Fibonacci 2048

Kara porządkowa
Kara porządkowa – w polskim prawie jeden z trzech rodzajów środków wymuszających spełnienie obowiązków procesowych (obok przymusowego doprowadzenia do organu procesowego i obciążenia dodatkowymi kosztami postępowania.
Kary porządkowe należą do wyłącznej kompetencji sądu, zaś w postępowaniu przygotowawczym do kompetencji prokuratora, oprócz aresztowania i nakładania na obrońcę lub pełnomocnika kary pieniężnej, które na wniosek prokuratora stosuje sąd rejonowy.
Do kar porządkowych zalicza się:
- karę pieniężną – wymierza się do wysokości 10 000 złotych
- aresztowanie – pozbawienie wolności na czas nie dłuższy niż 30 dni.
Przykładowo, zgodnie z art. 49 § 1 Prawa o ustroju sądów powszechnych w razie naruszenia powagi, spokoju lub porządku czynności sądowych albo ubliżenia sądowi, innemu organowi państwowemu lub osobom biorącym udział w sprawie, sąd może ukarać winnego karą porządkową grzywny w wysokości do 10 000 złotych lub karą pozbawienia wolności do czternastu dni.
W Niemczech w przypadku odmowy zeznań lub nieodpowiedniego zachowania się świadka na sali sądowej zasądzany jest na podstawie § 70 ustęp 1 Kodeksu Postępowania Procesowego (StPO) areszt porządkowy (Ordnungshaft), trwający od jednego dnia do sześciu tygodni. Ponadto § 70 ustęp 2 StPO przewiduje wyłącznie w sprawach karnych areszt wydobywczy (Beugehaft), trwający maksymalnie sześć miesięcy i upływający z dniem zgłoszenia przez świadka gotowości do złożenia zeznania. W przypadku, gdy chodzi o wymuszenie zeznań dotyczących tego samego czynu, ponowne zasądzenie aresztu wydobywczego jest zabronione.

Jest to fragment artykułu Kara porządkowa z darmowej encyklopedii Wikipedia. Na Wikipedii dostępna jest lista autorów.
Na pl.wikipedia.org artykuł Kara porządkowa był wyświetlany 467 razy w ciągu ostatnich 30 dni. (Stan z dnia: 06.02.2014)
Zdjęcia dotyczące Kara porządkowa
Miniatura:
Oryginał:
Wyniki wyszukiwania na Google i Bing
1
>30
1
Kara porządkowa – Wikipedia, wolna encyklopedia
Kara porządkowa – w polskim prawie jeden z trzech rodzajów środków wymuszających spełnienie obowiązków procesowych (obok przymusowego ...
pl.wikipedia.org/wiki/Kara_porz%C4%85dkowa
2
>30
2
Kary porządkowe - "żółta kartka" dla pracownika - Prawo w Money.pl
1 Kwi 2009 ... Aby pracodawca ukarał pracownika karą porządkową, musi być to bezprawne zachowanie.
prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/kary;porzadkowe;-;zolta;kartka;dla;pracownika,196,0,440004.html
3
>30
3
Kara porządkowa - Portal Biura Karier UMK
Kara porządkowa. Jakie kary porządkowe mogą zostać zastosowane wobec pracownika? Jakie są przesłanki zastosowania wobec pracownika kary ...
www.biurokarier.umk.pl/kara-porzadkowa
4
>30
4
Zastosowanie kary porządkowej - Portal Biura Karier UMK
20 Maj 2013 ... Zastosowanie kary porządkowej wobec pracownika. Jaki jest tryb nakładania kary porządkowej wobec pracownika? Czy pracownik może ...
www.biurokarier.umk.pl/zastosowanie-kary-porzadkowej
5
>30
5
Kara porządkowa nie za każde naruszenie | rp.pl
21 Gru 2011 ... Zanim nałożysz na zatrudnionego naganę czy upomnienie, sprawdź, czy masz do tego prawo. Wcześniej również wysłuchaj jego wersji.
www.rp.pl/artykul/775963.html
6
>30
6
kara porządkowa - Encyklopedia Gazety Prawnej
Kara porządkowa /**/ PRZYKŁAD Adam K., przewidując, że pracodawcachce go ukarać, nie przyszedłdo pracy i przedstawił zaświadczenielekarskie ...
www.gazetaprawna.pl/encyklopedia/prawo/hasla/335461,kara_porzadkowa.html
7
>30
7
Kara porządkowa 2013 – czyli jak co roku sto złotych więcej ...
2800, - zł to maksymalna kwota kary porządkowej nakładanej w określonych sytuacjach na podatników i innych uczestników postępowania podatkowego, która ...
urzad-skarbowy.wieszjak.pl/postepowanie-podatkowe/309757,Kara-porzadkowa-2013-czyli-jak-co-roku-sto-zlotych-wiecej.html
8
>30
8
Kara porządkowa dla pracownika. Można się od niej wybronić ...
3 Sty 2013 ... Do skutecznego nałożenia kary porządkowej na pracownika, zgodnie z art. 110 kodeksu pracy, niezbędne jest jego pisemne zawiadomienie, ...
praca.wp.pl/title,Kara-porzadkowa-dla-pracownika-Mozna-sie-od-niej-wybronic,wid,15220921,wiadomosc-prawo-pracy.html
9
>30
9
kara porządkowa | Praca - WP.PL - Wirtualna Polska
Najnowsze i archiwalne wiadomości, materiały wideo, galerie, oferty pracy, zarobki na temat Kara porządkowa.
praca.wp.pl/szukaj,kara%20porz%C4%85dkowa,szukaj.html
>30
1
10
Kara porządkowa - wzór - Portal Finansowo-Księgowy – serwis ...
Jeżeli pracownik nie przestrzega m.in. ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy pracodawca może na niego nałożyć karę porządkową.
www.portalfk.pl/kadry/kara-porzadkowa---wzor-263524
Wyniki wyszukiwania dla "Kara porządkowa"
Google: ok. 31.200.000
Kara porządkowa w nauce
Kara porządkowa - Notatek.pl
Kary porządkowe. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; dr Zbigniew Lach; Postępowanie karne. pieniężnej ii. zatrzymanie w celu przymusowego ...
Aresztowanie jako kara porządkowa na tle systemu sankcji ...
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego - Publikacja - opis. ... Tytuł: Aresztowanie jako Kara porządkowa na tle systemu sankcji niewykonania ...
Pracownicza odpowiadzialność porządkowa - Katalog - Uniwersytet ...
System odpowiedzialności porządkowej wprowadzony jest w postaci kar porządkowych. Odpowiedzialność ta jest określona w kodeksie pracy w rozdziale VI pt.
Odpowiedzialność porządkowa pracowników - Katalog ...
Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego. Nie jesteś zalogowany ... pracownika. Kary porządkowe są prawnymi środkami kształtowania pracowników.
Odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna pracowników ... - APD
Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego ... Sztywnym unormowaniem zasad stosowania kar porządkowych Kodeks pracy wykluczył dowolność ich ...
kara porządkowa - Encyklopedia Gazety Prawnej
Kara porządkowa /**/ PRZYKŁAD Adam K., przewidując, że pracodawcachce go ukarać, nie przyszedłdo pracy i przedstawił zaświadczenielekarskie ...
Książki na temat Kara porządkowa
Aplikacja 2010. Zbiór przepisów. Część II
Aplikacja 2010. Zbiór przepisów. Część II
praca zbiorowa, 2010
Przepis § 4 stosuje się, choćby za uchybienie, którego dopuścił się żołnierz przed wstąpieniem do wojska, była mu poprzednio wymierzona Kara porządkowa, lecz nie została do tego czasu wykonana. Art. 50. § 1. W razie niestawienia się ...
Ochrona fizyczna osób i mienia. Zagadnienia prawne
Ochrona fizyczna osób i mienia. Zagadnienia prawne
Jacek Boratyński, 2009
Kodeks pracy przewiduje trzy rodzaje kar porządkowych: upomnienie, naganę i karę pieniężną. Karami upomnienia i nagany pracownik może zostać ukarany za każde przewinienie. Karę pieniężną pracodawca może zastosować wobec ...
Prawo karne procesowe
Prawo karne procesowe
Kazimierz Marszał, 1988
wym, za co mogą być stosowane kary porządkowe sensu largo, organ procesowy kar tych nie stosuje, lecz zwraca się do dowódcy jednostki wojskowej, w której żołnierz ten pełni służbę, o pociągnięcie go do odpowiedzialności dyscyplinarnej ...
Kodeks karny: Kodeks postępowania karnego
Kodeks karny: Kodeks postępowania karnego
Małgorzata Buczna, 2008
Postanowienie — 93, 94 – aresztowanie tymczasowe — 250, 463, 605 – cechy — 94 – dopuszczenie dowodu — 98, 368 – Kara porządkowa — 285–290 – o zachowaniu w tajemnicy danych umożliwiających ujawnienie tożsamości świadka ...
Ordynacja Podatkowa. Zagadnienia proceduralne
Ordynacja Podatkowa. Zagadnienia proceduralne
Mariusz Popławski (prawo), 2011
że obciążenie innej niż strona osoby dodatkowymi kosztami postępowania jest możliwe, o ile nie dopełniła ona nałożonych na nią obowiązków, za co została ukarana karą porządkową, a postanowienie w sprawie kary porządkowej nie ...
Rozwój zapytań na Google


Wpisy na blogach na temat
Kara porządkowa
Kara Porządkowa w pracy - Prawo pracy - Prawo w biznesie - Forum - e-prawnik.pl
Witam jestem zatrudniony na czas nieokreślony od grudnia 2011 roku. Jestem zatrudniony na stanowisku stolarz - montażysta. Dnia 26.06.2013 po 11 godzinnym
e-prawnik.pl/forum/biznes/prawo-pracy/kara-porzadkowa-w-pracy.html
Nałożenie kary porządkowej nie takie proste | BBP Legal: Prawo pracy - przewodnik praktyczny
W zakładzie pracy niejednokrotnie dochodzi do sytuacji, w których pracodawca jest zmuszony zdyscyplinować pracownika w sposób bardziej znaczący niż tylko poprzez słowne upomnienie. Temu celowi służą kary porządkowe, którymi są np. upomnienie czy nagana, które przybierają formę pisemną i umieszczane są w aktach osobowych pracownika. Należy przy tym jednak zwracać uwagę na procedurę nakładania kar…
prawopracybbp.wordpress.com/2013/10/08/nalozenie-kary-porzadkowej-nie-takie-proste/
Podatki 2014: Kary porządkowe nie wzrosną
www.gazetapodatnika.pl/artykuly/podatki_2014_kary_porzadkowe_nie_wzrosna-a_17836.htm
DAWID KOKOT DORADCA PRAWNY ZAPRASZAMY DO LEKTURY: DAWID KOKOT PRAWNIK-"W jakim terminie pracodawca może zastosować karę porządkową?"
dawid-kokot.blogspot.com/2013/08/dawid-kokot-prawnik-w-jakim-terminie.html
Czym jest kara porządkowa dla pracownika? | Gazeta Finansowa – Finanse, Gospodarka, Inwestycje
Przepisy prawa pracy przewidują katalog kar, które pracodawca może realizować wobec pracownika za łamanie porządku w pracy. Jakie uprawnienia ma pracownik, który uzyskał naganę z wpisaniem do akt, ale sądzi, że jest ona niesprawiedliwa i nie zgadza się z jej dokonaniem? Pracodawca zastosować wobec pracownika karę porządkową, gdy pracownik dokonał przewinienia obejmującego ten zakres odpowiedzialności.
www.gazetafinansowa.net/czym-jest-kara-porzadkowa-dla-pracownika/
Kary dla podatników – kara porządkowa - Opinie, forum, pożyczki, kredyty
Każdy podatnik, wobec, którego prowadzone są jakiekolwiek czynności wyjaśniające lub też postępowanie podatkowe musi wiedzieć, że w razie niedopełnieni
www.kredyciak.pl/podatki/3197-kary-dla-podatnikow-kara-porz-dkowa.html
Nagana za odmowę - Wiadomości w nf.pl
lifestyle.nf.pl/nagana-za-odmowe,,24067,216
Kary porządkowe > Prawo pracy
Na każdym pracowniku spoczywają mniejsze lub większe obowiązki wynikające albo z wewnętrznych regulaminów pracodawcy, albo też bezpośrednio z kodeksu pracy. Za naruszenie... - Kary porządkowe w Prawo pracy
www.we-dwoje.pl/kary;porzadkowe,artykul,2341.html
SN: kara porządkowa za ubliżanie sądowi tylko na rozprawie - Eksperci o prawie - Czytaj - www.lex.pl
Kary porządkowe mogą być stosowane tylko wobec osób obecnych w czasie rozprawy – stwierdził wczoraj w uchwale siedmiu sędziów Sąd Najwyższy. Gdy...
www.lex.pl/czytaj/-/artykul/sn-kara-porzadkowa-za-ublizanie-sadowi-tylko-na-rozprawie
Kary porządkowe - "żółta kartka" dla pracownika
Aby pracodawca ukarał pracownika karą porządkową, musi być to bezprawne zachowanie.
prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/kary;porzadkowe;-;zolta;kartka;dla;pracownika,196,0,440004.html
123