Fibonacci 2048

Grunty rolne
Grunty rolne - pojęcie występujące w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych z 3 lutego 1995 roku. Obejmuje oprócz użytków rolnych także grunty:
- pod stawami rybnymi i innymi zbiornikami wodnymi, służącymi wyłącznie dla potrzeb rolnictwa,
- pod wchodzącymi w skład gospodarstw rolnych budynkami mieszkalnymi oraz innymi budynkami i urządzeniami służącymi wyłącznie produkcji rolniczej oraz przetwórstwu rolno-spożywczemu,
- pod budynkami i urządzeniami służącymi bezpośrednio do produkcji rolniczej uznanej za dział specjalny, stosownie do przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych,
- parków wiejskich oraz pod zadrzewieniami i zakrzewieniami śródpolnymi, w tym również pod pasami przeciwwietrznymi i urządzeniami przeciwerozyjnymi,
- pracowniczych ogrodów działkowych i ogrodów botanicznych,
- pod urządzeniami: melioracji wodnych, przeciwpowodziowych i przeciwpożarowych, zaopatrzenia rolnictwa w wodę, kanalizacji oraz utylizacji ścieków i odpadów dla potrzeb rolnictwa,
- zrekultywowane dla potrzeb rolnictwa,
- torfowisk i oczek wodnych,
- pod drogami dojazdowymi do gruntów rolnych.
Ochrona gruntów rolnych polega na:
- ograniczaniu przeznaczenia ich na cele nierolnicze lub nieleśne,
- zapobieganiu procesom degradacji i dewastacji gruntów rolnych oraz szkodom w produkcji rolniczej, powstającym wskutek działalności nierolniczej,
- rekultywacji i zagospodarowaniu gruntów na cele rolnicze,
- zachowaniu torfowisk i oczek wodnych jako naturalnych zbiorników wodnych.
dzierżawę gruntów rolnych regulują artykuły 693-709 k.c., ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa z 19 października 1991 roku i ustawa o gospodarce nieruchomościami z 21 sierpnia 1997 roku.

Jest to fragment artykułu Grunty rolne z darmowej encyklopedii Wikipedia. Na Wikipedii dostępna jest lista autorów.
Na pl.wikipedia.org artykuł Grunty rolne był wyświetlany 800 razy w ciągu ostatnich 30 dni. (Stan z dnia: 06.09.2013)
Zdjęcia dotyczące Grunty rolne
Miniatura:
Oryginał:
Wyniki wyszukiwania na Google i Bing
1
>30
1
Grunty rolne – Wikipedia, wolna encyklopedia
Grunty rolne - pojęcie występujące w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych z 3 lutego 1995 roku. Obejmuje oprócz użytków rolnych także grunty:.
pl.wikipedia.org/wiki/Grunty_rolne
2
>30
2
Użytki rolne – Wikipedia, wolna encyklopedia
Użytki rolne – wszystkie tereny w obrębie gospodarstwa rolnego lub danego regionu wykorzystywane do produkcji roślinnej, ogrodniczej lub zwierzęcej.
pl.wikipedia.org/wiki/U%C5%BCytki_rolne
3
>30
3
grunty rolne - sprzedaż obsługuje Bank Ziemi - grunty
Oferujemy Grunty rolne w okazyjnych cenach, Grunty rolne na przedmieściach dużych miast. Grunty rolne dla inwestorów gruntowych.
gruntyrolne.pl/
4
>30
4
Agencja Nieruchomości Rolnych: Strona główna
Typ działki: rolna. Data przetargu: 2013-09-17. W obowiązującym obecnie € žStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy ...
www.anr.gov.pl/
5
>30
5
grunty rolne - Nieruchomości - Gratka.pl
Działki i grunty Grunty rolne na sprzedaż. Dzialki-grunty z rynku wtórnego. Tylko aktualne oferty sprzedaży działek i gruntów rolnych w serwisie Dom.Gratka.pl.
dom.gratka.pl/dzialki/rolne/
6
>30
6
Działki i grunty grunty rolne na sprzedaż Poznań
Działki i grunty Grunty rolne na sprzedaż Poznań. Dzialki-grunty z rynku wtórnego . Aktualne oferty sprzedaży działek i gruntów rolnych miasto Poznań - Dom.
dom.gratka.pl/dzialki/rolne/poznan/
7
>30
7
Grunty rolne - ziemia rolna, działki rolne, inwestycje w ziemię
Kompleksowy serwis inwestycji w ziemię, Grunty rolne. Doradztwo w zakresie areałów rolnych. Optymalizacja przychodów pozyskiwanych z gruntów.
www.gruntyrolne.com/
8
>30
8
Nieruchomości: grunty rolne - komunikaty.pl
Przetargi, zamówienia publiczne, ogłoszenia syndyków, licytacje komornicze, przetargi na nieruchomości, Bezpłatna baza przetargów.
www.komunikaty.pl/komunikaty/i/kategoria-Nieruchomo%C5%9Bci/przedmiot-grunty+rolne/1
9
>30
9
grunty rolne - Autogielda.pl
Nieruchomości - Grunty rolne sprzedam. Dodaj bezpłatne ogłoszenie.
www.autogielda.pl/sprzedam_grunty_rolne.html
10
>30
10
Drożeją grunty rolne (MAPA) | Inwestycje alternatywne - struktury ...
31 Lip 2013 ... Średnia cena gruntów rolnych w II kwartale wyniosła 21 308 zł za 1 ha i była wyższa o 15,2 proc. wobec analogicznego kwartału w 2012 r., ...
www.pb.pl/3257282,15100,drozeja-grunty-rolne-mapa
Wyniki wyszukiwania dla "Grunty rolne"
Google: ok. 483.000
Grunty rolne w nauce
Katedra Prawa Rolnego Uniwersytetu Jagiellońskiego
1) Formy własnościowego dysponowania gruntami publicznymi a) Sprzedaż: Przedmiotem sprzedaży mogą zarówno nieruchomości rolne, leśne, jak i inne ...
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - Mgr Adam Majchrzak
A. Majchrzak, K. Smędzik, Państwowe Grunty rolne w Polsce w warunkach ... 2010 - Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP), ...
Przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze i nieleśne ...
Uniwersytet Mikołaja Kopernika - Centralny System Uwierzytelniania. Nie jesteś zalogowany ... Przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze i nieleśne.
Państwowe grunty rolne w Polsce w warunkach rynkowych - Zeszyty ...
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu · 2010 | nr 150 | 330-- 342. Tytuł artykułu. Państwowe Grunty rolne w Polsce w warunkach rynkowych.
[PDF]IWONA FORYŚ EWA PUTEK-SZELĄG Uniwersytet Szczeciński ...
Uniwersytet Szczeciński. METODY STATYSTYCZNE. W ANALIZIE TRANSAKCJI GRUNTAMI ROLNYMI. W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM.
Pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę gruntów rolnych wraz
Pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę gruntów rolnych wraz z zabudowaniami stanowiącymi własność Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie .
Prawo rolne - gospodarka nieruchomościami - IV rok - Uniwersytet ...
Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego. Nie jesteś ... Ochrona prawna gruntów rolnych, 13. Scalanie i wymiana gruntów, 14. Problematyka prawna ...
dr Monika Król - Wydział Prawa i Administracji - Uniwersytet Łódzki ...
II, Zadania i kompetencje, Difin, Warszawa 2011. • Przekwalifikowanie gruntu rolnego w leśny [ w:] Encyklopedia samorządu terytorialnego dla każdego, red.
Obecnie - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w ...
1085 ha gruntów o przeznaczeniu rolnym oraz ok. 110 ha gruntów o przeznaczeniu nierolnym. Biuletyn Informacji Publicznych · Zachodniopomorski Uniwersytet ...
[PDF]Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Działka gruntu zabudowana budynkiem inwentarskim o pow. użytkowej. 545m². 0,6161. SZ2S/00003939/1. Zagospodarowanie rolne energia elektryczna, woda.
Książki na temat Grunty rolne
Z zagadnień prawa rolnego, cywilnego i samorządu terytorialnego
Z zagadnień prawa rolnego, cywilnego i samorządu terytorialnego
Jerzy Bieluk Adam Doliwa Agnieszka Malarewicz-Jakubów Teresa Mróz, 2012
W praktyce prowadzi to do tego, że „gospodarstwa rolne” są bardzo często położone w dużych miastach, a nawet ich centrach. Jest to spowodowane tym, że ewidencja gruntów i budynków nie jest aktualizowana. W związku z tym, jeśli dany ...
Świat w liczbach 2008/2009
Świat w liczbach 2008/2009
Jan Kądziołka, Kazimierz Kocimowski, Edward Wołonciej
Grunty orne i sady oraz użytki rolne na 1 mieszkańca w ha Tab. 131. Użytki rolne (2005) 0,79 21,88 2,14 1,50 3,49 0,88 1,40 0,59 0,67 0,68 0,48 0,44 0,66 0,57 1, 48 0,42 0,76 Grunty orne i sady (2003) . . Użytki rolne (2005) 0,32 0,30 0,25 0,25  ...
Rozwój zapytań na Google


Wpisy na blogach na temat
Grunty rolne
Użytki rolne przedsiębiorcy - jaki podatek? - GOFIN.pl
Użytki rolne przedsiębiorcy - jaki podatek? - Inne podatki i opłaty - Podatki - Spółka w kwietniu 2013 r. zaprzestała wykonywania działalności gospodarczej na działce sklasyfikowanej w ewidencji gruntów i budynków... - Portal Podatkowo-Księgowy
www.gofin.pl/17,1,63,163909,uzytki-rolne-przedsiebiorcy-jaki-podatek.html
Zakończył się nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Zalesianie gruntów rolnych i zalesianie gruntów innych niż rolne"
www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/dzis-ostatni-dzien-biura-powiatowe-arimr-przyjmuja-wnioski-o-wsparcie-na-posadzenie-lasu-kopiuj.html
Dziennik finansowy
Platforma
24finanse.pl/2013/08/grunty-rolne-ceny-ponownie-w-gore-mimo-mniejszego-zainteresowania/
Grunty rolne coraz droższe - Projektoskop.pl
W pierwszym półroczu 2013 r. zainteresowanie gruntami rolnymi sprzedawanymi przez Agencję Nieruchomości Rolnych było niższe niż przed rokiem. Pomimo tego odnotowano
www.projektoskop.pl/a-0377-grunty-rolne-coraz-drozsze.html
e-agropodatki.eu – Sprzedaż gruntów rolnych a PIT
e-agropodatki.eu/sprzedaz-gruntow-rolnych-a-pit/
DZIAŁKA BUDOWLANA NA SPRZEDAŻ LĄDEK ZDRÓJ | działki na sprzedaż - działki budowlane - działki rekreacyjne - tereny - tereny inwestycyjne - grunty - grunty rolne
Działka budowlana na sprzedaż Lądek Zdrój. Trzy działki o łącznej powierzchni ponad 5ha, niedaleko Lądka Zdroju, teren płaski, dobrze nasłoneczniony, z dobrym dojazdem.
dzialki.pl/2013/08/dzialka-budowlana-na-sprzedaz-ladek-zdroj/
Podatek od nieruchomości w przypadku użytków rolnych - Podatki i opłaty - Finanse - Sektor publiczny - samorząd terytorialny, administracja publiczna, prawo administracyjne, finanse publiczne - INFOR.PL
Podatki i opłaty. Finanse. Sektor Publiczny to serwis dla administracji publicznej i samorządu terytorialnego. W serwisie prezentowane jest prawo administracyjne, finanse publiczne, dotacje UE, radni, postępowanie administracyjne, gospodarka komunalna.Użytki rolne podlegają podatkowi od nieruchomości tylko wtedy gdy są zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej. ...
samorzad.infor.pl/sektor/finanse/podatki_i_oplaty/artykuly/674104,podatek_od_nieruchomosci_w_przypadku_uzytkow_rolnych.html
Inwestycje w grunty rolne | e-warzywnictwo.pl
Inwestycje w Grunty rolne W wyniku niechęci do inwestycji giełdowych, wiążących się z wysokim ryzykiem, najpopularniejszą i najbezpieczniejszą formą lokowania kapitału stały się Grunty rolne. Na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat zanotowane znaczną tendencję wzrostową w cenach gruntów rolnych.
e-warzywnictwo.pl/index.php/inwestycje-w-grunty-rolne_8422.html
Co należy wziąć pod uwagę podczas inwestowania w działki rolne? | Działki rolne
Na naszej stronie bardzo często pojawiają się informacje przydatne dla osób, które chciałaby rozpocząć inwestowanie w działki rolne. Dziś także pragniemy przekazać garść istotnych informacji z tej dziedziny.
dzialkirolne.eu/index.php/inwestowanie-w-dzialki-rolne/
Sprzeda grunty rolne - www.azbazar.pl
Sprzedam 205 ha ziemi rolnej oraz wydzierżawię 600 ha w miejscowości Bęsia gm. Kolno w woj. warmińsko-mazurskim Wszelkie informacje pod nr. tel. 605214550
nieruchomo-ci.azbazar.pl/ogloszenia/71948-sprzeda-grunty-rolne/
123