci 2048

Linia regulacyjna
Linia zabudowy – w projektowaniu urbanistycznym linia określająca obszar dopuszczalnego lub wymaganego położenia budynków. Rodzaj linii regulacyjnej stosowany w urbanistyce.
Przy sporządzaniu planów miejscowych, stosuje się oznaczenia graficzne dotyczące granic i linii regulacyjnych, określone w normie PN-B-01027. Należy jednak zaznaczyć, że od 1 stycznia 2003 r. stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne. Powszechnie stosowanym oznaczeniem linii zabudowy jest ciągła linia, z umieszczonymi stycznie trójkątami.
Linia zabudowy należy do grupy parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy, określanych obowiązkowo w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Mimo obowiązku stosowania, brak jest definicji legalnej linii zabudowy. W tym przypadku, zgodnie z zasadami techniki prawodawczej, dokładne znaczenie tego pojęcia jest każdorazowo ustalane w danym akcie prawnym (planie miejscowym), zazwyczaj na początku.
Najczęściej stosowanymi w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego rodzajami linii zabudowy są:
- obowiązująca linia zabudowy (czasem określana jako nakazana lub obligatoryjna) – linia wyznaczająca położenie lica ściany frontowej budynków,
- nieprzekraczalna linia zabudowy (czasem określana jako maksymalna nieprzekraczalna) – linia ograniczająca obszar, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków.
Powyższe definicje są uproszczone i służą jedynie rozróżnieniu między dwoma podstawowymi rodzajami linii zabudowy. Dokładne znaczenie poszczególnych rodzajów linii (w tym rodzaje obiektów których dotyczą oraz wyjątki), należy zawsze odczytywać z planu miejscowego w którym pojęcia te są użyte, jeśli tylko są tam zdefiniowane. Stosuje się na przykład linie zabudowy dotyczące tylko określonych kondygnacji.
Linia zabudowy wyznaczana jest również w decyzji o warunkach zabudowy, wydawanej w przypadku braku planu miejscowego, przy czym rozporządzenie posługuje się pojęciem obowiązująca linia nowej zabudowy. Jest ona co do zasady kontynuacją linii istniejącej zabudowy na działkach sąsiednich, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z innych przepisów. W przypadku gdy linie na działkach sąsiednich mają różne odległości od pasa drogowego, kontynuowana jest linia dalsza.
Pojęcie obowiązująca linia nowej zabudowy często interpretowane jest jako linia wyznaczająca dokładne położenie budynku (jak linia obowiązująca lub nakazana w planie miejscowym), jednak w orzecznictwie NSA występuje również pogląd, iż ma ona charakter linii nieprzekraczalnej.

Jest to fragment artykułu Linia regulacyjna z darmowej encyklopedii Wikipedia. Na Wikipedii dostępna jest lista autorów.
Na pl.wikipedia.org artykuł Linia regulacyjna był wyświetlany 1 razy w ciągu ostatnich 30 dni. (Stan z dnia: 09.10.2013)
Zdjęcia dotyczące Linia regulacyjna
Miniatura:
Oryginał:
Wyniki wyszukiwania na Google i Bing
1
>30
1
Linia zabudowy – Wikipedia, wolna encyklopedia
Linia zabudowy – w projektowaniu urbanistycznym linia określająca obszar dopuszczalnego lub wymaganego położenia budynków. Rodzaj linii regulacyjnej  ...
pl.wikipedia.org/wiki/Linia_zabudowy
2
>30
2
Linia regulacyjna - co to jest ??? - Prawo i finanse - forum ...
Witam. W planie zagospodarowania mam napisane że budynek musi być usytuowany w odległości 5m od linii regulacyjnej. Czy ktoś wie co to ...
forum.muratordom.pl/showthread.php?129953-Linia-regulacyjna-co-to-jest
3
>30
3
Linie regulacyjne drogi w decyzji o warunkach zabudowy | www ...
29 Lut 2012 ... Czy na mapie rysujecie linie regulacyjne ulic (poszerzenie pasa drogowego)? Moim zdaniem nie ma do tego podstawy. W różnych gminach ...
www.urbanistyka.info/content/linie-regulacyjne-drogi-w-decyzji-o-warunkach-zabudowy
4
>30
4
Linia regulacyjna ulicy a usytuowanie domu - Grupy dyskusyjne na ...
Hej, Dostałem decyzje o warunkach zabudowy i zag.terenu i tam na załączniku graficznym (mapce) jest narysowana na czerowono linia ...
www.grupy.otopr.pl/linia-regulacyjna-ulicy-a-usytuowanie-domu,usn,788390.html
5
>30
5
LINIA ZABUDOWY - forum, dyskusje, rozmowy - Forum.gazeta.pl
LINIA ZABUDOWY: najświeższe informacje, zdjęcia, video o LINIA ... Niegdyś zwana była linią regulacyjną. ... Pytanie mam odnośnie tzw. lini zabudowy.
index.forum.gazeta.pl/szukaj/forum/linia+zabudowy
6
>30
6
II OSK 779/07 - Wyrok NSA z 2008-07-08
8 Lip 2008 ... Obowiązującą linię nowej zabudowy na działce objętej wnioskiem ..... Linia zabudowy (Linia regulacyjna) w rozumieniu § 1 pkt 1 w zw z § 4 ...
orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/0DC17AD64E
7
>30
7
§ obowiązująca linia zabudowy – Forum Prawne
W orzecznictwie przyjmuje się, że linia zabudowy (Linia regulacyjna) w rozumieniu § 1 pkt 1 w zw z § 4 ust. 1 i 3 rozporządzenia określa ...
forumprawne.org/prawo-nieruchomosci-lokalowe-budowlane/295556-obowiazujaca-linia-zabudowy.html
8
>30
8
Linia zabudowy – prawo a rzeczywistość - Builder
22 Lip 2009 ... W przeszłości linię zabudowy określano jako linię regulacyjną. Można tu wyróżnić dwa typy linii zabudowy: obowiązującą linię zabudowy, ...
www.ebuilder.pl/index.php?act=article&sub=view&id=3769
9
>30
9
Problemowa linia zabudowy - Wspolnota.org.pl
20 Gru 2012 ... Obowiązującą linię zabudowy stosuję od wielu lat i wydawało mi się, .... Zgodnie z Polską Normą, linią zabudowy, czyli linią regulacyjną jest ...
www.wspolnota.org.pl/index.php?id=9&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&tx_news_pi1%5Bnews%5D=25393&cHash=5101abf34c66dd53b9990fb23226b43e
10
>30
10
Ling.pl - tłumaczenie słowa LINIA REGULACYJNA
słowo Linia regulacyjna przetłumaczone na język angielski, niemiecki, hiszpański, rosyjski i włoski. Przykłady i wymowa.
ling.pl/LINIA%20REGULACYJNA
Wyniki wyszukiwania dla "Linia regulacyjna"
Google: ok. 125.000
Linia regulacyjna w nauce
Linia zabudowy – Wikipedia, wolna encyklopedia
Linia zabudowy – w projektowaniu urbanistycznym linia określająca obszar dopuszczalnego lub wymaganego położenia budynków. Rodzaj linii regulacyjnej  ...
Linia zabudowy - Notatek.pl
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ... regulacyjna pokrywa się z linią zabudowy, przykanalik sięga do wnętrza budynku, za ścianą. Powinny być na ...
Linia zabudowy - strona 4 - Notatek.pl
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; Prawo Budowlane. z organem ... Linia regulacyjna budynku pokrywa się z linią zabudowy. 1.4.2. Sieci uliczne sanitarne .
Linia regulacyjna - co to jest ??? - Prawo i finanse - forum ...
Witam. W planie zagospodarowania mam napisane że budynek musi być usytuowany w odległości 5m od linii regulacyjnej. Czy ktoś wie co to ...
FWD: materiały do planowania przestrzennego- norma budowlana ...
Uniwersytet Łódzki. UŁ ... Filia Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim .... Tablica 2 – Oznaczenia graficzne granic i linii regulacyjnych. Lp.
Wykaz projektów badawczych 2013 | Uniwersytet Wrocławski
20 Sty 2014 ... Wykaz projektów badawczych realizowanych w Uniwersytecie Wrocławskim ...... w wybranych kompartymentach różnych ssaczych linii komórkowych .... Marek Szydło, Sadowa kontrola decyzji organów regulacyjnych oraz ...
[PDF]MIEJSCE POBYTU UNIWERSYTET - Administracja SGH
3 Sty 2013 ... Następnie podróż do Antibes, autobusem linii numer 200 (koszt 1 euro), .... doświadczeniem w bankowości i kwestiach regulacyjnych z nią.
[PDF]Weryfikacja decyzji regulacyjnych Prezesa UKE na gruncie prawa ...
Redakcja: Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS); PL – 02-678 ... Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego; ...... towania się pewnej linii orzeczniczej w tym zakresie.
Porozumienie o współpracy Urzędu Lotnictwa Cywilnego z Centrum ...
9 Paź 2013 ... Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS) jest jednostką Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. ... Linie lotnicze zyskują nowe możliwości w zakresie merchandisingu dzięki Amadeus Airline ...
Książki na temat Linia regulacyjna
Między tradycją a nowoczesnością: architektura Lwowa lat ...
Między tradycją a nowoczesnością: architektura Lwowa lat ...
Jakub Lewicki, 2005
Linię regulacyjną i wysokość poziomu oznacza urząd budowniczy na miejscu. Jeżeli Linia regulacyjna i wysokość poziomu są już ustawione, natenczas załatwienie podania ma być doręczone stronie w przeciągu dni 20, jeżeli zaś dopiero ...
Architektura i budownictwo
Architektura i budownictwo
Witold Szolginia, 1975
LINIA ELEKTROENERGETYCZNA zespół przewodów i urządzeń do przesyłania energii elektrycznej na znaczne ... Linia regulacyjna - graniczająca. linią rozgraniczająca :' linia zabudowy linia roz- i r Linia rozgraniczająca i linia ...
Praktyczny Słownik Wojskowy
Praktyczny Słownik Wojskowy
Anna Macichowska, 2001
linia lotnicza linia lotnicza >airway linia łączności >line of comrnunications linia marszu >-route of march linia min >one or ... >line of radiocommunications linia radiowa >radio link linia radiowa przekaźnikowa >radio-relay link Linia regulacyjna ...
Gdańsk wczesnośredniowieczny
Gdańsk wczesnośredniowieczny
1964
Stara Linia regulacyjna — Proponowana nowa Linia regulacyjna — Pozostałości średniowiecznych fortyfikacji. Fig. H'.). Parcel plan ol the Teutonic Castle. After J. Strakowski's plan from 1648 (cf. fig. 32). — Old rcgulation line — Proposed new ...
Sztuka około 1400: materiały sesji Stowarzyszenia Historyków ...
Sztuka około 1400: materiały sesji Stowarzyszenia Historyków ...
Teresa Hrankowska, Tadeusz Chrzanowski, 1996
Jego zachodnia Linia regulacyjna skierowana została na budynek murowanej łaźni wzniesionej nad Rudawką, sztucznym ciekiem poprowadzonym po północnej i wschodniej stronie wzgórza wawelskiego13. Przebicie tej odnogi Rudawy w ...
Rozwój zapytań na Google


Wpisy na blogach na temat
Linia regulacyjna
Linia regulacyjna - co to jest ??? - Prawo i finanse - forum.muratordom.pl
Witam. W planie zagospodarowania mam napisane że budynek musi być usytuowany w odległości 5m od linii regulacyjnej. Czy ktoś wie co to jest Linia regulacyjna
forum.muratordom.pl/showthread.php?129953-Linia-regulacyjna-co-to-jest
Linia zabudowy – Wikipedia, wolna encyklopedia
pl.wikipedia.org/wiki/Linia_zabudowy
Autorytet zaworów regulacyjnych - TA Hydronics
Autorytet zaworów regulacyjnych jest istotnym parametrem określającym jakość procesu regulacji. Brak odpowiedniej kalkulacji i analizy tej wielkości może przyczynić się do problemu z poprawnym działaniem odbiorników w instalacjach HVAC, a tym samym z uzyskaniem komfortu w pomieszczeniach
www.tahydronics.com/pl/Wsparcie-techniczne/artykuy-i-poradniki-techniczne/publikacje-techniczne/zawory-regulacyjne-w-instalacjach-klimatyzacyjnych-i-grzewczych-cz2/
otoczenie regulacyjne - Orange Polska
W dniu 22 października 2009 roku TP i Prezes UKE podpisali porozumienie w sprawie wdrożenia zasad transparentności i niedyskryminacji w relacjach między operatorami.
www.orange-ir.pl/strategy-and-market/regulatory-environmentbb60.html?sc_lang=pl-PL
Strategia Regulacyjna 2006-2007
archiwum-ukie.polskawue.gov.pl/www/serce.nsf/0/CA9FECFCFA8163CBC12572660043D6DD?Open
Builder
www.ebuilder.pl/index.php?act=article&sub=view&id=3769
Zdecentralizowany model rynku regulacyjnych usług systemowych - Artykuł - ActaEnergetica
Acta Energetica - kwartalnik naukowy energetyków upowszechniający nowoczesne rozwiązania techniczne i technologiczne
actaenergetica.org/pl/archiwum/acta-energetica-042011/zdecentralizowany-model-rynku-regulacyjnych-uslug-systemowych/
WYZWANIA REGULACYJNE - Polski Kongres Gospodarczy 2013
www.polskikongresgospodarczy.pl/pliki/raport_wyzwania.pdf
'Ę PGE Dystrybucja Sin łza., Oddział Łódż-Miasto
www.lze-dystrybucja.pl/docs/warunki_lucmierzx_ul._dzi6.pdf
DANFOSS - zawór regulacyjny ICS | hvacr.pl
www.hvacr.pl/katalogi-i-cenniki/danfoss-zawor-regulacyjny-ics
123