Fibonacci 2048

Kondensacja aldolowa
Kondensacja aldolowa to reakcja chemiczna powstawania aldolu, czyli aldehydu z grupą hydroksylową (aldehydoalkoholu) z dwóch aldehydów, z których jeden musi posiadać przynajmniej jeden atom wodoru przy atomie węgla α, czyli tym bezpośrednio związanym z grupą -CHO. Powstające aldole to tzw. β-aldole (albo 3-aldole), bo grupa hydroksylowa znajduje się przy trzecim atomie węgla, licząc od grupy aldehydowej -CHO. Produkt reakcji najczęściej łatwo ulega dehydratacji z wytworzeniem wiązania podwójnego. Ma to miejsce zwłaszcza wtedy, gdy jeden z reagentów zajmuje dużą objętość w pobliżu grupy hydroksylowej. Często dehydratacja jest na tyle uprzywilejowana, że trudno jest zatrzymać reakcję na etapie aldolu.
Reakcję przeprowadza się najczęściej w środowisku zasadowym.
Jeden lub oba substraty mogą być również ketonami. Ketony wykazują jednak najczęściej niższą reaktywność od aldehydów. Gdy powstający związek jest ketonoaldehydem (ketalem) reakcję czasem nazywa się formalnie kondensacją ketalową.
W szczególnym wypadku dwa substraty mogą stanowić ten sam związek – reakcję nazywa się wtedy dimeryzacją aldolową.
W przeciwnym razie używa się określenia krzyżowa kondensacja aldolowa. W ogólnym wypadku dwa aldehydy mogą reagować tworząc przynajmniej cztery produkty (dwa dimery i dwa produkty krzyżowe). Z tego powodu krzyżową kondensację aldolową przeprowadza się najczęściej między substratami, z których jeden nie posiada atomów wodoru przy α-atomie węgla (np. formaldehyd, benzaldehyd). O tym, który produkt powstanie w przewadze decydują również warunki reakcji (użyta zasada, temperatura). Często udaje się tak zestawić warunki reakcji i użyte substraty, że powstaje tylko jeden produkt. Na przykład w reakcji równomolowych ilości benzaldehydu i acetonu w środowisku zasadowym powstaje tylko 4-fenylobut-3-en-2-on, gdyż benzaldehyd nie posiada atomów wodoru przy α-atomie węgla, a równowaga reakcji dimeryzacji acetonu jest silnie przesunięta w lewo. Powstający na początku ketal ulega od razu dehydratacji.

Jest to fragment artykułu Kondensacja aldolowa z darmowej encyklopedii Wikipedia. Na Wikipedii dostępna jest lista autorów.
Na pl.wikipedia.org artykuł Kondensacja aldolowa był wyświetlany 1 933 razy w ciągu ostatnich 30 dni. (Stan z dnia: 09.02.2014)
Zdjęcia dotyczące Kondensacja aldolowa
Miniatura:
Oryginał:
Wyniki wyszukiwania na Google i Bing
1
>30
1
Kondensacja aldolowa – Wikipedia, wolna encyklopedia
Kondensacja aldolowa to reakcja chemiczna powstawania aldolu, czyli aldehydu z grupą hydroksylową (aldehydoalkoholu) z dwóch aldehydów, z których ...
pl.wikipedia.org/wiki/Kondensacja_aldolowa
2
>30
2
Kondensacja aldolowa - tworzenie aldehydu z grupą hydroksylową ...
Kondensacja aldolowa - tworzenie aldehydu z grupą hydroksylową (aldehydol) z dwóch aldehydów, gdzie co najmniej jeden aldehyd musi mieć atom wodoru ...
chemiagila.files.wordpress.com/2012/09/kamil-marudzic584ski-materiac582y.pdf
3
>30
3
REAKCJE KONDENSACJI ZWIĄZKÓW KARBONYLOWYCH
Reakcje typu kondensacji aldolowej. 1. Kondensacja Perkina (bezwodnik + aldehyd, najczęściej aromatyczny). 2. Kondensacja Knoevenagla (związek ...
www.chem.ug.edu.pl/~aneta/chemia%20lic/zima/reakcje%20kondensacji.pdf
4
>30
4
Kondensacja aldolowa - WIEM, darmowa encyklopedia
Kondensacja aldolowa, katalizowana zasadami kondensacja (tzn. reakcja zachodząca pomiędzy dwiema cząsteczkami, polegająca na odłączeniu się...
portalwiedzy.onet.pl/8263,,,,kondensacja_aldolowa,haslo.html
5
>30
5
kondensacja aldolowa - Encyklopedia PWN - Wydawnictwo ...
Kondensacja aldolowa, reakcja aldolowa, addycja aldolowa, reakcja chemiczna zachodząca między dwiema cząsteczkami aldehydu lub ketonu, prowadząca ...
encyklopedia.pwn.pl/haslo.php?id=3867500
6
>30
6
C=O
Kondensacja aldolowa – reakcji ulegają aldehydy i ketony posiadające ... ketony; ketony znacznie trudniej ulegają kondensacji aldolowej niż aldehydy ...
www.pg.gda.pl/chem/pl/zamawiane/images/stories/ORGANA_NOWE_2/Aldehydy%20i%20ketony.pdf
7
>30
7
CHEM:Chemia organiczna/Aldehydy – edu
11 Maj 2011 ... 4.1 Addycja nukleofilowa. 4.2 Półacetale i acetale. 4.3 Kondensacja aldolowa. 4.4 Reakcje utlenienia i redukcji. 4.5 Substytucja elektrofilowa w ...
brain.fuw.edu.pl/edu/CHEM:Chemia_organiczna/Aldehydy
8
>30
8
ZAD 7A.pdf - Wydział Chemii UJ
Reakcja tworzenia wiązania węgiel-węgiel w reakcji kondensacji aldolowej ... Kondensacja aldolowa zachodzi w łagodnych warunkach, również w środowisku ...
www2.chemia.uj.edu.pl/~trzewik/2012-2013/studenci/IIIrok/III%20rok%20-%20zadania/ZAD%207A.pdf
9
>30
9
kondensacja aldolowa (rodzaj reakcji chemicznej) :: MEGAsłownik ...
Kondensacja aldolowa (rodzaj reakcji chemicznej) - aldol condensation.
megaslownik.pl/slownik/polsko_angielski/79308,kondensacja+aldolowa
Wyniki wyszukiwania dla "Kondensacja aldolowa"
Google: ok. 1.900
Kondensacja aldolowa w nauce
[PDF]OH
Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, Katedra Chemii Organicznej w pozycji α. Kondensacja aldolowa jest procesem równowagowym, jednakże dla.
Jagiellonian Digital Library - Zastosowanie modyfikowanych ...
16 Lip 2013... hydrotalkitów jako katalizatorów reakcji kondensacji aldolowej. ... się w Czytelni Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego — na podstawie art.
Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu ...
OFERTA TECHNOLOGICZNA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO .... Słowa kluczowe: ketony, Kondensacja aldolowa, przemysł kosmetyczny i perfumeryjny.
Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego - Zakład Technologii ...
Uniwersytetu Jagiellońskiego ... dehydrogenacji alkanów) oraz pozyskiwania wysokoprzetworzonych chemikaliów (np. reakcje kondensacji aldolowej).
Reakcja Cannizaro i Kondensacja aldolowa : Matura 2013 i 2014 z ...
3 dni temu ... Tytuł: Re: Reakcja Cannizaro i Kondensacja aldolowa .... Pierwszy rok na UM w Białymstoku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Pierwszy rok na ...
Kondensacja aldolowa – Wikipedia, wolna encyklopedia
Kondensacja aldolowa to reakcja chemiczna powstawania aldolu, czyli aldehydu z grupą hydroksylową (aldehydoalkoholu) z dwóch aldehydów, z których ...
Książki na temat Kondensacja aldolowa
Postępy biochemii
Postępy biochemii
1974
Zasada Schiffa (dehydrolizynonorleucyna) jest następnie redukowana do lizynonorleu- cyny (Ryć. 3). Produkt kondensacji aldolowej po odwodorowaniu wchodzi COOHv CH = CH-(CH2)2-CH CH-(CH2)2-CH 2' I CH2 NH (CH2)4 3H ,- COOH ...
Slovensko-pol'ský technnický slovník
Slovensko-pol'ský technnický slovník
A. Murawska, E. Bońkowska-Tabaczkiewicz, 1973
... kondensacja ~, aldolová chem. Kondensacja aldolowa ~,benzoínová chem. kondensacja benzo- inowa ~, ciastocná skraplanie czesciowe ~, kapilárna kondensacja kapilarna ~ pár kondensacja pary kondenzacny kondensacyjny kondenzát ...
Wiadómości chemiczne
Wiadómości chemiczne
1961
H,, VII i XI ; Z = S, Rt = R4 = CO.CH,, CN i inne, VIII i XII ; Z = NR, Rł = alkil, aryl lub acyl. Składowa metylenowa zawierająca azot powinna posiadać reszty R. i R, odciągające elektrony, by mogła zajść Kondensacja aldolowa. Reakcja przebiega ...
Chemia stosowana
Chemia stosowana
1969
Kondensacja aldolowa acetonu z aldehydem octoAvym, przebiega w obecności alkalicznych katalizatorów [4-9]. W procesie tym, powstaje zawsze pewna ilość alkoholu dwuacetonowego w wyniku kondensacji dwóch cząstek acetonu [5].
Rozwój zapytań na Google