Fibonacci 2048

Hipoteza de Broglie'a
Fale materii (fale de Broglie'a, przez autora nazwane początkowo falami fazy (l'onde de phase)) − alternatywny w stosunku do klasycznego (czyli korpuskularnego) sposób opisu obiektów materialnych. Według hipotezy de Broglie'a dualizmu korpuskularno-falowego każdy obiekt materialny może być opisywany na dwa sposoby: jako zbiór cząstek albo jako fala. Obserwuje się efekty potwierdzające falową naturę materii w postaci dyfrakcji cząstek elementarnych, a nawet całych jąder atomowych.
Wzór pozwalający wyznaczyć długość fali materii dla cząstki o określonym pędzie ma postać:
\lambda=\frac{h}{p}
gdzie:
λ − długość fali cząstki,
h − stała Plancka,
p − pęd cząstki.
Korpuskularno-falowa natura materii jest jednym z głównych aspektów mechaniki kwantowej: każdy obiekt materialny może przejawiać naturę falową, co oznacza, że może podlegać zjawiskom dyfrakcji i interferencji.
Stosunkowo łatwo jest zaobserwować efekty falowe w przypadku cząstek lekkich, np. elektronów (małe obiekty przejawiają właściwości falowe). Dyfrakcję i interferencję fal elektronów wykorzystuje się w elektronografii i dyfrakcji elektronów niskiej energii.
Dzięki temu, że długość fali materii dla elektronu jest bardzo mała w porównaniu z długością fali światła, elektrony doskonale nadają się do obserwacji małych obiektów. Zostało to wykorzystane m.in. do budowy mikroskopu elektronowego, który ma wielokrotnie wyższą rozdzielczość od mikroskopu optycznego.
Powyższe rozważania dotyczą ruchu swobodnego cząstek (którym odpowiadałyby fale płaskie). W realnych przypadkach cząstce należy przypisać pewną grupę fal materii, tzw. paczkę falową. Pełny i ścisły obraz falowego aspektu materii daje mechanika kwantowa nazywana czasem mechaniką falową, gdzie mówi się o falach prawdopodobieństwa zamiast o falach materii.
Obiekty makroskopowe też można traktować jak falę materii, ale długość takiej fali jest tak mała, że staje się niemierzalna. Mówi się, że obiekty makroskopowe nie ujawniają swoich własności falowych. Na przykład można obliczyć, że dla człowieka o masie 50 kg poruszającego się z prędkością 10 km/h długość fali materii równa jest
\lambda=4,77 \cdot 10^{-36}  \operatorname{m}
Wartość ta jest tak mała, że nie sposób wykryć falowych własności człowieka.

Jest to fragment artykułu Hipoteza de Broglie'a z darmowej encyklopedii Wikipedia. Na Wikipedii dostępna jest lista autorów.
Na pl.wikipedia.org artykuł Hipoteza de Broglie'a był wyświetlany 131 razy w ciągu ostatnich 30 dni. (Stan z dnia: 10.11.2013)
Zdjęcia dotyczące Hipoteza de Broglie'a
Miniatura:
Oryginał:
Wyniki wyszukiwania na Google i Bing
1
>30
1
Fale materii – Wikipedia, wolna encyklopedia
Według hipotezy de Broglie'a dualizmu korpuskularno-falowego każdy obiekt materialny może być opisywany na dwa sposoby: jako zbiór cząstek albo jako fala ...
pl.wikipedia.org/wiki/Fale_materii
2
>30
2
Fale de Broglie'a. - AGH
FALE DE BROGLIE'A. Broglie. De Broglie wysunął hipotezę, że dwoiste, korpuskularno-falowe zachowanie się jest cechą nie tylko promieniowania lecz również ...
home.agh.edu.pl/~konkurs/1999/4/dbroglie.htm
3
>30
3
Może mi ktoś wyjaśnić pojecie hipoteza de Broglie'a Pro... - Zadane.pl
2 Lut 2010 ... Fale materii, zwane też falami de Broglie'a jest to, alternatywny w stosunku do klasycznego (czyli korpuskularnego), sposób opisu obiektów ...
zadane.pl/zadanie/411386
4
>30
4
Fizyka - Technikum Komunikacyjne nr 25 - Hipoteza de Broglie'a
Hipoteza de Broglie'a 1. Według de Broglie'a nie tylko fotonom, lecz wszystkim cząstkom można przypisać jednocześnie naturę korpuskularną i falową. 2.
fizyka.tk.krakow.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=56&Itemid=23
5
>30
5
Fale de Broglie'a - Iwiedza ::: - Ty tu rządzisz! - Opracowania
Fale de Broglie'a (własności, omówienie doświadczeń). W 1923 r L. de Broglie wysunął hipotezę, że dwoiste, to jest korpuskularno – falowe zachowanie się jest ...
www.iwiedza.net/wiedza/090.html
6
>30
6
Falowa natura cząstek – Hipoteza de Broglie`a – fale materii
W 1924 roku Louis de Broglie wysunął hipotezę, zgodnie z którą dualizm korpuskularno-falowy nie jest cechą tylko i wyłącznie promieniowania (światła)
eszkola.pl/fizyka/falowa-natura-czastek-4580
7
>30
7
Podstawy mechaniki kwantowej
Hipoteza de Broglie'a. Cząstce materialnej o masie spoczynkowej różnej od zera można przypisać falę, której pa- rametry falowe: częstotliwość ν i długość fali λ ...
www.mif.pg.gda.pl/kfal/LM/ETI/IBM/Semestr%20II/X01-Podstawy%20mechaniki%20kwantowej%20(01-09).pdf
8
>30
8
1. Fale materii
W roku 1924 francuski fizyk Louis de Broglie wystąpił z sugestią istnienia fal materii. Opierając ... Hipoteza de Broglie'a została potwierdzona doświadczalnie.
www.if.pw.edu.pl/~wosinska/am2/w15/segment1/main.htm
>30
1
9
Eine - Salon24 | Niezależne Forum Publicystów
KUL W MACKACH LEWACKIEJ IDEOLOGII Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II od nowego roku akademickiego planuje cykl wykładów z ...
autodafe.salon24.pl/
>30
2
10
Równanie Schrödingera odwiedzone ponownie - Salon24 ...
Bodaj najważniejszym równaniem mechaniki kwantowej jest równanie Schrodingera. W dostosowanym do skali obiektów
arkadiusz.jadczyk.salon24.pl/516239,rownanie-schr-dingera-odwiedzone-ponownie
Wyniki wyszukiwania dla "Hipoteza de Broglie'a"
Google: ok. 2.410
bing: ok. 4
Hipoteza de Broglie'a w nauce
Louis de Broglie – Wikipedia, wolna encyklopedia
De Broglie rozwinął w późniejszym okresie swoją hipotezę, formułując ostatecznie hipotezę de Broglie'a. W 1929 otrzymał Nagrodę ... des rayons X et gamma (1928). W 1935 Uniwersytet Warszawski przyznał mu tytuł doctora honoris causa.
Szczepan Szczeniowski – Wikipedia, wolna encyklopedia
Jego doświadczenia mające na celu wykazanie falowej natury materii i potwierdzenie hipotezy de Broglie'a były przeprowadzone na Uniwersytecie ...
Poczet fizyków - Podstawy mechaniki kwantowej - Friko.pl
Studiował na uniwersytetach w Berlinie i w Monachium; w wieku dwudziestu jeden .... Według hipotezy de Broglie'a na poziomie elementarnym materia może ...
Wstęp do fizyki atomowej i kwantowej - Biografie
W roku 1916 Bohr został profesorem na Uniwersytecie w Kopenhadze, a w 1920 – kierownikiem nowo stworzonego Instytutu Fizyki ... De Broglie rozwinął w późniejszym okresie swoją hipotezę, formułując ostatecznie hipotezę de Broglie'a.
[PDF]Detekcja cz ˛astek
27 Lut 2008 ... Potwierdzenie hipotezy de Broglie'a. ⇐ A.F. ˙Zarnecki. Uniwersytet Otwarty U.W.. Ciemna strona Wszechswiata. 14 pazdziernika 2008 ⇒– p.10/ ...
Szczepan Szczeniowski - rss - rss.fejm.pl
... potwierdzenie [[Fale materii#Hipoteza de Broglie'a|hipotezy de Broglie'a]] były przeprowadzone na [[Uniwersytet Warszawski|Uniwersytecie Warszawskim]] w ...
Kwantowe podstawy budowy materii - Uniwersytet Jagielloński w ...
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt Logowania, Nie jesteś zalogowany | zaloguj się ... Natura falowa cząstek – Hipoteza de Broglie'a. Doświadczenie ...
Postulat de Broglie'a - Author Stream
20 Cze 2010 ... Hipoteza de Broglie'a głosiła, że dwoiste, to jest ... roku na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Paryskiego de Broglie zasugerował ...
Fizyka współczesna - Przedmioty - Uniwersytet Łódzki - USOSweb
Uniwersytet Łódzki - Centralny system logowania, Nie jesteś zalogowany | zaloguj się ... Fale materii. Hipoteza de Broglie'a. Mikroskop elektronowy. Elementy ...
Podstawy fizyki kwantowej i budowy materii z elementami ...
Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego | USOSownia ... materii - Hipoteza de Broglie'a, prędkość fazowa i prędkość grupowa fal de Broglie'a, paczka ...
Książki na temat Hipoteza de Broglie'a
Nowa encyklopedia powszechna PWN
Nowa encyklopedia powszechna PWN
Barbara Petrozoliń-Skowrońska, 1997
kwantową teorią pola M k powstała z tzw starszej teorii kwantów, podstawy m.k. stworzyli E Schrodmger (1926), posługujący się hipotezą de Broglie'a o falowej naturze mikrocząstek (— » fale de Broglie'a) oraz prawie jednocześnie — W ...
Podstawy teoretyczne metaloznawstwa
Podstawy teoretyczne metaloznawstwa
Jerzy Kaczyński, Stanisław Prowans, 1972
p mv gdzie m — masa czastki, v — predkoác czastki, h — stala Plancka. Hipoteza de Broglie'a jest rozszerzeniem na czastki materii dualizmu falowo- korpuskularnego, przyjçtego w nauce o áwietle. Z zasady równowaznosci energii i masy wg ...
Postępy fizyki
Postępy fizyki
1976
Najlepiej zacząć od hipotezy fal materii i związków de Broglie'a E = hv, p = j (i) traktowanych jako naturalne uogólnienie wzorów Einsteina dla fotonu. Następnie można wprowadzić wzór na płaską falę materii, w postaci zespolonej y> = Ae ...
Postępy higieny i medycyny doświadczalnej
Postępy higieny i medycyny doświadczalnej
1954
Zrozumienie zagadnienia ułatwi nam wspomniana na wstępie teoria de Broglie'a o strukturze falowej materii oraz zbudowana na podstawie hipotezy de Broglie'a i hamiltonowskiej analogii między optyką i mechaniką — mechanika falowa ...
Rozwój zapytań na Google


Wpisy na blogach na temat
Hipoteza de Broglie'a
Understanding the Universe: Zrozumieć fizykę kwantów
Fizyka kwantów – czy można ja zrozumieć? Richard Feynman powiedział: Mogę bezpiecznie stwierdzić, iż nikt nie rozumie mechaniki kwantowej. Nikt jej nie rozumie! Nie chce się w to wierzyć.
wingmakers-surfer.blogspot.com/2012/01/zrozumiec-fizyke-kwantow_06.html
Nauka Nie Dla Opornych We make slow-mind reality!: O istocie teorii kwantów - dla humanistów
Problemy 12/1992  Pierwsza część dwuartykułowego cyklu, napisanego przez Zdzisława Jarzębskiego dla problemów, opowiada o zadziwiajcym fakcie fizyki kwantowej, jednej z najbardziej podstawowych i najbardziej niezrozumiałych zasad tej dziedziny nauki - zasadzie nieoznaczoności Heisenberga. Warto przeczytać by zrozumieć.
naukaniedlaopornych.blogspot.com/2012/09/o-istocie-teorii-kwantow-dla-humanistow.html
statystyki stron i liczniki – www.trafiq.pl – statystyki odwiedzin i monitoring stron » Blog Archive » Dziesięć najpiękniejszych testów z fizyki
10 najpiękniejszych testów z fizyki (ang. The Prism and the Pendulum: The Ten Most Beautiful Experiments in Science) – pozycja bibliograficzna autorstwa historyka nauczki Roberta P.
www.trafiq.pl/dziesiec-najpiekniejszych-testow-z-fizyki.php
Psychokinetyczna lewitacja – obserwacje i wnioski – cz.III, ostatnia. | Centrum Rozwoju Heurystyki
Proces lewitacji różnego rodzaju przedmiotów jest dobrze znany fizyce, nie jest zatem niczym nadzwyczajnym. Jako klasyczny przykład może tu posłużyć
www.centrumrozwojuheurystyki.pl/?p=3065
Stworzenie świata - Biblia | Kontrowersje.net
kontrowersje.net/tresc/stworzenie_swiata_biblia
Szybciej niż światło. Einstein się mylił. - Salon24 | Niezależne Forum Publicystów
didier.salon24.pl/503657,szybciej-niz-swiatlo-einstein-sie-mylil
| medicusy
BUDOWA ATOMU Pojęciaatom, proton, neutron, elektron, jądro atomowe, liczba atomowa Z, liczba masowa A,atomowa jednostka masy, masa atomowa, powłoka elektronowa, dualizm korpuskularno--falowy de Broglie’a, zasada nieoznaczoności Heisenberga, funkcja falowa, orbital atomowy,spin elektronu, liczba kwantowa (n, l, m, ms), kontur orbitalu, powłoka, podpowłoka, konfiguracjaelektronowa (zapis powłokowy typu K L M…), konfiguracja elektronowa jako rozmieszczenieelektronów na orbitalach, elektrony sparowane i niesparowane, jonizacja atomu,energia jonizacji Zagadnienia 1. Rozwój poglądów na budowę atomu.
medicusy.blogspot.com/2012/09/budowa-atomu-pojecia-atom-proton.html
Bobolowisko: Jeszcze troche o mechanice kwantowej
W uprzednim wpisie pokazalem na prostym przykladzie, ze stany zwiazane czastki moga byc uzyskane w wyniku czysto klasycznych obliczen. Wszystko co jest konieczne to wybranie odpowiednich wartosci poczatkowych z calego dostepnego zbioru w przestrzeni fazowej (czyli kartezjanskiej przestrzeni, w ktorej na osiach wspolrzednych odlozone sa dopuszczalne wartosci dla polozen i pedow (badz predkosci) uogolnionych.
bobolowisko.blogspot.com/2013/06/jeszcze-troche-o-mechanice-kwantowej.html
Atomowy układ jednostek - Salon24 | Niezależne Forum Publicystów
arkadiusz.jadczyk.salon24.pl/511343,atomowy-uklad-jednostek
Wiktor Grebennikow - latający entomolog - Salon24 | Niezależne Forum Publicystów
arkadiusz.jadczyk.salon24.pl/518080,wiktor-grebennikow-latajacy-entomolog
123