Fibonacci 2048

Klasyfikacja Zawodów i Specjalności
Klasyfikacja zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy - pięciopoziomowy, hierarchicznie usystematyzowany zbiór zawodów i specjalności występujących na rynku pracy.
Grupuje poszczególne zawody (specjalności) w coraz bardziej zagregowane grupy oraz ustala ich symbole i nazwy. Stanowi podstawowe narzędzie w zakresie polityki zatrudnienia, poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy.
Klasyfikacja została opracowana na podstawie Międzynarodowego Standardu Klasyfikacji Zawodów ISCO-88, przyjętego na XIV Międzynarodowej Konferencji Statystyków Pracy w Genewie w 1987 r. oraz jej nowej edycji z 1994 r., tzw. ISCO-88 (COM), dostosowanej do potrzeb Unii Europejskiej. Zasadniczy układ klasyfikacji, kryteria klasyfikacyjne oraz system kodowy przyjęto zgodnie z tymi standardami.
Aby zachować aktualność polska klasyfikacja zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy jest co 2 - 3 lata dostosowywana do zmian zachodzących na rynku pracy poprzez rozporządzenie ministra właściwego do spraw pracy. Ostatnich zmian dokonał 27 kwietnia 2010 Minister Pracy i Polityki Społecznej.

Jest to fragment artykułu Klasyfikacja Zawodów i Specjalności z darmowej encyklopedii Wikipedia. Na Wikipedii dostępna jest lista autorów.
Na pl.wikipedia.org artykuł Klasyfikacja Zawodów i Specjalności był wyświetlany 172 razy w ciągu ostatnich 30 dni. (Stan z dnia: 08.02.2014)
Zdjęcia dotyczące Klasyfikacja Zawodów i Specjalności
Miniatura:
Oryginał:
Wyniki wyszukiwania na Google i Bing
1
1
1
Klasyfikacja zawodów i specjalności - MPiPS-Portal Publicznych ...
klasyfikację zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakres jej stosowania określa w drodze rozporządzenia minister właściwy do spraw pracy.
www.psz.praca.gov.pl/main.php?do=ShowPage&nPID=867758&pT=details&sP=CONTENT,objectID,868220
10
3
2
Klasyfikacja zawodów i specjalności - Wojewódzki Urząd Pracy w ...
Opracowana przez Międzynarodową Organizację Pracy i zaadaptowana do polskich warunków przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Zawiera wykaz 2392 oraz ...
www.up.gov.pl/index.php?id=219&L=1
2
>30
3
Wyszukiwarka Opisów Zawodów
Kody i nazwy zawodów (wybierz literę): A - B - C - D - E - F ...
www.psz.praca.gov.pl/klasyfikacja_zawodow/
3
>30
4
KZiS - Klasyfikacja zawodów i specjalności - klasyfikacje.gofin.pl/kzis
KZiS - Klasyfikacja Zawodów i Specjalności to usystematyzowany zbiór zawodów i specjalności występujących na rynku pracy. Klasyfikacja jest narzędziem ...
www.klasyfikacje.gofin.pl/kzis/
4
>30
5
KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI 2013
1. KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI. Wprowadzona rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. ( Dz. U. Nr 82 z ...
www.pupwolsztyn.pl/Pliki/Aktualnosci/Wniosek/Alfabetyczny-indeks-zawodow.pdf
5
>30
6
Klasyfikacja zawodów i specjalności - Ministerstwo Pracy i Polityki ...
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz ...
www.mpips.gov.pl/praca/bazy-danych-mpips-dla-potrzeb-edukacji-i-pracy/klasyfikacja-zawodow-i-specjalnosci/
6
>30
7
KLASYFIKACJA ZAWODÓW | SPECJALNOŚCI
Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. (poz. 537). KLASYFIKACJA ZAWODÓW | SPECJALNOŚCI. STRUKTURA KLASYFIKACJI zAWoDÓw I sPECJALNoŚCI. 11.
www.pupstalowawola.pl/download/191.pdf
7
>30
8
Klasyfikacja zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy ...
Klasyfikacja Zawodów i Specjalności dla potrzeb rynku pracy - pięciopoziomowy, hierarchicznie usystematyzowany zbiór zawodów i specjalności występujących ...
pl.wikipedia.org/wiki/Klasyfikacja_zawod%C3%B3w_i_specjalno%C5%9Bci_dla_potrzeb_rynku_pracy
8
>30
9
Klasyfikacja Zawodów i Specjalności (KZS) - wyszukiwarka kodów
Wyszukiwanie w kodach KZS. Szukaj kodów KZS zawierających słowa: Wyszukiwane są symbole KZS, w których opisie zawarte są wszystkie słowa kluczowe ...
klasyfikacje.pl/Wyszukiwarka_kzs.html
9
>30
10
struktura klasyfikacji zawodów i specjalności 1 ... - Nauka Polska
STRUKTURA KLASYFIKACJI ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI. 1 PRZEDSTAWICIELE WŁADZ PUBLICZNYCH, WYŻSI. URZĘDNICY I KIEROWNICY. 11.
nauka-polska.pl/download/klasyfikacje_cdh/klasyfikacja_zawodow_i_specjalnosci.pdf
Wyniki wyszukiwania dla "Klasyfikacja Zawodów i Specjalności"
Google: ok. 59.200
Klasyfikacja Zawodów i Specjalności w nauce
trwa nabór na studia podyplomowe - Uniwersytet Kazimierza ...
12 Paź 2013 ... Zawód Zarządcy Nieruchomości nie zginął. Jest zarejestrowany w Klasyfikacji Zawodów i Specjalności pod numerem 244103, potwierdzony w ...
Aktualności i informacje dla studentów - Uniwersytet Kazimierza ...
Zawód Zarządcy Nieruchomości nie zginął. Jest zarejestrowany w Klasyfikacji Zawodów i Specjalności pod numerem 244103, potwierdzony w rozporządzeniu ...
Aktualności i informacje dla studentów - Uniwersytet Kazimierza ...
12 Paź 2013 ... Zawód Zarządcy Nieruchomości nie zginął. Jest zarejestrowany w Klasyfikacji Zawodów i Specjalności pod numerem 244103, potwierdzony w ...
Program studiów - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Podyplomowe Studia w zakresie pośrednictwa pracy ...
Zakład Andragogiki i Gerontologii Społecznej Uniwersytetu ...
Cele kształcenia/Możliwości zatrudnienia · Charakterystyka specjalności ... Przygotowuje do wykonywania zawodu andragoga ( w aktualnej klasyfikacji ...
[PDF]Optometrysta - Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
studiów I stopnia ze specjalnością optyka okularowa. ... zakresie optometrii na Uniwersytecie Medycznym w ... Klasyfikacja Zawodów i Specjalności 223905.
Jak zostać logopedą? - Edulandia.pl
27 Mar 2013 ... Zawód logopedy jest znany od wielu lat, ale od niedawna został wpisany do Klasyfikacji Zawodów i Specjalności. ... Uniwersytet Mikołaja Kopernika przeprowadza z kandydatami rozmowę kwalifikacyjną, w trakcie której ...
Jazda konna - Wydział Wychowania Fizycznego UR - Uniwersytet ...
... Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego w oparciu o Rozporządzenie MPiPS w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku ...
Pedagog – Wikipedia, wolna encyklopedia
Drzewko klasyfikacji Klasyfikacja Zawodów i Specjalności dla potrzeb rynku pracy : ... Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Pedagogiki i ...
Nauczyciel akademicki – Wikipedia, wolna encyklopedia
Nauczyciele akademiccy, klasyfikowani są według obowiązującej na terenie Polski – Klasyfikacji Zawodów i Specjalności jako: 2311 – Nauczyciele szkół ...
Rozwój zapytań na Google


Wpisy na blogach na temat
Klasyfikacja Zawodów i Specjalności
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania
Dz.U. 2004, 265, 2644 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania z dnia 8 grudnia 2004 r.
kariera.forbes.pl/prawo-pracy/ustawy-i-rozporzadzenia/rozporzadzenie-ministra-gospodarki-i-pracy-w-sprawie-klasyfikacji-zawodow-i-specjalnosci-dla-potrzeb-rynku-pracy-oraz-zakresu-jej-stosowania
Informacja biznesowa, naukowa i infobrokering: Klasyfikacja Zawodów i Specjalności KZS
GUS, Metainformacje, Klasyfikacje http://www. stat.
sabinacisek.blogspot.com/2013/01/klasyfikacja-zawodow-i-specjalnosci-kzs.html
Nowa klasyfikacja zawodów i specjalności « HRstandard.pl | Portal branży HR - HR, ZZL, employer branding, informacje, wydarzenia, trendy
Największy polski portal branży HR - informacje, wydarzenia, trendy o HR, rynku pracy, rekrutacji i rozwoju kadr
hrstandard.pl/2010/06/01/nowa-klasyfikacja-zawodow-i-specjalnosci/
Przemysł okultyzmu | Wolne myśli
Foto: pixers. pl Często uczestnicy np. ezoterycznych warsztatów nie rozumieją, w czym biorą udział. Świadomość i głębsza refleksja, jeśli w ogóle następuje, przychodzi znacznie
wolne-mysli.pl/katechezy-wykady-walka-duchowa/4400-przemys-okultyzmu.html
Dogo: Kynoterapia czyli psiolecznictwo
Z pisma Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznejw sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy:„(…) zawód kynoterapeuta (dogoterapeuta) z kodem 323007 został umieszczony w grupie elementarnej 3230 „Praktykujący niekonwencjonalne lub komplementarne metody terapii” ( nie jak wnioskowało PTK: "Fizjoterapeuci i pokrewni"). W grupie tej, według założenia przyjętego przez Międzynarodową Organizację Pracy, mieszczą się osoby, które mogą mieć za sobą względnie krótkie ( w porównaniu np.
dogoterapia.blogspot.com/2010/05/kynoterapeuta-praktykujacy.html
MEN - Rozporządzenie w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych podpisane (11 stycznia) przez ministra
Serwis Ministerstwa Edukacji Narodowej
www.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2692%3Arozporzdzenie-w-sprawie-ksztacenia-ustawicznego-w-formach-pozaszkolnych-podpisane-11-stycznia-przez-ministra&catid=55%3Aksztacenie-i-kadra-ksztacenie-zawodowe-default&Itemid=80
Klasyfikacja Zawodów i Specjalności. Indeks zawodów i specjalności. 8374264273 | BOKEO.pl
Pełny tekst rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U. Nr 265, poz. 2644) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem z dnia 1 czerwca 2007 r. (Dz.U. Nr 106, poz. 728), obowiązujących od dnia 1 lipca 2007 r.
www.bokeo.pl/klasyfikacja-zawodow-i-specjalnosci-indeks-zawodow-i-specjalnosci,837.html
OPTOMETRYSTA - OPTYK • Bielawscy - Rybnik. Okulary, optyk, soczewki kontaktowe, okulary przeciwsłoneczne, badanie wzroku.
Optyka - Optometria - salon optyczny, gabinet, badanie wzroku, soczewki kontaktowe, okulary polaryzacyjne. Bielawski Rybnik.
www.optometria.info.pl/bielawski/index.php?go=optometrysta
Osobliwe nazwy zawodów - weblog.infopraca.pl | weblog.infopraca.pl
weblog.infopraca.pl/2010/03/osobliwe-nazwy-zawodow/
KURS PROJEKTOWANIA I ARANŻACJI WNĘTRZ OD 9 LISTOPADA – WEEKENDOWY
KURS I stopnia - Projektowanie i aranżacja wnętrz koszt : 1890 zł 90 godzin zegarowych zajęć Dla kogo ? Kurs skierowany jest zarówno do osób, które pasjonują się projektowaniem i aranżacją wnętrz w sposób hobbystyczny, jak i dla takich, które pragną zająć się tworzeniem i realizacją projektów zawodowo. Zajęcia są prowadzone w formie wykładów z prezentacją multimedialną i praktycznych ćwiczeń o charakterze warsztatowym.
www.kappadesign.pl/kurs-projektowania-i-aranzacji-wnetrz-od-9-listopada-weekendowy/
123