Fibonacci 2048

Las grądowy
Grąd – wielogatunkowy i wielowarstwowy las liściasty zazwyczaj z przewagą grabów i dębów, oraz z udziałem różnych innych gatunków. W fitosocjologii zespoły leśne reprezentujące grądy wyodrębniane są w związek zespołów Carpinion betuli. Na mapach potencjalnej roślinności naturalnej Polski, lasy grądowe dominują stanowiąc 41,6% powierzchni kraju. Ze względu na to, że wykształcają się na siedliskach żyznych – zostały w ogromnej większości zniszczone i zajęte przez grunty rolne lub zdegradowane z powodu uprawy drzew iglastych. Grądy stanowią siedlisko przyrodnicze chronione w sieci Natura 2000.
Lasy grądowe występują na rozległych obszarach Europy – od północnej Hiszpanii na zachodzie po Ural na wschodzie oraz od południowej Finlandii na północy po Półwysep Apeniński i Bałkański na południu. W Polsce grądy są dość rozpowszechnione na terenie całego kraju z wyjątkiem jego północno-zachodniej części i wyższych położeń górskich. Wykształcają się na glebach średnio żyznych i żyznych, nie zalewanych, zwłaszcza brunatnych. Dostarczają więcej ściółki niż lasy iglaste. Powstała pod nimi gleba ma dość grube, stale przyrastające poziomy próchnicze. Grądy były najbardziej niszczone przez człowieka właśnie ze względu na zajmowane i tworzone gleby, a więc przydatne dla rolnictwa. Tam gdzie kiedyś rosły grądy, teraz z reguły są pola uprawne. Resztki grądów zachowały się jedynie w miejscach trudnych do zajęcia ich pod uprawy rolne.
Charakterystyczna kombinacja gatunków
ChCl. Querco-Fagetea: klon polny Acer campestre, klon zwyczajny Acer platanoides, podagrycznik pospolity Aegopodium podagraria, zawilec gajowy Anemone nemorosa, kłosownica leśna Brachypodium sylvaticum, dzwonek pokrzywolistny Campanula trachelium, turzyca palczasta Carex digitata, leszczyna pospolita Corylus avellana, kruszczyk szerokolistny Epipactis helleborine, trzmielina pospolita Euonymus europaea, trzmielina brodawkowata Euonymus verrucosus, jesion wyniosły Fraxinus excelsior, przylaszczka pospolita Hepatica nobilis, łuskiewnik różowy Lathrea squamaria, wiciokrzew pospolity Lonicera xylosteum, perłówka zwisła Melica nutans, wiechlina gajowa Poa nemoralis, jaskier różnolistny Ranunculus auricomus, porzeczka alpejska Ribes alpinum, szałwia lepka Salvia glutinosa, cebulica dwulistna Scilla bifolia.
ChO. Fagetalia sylvaticae: piżmaczek wiosenny Adoxa moschatelina, czosnek niedźwiedzi Allium ursinum, zawilec żółty Anemone ranunculoides, sałatnica leśna Aposeris foetida, kopytnik pospolity Asarum europaeum, jarzmianka większa Astrantia major, żurawiec falisty (mech) Atrichum undulatum, turzyca leśna Carex sylvatica, kokorycz pusta Corydalis cava, kokorycz wątła Corydalis intermedia, kokorycz drobna Corydalis pumila, wawrzynek wilczełyko Daphne mezereum, nerecznica samcza Dryopteris filix-mas, wilczomlecz migdałolistny Euphorbia amygdaloides, wilczomlecz słodki Euphorbia dulcis, dzióbkowiec bruzdowany (mech) Eurhynchium striatum, ziarnopłon wiosenny Ficaria verna, złoć mała Gagea minima, gajowiec żółty Galeobdolon luteum, przytulia wonna Galium odoratum, niecierpek pospolity Impatiens noli-tangere, zdrojówka rutewkowata Isopyrum thalictroides, groszek wiosenny Lathyrus vernus, lilia złotogłów Lilium martagon, tojeść gajowa Lysimachia nemorum, szczyr trwały Mercurialis perennis, prosownica rozpierzchła Milium effusum, gnieźnik leśny Neottia nidus-avis, czworolist pospolity Paris quadrifolia, zerwa kłosowa Phyteuma spicatum, kokoryczka wielokwiatowa Polygonatum multiflorum, pierwiosnek wyniosły Primula elatior, miodunka ćma Pulmonaria obscura, miodunka plamista Pulmonaria officinalis, jaskier kaszubski Ranunculus cassubicus, jaskier kosmaty Ranunculus lanuginosus, żankiel zwyczajny Sanicula europaea, trędownik bulwiasty Scrophularia nodosa, czyściec leśny Stachys sylvatica, przetacznik górski Veronica montana, fiołek leśny Viola reichenbachiana.
ChAll. Carpinion betuli: turzyca orzęsiona (Carex pilosa), turzyca cienista (Carex umbrosa), grab pospolity (Carpinus betulus), czereśnia (Prunus avium), kupkówka Aschersona (Dactylis aschersoniana), przytulia Schultesa (Galium schultesii), przytulia leśna (Galium sylvaticum), gwiazdnica wielkokwiatowa (Stellaria holostea), lipa drobnolistna (Tilia cordata)
Według podziału syntaksonomicznego grądowe zespoły roślinności tworzą związek Carpinion betuli Oberd. 1953. W Polsce występują 3 takie zespoły wikaryzujące ze sobą:
- Tilio-Carpinetum betuli – grąd subkontynentalny
- Galio-Carpinetum betuli – grąd środkowoeuropejski
- Stellario-Carpinetum betuli – grąd subatlantycki
W zależności od warunków wilgotności gleby i jej żyzności wykształcają się trzy główne warianty siedliskowe:
- grąd wysoki – stosunkowo suchy i umiarkowanie żyzny (mezotroficzny),
- grąd typowy – na świeżych glebach eutroficznych; przewaga grabu, nieznaczne domieszki drzew innych gatunków,
- grąd niski – na glebach wilgotnych i żyznych; charakteryzuje się dużym udziałem grabu, świerka i dębu.
- Lasy grądowe – Otwarta Encyklopedia Leśna

Jest to fragment artykułu Las grądowy z darmowej encyklopedii Wikipedia. Na Wikipedii dostępna jest lista autorów.
Na pl.wikipedia.org artykuł Las grądowy był wyświetlany 68 razy w ciągu ostatnich 30 dni. (Stan z dnia: 14.02.2014)
Zdjęcia dotyczące Las grądowy
Miniatura:
Oryginał:
Wyniki wyszukiwania na Google i Bing
1
>30
1
Grąd – Wikipedia, wolna encyklopedia
Lasy grądowe występują na rozległych obszarach Europy – od północnej Hiszpanii na zachodzie po Ural na wschodzie oraz od południowej Finlandii na ...
pl.wikipedia.org/wiki/Gr%C4%85d
2
>30
2
LASY GRĄDOWE. Definicja pojęcia - lasy grądowe. - Słowniki
Lasy grądowe - zespoły związku Carpinion do niedawna były u nas zaliczane do jednego szeroko ujętego zespołu Querco-Carpinetum medioeuropaeum s.l. ...
slownik.ekologia.pl/116_Encyklopedia_lesna/4981_3_L_0_lasy_gradowe.html
3
>30
3
SUBKONTYNENTALNY LAS GRĄDOWY. Definicja pojęcia. - Słowniki
Subkontynentalny las gradowy - występuje w środkowej i wschodniej Polsce oraz w niższych położeniach Karpat, przechodząc dalej na wschód aż do granicy ...
slownik.ekologia.pl/116_Encyklopedia_lesna/5409_3_S_0_subkontynentalny_las_gradowy.html
4
>30
4
las grądowy w serwisie Polska Niezwykła
Alfredówka - Rezerwat przyrody "Stawy" Polecam rejon rezerwatu przyrody " Stawy" (o powierzchni około 750 ha) na odpoczynek i obserwację ptaków.
www.polskaniezwykla.pl/web/place/search,1,-1,-1,-1,-1,-1,las%20gr%C4%85dowy.html
5
>30
5
Lasy grądowe i łęgowe - Polski Klub Ekologiczny - Okręg Dolnośląski
LASY GRĄDOWE. LASY ŁĘGOWE. Zwarty szpaler tarniny Prunus spinosa,fot. Michał Śliwiński. Grąd subkontynentalny, fot. Michał Śliwiński. Nerecznica samcza ...
www.ekoklub.ehost.pl/PKE_OD/images/zp102-w.pdf
6
>30
6
Środkowoeuropejski las grądowy - Otwarta Encyklopedia Leśna
15 Wrz 2013 ... Środkowoeuropejski Las grądowy (grąd zachodniopolski) — Galio sylvatici- Carpinetum OBERD. 1957. Występuje w Polsce zachodniej i ...
www.encyklopedia.lasypolskie.pl/doku.php?id=s:srodkowoeuropejski-las-gradowy
7
>30
7
Otwarta Encyklopedia Leśna [s:subatlantycki-las-gradowy]
15 Wrz 2013 ... Subatlantycki Las grądowy — Stellario-Carpinetum OBERD. 1957. Zespół występujący na Pomorzu, obejmuje wielogatunkowe lasy liściaste ...
www.encyklopedia.lasypolskie.pl/doku.php?id=s:subatlantycki-las-gradowy
8
>30
8
Lasy łęgowe i olsy i lasy grądowe
LASY ŁĘGOWE I OLSY. W okolicach Częstochowy bardzo duży płat lasów łęgowych i olsów występuje w nadleśnictwach Stawki i Złoty Potok. Dla ich ochrony ...
gim22czestochowa.neostrada.pl/las/ksiega6.html
9
>30
9
Ulubione miejsca - Rezerwat przyrody "Las Grądowy nad Mogilnicą ...
20 Maj 2013 ... Ulubione miejsca - Rezerwat przyrody "Las grądowy nad Mogilnicą" - Interia360 - Rezerwat przyrody usytuowany nad rzeką Mogilnicą we wsi ...
interia360.pl/fotostory/ulubione-miejsca-rezerwat-przyrody-quot-las-gradowy-nad-mogilnica-quot,63005
10
>30
10
las grądowy - ProZ.com
22 Cze 2007 ... W XVI w. w wyniku cofnięcia się linii brzegowej jeziora utworzył się w tym rejonie obszar bagienny, a następnie Las grądowy ...
www.proz.com/kudoz/polish_to_english/botany/1978036-las_gr%C4%85dowy.html
Wyniki wyszukiwania dla "Las grądowy"
Google: ok. 18.800
Las grądowy w nauce
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - Archiwum aktualności
na projektowane obszary Natura 2000 Las grądowy w Promnie i Dolina Cybiny, - mgr Anna Urbanek (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) za pracę ...
Rezerwat przyrody Las Piwnicki – Wikipedia, wolna encyklopedia
Rezerwat przyrody Las Piwnicki – leśny rezerwat przyrody o ochronie ... Na jego terenie działa Stacja Ekologiczna Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w ... Wprowadzenie sosny spowodowało częściową degradację siedliska grądowego.
[PDF]Materiały do brioflory „Lasu Nadwelskiego” - Katedra Geobotaniki i ...
Monika Staniaszek-Kik: Katedra Geobotaniki i Ekologii Roślin, Uniwersytet Łódzki, ul. ..... Las grądowy, mała przydrożna skarpa na brzegu lasu: piasek [MS].
[PDF]` chArAkTerySTykA lASu GrądoWeGo z Jodłą W rezerWAcie „JAMno”
Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki, 90-237 Łódź, ul Banacha 12/16 .... Fot 2 Las grądowy wyróżniający się wysokim udziałem grabu ...
Rezerwat przyrody Las grądowy nad Mogilnicą – Wikipedia, wolna ...
Las grądowy nad Mogilnicą - leśny częściowy rezerwat przyrody położony w gminie Pniewy w powiecie szamotulskim, w województwie wielkopolskim, ...
Książki na temat Las grądowy
Roztocze. Przewodnik
Roztocze. Przewodnik
Artur Pawłowski, 2011
Godna uwagi jest Jalinka w Siedliskach, otaczająca opieką Las grądowy z udziałem jodły (okolice Siedlisk) i resztki skrzemieniałych drzew. Atrakcyjność terenu podnoszą liczne przydrożne i śródleśne kapliczki, a także zabytkowe cerkwie.
Humanistyczne aspekty rehabilitacji, turystyki, rekreacji i ...
Humanistyczne aspekty rehabilitacji, turystyki, rekreacji i ...
Red. Walery Żukow, Radosław Muszkieta, Eugeniusz Prystupa, Mirosław Górny, Marek Napierała, 2010
Nazwa rezerwatu „Gaj Krajeński” „Lutówko” „Buczyna” „Dęby Krajeńskie” Rodzaj drzewostanu drzewostan dębowo- bukowy bór bagienny drzewostan bukowy Las grądowy z drzewostanem dębowo- bukowym Lokalizacja 2 km na zachód od ...
Badania fizjograficzne nad Polską Zachodnią: Botanika. Seria B
Badania fizjograficzne nad Polską Zachodnią: Botanika. Seria B
2005
Skarpa Wiślicka: Las grądowy - ok. 50 egzemplarzy (DF 91). Epipactis palustris (L .) Crantz - m. Goleszów, p. „Margiel": na obrzeżu nieczynnego kamieniołomu, w miejscu wysięku wody - ponad 200 egzemplarzy (DG 01), m. Leszna Górna, gm.
Annales: Geographia, geologia, mineralogia et petrographia
Annales: Geographia, geologia, mineralogia et petrographia
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 1970
... li Las jodłowy z dom. dębu i sosny Fir forest with a mixture of oak and pine Las grądowy niski z dom. jodły Low grud forest with some firs 10 90-100 5- 10 90-100 Las grądowy wysoki z dom. jodły High grud forest with some firs Las jodłowy z ...
Bieszczady. Przewodnik dla prawdziwego turysty
Bieszczady. Przewodnik dla prawdziwego turysty
pr. zbiorowa pod red. Pawła Lubońskiego, 2012
Rezerwat leśny „Góra Sobień" (5,34 ha) obejmuje mieszany Las grądowy i fragment buczyny karpackiej z bogatą florą ciepłolubnąi ruinami zamku. Występują tu m_in_ wawrzynek wilczełyko oraz lilia złotogłów. W rezerwacie urządzono ...
Rozwój zapytań na Google


Wpisy na blogach na temat
Las grądowy
Rowerem po Śląsku – oznakowanie i częściowa modernizacja tras rowerowych w Gminie Popielów | Ekoprojekty Rowerem po Śląsku – oznakowanie i częściowa modernizacja tras rowerowych w Gminie Popielów |
ekoprojekty.pl/?p=375
Wycieczki PTTK w kwietniu 2013 - Szlaki Kujawsko-Pomorskie | rowerowe, piesze, kajakowe i inne
W pierwsze ciepłe dni tego roku PTTK zaprasza na swoje imprezy:
wirtualneszlaki.pl/aktualnosci/wycieczki-pttk-w-kwietniu-2013
Kolekcja Kuriera "Leśne ścieżki edukacyjne": Nad Tanwią jest pięknie o każdej porze - Kurierlubelski.pl
W okolicach Suśca na Roztoczu znajduje się malowniczy rezerwat "Nad Tanwią". Warto wyruszyć wytyczoną przez niego leśną ścieżką edukacyjną, by poznać wiele rzad
www.kurierlubelski.pl/artykul/888192,kolekcja-kuriera-lesne-sciezki-edukacyjne-nad-tanwia-jest-pieknie-o-kazdej-porze,id,t.html
Puszcza Borecka | Mazury Online – blog o Mazurach
Opublikowano 06-06-2012, autor: janusz.
www.mazury-online.info/puszcza-borecka-2/
Najlepsze życzenia Urszulo... - Imiona - Napotkane perełki... - bloog.pl
Dzisiaj, 21 października swoje imieniny obchodzi Urszula...Wszystkim solenizantkom życzę wiele uśmiech w, samych pogodnych, szczęśliwych dni, długiej przyszłości i pomyślności...
sara-maria.bloog.pl/id,330490657,title,Najlepsze-zyczenia-Urszulo,index.html
Wycieczka edukacyjna do Myśliborza | Gimnazjum nr 1
im. Sybiraków w Świebodzicach,
strona.mojegimnazjum.pl/wycieczka-edukacyjna-do-mysliborza/
Moje dolnośląskie obrazy: Rezerwat przyrody Buczyna Jakubowska
Rezerwat przyrody Buczyna Jakubowska – rezerwat przyrody, w południowo-zachodniej Polsce na Wzgórzach Dalkowskich na terenie leśnictwa Dobromil województwo dolnośląskie, Powiat polkowicki, gmina Radwanice. Rezerwat położony jest w północno-środkowej części Wzgórz Dalkowskich, w bezpośrednim sąsiedztwie z miejscowością Jakubów po jej północno-zachodniej stronie.
paweldzugaj.blogspot.com/2012/07/rezerwat-przyrody-buczyna-jakubowska.html
Biegi Górskie » Kros w „Przełomach pod Książem”
27 Grudzień 2012 Kros w „Przełomach pod Książem” Kategorie: 02. Mój trening .
www.biegigorskie.eu/?p=6516
12