Fibonacci 2048

Klauzula wykonalności
Klauzula wykonalności – urzędowy akt sądu stwierdzający na wniosek wierzyciela lub z urzędu, że dany dokument jest tytułem wykonawczym, wskutek czego wszelkie urzędy lub osoby, których może dotyczyć, obowiązane są podporządkować mu się i udzielić pomocy przy jego realizacji.
Istotą klauzuli wykonalności jest autorytatywne stwierdzenie, że dany tytuł egzekucyjny nadaje się do wykonania w drodze przymusu (zazwyczaj w trybie egzekucji sądowej). Tytuł egzekucyjny opatrzony klauzulą wykonalności staje się tytułem wykonawczym. Ponieważ w polskim procesie cywilnym co do zasady tylko tytuł wykonawczy może być podstawą egzekucji, nadanie klauzuli wykonalności stanowi zezwolenie sądu na wszczęcie egzekucji.
W przypadku orzeczeń sądowych niepodlegających wykonaniu w drodze egzekucji, stwierdzeniu skuteczności takiego orzeczenia służy nie klauzula wykonalności, lecz postanowienie o stwierdzeniu prawomocności.

Jest to fragment artykułu Klauzula wykonalności z darmowej encyklopedii Wikipedia. Na Wikipedii dostępna jest lista autorów.
Na pl.wikipedia.org artykuł Klauzula wykonalności był wyświetlany 3 615 razy w ciągu ostatnich 30 dni. (Stan z dnia: 08.02.2014)
Zdjęcia dotyczące Klauzula wykonalności
Miniatura:
Oryginał:
Wyniki wyszukiwania na Google i Bing
9
1
1
Klauzula wykonalności - Prawo w serwisie Money.pl
encyklopedia prawa, internetowa encyklopedia, prawo, encyklopedia, Klauzula wykonalności
prawo.money.pl/iep/haslo,klauzula;wykonalnosci,760.html
6
8
2
Jak napisać wniosek o nadanie klauzuli wykonalności ...
10 Maj 2011 ... Uwaga, uwaga: we wniosku o nadanie klauzuli wykonalności podawaj numer PESEL (dłużnika, gdy jest on osobą fizyczną) lub numer KRS ...
www.dochodzeniewierzytelnosci.pl/2011/05/10/jak-napisac-wniosek-o-nadanie-klauzuli-wykonalnosci/
1
>30
3
Klauzula wykonalności – Wikipedia, wolna encyklopedia
Klauzula wykonalności – urzędowy akt sądu stwierdzający na wniosek wierzyciela lub z urzędu, że dany dokument jest tytułem wykonawczym, wskutek czego ...
pl.wikipedia.org/wiki/Klauzula_wykonalno%C5%9Bci
2
>30
4
Nadanie klauzuli wykonalności - Informacje ogólne - Pozwy - Infor.pl
Klauzula wykonalności jest aktem sądowym zawierającym stwierdzenie sądu, że tytuł uprawnia do egzekucji oraz oznaczającym w razie potrzeby jej zakres.
www.infor.pl/prawo/pozwy/informacje-ogolne/101206,Nadanie-klauzuli-wykonalnosci.html
3
>30
5
Od środy PESEL w klauzuli wykonalności - Nowe prawo ... - Lex
14 Sie 2013 ... Od 14 sierpnia 2013 r. zmienia się treść klauzuli wykonalności. W jej treści sąd wskaże PESEL oraz NIP wierzyciela i dłużnika.
www.lex.pl/czytaj/-/artykul/od-srody-pesel-w-klauzuli-wykonalnosci
4
>30
6
Wzór wniosku o klauzulę wykonalności | Dochodzenie wierzytelności
9 Maj 2013 ... Klauzula wykonalności to „paliwo” egzekucji. Bez klauzuli nakaz czy wyrok na nic się nie przyda. Dlatego specjalnie dla Ciebie zebrałem ...
www.dochodzeniewierzytelnosci.pl/2013/05/09/wzor-wniosku-o-klauzule-wykonalnosci/
5
>30
7
Nowe brzmienie klauzuli wykonalności | Dochodzenie wierzytelności
6 Sie 2013 ... A teraz wiemy, gdzie ten numer będzie wykorzystywany. Oczywiście w klauzuli wykonalności. Zmiany są daleko idące.Otóż już niedługo, bo 14 ...
www.dochodzeniewierzytelnosci.pl/2013/08/06/nowe-brzmienie-klauzuli-wykonalnosci-2/
7
>30
8
Art. 783. § 1. Klauzula wykonalności powinna zawierać stwierdzenie ...
17 Sie 2013 ... Klauzula wykonalności powinna zawierać stwierdzenie, że tytuł uprawnia do egzekucji, a w razie potrzeby oznaczać jej zakres. Jeżeli przepis ...
www.przepisy.gofin.pl/przepisyno,15,56883,0,0,20130817,3,0.html
8
>30
9
Klauzula wykonalności - Windykacja.pl
W celu przeprowadzenia egzekucji konieczne jest nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności a więc uzyskanie tytułu wykonawczego. Klauzulę ...
www.windykacja.pl/slownik,klauzula-wykonalnosci.html
10
>30
10
DZIAŁ II TYTUŁY EGZEKUCYJNE I KLAUZULA WYKONALNOŚCI ...
Jeżeli do uzyskania klauzuli wykonalności potrzebne jest zaświadczenie lub dokument, które według ustawy organy państwowe... Art. 786. kpc. Art. 786. § 1.
prawo.money.pl/kodeks/postepowania-cywilnego/dzial-ii-tytuly-egzekucyjne-i-klauzula-wykonalnosci
Wyniki wyszukiwania dla "Klauzula wykonalności"
Google: ok. 66.800
Klauzula wykonalności w nauce
dr Maciej Muliński - Wydział Prawa i Administracji - Uniwersytet ...
Monografia: "Postępowanie o nadanie klauzuli wykonalności krajowemu ... pod redakcją Anny Wyrozumskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005 ...
Postępowanie o nadaniu klauzuli wykonalności krajowym tytułom ...
Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego. Nie jesteś zalogowany ... Postępowanie o nadaniu klauzuli wykonalności krajowym tytułom egzekucyjnym.
Strony - UTW, Uniwersytet Trzeciego Wieku | Szkoła Główna ...
Wielu z Was pamięta pierwszą inaugurację i pierwszą imprezę integracyjną w Klubie bowlingowym ARCO. Ta inauguracja, a później dni UTW na Torze ...
Klauzula wykonalności - Notatek.pl
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Postępowanie cywilne. : Dłużnik: Sygnatura akt Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności Wnoszę.
Klauzula wykonalności - strona 8 - Notatek.pl
Charakterystyka postępowania sądowego w sprawach o przestępstwa ścigan... Uniwersytet Śląski; Postępowanie karne. klauzuli wykonalności (art. 494 §2).
Klauzula wykonalności - strona 12 - Notatek.pl
Wyniki wyszukiwania dla frazy: Klauzula wykonalności - strona 12 ... Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; prof. dr hab. Marek Smolak ...
Dopuszczalność nadania klauzuli wykonalności bankowemu ...
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego - Publikacja - opis. ... Tytuł: Dopuszczalność nadania klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi ...
Akty prawne - Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego - WPiA UG ... r. w sprawie określenia brzmienia klauzuli wykonalności (Dz. U. z 2005 r., Nr 17, poz.
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie - Archiwum
Wincentego Danka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie przy ul. Podchorążych 2 odbędzie się szkolenie ". „Klauzule wykonalności - część druga. Koszty ...
Postępowanie egzekucyjne sądowe - Uniwersytet Jagielloński w ...
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt Logowania, Nie jesteś zalogowany | zaloguj się ... klauzule wykonalności,. - dalsze tytuły egzekucyjne,.
Książki na temat Klauzula wykonalności
Kodeks postępowania cywilnego
Kodeks postępowania cywilnego
Małgorzata Buczna, 2008
Nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytu3owi egzekucyjnemu Art. 7862.708 § 1. W postępowaniu o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu, sąd bada, czy dłużnik poddał się egzekucji oraz czy roszczenie ...
Aplikacja 2010 Zbior przepisow czesc 1
Aplikacja 2010 Zbior przepisow czesc 1
zbiorowe Opracowanie, 2010
783 § 4, klauzulę wykonalności, w przypadkach określonych w art. 7781, 787, 7871, 788 oraz 789, nadaje sąd rejonowy właściwości ogólnej dłużnika. § 13. Do wniosku o nadanie klauzuli wykonalności, o którym mowa w § 12, należy ...
Status prawny powoda cywilnego w procesie karnym
Status prawny powoda cywilnego w procesie karnym
Joanna Nowińska, 2007
783 § 1 k.p.c. Klauzula wykonalności powinna zawierać stwierdzenie, że tytuł uprawnia do egzekucji, a w razie potrzeby — oznaczać jej zakres. Tytułowi egzekucyjnemu zobowiązującemu do wydania rzeczy indywidualnie oznaczonych, ...
Kodeks pracy. Wynagrodzenia, urlopy i czas pracy. Promocja ...
Kodeks pracy. Wynagrodzenia, urlopy i czas pracy. Promocja ...
Małgorzata Buczna, Małgorzata Jarecka, Wolters Kluwer Polska, 2010
Ugoda — Klauzula wykonalności Art. 1211. § 1. W razie niewykonania ugody przez pracownika, podlega ona wykonaniu w trybie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, po nadaniu jej klauzuli wykonalności przez sąd pracy.
Rozwój zapytań na Google


Wpisy na blogach na temat
Klauzula wykonalności
weksel - Klauzula wykonalności na wyroku sądu arbitrażowego w sprawie weksla elektronicznego | Remitent.pl - blog o wekslach
Klauzula wykonalności na wyroku sądu arbitrażowego w sprawie weksla elektronicznego Data dodania: 20 wrz 2013 Tagi: e-weksel Na początku roku ruszył projekt umożliwiający wystawienie weksla w formie elektronicznej. Pisałem o nim tutaj.
www.remitent.pl/klauzula-wykonalnosci-na-wyroku-sadu-arbitrazowego-w-sprawie-elektronicznego-weksla/6439
Nowe brzmienie klauzuli wykonalności | Dochodzenie wierzytelności
www.dochodzeniewierzytelnosci.pl/2013/08/06/nowe-brzmienie-klauzuli-wykonalnosci-2/
Klauzula wykonalności. | TEMIDA contra SM
temidacontrasm.info/klauzula-wykonalnosci/
Treść klauzuli wykonalności
Treść klauzuli wykonalności
www.podatki.biz/artykuly/tresc-klauzuli-wykonalnosci_33_21551.htm
Nadanie nakazowi zapłaty klauzuli wykonalności | Mspinfo.pl - porady dla firm, podatki, prawo
mspinfo.pl/2013/07/07/nadanie-nakazowi-zaplaty-klauzuli-wykonalnosci/
Klauzule wykonalności bezpłatne i płatne
windykacja i nie tylko
pamietnikwindykatora.pl/2013/07/12/klauzule-wykonalnosci-bezplatne-i-platne/
Klauzula wykonalności – opis | Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne
wp-7.pl/art-785/
Nowa treść klauzuli wykonalności
Twoje prawa - blog o prawie i nie tylko...
towjeprawa.blox.pl/2013/08/Nowa-tresc-klauzuli-wykonalnosci.html
klauzula wykonalności pko małżonkowi (..)
Nam hoc natura aequum est neminem cum alterius detrimento fieri locupletiorem
naleznosci.blox.pl/2012/05/klauzula-wykonalnosci-pko-malzonkowi.html
KLAUZULA WYKONALNOŚCI 2 | Chichot
awisniewska.com/chichot/?p=373
123