Fibonacci 2048

Języki indosłowiańskie
Języki satem, języki indosłowiańskie (od słowa 'sto' w awestyjskim) – grupa języków indoeuropejskich, w których palatalizacja indoeuropejska zmieniła miękkie [k] w [s], niekiedy też w [ɕ] (sanskryt) lub [ʃ] (bałtyckie).
Należą do niej języki słowiańskie, języki bałtyckie, języki indoirańskie, język ormiański i język albański.
Ponieważ innowacja satemowa zaszła jeszcze przed ostatecznym rozdzieleniem się powyższych grup językowych, część językoznawców uważa, że stanowią one – w odróżnieniu od języków kentumowych – grupę genetyczną (nazywaną czasem indo-słowiańską).[potrzebne źródło]

Jest to fragment artykułu Języki indosłowiańskie z darmowej encyklopedii Wikipedia. Na Wikipedii dostępna jest lista autorów.
Na pl.wikipedia.org artykuł Języki indosłowiańskie był wyświetlany 4 razy w ciągu ostatnich 30 dni. (Stan z dnia: 04.02.2014)
Zdjęcia dotyczące Języki indosłowiańskie
Miniatura:
Oryginał:
Wyniki wyszukiwania na Google i Bing
1
>30
1
Języki słowiańskie – Wikipedia, wolna encyklopedia
Języki słowiańskie – grupa języków w obrębie podrodziny bałtosłowiańskiej rodziny języków indoeuropejskich. Pochodzą od języka prasłowiańskiego, który ...
pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyki_s%C5%82owia%C5%84skie
2
>30
2
Języki indoeuropejskie – Wikipedia, wolna encyklopedia
Języki indoeuropejskie – jedna z największych i najwcześniej odkrytych .... grupę języków proto-satemowych, "indo-słowiańskich"), czego dowodem ma być ...
pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyki_indoeuropejskie
3
>30
3
Geneza języków indoeuropejskich i początek Słowian - Tropie
6 Wrz 2013 ... Językowi temu nadano nazwę "pra-indo-europejski", a twórców i ... lub sto (j. słowiańskie) i stąd nazwa tej grupy języków: satemowa. 3.
www.tropie.tarnow.opoka.org.pl/polacy1.htm
4
>30
4
Genetyczne odkrycia 2010/2012 – Nowa Genealogia Słowian i ...
W tym czasie w jedności populacji/rodu R1a1a musiał się dokonać proces kształtowania się języka i etnosu, najpierw o wspólnym charakterze indo-słowiańskim ...
bialczynski.wordpress.com/slowianie-tradycje-kultura-dzieje/dzieje/slowianie-pochodza-znad-dunaju-i-wisly/genetyczne-odkrycia-2010-%E2%80%93-nowa-genealogia-slowian-i-innych-ludow-bialego-ladu-europy/
5
>30
5
Koń, koło i język a DNA Słowian i innych - Polish News Online
Proto-Indo-Europejski język był używany już 5,500 lat temu. Istnieje pogląd, że Bałto-Słowianie byli nad Bałtykiem od blisko 4,000 lat. Około 3,500 lat temu język ...
www.polishnews.com/index.php?option=com_content&view=article&catid=94:interesting-facts-about-poland-polish-tradition&id=1151:ko-koo-i-jzyk-a-dna-sowian-i-innych&Itemid=333
6
>30
6
samouczek języka nowosłowiańskego
Znajomość jednego języka słowiańskiego jest często wystarczająca, aby uzyskać choćby ... Indo-European language tree (from Nature 449, 665-667, Oct. 2007).
pl.neoslavonic.org/
7
>30
7
my polacy, my słowianie, my aryjczycy - Prawda2
Dowiódł on, że języki słowiańskie należą do języków powstałych ze ..... i mówili językiem należącym do rodziny języków Indo-Europejskich.
prawda2.info/viewtopic.php?t=6514
8
>30
8
Indo-Europejczycy, Slowianie, Rodziny jezykowe i pochodzenie ...
5 Gru 2010 ... Jezyki Indo-Europejskie to jezyki takie jak Celtyckie, Slowianskie, Germanskie itp , czy to oznacza ze wszystkie te ludy zamieszkiwaly kiedys ...
peb.pl/off-topic/932845-indo-europejczycy-slowianie-rodziny-jezykowe-i.html
9
>30
9
ARKAIM ( Arkajama – Święty Obwar Słowian w Górach Panów ...
30 Cze 2012... do współczesnej Słowiańszczyzny – starożytne pismo i język słowiano-indo- skołocki / Tadeusz Wolański ( 1785 – 1865 ) “ O słowiańskich ...
slowianin.wordpress.com/2012/06/30/arkaim/
10
>30
10
www.DobraDieta.pl :: Zobacz temat - Koń, koło i język a DNA ...
4 Gru 2009 ... Proto-Indo-Europejski język był używany już 5,500 lat temu. Istnieje pogląd, że Bałto-Słowianie byli nad Bałtykiem od blisko 4,000 lat.
www.dobradieta.pl/forum/viewtopic.php?t=16669
Wyniki wyszukiwania dla "Języki indosłowiańskie"
Google: ok. 1.800.000
Języki indosłowiańskie w nauce
historycy.org -> Biskupin
Niestety są, nazwa się je w literaturze naukowej językami satemowymi lub centralnymi, „Języki indosłowiańskie” to taka bardziej czytelna i ...
Kultura Cucuteni-Trypole – Wikipedia, wolna encyklopedia
... kopalnych z wykrytą haplogrupą Y-DNA R1a1 kulturę Cucuteni-Trypole stworzył lud indosłowiański. ... wyżynie wołyńskiej”, Sławomir Jastrzębowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1989. ... W innych językach.
Języki satem – Wikipedia, wolna encyklopedia
Języki satem, Języki indosłowiańskie (od słowa 'sto' w awestyjskim) – grupa języków indoeuropejskich, w których palatalizacja indoeuropejska zmieniła miękkie ...
Książki na temat Języki indosłowiańskie
Motywy Indyjskie W Literaturze Polskiej
Motywy Indyjskie W Literaturze Polskiej
Jan Tuczyński, 1981
Podobne ujęcie historii języka polskiego przedstawił w pracy konkursowej Uniwersytetowi Kijowskiemu, w okresie starań o ... baśni, której indosłowiańska mitologia i pierwotna puszcza z jej mieszkańcami są recepcją Herderowskiej wizji Indii.
Przegląd orientalistyczny
Przegląd orientalistyczny
1973
I z tą indosłowiańską historiozofią łączy się w zasadniczej mierze: poszukiwanie w gwarze góralskiej prawzoru języka polskiego, w chacie góralskiej prawzoru stylu narodowego i nobilitowanie Sabały do roli wieszcza czy barda, wreszcie ...
Słowianie w historiografii antycznej do połowy VI wieku
Słowianie w historiografii antycznej do połowy VI wieku
Lech A. Tyszkiewicz, 1990
26, gdzie zwrócił uwagę również na zgodności indosłowiańskie. Jeszcze silniejszą argumentacją poparł je L. Bednarczuk, Kontakty zewnętrzne języków słowiańskich w epoce przedhistorycznej [w:] Etnogeneza..., s. 49: „...zbieżności ...
Przegla̜d orientalistyczny
Przegla̜d orientalistyczny
1973
I z tą indosłowiańską historiozofią łączy się w zasadniczej mierze: poszukiwanie w gwarze góralskiej prawzoru języka polskiego, w chacie góralskiej prawzoru stylu narodowego i nobilitowanie Sabały do roli wieszcza czy barda, wreszcie ...
Rozwój zapytań na Google


Wpisy na blogach na temat
Języki indosłowiańskie
Indosłowianie cd | tehnohuman tehnohumanizm -blog Zee Jop -nikname Cyberius
Opublikowano 28 lipca 2012 Autor: cyberius.
art-jop.blog.onet.pl/2012/07/28/indoslowianie-cd/
Niebieskoocy istnieją zaledwie od 10000 lat - Wykop.pl
Zespół uczonych pod kierownictwem docenta Hansa Eiberga z kopenhaskiego Doobenchawns Universitet badał mutację, która zaszła w genotypie człowieka koło 6-10 tys. lat temu. Zmiana objawiła się u jednej osoby – prawdopodobnie wspólnego przodka wszystkich żyjących dziś błękitnookich ludzi.
www.wykop.pl/link/1444113/
Skąd pochodzą Kurdowie? – problem etnogenezy | Magazyn antropologiczno-społeczno-kulturowy "MASKA"
Skąd pochodzą Kurdowie? – problem etnogenezy Autor: Łukasz Byrski, 18. 02.
www.maska.org.pl/skad-pochodza-kurdowie-problem-etnogenezy/
Cytaty sukcesu, sukces, aforyzmy, sentencje i motywacja dla każdego
Cytaty sukcesu, sukces, aforyzmy, sentencje i motywacja dla każdego
www.plikersi.tk/?title=J%C4%99zyki_satem
1