Fibonacci 2048

Konwencja przeciw torturom
Konwencja w sprawie zakazu stosowania tortur (pełna nazwa Konwencja w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania) została przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 10 grudnia 1984, przez Polskę została ratyfikowana 26 lipca 1989 (Dz. U. z 1989 r. Nr 63, poz. 378). Dotychczas (maj 2010) Konwencję ratyfikowało 146 państw. 1 Konwencja ta definiuje, czym wobec prawa międzynarodowego jest tortura. Konwencja powołała do życia także organ kontrolny – Komitet Przeciwko Torturom (CAT – ang. Committee Against Torture).
W myśl Konwencji:
Znaczący wpływ na przyjęcie tej konwencji miał lobbing organizacji Amnesty International, która prowadziła kampanię na rzecz tej konwencji od 1973.

Jest to fragment artykułu Konwencja przeciw torturom z darmowej encyklopedii Wikipedia. Na Wikipedii dostępna jest lista autorów.
Na pl.wikipedia.org artykuł Konwencja przeciw torturom był wyświetlany 1 razy w ciągu ostatnich 30 dni. (Stan z dnia: 09.02.2014)
Zdjęcia dotyczące Konwencja przeciw torturom
Miniatura:
Oryginał:
Wyniki wyszukiwania na Google i Bing
1
>30
1
Konwencja w sprawie zakazu stosowania tortur – Wikipedia, wolna ...
1 Konwencja ta definiuje, czym wobec prawa międzynarodowego jest tortura. Konwencja powołała do życia także organ kontrolny – Komitet Przeciwko Torturom ...
pl.wikipedia.org/wiki/Konwencja_w_sprawie_zakazu_stosowania_tortur
2
>30
2
KONWENCJA w SPRAWIE ZAKAZU STOSOWANIA TORTUR ORAZ ...
pragnąc zwiększyć efektywność walki przeciw torturom oraz innemu okrutnemu lub ... W rozumieniu niniejszej konwencji określenie "tortury" oznacza każde ...
www.hfhrpol.waw.pl/pliki/Konwencja_w_Sprawie_Zakazu_Stosowania_Tortur.pdf
3
>30
3
Komitet Przeciwko Torturom (Committee against Torture) - CAT
Komitet Przeciwko Torturom został utworzony na podstawie artykułu 17 Konwencji w Sprawie Zakazu Stosowania Tortur oraz Innego Okrutnego, Nieludzkiego ...
www.unic.un.org.pl/dyskryminacja/ct_cat.php
4
>30
4
Europejska konwencja o zapobieganiu torturom ... - Council of Europe
Międzynarodowej Konwencji przeciwko Torturom. W powyŜszej rekomendacji. Zgromadzenie odniosło się do prac prowadzonych w ramach Organizacji ...
www.cpt.coe.int/lang/pol/pol-convention.pdf
5
>30
5
Europejska Konwencja o Zapobieganiu Torturom i Nieludzkiemu ...
Europejska Konwencja o Zapobieganiu Torturom i Nieludzkiemu Traktowaniu, konwencja z 1987 (weszła w życie w 1989) uzupełniająca zasady...
portalwiedzy.onet.pl/87514,,,,europejska_konwencja_o_zapobieganiu_torturom_i_nieludzkiemu_traktowaniu,haslo.html
6
>30
6
Konwencja ONZ przeciwko torturom, Konwencja Praw Dziecka ...
Konwencja ONZ przeciwko torturom, Konwencja Praw Dziecka • pliki użytkownika WOS przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • Konwencja Praw Dziecka.doc, ...
chomikuj.pl/WOS/Konwencja+ONZ+przeciwko+torturom*2c+Konwencja+Praw+Dziecka
7
>30
7
tortury - Internetowy System Aktów Prawnych
Protokół Fakultatywny do Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz ... obowiązującej Deklaracji o uznaniu kompetencji Komitetu Przeciw torturom do ...
isap.sejm.gov.pl/KeyWordServlet?viewName=thasT&passName=tortury
8
>30
8
Europejska Konwencja o Zapobieganiu Torturom. notatki - Arslege.pl
23 Sty 2011 ... zawartość treściowa i status prawny oraz system Europejskiej Konwencji o Zapobieganiu Torturom oraz nieludzkiemu lub poniżającemu ...
www.arslege.pl/1980/materialy-edukacyjne/3935/europejska-konwencja-o-zapobieganiu-torturom/
9
>30
9
Europejska Konwencja o Zapobieganiu Torturom - nowy ...
Novum w tej Konwencji jest mechanizm prewencyjny oparty głownie na wizytowaniu miejsc odosobnienia [4]. W preambule do Konwencji przeciwko torturom ...
www.ipolska.pl/krempy/zapob.htm
10
>30
10
Konwencja przeciwko torturom oraz innym karom - Opoka
27 Cze 2002 ... Stolica Apostolska przystąpiła do Konwencji przeciwko torturom oraz innym okrutnym, nieludzkim czy poniżającym karom i sposobom ...
www.opoka.org.pl/aktualnosci/news.php?s=opoka&id=2881
Wyniki wyszukiwania dla "Konwencja przeciw torturom"
Google: ok. 5.870
Konwencja przeciw torturom w nauce
[PDF]zakaz tortur, nieludzkiego i poniżającego traktowania albo karania
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wydział Prawa i ..... międzynarodowej konwencji przeciwko torturom, która wiązała się z pracami ...
Prewencyjny system ochronny w państwach Rady Europy na tle ...
Uniwersytetu w Linzu). Tekst. Ogólne informacje ... Prewencyjny system ochronny w państwach Rady Europy na tle Europejskiej Konwencji przeciwko Torturom.
Seminaria - IPSiR UW - Uniwersytet Warszawski
Konwencja przeciwko Torturom oraz Innemu Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu (lub Konwencja w sprawie Zakazu Stosowania Tortur ...
Zakaz tortur z perspektywy XXI wieku - Katalog - Uniwersytet ...
Prohibition of torture from the perspective of the twenty-first century. ... Komitet Przeciwko Torturom, raporty, standardy, Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i ...
Konwencja w sprawie zakazu stosowania tortur – Wikipedia, wolna ...
1 Konwencja ta definiuje, czym wobec prawa międzynarodowego jest tortura. Konwencja powołała do życia także organ kontrolny – Komitet Przeciwko Torturom ...
Książki na temat Konwencja przeciw torturom
Prawo traktatów: zarys współczesny
Prawo traktatów: zarys współczesny
Jarosław Sozański, 2008
Likwidacji Dyskryminacji Rasowej51 i Komitet przeciw Torturom – ustanowione przez odnośne konwencje52), a także – pozasądowe (Komitet ds. Likwidacji Dyskryminacji Rasowej – powołany przez odnośną konwencję z 1965 r., czy Komitet ...
Polityczne, gospodarcze i kulturowe aspekty relacji Polski z ...
Polityczne, gospodarcze i kulturowe aspekty relacji Polski z ...
Marek Miłek, Grzegorz Wilk-Jakubowski, Rafał Brzoza, 2011
Z kolei Europejska konwencja o zapobieganiu torturom oraz nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu", ... ochronny w państwach Rady Europy na tle Europejskiej Konwencji przeciwko Torturom, „Państwo i Prawo” 1997, z.
Polityka zagraniczna Republiki Białoruś. Studium politologiczne
Polityka zagraniczna Republiki Białoruś. Studium politologiczne
Rafał Czachor, 2011
Kraj nie ratyfikował Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z 1950 roku, będącej ... Europejską Kartą Społeczną, Konwencją Przeciwko Torturom oraz Innemu Nieludzkiemu iPoniżającemu Traktowaniu, ...
Prawa człowieka w Unii Europejskiej po trktacie Lizbońskim
Prawa człowieka w Unii Europejskiej po trktacie Lizbońskim
Jarosław Sozański, 2010
Ważną rolę odgrywają też standardy Europejskiej Karty Społecznej (wersji zrewidowanej), a także konwencji o ochronie mniejszości, o obywatelstwie, przeciw torturom i innych. Wiele inicjatyw i standardów Rady Europy było ponadto ...
Prawa osób pozbawionych wolności w świetle orzeczeń organów ...
Prawa osób pozbawionych wolności w świetle orzeczeń organów ...
Barbara Stańdo-Kawecka, 1998
Istotną częścią Konwencji są przepisy dotyczące środków międzynarodowej kontroli wypełniania wynikających z niej zobowiązań. W systemie kontroli ważną rolę odgrywa utworzony na mocy tej Konwencji Komitet przeciwko Torturom.
Rozwój zapytań na Google


Wpisy na blogach na temat
Konwencja przeciw torturom
Bezkarność sprzyja brutalności policji. Prokuratura większość spraw umarza
Policja nadużywa przemocy, bo funkcjonariusze mają duży margines bezkarności. Tylko 3,5 proc. skarg na pobicie przez policjantów prokuratura kieruje do sądu. Pozostałe umarza lub odmawia wszczęcia postępowania. Wynika z danych policji - dla potrzeb raportu dla Komitetu przeciwko Torturom (CPT), organizacji, która stoi na straży przestrzegania konwencji przeciw torturom Rady Europy - czytamy w 'Gazecie Wyborczej'.
www.tokfm.pl/Tokfm/1,103085,14602962,Bezkarnosc_sprzyja_brutalnosci_policji__Prokuratura.html
Rada Europy i trybunały europejskie - lex-pol.pl
Porady prawne przez internet, opinie prawne
www.lex-pol.pl/2012/04/rada-europy-i-trybunaly-europejskie/
Bush, Cheney, Rumsfeld i inni uznani za zbrodniarzy wojennych przez Międzynarodowy Trybunał w Kuala Lumpur | PRACowniA
mathaba.net 11 maja 2012 Tybunał ds. Zbrodni Wojennych w Kuala Lumpur jednogłośnie wydał werdykt skazujący na byłego Prezydenta Stanów Zjednoczonych George'a W. Bush'a i jego współpracowników w trakcie przesłuchań, które rozpoczęły się w poniedziałek 7 maja 2012. Trybunał uznaje oskarżonych, byłego prezydenta USA George'a W. Busha i jego współpracowników: Richard'a Cheney'a, byłego wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych,…
pracownia4.wordpress.com/2012/05/18/bush-cheney-rumsfeld-i-inni-uznani-za-zbrodniarzy-wojennych-przez-miedzynarodowy-trybunal-w-kuala-lumpur/
Laos ratyfikował 2 konwencje | Centrum Studiów Polska-Azja
Laos został sygnatariuszem międzynarodowych konwencji w sprawie zanieczyszczeń wody oraz praw człowieka. Dokumenty konwencji podpisano we wtorek
www.polska-azja.pl/2010/09/24/laos-ratyfikowal-2-konwencje/
Kącik Dyplomatyczny - niezależny głos w Twoim domu
patrykgorgol.pl/2013/10/dlaczego-przegralismy-z-rosja-przed-europejskim-trybunalem-praw-czlowieka/
PPWZWUSA
Kształtuj swoje życie jak by było arcydziełem!
heterykon.blox.pl/2009/09/PPWZWUSA.html
Fundamenty Trzeciej Rzeszy Pospolitej | Niepoprawni.pl
niepoprawni.pl/blog/7630/fundamenty-trzeciej-rzeszy-pospolitej
Konkursy dla NGO: Mniej znane źródła dotacji dla NGO: ONZ wydała praktyczny przewodnik po funduszach na działania prawoczłowiecze
"Fundusze, granty i stypendia na działania związane z prawami człowieka - Praktyczny przewodnik dla społeczeństwa obywatelskiego" (“Human Rights Funds, Grants and Fellowships – A Practical Guide for Civil Society”) to nowa publikacja Biura Wysokiego Komisarza Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka (the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR).
konkursy-dla-ngo.blogspot.com/2013/02/onz-wydaa-praktyczny-przewodnik-po.html
Wolność od tortur - stan dyskusji - audiorelacja
Internetowa Gazeta Festiwalu Filmowego Watch Docs. Prawa Człowieka w Filmie
domysly.blox.pl/2008/12/Wolnosc-od-tortur-stan-dyskusji-audiorelacja.html
ETPCz: Polska naruszyła zakaz tortur oraz nieludzkiego lub poniżającego traktowania | Helsińska Fundacja Praw Człowieka
www.hfhr.pl/etpcz-polska-naruszyla-zakaz-tortur-oraz-nieludzkiego-lub-ponizajacego-traktowania/
123