Fibonacci 2048

Frakcja granulometryczna
Frakcja, frakcja granulometryczna – populacja ziaren (cząstek) o określonej wielkości (średnicy zastępczej) występująca w osadzie lub skale osadowej (gruncie).
W geologii podstawowej i geologii dynamicznej wyróżnia się najczęściej następujące frakcje:
- iłowa (pelitowa): ziarna o średnicy poniżej 0,01 mm
- mułowa (aleurytowa): 0,01–0,1 mm
- piaskowa (psamitowa): 0,1–2 mm
- żwirowa (psefitowa): 2–40 mm
- kamienista: 40–200 mm
- głazowa: fragmenty skalne o średnicy powyżej 200 mm
Niekiedy frakcje iłową i mułową określa się wspólnym mianem frakcji pelitowej.
W różnych działach geologii można znaleźć również nieco inne podziały frakcji. Np. w geologii inżynierskiej są one zbliżone do podziału frakcji w budownictwie.

Jest to fragment artykułu Frakcja granulometryczna z darmowej encyklopedii Wikipedia. Na Wikipedii dostępna jest lista autorów.
Na pl.wikipedia.org artykuł Frakcja granulometryczna był wyświetlany 2 razy w ciągu ostatnich 30 dni. (Stan z dnia: 20.12.2013)
Zdjęcia dotyczące Frakcja granulometryczna
Miniatura:
Oryginał:
Wyniki wyszukiwania na Google i Bing
9
1
1
Klasyfikacja uziarnienia gleb i utworów mineralnych
1 Polskie Towarzystwo Gleboznawcze Klasyfikacja uziarnienia gleb i utworów mineralnych 2008 1. Podział mineralnych utworów glebowych na frakcje granulometryczne
www.ptg.sggw.pl/images/Uziarnienie_PTG_2008.pdf.pdf
1
>30
2
Frakcja (geologia) – Wikipedia, wolna encyklopedia
Frakcja (geologia). Z Wikipedii, wolnej encyklopedii. Skocz do: nawigacji, wyszukiwania. Frakcja, Frakcja granulometryczna – populacja ziaren (cząstek) o ...
pl.wikipedia.org/wiki/Frakcja_(geologia)
2
>30
3
frakcja granulometryczna - Encyklopedia PWN - Wydawnictwo ...
Frakcja granulometryczna, geol. część składowa osadu obejmująca ziarna o określonej wielkości;. np. frakcja iłowa (do 0,01 mm), mułowa (lub pyłowa, 0,01– 0,1 ...
encyklopedia.pwn.pl/haslo.php?id=3902412
3
>30
4
Ćwiczenie nr 1: SKŁAD GRANULOMETRYCZNY GLEB
Frakcja granulometryczna – jest to umownie przyjęty zbiór ziaren glebowych mieszczących się w danym przedziale wielkości średnic, wyraŜonych w ...
www.geoinfo.amu.edu.pl/geoinf/m/GLEB/1%202%20Uzirnienie%20gleb.pdf
4
>30
5
Skład granulometryczny i jego oznaczania. - Sciaga.pl
Frakcja granulometryczna jest to umownie przyjęty zbiór ziaren glebowych( objętych wspólna nazwą), mieszczących się w określonym przedziale ...
www.sciaga.pl/tekst/54098-55-sklad_granulometryczny_i_jego_oznaczania
5
>30
6
Frakcja granulometryczna - eduteka.pl
19 Mar 2013 ... Zbiór cząstekglebowych o określonych średnicach, mieszczącychsię w przedziale liczb granicznych,które wyznaczają największą i ...
www.eduteka.pl/doc/frakcja-granulometryczna
6
>30
7
frakcja granulometryczna - Encyklopedia PWN - WP.PL
Frakcja granulometryczna, geol. część składowa osadu obejmująca ziarna o określonej wielkości; np. frakcja iłowa (do 0,01 mm), mułowa (lub pyłowa, 0,01–0 ,1 ...
encyklopedia.wp.pl/encid,1627434,name,frakcja-granulometryczna,haslo.html
7
>30
8
Klasyfikacja frakcji granulometrycznych utworów glebowych. Definicja.
Klasyfikacja frakcji granulometrycznych utworów glebowych - wskutek chemicznego i fizycznego wietrzenia skała macierzysta ulega fragmentacji i ...
slownik.ekologia.pl/116_Encyklopedia_lesna/4892_3_K_0_klasyfikacja_frakcji_granulometrycznych_utworow_glebowych.html
8
>30
9
Analiza laboratoryjna elementów środowiska przyrodniczego
2. SKŁAD GRANULOMETRYCZNY. 1. Podstawowe pojęcia. Frakcja granulometryczna - zbiór cząstek glebowych o określonych wymiarach grupowanych w.
www.zgf.uni.wroc.pl/dydaktyka/przedmioty/Metody_badan_wod_i_osadow/Analiza_laboratoryjna_elementow_srod_przyr.pdf
>30
2
10
Biuro Tłumaczeń Kumanek. Nie tłumacz się sam - zostaw to nam
The glossary below was created on the basis of practical translation experience and parallel texts. It contains over 1700 words and phrases associated with the field ...
www.kumanek.pl/index.php?page=glossary&lang=en
Wyniki wyszukiwania dla "Frakcja granulometryczna"
Google: ok. 6.280
Frakcja granulometryczna w nauce
[PDF]Analiza laboratoryjna elementów środowiska przyrodniczego
Uniwersytet Wrocławski .... Frakcja granulometryczna - zbiór cząstek glebowych o określonych wymiarach grupowanych w zbiory na podstawie średnicy. Procentowa zawartość poszczególnych frakcji granulometrycznych jest składem ...
Cezary Kabała strona domowa home page - Uniwersytet ...
W 1998 roku zerwano z tą tradycją opierając podział na ilości rzeczywistego iłu. W 2008 roku zarząd PTG zatwierdził podział frakcji i grup granulometrycznych ...
[PDF]Skrypt do ćwiczeń wersja 10 - Zakład Geografii Fizycznej ...
Uniwersytet Wrocławski .... Frakcja granulometryczna - zbiór cząstek glebowych o określonych wymiarach grupowanych w zbiory na podstawie średnicy. Procentowa zawartość poszczególnych frakcji granulometrycznych jest składem ...
[PDF]Ćwiczenie nr 1: SKŁAD GRANULOMETRYCZNY GLEB
Frakcja granulometryczna – jest to umownie przyjęty zbiór ziaren glebowych ... zawartości określonych frakcji granulometrycznych, np. piasek słabo gliniasty.
Książki na temat Frakcja granulometryczna
Rozprawy hydrotechniczne
Rozprawy hydrotechniczne
1979
W profilu rdzeniowym rozdzielono na podfrakcję minerałów ciężkich i lekkich wszystkie próby w zakresie siedmiu frakcji granulometrycznych osadu o średnicy ziarna między 0,43 mm a 0,12 mm. W zakresie tych właśnie średnic gromadzi się  ...
Biuletyn geologiczny
Biuletyn geologiczny
1982
W wyniku wykonania analiz, określających procentową zawartość frakcji agregatowych i frakcji granulometrycznych próbek gruntu, otrzymano dwa podziały tego samego gruntu na różne frakcje — frakcje agre- gatowe i granulometryczne.
Wielka encyklopedia PWN.: Śliz - Trastámara
Wielka encyklopedia PWN.: Śliz - Trastámara
Jan Wojnowski, 2005
Ski ad granulometryczny, czyli uziarnienie, oznacza pro- centowq zawartosc wystçpujacych w osadzie ziaren i ezastek zgaipowanych w tzw. frakejach granulometrycznych. Frakcja granulometryczna jest zbiorem wszystkich ziaren ( ezastek) o ...
Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny
Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny
Halina Zgółkowa, 2000
Piasek chrzęści, skrzypi pod nogami, a Piasek drobny 'Frakcja granulometryczna o średnicy ziaren mieszczących się w granicach 0.25-0,1 mm'. △ Piasek średni 'Frakcja granulometryczna o średnicy ziaren wynoszących od 0,5-0,25 mm'. a ...
Rozwój zapytań na Google


Wpisy na blogach na temat
Frakcja granulometryczna
Zakład Monitoringu Środowiska i Systemów GIS | Instytut Ekologii i Bioetyki UKSW
ieib.uksw.edu.pl/?p=749
Klasyfikacja i systematyka gleb Polski w 1989 r. | ZOOTECHNIKA
zootechnika.blog.pl/2013/08/22/klasyfikacja-i-systematyka-gleb-polski-w-1989-r/
Poszukiwania skarbu kończą się znalezieniem niezwykłej skamieliny - Racjonalista
Richard Knecht zgubił się na bagnach. Jego polowanie na skamielinę nie poszło zgodnie z planem. Jeden ze studentów Knechta znalazł nieopublikowaną pracę magisterską z 1929 r., która opisywała pobliski rejon, rzekomo bogaty..
www.racjonalista.pl/kk.php/s,1184
Kosmetyki dla bladolicych: Rimmel Stay Matte-puder transparentny
Niektóre produkty są specyficzne. Na początku działają rewelacyjnie, zostają naszymi ulubieńcami, potem stają się wielkim rozczarowaniem.
karminoweusta.blogspot.com/2011/12/rimmel-stay-matte-puder-transparentny.html
Inzynieria środowiska: Chemia wody wykłady i zagadnienia 6-10
]]> 6. Stany skupienia wody Woda występuje w przyrodzie w trzech stanach skupienia: stałym, ciekłym i gazo­wym, które stanowią oddzielne fazy.
inzynieriasrodowiskapwr.blogspot.com/2012/11/chemia-wody-wykady-i-zagadnienia-6-10.html
odpady-srodowisko-recykling: Przegląd metodyki badań odpadów
Przegląd metodyki badania odpadówTechnologie unieszkodliwiania odpadów miejskich, podobnie jak wszystkie technologie przemysłowe, wymagają dobrej znajomości właściwości surowców. Odpady miejskie są mieszaniną wielu materiałów o zróżnicowanych właściwościach, występujących w różnych proporcjach w zależności od wielu czynników i nie ma podstaw teoretycznych pozwalających określić właściwości odpadów dla konkretnego obszaru.
odpady-srodowisko-recykling.blogspot.com/2011/03/przeglad-metodyki-badan-odpadow.html
Rok 2013 nr 3 – Inżynieria i Aparatura Chemiczna – Inżynieria i Aparatura Chemiczna to dwumiesięcznik prezentujący obliczenia procesowe, projekty, konstrukcje, aparaturę i urządzenia, które stosuje się w przemysłach przetwórczych, jak przemysł chemiczny,
Inżynieria i Aparatura Chemiczna - Inżynieria i Aparatura Chemiczna to dwumiesięcznik prezentujący obliczenia procesowe, projekty, konstrukcje, aparaturę i urządzenia, które stosuje się w przemysłach przetwórczych, jak przemysł chemiczny, petrochemiczny, rolno – spożywczy oraz w energetyce, gospodarce komunalnej i w ochronie środowiska. Czasopismo Inżynieria i Aparatura Chemiczna publikuje artykuły, których tematyka obejmuje procesy i operacje jednostkowe inżynierii chemicznej, biotechnologie, nanotechnologie, inżynierię biomedyczną, recykling, bezpieczeństwo procesowe oraz obliczenia i projektowanie aparatów w aspekcie poprawy wydajności, lepszego wykorzystania surowców, oszczędności energii i ochrony środowiska
inzynieria-aparatura-chemiczna.pl/rok-2013-nr-3/
Minerały: Skały - podział i geneza - omówienie
Piroklastyki zbudowane są z: składników szklistych które nazywamy witroklastami pojedynczych kryształów o kształtach idiomorficznych nazywanych krystaloklastami fragmentów wcześniej skonsolidowanych skał wulkanicznych nazywanych litoklastami Fragmenty skał piroklastycznych o rozmiarach większych niż 64 mm nazywane są blokami wulkanicznymi w przypadku elementów kanciastych lub bombami wulkanicznymi jeśli ich kształty są już zaokrąglone. Najczęściej bloki powstają w podczas erupcji z już zestalonego materiału wulkanicznego, natomiast bomby wulkaniczne są produktem powstałym ze świeżej lawy której w czasie lotu zostaje nadany kształt charakteryzujący się zaokrągleniem.
geologiczny.blogspot.com/2010/01/skay-podzia-i-geneza-omowienie.html
Podstawy gleboznawstwa i ochrona gleb. Gleba i jej właściwości fizykochemiczne. - Moje prace: UJK i policealna szkoła rolnicza - bloog.pl
Gleba i jej właściwości fizykochemiczne....
biogeochemia-1986.bloog.pl/id,337458942,title,Podstawy-gleboznawstwa-i-ochrona-gleb-Gleba-i-jej-wlasciwosci-fizykochemiczne,index.html
Aglomeracja ciśnieniowa węgli energetycznych i węgla brunatnego. wnp.pl | Serwis Chemia
Wirtualny Nowy Przemysł - Serwis Chemia: najnowsze technologie, wiadomości, artykułu z zakresu przemysłu chemicznego. Węgiel zarówno kamienny, jak i brunatny jest w Polsce paliwem, na które jest duże zapotrzebowanie szczególnie w okresie zimowym, zarówno od strony odbiorców indywidualnych jak i przemysłu. Urobek - węgiel surowy, jedynie w ograniczonej ilości stanowi sortyment handlowy.
chemia.wnp.pl/aglomeracja-cisnieniowa-wegli-energetycznych-i-wegla-brunatnego,170978_1_0_0.html
123