Fibonacci 2048

Księgi Machabejskie
Księgi Machabejskie – księgi związane bądź przypisywane Machabeuszom, przywódcom żydowskiego powstania przeciwko dynastii Seleucydów.
Najczęściej termin ten jest odnoszony do wtórnokanonicznych (dla protestantów apokryficznych) ksiąg Starego Testamentu:
- 1 Księga Machabejska, napisana w języku hebrajskim ale zachowana w greckim przekładzie, relacjonuje historię Machabeuszy od 175 do 134 roku p.n.e.
- 2 Księga Machabejska, napisana w języku greckim, odnosi się do roku 161 p.n.e., dotyczy Judy Machabeusza.
Do ksiąg tych wliczane są również dwa późniejsze dzieła, obecne w wielu rękopisach Septuaginty:
- 3 Księga Machabejska, napisana w języku greckim, dotyczy prześladowania Żydów w Egipcie w III wieku p.n.e., niezwiązana z Machabeuszami; kanoniczna dla prawosławnych.
- 4 Księga Machabejska, filozoficzny dyskurs, napisany w języku greckim.
Księgami Machabejskimi nazywane są również:
- 5 Księga Machabejska, napisana w języku greckim, tytuł ten nosi też syryjski przekład VI księgi Wojny żydowskiej Flawiusza.
- 6 Księga Machabejska, syryjski poemat, prawdopodobnie korzystający z tego samego źródła co 4 Machabejska.
- 7 Księga Machabejska, syryjskie dzieło.
- 8 Księga Machabejska, dotyczy rewolty przeciwko Seleucydom, w oparciu o syryjskie źródła.
Również trzy etiopskie Księgi Mekabiego noszą ten tytuł, ale tematyka tych ksiąg dotyczy innych zagadnień.

Jest to fragment artykułu Księgi Machabejskie z darmowej encyklopedii Wikipedia. Na Wikipedii dostępna jest lista autorów.
Na pl.wikipedia.org artykuł Księgi Machabejskie był wyświetlany 265 razy w ciągu ostatnich 30 dni. (Stan z dnia: 13.02.2014)
Zdjęcia dotyczące Księgi Machabejskie
Miniatura:
Oryginał:
Wyniki wyszukiwania na Google i Bing
1
>30
1
Księgi Machabejskie – Wikipedia, wolna encyklopedia
Księgi Machabejskie – księgi związane bądź przypisywane Machabeuszom, ... 1 Księga Machabejska, napisana w języku hebrajskim ale zachowana w greckim ...
pl.wikipedia.org/wiki/Ksi%C4%99gi_Machabejskie
2
>30
2
1 Księga Machabejska – Wikipedia, wolna encyklopedia
Pierwsza Księga Machabejska - księga historyczna zaliczana do deuterokanonicznych ksiąg Starego Testamentu przez Kościół katolicki i prawosławny.
pl.wikipedia.org/wiki/1_Ksi%C4%99ga_Machabejska
3
>30
3
Czemu protestanci i Świadkowie Jehowy,odrzucili 1 i 2 Księge ...
Księga 1 Machabejska jest najcenniejszą z ksiąg apokryficznych — ze względu na informacje historyczne o tamtych czasach. Jednakże według The Jewish ...
zapytaj.onet.pl/Category/002,017/2,15484654,Czemu_protestanci_i_Swiadkowie_Jehowyodrzucili_1_i_2_Ksiege_Machabejska_z_kanonu_biblijnego_uznajac_za_nienatchnione.html
4
>30
4
Stary Testament - biblia.wiara.pl
27 Maj 2005 ... Księgi Machabejskie to ostatnie księgi historyczne Starego Testamentu. Należą do ksiąg deuterokanonicznych (istnieją też 3. i 4. uznawane za ...
biblia.wiara.pl/doc/422844.Stary-Testament/18
5
>30
5
M A C H A B E J S K I E KSIĘGI. — Protestanci i racyonaliści starają ...
M. M A C H A B E J S K I E KSIĘGI. — Protestanci i racyonaliści starają się zadać kłam prawdomówności dwóch ksiąg kanonicznych, Ma- chabejskiemi zwanych.
slownik.fidelitas.pl/m_ocr/Machabejskie_ksiegi_OCR.pdf
6
>30
6
Machabejskie - Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w ...
Machabejskie. Księgi Machabejskie Literaturę biblijną Starego Testamentu w kanonie chrześcijańskim kończą dwie Księgi Machabejskie. O czym mówią, jakie ...
www.parafialapiszewo.pl/czytelnia/dzielo-biblijne/machabejskie.php
7
>30
7
Co opisują księgi Machabejskie tylko krótko proszę ;p..... - Zadane.pl
21 Lut 2013 ... Księgi Machabejskie opisują dzieje walk Matatiasza i jego synów w obronie monoteistycznej religii. Autor księgi nie jest jedynie kronikarzem, ...
zadane.pl/zadanie/4702074
8
>30
8
Księgi Machabejskie synonim / Słownik synonimów
dwie księgi Starego Testamentu opisują Księgi Machabejskie synonim Słownik synonimów.
synonim.compelo.com/ksiegi-machabejskie.html
9
>30
9
FORUM MIŁOŚNIKÓW PISMA ŚWIĘTEGO :: Zobacz temat - Księgi Machabejskie
Wysłany: 2013-02-14, 14:49 Księgi Machabejskie. nike napisał/a: Menia, Ks. Machabejskie nie należą do kanonu Biblii. A czy to posypywanie, było w środę ...
www.biblos.feen.pl/viewtopic.php?t=314&sid=62b3eb0c5879bcd68864c8c44ccaf750
>30
1
10
Stary Testament - WIEM, darmowa encyklopedia
Stary Testament, Stare Przymierze, chrześcijańskie określenie pism, obejmujących Biblię Hebrajską, czyli tzw. księgi protokanoniczne, oraz...
portalwiedzy.onet.pl/68781,,,,stary_testament,haslo.html
Wyniki wyszukiwania dla "Księgi Machabejskie"
Google: ok. 3.060
bing: ok. 5
Księgi Machabejskie w nauce
Księgi Machabejskie : wstęp - przekład z oryginału, komentarz ...
Biblioteka Sejmowa : Księgi Machabejskie : wstęp - przekład z oryginału, komentarz / oprac. Feliks Gryglewicz ; Katolicki Uniwersytet Lubelski.
Formats and Editions of Ksie̜gi Machabejskie : wste̜p - przekład z ...
by Feliks Gryglewicz; Katolicki Uniwersytet Lubelski (Lublin);. Book. Polish. 1961. Poznan : Pallotinum. 2. Ksie̜gi Machabejskie : wste̜p - przekład z oryginał́u ...
Biblia. - Księgi Machabejskie : wstęp, przekład z oryginału ...
Księgi Machabejskie : wstęp, przekład z oryginału, komentarz / oprac. Feliks Gryglewicz ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Miejsce wydania Poznań , wydano ...
Księgi Machabejskie - KATALOG BIBLIOTEKI WYDZIAŁU ...
Księgi Machabejskie - BIBLIOTEKA WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO US - KATALOG GŁÓWNY.
RECOGITO 38 - Powstanie Machabeuszy (175-164 p.n.e) | Wojna ...
Obecny stan badań nad trzecią i czwartą Księgą Machabejską prezentuje prof. Józef Méleze-Modrzejewski z Uniwersytetu Paris I. Na ilustracji: Okładka
Stary Testament - późne księgi historyczne - Uniwersytet Kardynała ...
8. Księgi Machabejskie: kanoniczne i niekanoniczne. 9. Powstanie machabejskie a teologia judaizmu (kult, monarchia, męczeństwo). 10. Księga Estery: fabuła i ...
Collectanea Theologica | Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała ...
11 Mar 2013 ... Księgi Machabejskiej S. Haręzga, W obronie Słowa Bożego. Krytyczne uwagi na temat projektu końcowego dokumentu II Polskiego Synodu ...
Stary Testament-Księgi historyczne - Uniwersytet Kardynała Stefana ...
Księga Judyty i Księga Estery (układ, powstanie, teologia) 28. Analiza egzegetyczna Jdt 8-16 29. Księgi Machabejskie (układ, powstanie, teologia) 30. Analiza ...
1 Księga Machabejska – Wikipedia, wolna encyklopedia
Pierwsza Księga Machabejska - księga historyczna zaliczana do deuterokanonicznych ksiąg Starego Testamentu przez Kościół katolicki i prawosławny.
Książki na temat Księgi Machabejskie
Pismo Święte Starego Testamentu: cz. 1. Grzybek, S. Księga ...
Pismo Święte Starego Testamentu: cz. 1. Grzybek, S. Księga ...
Stanisław Łach, 1963
BIBLIOGRAFIA 5 WYKAZ SKRÓTÓW 11 WSTĘP HISTORYCZNO-KRYTYCZNY 15 I. Nazwa, treść ł cel księgi Tobiasza 15 1. Nazwa 15 2. Treść 15 3. Cel 17 II. Zarys dziejów tekstu księgi Tobiasza 19 A. Tłumaczenie LXX 20 1. Kodeksy B i A  ...
Encyklopedyja powszechna
Encyklopedyja powszechna
Samuel Orgelbrand, 1864
Według Józefa Żydowina (Księgi Machabejskie dotąd tylko dochodzą), Jan Ilyrknn (ltii»-i czas oblegał Ptoleme- us/.ii. który wreszcie uciekł do Zenona Kolytasa, księcia Filadelfii. L. H. PtOlemetlSZ de FiadonibUS. Pod tom nazwiskiem znany ...
Pisma treści moralnej księdza Józefa Wereszczyńskiego, ...
Pisma treści moralnej księdza Józefa Wereszczyńskiego, ...
Józef Wereszczyński, 1860
nim ś. temi słowy ') : Księgi Machabejskie nie są przyjęte w kanonie żydowskim, wszakże w kościele między in- nemi świętemi historyami są poczytane; te są słowa jego. Także też i Augustyn ś. tego poświadcza: Księgi Machabejskie nie Żydzi, ...
Rozwój zapytań na Google


Wpisy na blogach na temat
Księgi Machabejskie
Chanuka
Święto Dedykacji i Świateł Chanuka – Święto Dedykacji i Świateł, które trwa 8 dni. Osiem dni, ponieważ, gdy dokonano oczyszczenia i powtórnej poświęcenia-dedykacji Beit Hamigdasz (Świątyni) nakazano, aby: 2Mch 1:18 […]
mesjasz.info.pl/?p=1219
Księgi kanoniczne
To, że widzisz te słowa, znaczy iż wyszperałeś mojego bloga. Może znajdziesz w nim odpowiedź na swoje pytanie... Kto wie? Zapraszam.
yarpenzirgin.blox.pl/2009/08/Ksiegi-kanoniczne.html
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 20 X 2013 R. | Parafia Miękinia
Dodane 2013-10-20 przez proboszcz.
parafiamiekinia.pl/?p=576
Zakazy czytania Biblii | Ukryta Władza
↓ Poniższy artykuł wprowadzi trochę zamieszania w umysły tych katolików, którzy wierzą, że papiestwo zawsze rozpowszechniało Pismo Święte i zabiegało o to, aby było one powszechnie znane. Prawda wygląda niestety inaczej. Papiestwo było największym prześladowcą Biblii w dziejach ludzkości. Przez wieki niszczyło Biblię i tych, którzy ją tłumaczyli na języki Europy, bądź rozpowszechniali. Wielu papieży…
ukrytawladza.wordpress.com/2012/09/11/zakazy-czytania-biblii/
Kanon Pisma Świętego | Nadzieja dla wszystkich!
badaczebiblii.pl/kanon-pisma-swietego/
Cztery ewangelie jako symbole Gnozy. Część I | Centrum Rozwoju Heurystyki
Gnoza, gnostycyzm, ewangelia, ukryty sens, Nowy testament, św. Marek, św. Łukasz, św. Jan, św. Mateusz, mistyka ewangelii, astrologia, symbol, symbole w biblii
www.centrumrozwojuheurystyki.pl/?p=2613
Chrześcijanie: Czy Biblia kiedykolwiek została zmieniona przez Kościół ?
Kościół nigdy nie zmienił nigdy treści Biblii, ani też składu kanonu [to jest ksiąg wchodzących w skład Pisma św. ].
chrzecijanie.blogspot.com/2011/02/czy-biblia-kiedykolwiek-zostaa.html
Świętych obcowanie
kościół katolicki Informacje i komentarze z życia Kościoła Katolickiego. Tu znajdziesz wszystko na temat Benedykta XVI , Jana Pawła II , Kościoła w Polsce i na świecie .
kosciol.blox.pl/2009/10/Swietych-obcowanie.html
Odwyk - Czyściec jest pusty!
Czyściec. W Biblii nie występuje, ale czy da się dowieść, że skoro Biblia o nim milczy, to znaczy, że go nie ma? Wszystko na temat czyśćca zebrane w jednym odcinku.
www.odwyk.com/?p=episode&e=1562
Pytania do Biblii: Nazwy Pisma Świętego
Share Tweet wordpress plugins and themes automotive,business,crime,health,life,politics,science,technology,travelA zatem Pan Bóg stworzył człowieka, a stwarzając go, można powiedzieć, że dał mu w darze Siebie – dał człowiekowi swoją obecność, dał człowiekowi swoje słowo. Z pewnym uproszczeniem można tak powiedzieć. Bóg rzeczywiście dał człowiekowi swoje słowo. Księga, która je zawiera ma wiele [...]
www.tyniec.benedyktyni.pl/ps-po/pytania-do-biblii-nazwy-pisma-swietego/
123