Fibonacci 2048

Korelacja kolejnościowa
Korelacja rangowa – dowolna statystyka pozwalająca na określenie zależności zmiennych losowych w sposób niezmienniczy ze względu na operację rangowania.
Współczynniki korelacji rangowej w odróżnieniu od klasycznego współczynnika korelacji mierzą monotoniczną zależność między zmiennymi, a nie tylko liniową. Np. jeśli jedna ze zmiennych jest rosnącą funkcją drugiej, to korelacja rangowa przyjmuje wartość maksymalną.
Współczynniki korelacji rangowej są bardziej odporne na obserwacje odstające.
Najczęściej używanymi współczynnikami korelacji rangowej dla dwóch zmiennych są:
- współczynnik korelacji rangowej Spearmana / rho Spearmana
- tau Kendalla
- gamma Kruskala
- d Sommersa

Jest to fragment artykułu Korelacja kolejnościowa z darmowej encyklopedii Wikipedia. Na Wikipedii dostępna jest lista autorów.
Na pl.wikipedia.org artykuł Korelacja kolejnościowa był wyświetlany 1 razy w ciągu ostatnich 30 dni. (Stan z dnia: 10.02.2014)
Zdjęcia dotyczące Korelacja kolejnościowa
Miniatura:
Oryginał:
Wyniki wyszukiwania na Google i Bing
1
>30
1
Korelacja kolejnościowa - Wszystkie artykuły – Wikipedia, wolna ...
Korelacja kolejnościowa · Korelacja krzyżowa · Korelacja pozorna · Korelacja rang · Korelacja rang Spearmana · Korelacja rangowa · Korelacja rangowa ...
ortopedianew.appspot.com/WszystkieStrony123?from=Korelacja+kolejno%C5%9Bciowa
2
>30
2
Zależności w danych. Korelacja. Regresja.
Współczynnik korelacji kolejnościowej. (rang) Spearmana. Współczynnik ten służy do opisu siły korelacji dwóch cech, szczególnie wtedy, gdy mają one.
zsi.ii.us.edu.pl/~nowak/smad/SMAD_w2.pdf
3
>30
3
Korelacja, zależność korelacyjna - Leksykon Statystyki
Korelacja określa też kierunek i siłę zależności, natomiast nie dowodzi o związku ... korelacyjne Pearsona - współczynnik korelacji rang (kolejnościowej) ...
edustat.home.pl/com/enc.html?indeks=84
4
>30
4
Statystyka matematyczna dla biologów - IBUK Libra - Ibuk.pl
Test równości dwóch współczynników korelacji prostej 155. 10.3. Korelacja cząstkowa 157. 10.4. Korelacja rang (kolejnościowa) 159. 11. Regresja 164. 11.1 .
libra.ibuk.pl/book/1755
5
>30
5
Spis treści - Godi
Korelacja i regresja ...................................................................................... 59. 2.1. Korelacje statystyczne..........................................................................................59. 2.1.1 .
godi.pl/files/pdf-fragmenty/442778.pdf
6
>30
6
LISTA ZADAŃ ZE STATYSTYKI nr 3
Korelacja pomiędzy zmiennymi 'bilans' i 'strateg'. Współczynnik korelacji kolejnościowej (rang) Spearmana (rho) = -0,17243642. Współczynnik korelacji ...
prawo.uni.wroc.pl/pliki/10627
7
>30
7
1 - AGH
Korelacja ujemna występuje wtedy, gdy wzrostowi wartości jednej zmiennej ..... Współczynnik korelacji rang Spearmana (współczynnik korelacji kolejnościowej).
home.agh.edu.pl/~kca/stat/WYK%A3ADY_pdf/WYK%A3AD%20%2010AN.pdf
8
>30
8
1 - AGH
Współczynnik korelacji rang Spearmana (współczynnik korelacji kolejnościowej) stosuje się w przypadkach: 1) Obie cechy są mierzalne lecz próba jest mało ...
home.agh.edu.pl/~kca/stat/CWICZENIA_pdf/CWICZENIA2013/C11.pdf
Wyniki wyszukiwania dla "Korelacja kolejnościowa"
Google: ok. 596
Korelacja kolejnościowa w nauce
Statystyka matematyczna dla biologów - IBUK Libra - Ibuk.pl
ISBN/ISSN: 978-83-7160-469-0. Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Rok wydania 2007. Bibliografia: Pokaż bibliografię.
Statystyka opisowa - Usos - Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Analiza współzależności (korelacji) zjawisk ekonomicznych omawiana jest na ... wskaźniki korelacyjne Pearsona, współczynniki korelacji kolejnościowej (rang) ...
Podstawy wnioskowania statystycznego - Uniwersytet Mikołaja ...
Wskaźniki korelacyjne Pearsona i badanie ich istotności. Testowanie liniowości związku między zmiennymi (test F). Współczynniki korelacji kolejnościowej ...
Statystyka - Przedmioty - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Współczynnik korelacji liniowej Pearsona i badanie jego istotności. Współczynnik korelacji kolejnościowej (rang) Spearmana. Funkcja regresji I i II rodzaju.
[PDF]pdf pl
Eksploatacji Maszyn i Zarządzania w Inżynierii Rolniczej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Głęboka 28 ... Określono korelacje, zarówno linową Pearsona, jak i rangową Spearmana, pomiędzy .... kolejnościowej wyniósł rs = 0, 20.
Związki funkcjonalne i korelacyjne - Notatek.pl
17 Maj 2013 ... Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach · statystyka. Dodano: ... współczynnik rang (korelacji kolejnościowej) Spearmana. (opis w pkt.7).
[PDF]ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 686 ...
ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO. NR 686. FINANSE, RYNKI ..... współczynnika korelacji kolejnościowej Spearmana. )1. (. 6. 1. 2. 1.
[PDF]pdf pl - Journal of Agribusiness and Rural Development
Matematycznej, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja ... W celu porównania układów kolejnościowych degradacji środowiska i jego ochrony zastosowano ...
[PDF]Załącznik nr 2 - Uniwersytet Śląski | Biuletyn informacji publicznej
25 Paź 2012 ... Estymator R współczynnika korelacji liniowej ... korelacji kolejnościowej (rang) Spearmana. d) Tablica ... Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu.
Zastosowanie metod ilościowych w badaniu zużycia energii ...
Ocena istotności współczynnika korelacji liniowej Pearsona 5. ..... metod można zmierzyć za pomocą współczynnika korelacji (kolejnościowej)rang Spearmana. ... Podstawy teoretyczne przykłady – zadania, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii ...
Książki na temat Korelacja kolejnościowa
Psychologia inżynieryjna w ZSRR i USA: wybór prac
Psychologia inżynieryjna w ZSRR i USA: wybór prac
Jan Okoń, Zofia Kapuścińsk, 1969
... sterowania rakiety Bomarc typu ziemia — powietrze, okazało się, że Korelacja kolejnościowa pomiędzy przewidywanymi i rzeczywiście występującymi liczbami błędów człowieka zaobserwowanych w okresie trzymiesięcznym wynosi 0,73.
Zagadnienia ekonomiki rolnej
Zagadnienia ekonomiki rolnej
1986
W celu zweryfikowania tych spostrzeżeń, obliczono współczynnik korelacji kolejnościowej Spermana (8) pomiędzy poszczególnymi latami. Wysokie wartości współczynników korelacji kolejnościowej potwierdzają, że w analizowanym okresie ...
Roczniki ekonomiczne
Roczniki ekonomiczne
1967
Mediana płac w poszczególnych działach gospodarki narodowej we wrześniu roku Przyrost zatrudnienia w poszczególnych dzia- Współczynnik korelacji kolejnościowej łach gospodarki w okresie 1963 1964 1964 31 XII 1963—31 XII 1964 31 ...
Tendencje rozwoju konsumpcji: postulaty i uwarunkowania
Tendencje rozwoju konsumpcji: postulaty i uwarunkowania
Maksymilian Pohorille, 1982
Dochody ze świadczeń pieniężnych wykazują mniejszą siłę powiązania z dochodami z pracy niż dochody ze świadczeń w naturze. Fakt ten, jak również wysoki współczynnik korelacji kolejnościowej 17 konsumpcji społecznej z konsumpcją z ...
Studia i prace statystyczne. Czasopismo Poṡwiȩcome ...
Studia i prace statystyczne. Czasopismo Poṡwiȩcome ...
1950
... część rozdziału o korelacji (np. obliczenie współczynnika korelacji kolejnościowej), te ramy przekraczają. W ogóle układ podręcznika charakteryzuje pewna nierówno- mierność i w układzie treści i w układzie szczegółów tekstu. Na przykład ...
Rozwój zapytań na Google


Wpisy na blogach na temat
Korelacja kolejnościowa
Na ten temat brak jeszcze danych...