Fibonacci 2048

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy
Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy (KSRG) – powstał w 1991 roku, a zaczął funkcjonować w 1995. Celem jego istnienia jest ujednolicenie działań o charakterze ratowniczym, podejmowanych w sytuacjach zagrożeń życia, zdrowia, mienia lub środowiska, podejmowanych przez Państwową Straż Pożarną i inne podmioty ratownicze (głównie Ochotniczą Straż Pożarną). Centralnym organem administracji rządowej w sprawach organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego jest Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej. Swoje zadania KSRG realizuje poprzez koordynację walki z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi oraz ratownictwa technicznego, ekologicznego i medycznego na wszystkich szczeblach administracji. Krajowy system ratowniczo-gaśniczy stanowi integralną część systemu bezpieczeństwa państwa. Krajowy system ratowniczo-gaśniczy dzieli się na trzy poziomy:
- Poziom powiatowy Struktura KSRG w poszczególnych powiatach zależy od rodzaju zagrożeń i sieci jednostek ratowniczych. Dysponowanie jednostek systemu do działań ratowniczych oraz alarmowanie podmiotów współdziałających odbywa się poprzez powiatowe stanowisko kierowania PSP współdziałające ze stanowiskami dyżurnymi administracji samorządowej wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz starostów. W przypadku gdy siły i środki systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze powiatu okażą się niewystarczające (drastyczny wzrost skali zdarzenia, równoczesność zdarzeń, brak jednostek specjalistycznych) lub zdarzenie swym zasięgiem wykracza poza obszar powiatu, uruchamiany jest wyższy poziom systemu ratowniczo-gaśniczego .
- Poziom wojewódzki Poziom wojewódzki spełnia rolę wspomagającą i koordynacyjną w sytuacjach wymagających użycia sił i środków spoza powiatu, w którym ma miejsce zdarzenie. Podstawowe siły i środki KSRG na poziomie województwa to wojewódzki odwód operacyjny z grupami specjalistycznymi (wydzielone siły i środki z poziomów powiatowych) oraz krajowa baza sprzętu specjalistycznego. Dysponowanie jednostek systemu do działań ratowniczych oraz alarmowanie podmiotów współdziałających odbywa się poprzez wojewódzkie stanowisko koordynacji ratownictwa PSP współdziałające z centrami zarządzania kryzysowego wojewody. W przypadku gdy siły i środki KSRG na poziomie województwa okażą się niewystarczające lub zdarzenie przekracza obszar województwa, uruchamiany jest najwyższy poziom systemu ratowniczo-gaśniczego poziom centralny.
- Poziom centralny Poziom centralny spełnia rolę wspomagającą i koordynacyjną w sytuacjach wymagających użycia sił i środków spoza województwa w którym ma miejsce zdarzenie. Podstawowe siły i środki krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na poziomie centralnym to centralny odwód operacyjny z grupami specjalistycznymi (wydzielone siły i środki z poziomów wojewódzkich), krajowe bazy sprzętu specjalistycznego oraz siły i środki szkół PSP. Dysponowanie jednostek systemu do działań ratowniczych oraz alarmowanie podmiotów współdziałających odbywa się poprzez Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności (pełniące również funkcje międzyresortowego centrum zarządzania kryzysowego).
W Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym funkcjonuje (stan na 7 grudnia 2011):
- 499 (w tym 5 szkolnych) jednostek ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej;
- 3.841 jednostek ochotniczych straży pożarnych;
- 5 zakładowych straży pożarnych;
- 13 szpitali, w tym 11 szpitali Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Łodzi, Olsztynie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, Szczecinie, Wrocławiu i Bydgoszczy oraz Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich i Szpital Praski;
- 205 specjalistów krajowych z różnych dziedzin ratownictwa.
Elementami systemu są m.in. Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa (SAR), Stacje Ratownictwa Górniczego, Państwowa Agencja Atomistyki, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz organizacje pozarządowe, jak: GOPR, WOPR, TOPR, POPR, i inne.

Jest to fragment artykułu Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy z darmowej encyklopedii Wikipedia. Na Wikipedii dostępna jest lista autorów.
Na pl.wikipedia.org artykuł Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy był wyświetlany 3 530 razy w ciągu ostatnich 30 dni. (Stan z dnia: 10.02.2014)
Zdjęcia dotyczące Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy
Miniatura:
Oryginał:
Wyniki wyszukiwania na Google i Bing
3
1
1
Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy - Biuletyn Informacji Publicznej
Od 1995 roku zaczął funkcjonować w Polsce, zorganizowany przez Państwową Straż Pożarną, Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy, którego podstawowym celem jest ...
www.kpsp.pl/stwola/?n_id=34
1
>30
2
Krajowy system ratowniczo-gaśniczy – Wikipedia, wolna encyklopedia
Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy (KSRG) – powstał w 1991 roku, a zaczął funkcjonować w 1995. Celem jego istnienia jest ujednolicenie działań o ...
pl.wikipedia.org/wiki/Krajowy_system_ratowniczo-ga%C5%9Bniczy
2
>30
3
PSP - Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
Od 1995 roku zaczął funkcjonować w Polsce, zorganizowany przez Państwową Straż Pożarną, Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy, którego podstawowym ...
www.straz.gov.pl/page/?str=944
4
>30
4
Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy - Komenda Wojewódzka ...
Od 1995 roku zaczął funkcjonować w Polsce, zorganizowany przez Państwową Straż Pożarną, Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy, którego podstawowym ...
www.straz.pl/home/krajowy-system-ratowniczo-gasniczy
5
>30
5
Dz.U. 2011 nr 46 poz. 239 - Internetowy System Aktów Prawnych
... organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.
isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110460239
6
>30
6
Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy
Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy Od 1995 roku zaczął funkcjonować w Polsce, zorganizowany przez Państwową Straż Pożarną, krajowy system ...
www.mitex.website.pl/cms17a/index.php/krajowy-system-ratowniczo-gasniczy
7
>30
7
Art. 14. och. ppoż. - Krajowy system ratowniczo-gaśniczy - Ustawa o ...
Art. 14 och. ppoż. 1. Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy ma na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska poprzez: 1) walkę z pożarami lub innymi ...
www.arslege.pl/krajowy-system-ratowniczo-gasniczy/k368/a30811/
8
>30
8
Krajowy System Ratowniczo – Gaśniczy w Polsce ...
7 Kwi 2013 ... Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy istnieje już prawie siedemnaście lat i dzięki Państwowej Straży Pożarnej stanowiącej jego integralną ...
zarzadzaniekryzysowe.blog.pl/2013/04/07/krajowy-system-ratowniczo-gasniczy-w-polsce/
9
>30
9
KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZO - GAŚNICZY
W Polsce funkcjonuje Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy, którego organizatorem jest Państwowa Straż Pożarna pod zwierzchnictwem Ministra Spraw ...
www.strazwalcz.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=67&Itemid=120
10
>30
10
KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZO-GAŚNICZY (KSRG)
Krajowy System Ratowniczo - Gaśniczy (KSRG) - jest to zespół przedsięwzięć organizacyjnych, szkoleniowych, materiałowo-technicznych i finansowych ...
www.osp-swarzedz.pl/dokumenty/krajowy_system_ratowniczo_gasniczy.pdf
Wyniki wyszukiwania dla "Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy"
Google: ok. 24.700
bing: ok. 29
Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy w nauce
Krajowy system ratowniczo -gaśniczy. - Katalog - Uniwersytet ...
W pracy przedstawiam zagadnienie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, schemat organizacyjny oraz wybrane aspekty składające się na jego ...
Krajowy system ratowniczo-gaśniczy w systemie bezpieczeństwa ...
Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego. Nie jesteś ... Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy w systemie bezpieczeństwa powszechnego ... Functioning of the National Emergency and Fire-Fighting System within general safety system ...
Referaty nadesłane - nierecenzowane - Uniwersytet Warmińsko ...
Stanisław Oszczak Uniwersytet Warmińsko – Mazurski ... Tytuł artykułu: Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy w systemie bezpieczeństwa cywilnego ...
[PDF]dr hab. Hubert Królikowski prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego ...
Uniwersytetu Jagiellońskiego ... „MODEL SYSTEMU RATOWNICTWA ... Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśnicżego i systemu Państwowe Ratownictwo ...
Krajowy system ratowniczo-gaśniczy jako element bezpieczeństwa ...
Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System ... Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy jako element bezpieczeństwa państwa.
VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa ... - Ochroniarz
25 Wrz 2013 ... 2) mgr Natalia RUMAN, Uniwersytet Śląski, Zadania wychowawcze .... 51) dr Robert DANIŁOWICZ, Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy w ...
Ustawa powstała na Dolnym Śląsku - KW PSP Wrocław
Włodzimierz Gromski z Instytutu Nauk Prawno-Ustrojowych Uniwersytetu ... Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy zaczął funkcjonować od l stycznia 1995 roku .
Małgorzata Stochmal - Studenci, pracownicy - USOS Uniwersytet ...
Uniwersytet Wrocławski - Centralny System Uwierzytelniania, Nie jesteś ... system bezpieczeństwa, Krajowy System Ratowniczo Gaśniczy, socjologia grup ...
Struktura systemu ochrony przeciwpożarowej w Polsce - Katalog ...
19 Cze 2013 ... Ochrona przeciwpożarowa, Państwowa Straż Pożarna, Krajowy System Ratowniczo - Gaśniczy, Pożarnictwo, Ochotnicza Straż Pożarna, ...
Książki na temat Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy
Reforma ustrojowa państwa: zbiór ustaw : stan prawny na ...
Reforma ustrojowa państwa: zbiór ustaw : stan prawny na ...
Poland, Poland. Sejm. Kancelaria, 1999
106, poz. 668) art. 14 otrzymuje brzmienie: „Art. 14. 1. Krajowy system ratowniczo -gaśniczy ma na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska poprzez: 1 ) walkę z pożarami lub innymi klęskami żywiołowymi, 2) ratownictwo techniczne, ...
State, prospects and development of rescue, physical culture ...
State, prospects and development of rescue, physical culture ...
Ed. Walery Zukow, Aleksander Skaliy, Marek Napierala, 2011
System reagowania kryzysowego i Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy a Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. [W:] Sporty wodne i ratownictwo. Aks.s.c, Radom. Van der Pols H. 2002. Impact 11 recommendations World Congress on ...
Rozwój zapytań na Google


Wpisy na blogach na temat
Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy
Trening zgrywający System Ostrzegania i Alarmowania Ludności | Głogów - wiadomości, wydarzenia, informacje - GlogowMIX
Portal internetowy GlogowMIX.pl związany jest z Głogowem. To Głogów jest główną inspiracją, aby Głogów przedstawić w nieco innym świetle.
www.glogowmix.pl/2013/trening-zgrywajacy-system-ostrzegania-i-alarmowania-ludnosci/
Krajowy System Ratowniczo – Gaśniczy w Polsce | ZarzadzanieKryzysowe - zarządzanie kryzysowe, 112
Opublikowano 7 kwietnia 2013 Autor: politbp.
zarzadzaniekryzysowe.blog.pl/2013/04/07/krajowy-system-ratowniczo-gasniczy-w-polsce/
AMA – strażak ochotnik - Wykop.pl
Jestem strażakiem ochotnikiem w jednostce spoza Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Odpowiem na wszelkie pytania dotyczące tego zajęcia.
www.wykop.pl/link/1698730/ama-strazak-ochotnik/
OSP Boczki – Świdrowo w KSRG | iRegionalni - Regionalny Portal - Grajewo i okolice
Ochotnicza Straż Pożarna w Boczkach – Świdrowie z dniem 07. 07.
www.iregionalni.pl/wiadomosci/osp-boczki-swidrowo-w-ksrg/
Polski-fireman: Krajowy System Ratowniczo - Gaśniczy
Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy Od 1995 roku zaczął funkcjonować w Polsce, zorganizowany przez Państwową Straż Pożarną, Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy, którego podstawowym celem jest ochrona życia, zdrowia, mienia lub środowiska poprzez: walkę z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi, ratownictwo techniczne, chemiczne i od 1997 roku również poprzez ratownictwo ekologiczne i medyczne. Podstawowym założeniem w budowie systemu ratowniczo-gaśniczego było stworzenie jednolitego i spójnego układu, skupiającego powiązane ze sobą różne podmioty ratownicze, tak aby można było podjąć skutecznie każde działanie ratownicze.
polski-fireman.blogspot.com/2011/04/krajowy-system-ratowniczo-gasniczy.html
Alarm dla telefonów alarmowych - nowaostroleka.pl
Alarm dla telefonów alarmowych
www.nowaostroleka.pl/wiadomosci/11099,alarm-dla-telefonow-alarmowych
OSP Kotla ma nowy sprzęt | GlogowiakExtra.pl
Głogowiak Extra - Darmowy Dwutygodnik Lokalny
www.glogowiakextra.pl/osp-kotla-ma-nowy-sprzet/
100 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Hopowie - Wiadomości - Kartuzy.info
Msza święta w intencji wszystkich strażaków, nadanie odznaczeń i wręczenie okolicznościowych medali oraz przekazanie i poświęcenie nowego wozu ratowniczo-gaśniczego. Tak w sobotę uroczyście świętowano jubileusz 100-lecia działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Hopowie.
kartuzy.info/wiadomosc,16992,100-lat-Ochotniczej-Strazy-Pozarnej-w-Hopowie.html
OSP z Siedleszczan członkiem Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (fotoreportaż) | nadwisla24.pl
nadwisla24.pl/2012/10/24/osp-z-siedleszczan-czlonkiem-krajowego-systemu-ratowniczo-gasniczego-fotoreportaz/
Gdy PiS wygra wybory, to… co dalej? (3) – Bezpieczeństwo wewnętrzne | Blogpress
blogpress.pl/node/17677
123