Fibonacci 2048

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe
Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe (tzw. nowy egzamin zawodowy) - zewnętrzny egzamin państwowy przeprowadzany w Polsce od 2004 r. przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne, pod nadzorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, wśród absolwentów szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, techników, techników uzupełniających i szkół policealnych. Został wprowadzony w ramach reformy edukacji zapoczątkowanej w 1999 roku. Zastąpił wówczas dotychczasowy egzamin z nauki zawodu i egzamin z przygotowania zawodowego.
Egzamin zawodowy składa się z dwóch etapów: pisemnego (który składa się z dwóch części) oraz praktycznego. Etap pisemny przeprowadzany jest w szkole, którą ukończył zdający. Ma formę testu i składa się z dwóch części, podczas których zdający rozwiązuje:
- w części I - zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności właściwe dla kwalifikacji w danym zawodzie.
- w części II - zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności związane z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą
Etap praktyczny egzaminu przeprowadzany w ośrodku egzaminacyjnym polega na wykonaniu zadania egzaminacyjnego, sprawdzającego praktyczne umiejętności z zakresu kwalifikacji w danym zawodzie.
Podstawą zdania egzaminu jest otrzymanie:
1) z etapu pisemnego
a) z części pierwszej - co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania
b) z części drugiej - co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania
2) z etapu praktycznego - co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania
Absolwent, który zdał egzamin otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Na wniosek absolwenta, do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dołącza się Europass - Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe.

Jest to fragment artykułu Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe z darmowej encyklopedii Wikipedia. Na Wikipedii dostępna jest lista autorów.
Na pl.wikipedia.org artykuł Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe był wyświetlany 479 razy w ciągu ostatnich 30 dni. (Stan z dnia: 26.11.2013)
Zdjęcia dotyczące Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe
Miniatura:
Oryginał:
Wyniki wyszukiwania na Google i Bing
10
10
1
Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe
INFORMATORY I PRZYKŁADY ROZWIĄZAŃ. Informatory. Przykładowe rozwiązania zadań egzaminacyjnych z komentarzem. 2012 · 2011. ORGANIZACJA I ...
www.oke.lomza.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=580&Itemid=22
1
>30
2
Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe - CKE
Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe (dla absolwentów szkół zawodowych, którzy rozpoczęli naukę przed 1 września 2012) odbędzie się w dniach ...
www.cke.edu.pl/index.php/aktualnosci-left/78-egzamin-potwierdzajacy-kwalifikacje-zawodowe
2
>30
3
O egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe - CKE
o egzaminie. Ogólnie o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe zwany dalej egzaminem ...
www.cke.edu.pl/index.php/egzaminy-zawodowe-left/o-egzaminie
3
>30
4
Egzaminy zawodowe - CKE
EGZAMINY ZAWODOWE. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe i egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Przykładowe rozwiązania ...
www.cke.edu.pl/index.php/egzaminy-zawodowe-left
4
>30
5
PROCEDURY organizowania i przeprowadzania egzaminu ...
PROCEDURY organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe od 2013 roku. Ustalone i zatwierdzone przez Dyrektorów ...
www.oke.waw.pl/new/download/files/File/zawodowe/2013/procedury/PROCEDURY_od_2013.pdf
5
>30
6
Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe – Wikipedia, wolna ...
Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe (tzw. nowy egzamin zawodowy) - zewnętrzny egzamin państwowy przeprowadzany w Polsce od 2004 r. przez ...
pl.wikipedia.org/wiki/Egzamin_potwierdzaj%C4%85cy_kwalifikacje_zawodowe
6
>30
7
nowy egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe 2014
EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014.
www.egzaminzawodowy.info/egzamin-potwierdzajacy-kwalifikacje-zawodowe
7
>30
8
OKE Gdańsk - Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
Informacje ogólne dotyczące nowej formuły egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie wdrażanego od 2013 roku · Ogólnie o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie · Informacje i ... Egzamin zawodowy · Informacje i ...
www.oke.gda.pl/index.php/egzaminy/egzamin-zawodowy-od-2013
8
>30
9
MEN - KSZTAŁCENIE I KADRA - Kształcenie zawodowe - Egzaminy
Nowelizacja dotyczy egzaminatorów, oceniających egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Jest to związane ze zmianami w kształceniu zawodowym, ...
www.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=57&Itemid=82
9
>30
10
Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe 2013. Pracodawcy ...
3 dni temu ... Są już wyniki egzaminów zawodowych Na 233 absolwentów szkół średnich podległych białostockiemu staroście do egzaminów przystąpiło ...
www.poranny.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20130922/AGLOMERACJABIALOSTOCKA/130929968
Wyniki wyszukiwania dla "Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe"
Google: ok. 135.000
Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w nauce
Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe 2013. Wyniki ...
26 Sie 2013 ... Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe 2014. ... fabryki,w której znajduje się liceum Uniwersytetu Łódzkiego zostali upamiętnieni ...
Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe 2014. Terminy, daty ...
21 Sie 2013 ... Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe będą ... fabryki,w której znajduje się liceum Uniwersytetu Łódzkiego zostali upamiętnieni ...
Tag: uniwersytet gdański budowa katamaranu - NaTablicy
Budowa katamaranu dla Uniwersytetu Gdańskiego trwa, statek ma być ... Etap pisemny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe odbędzie się 14 ...
Tag: akademik uniwersytetu wrocławskiego - NaTablicy
Wzrosną opłaty za akademiki Uniwersytetu Wrocławskiego. ... Etap pisemny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe odbędzie się 14 stycznia 2014 ...
OKE w Krakowie - Strona główna
Wyniki sprawdzianu/egzaminu gimnazjalnego w kontekście kształcenia ... Miejsce spotkania: Uniwersytet Jagielloński, AUDITORIUM MAXIMUM UJ Kraków, ul. ... i informacji o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
Spotkanie szkoleniowe – wyniki sprawdzianu i egzaminów w 2013 r.
Spotkanie szkoleniowe – wyniki sprawdzianu i egzaminów ...
„Stara matura” i egzaminy wstępne | Rekrutacja
stara matura” należy przez to rozumieć egzamin określony w § 140 ust. ... przystępują do egzaminu wstępnego przeprowadzanego przez Uniwersytet ... egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz ...
Uniwersytet Ludowy w Radawnicy ma się czym pochwalić - Złotów ...
30 Sie 2013 ... Uniwersytet Ludowy w Radawnicy ma się czym pochwalić. ... w Poznaniu podała wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe ...
Europass - przepustka na europejskim rynku pracy - Wydział EZiT ...
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ... EUROPASS – jednolite ramy wspólnotowe dla przejrzystości kwalifikacji i kompetencji ... ponadgimnazjalnej szkoły zawodowej, który zda zewnętrzny Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe.
Książki na temat Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe
Zacznij od dziś: egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe
Zacznij od dziś: egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe
Elżbieta Goźlińska, 2007
egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe Elżbieta Goźlińska ... A przecież jest to egzamin znacznie trudniejszy i znacznie ważniejszy niż egzamin maturalny. Dlaczego trudniejszy – o tym będzie w dalszej części opracowania.
Egzamin zawodowy Kucharz malej gastronomii testy i zadania z ...
Egzamin zawodowy Kucharz malej gastronomii testy i zadania z ...
Kamilla Jachowicz, Elżbieta Zakrzewska (gastronomia), 2008
W serii Egzamin zawodowy Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne polecają następujące publikacje: • E. Goźlińska: Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe • G. Borowska, E. Chojnowska, M. Płatkowska: Egzamin zawodowy. Testy i ...
Rozwój zapytań na Google


Wpisy na blogach na temat
Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe
Wyniki egzaminu zawodowego 2013. Nowy egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe był zbyt trudny?
Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe 2013 odbywały się w kwietniu i czerwcu. Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała dane, z których wynika,
natablicy.pl/wyniki-egzaminu-zawodowego-2013-nowy-egzamin-potwierdzajacy-kwalifikacje-zawodowe-byl-zbyt-trudny,artykul.html?material_id=52394bbcb564da336593f47f
Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe i w zawodzie - stary i nowy egzamin - Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
oke.wroc.pl/article.php/20130830103346769
Komunikat w sprawie odbioru dyplomów, świadectw i informacji o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe - OKE w Krakowie
www.oke.krakow.pl/inf/article.php?story=20130823112021801
EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE – DEKLARACJE! | Sosnowiec / Centrum Nauki i Biznesu Żak – Ogólnopolska Sieć Szkół Policealnych
sosnowiec.zak.edu.pl/2013/08/18/egzamin-potwierdzajacy-kwalifikacje-zawodowe-deklaracje-2/
Wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe – 30.08.2013r. | Legionowo / Centrum Nauki i Biznesu Żak – Ogólnopolska Sieć Szkół Policealnych
legionowo.zak.edu.pl/2013/08/28/wyniki-egzaminow-potwierdzajacych-kwalifikacje-zawodowe-30-08-2013r/
Wyniki z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe | ZST Zbąszynek
zst.zbaszynek.pl/blog/2911/wyniki-z-egzaminu-potwierdzajacego-kwalifikacje-zawodowe/
Deklaracja przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe | Chełm / Centrum Nauki i Biznesu Żak – Ogólnopolska Sieć Szkół Policealnych
chelm.zak.edu.pl/2013/09/16/deklaracja-przystapienia-do-egzaminu-potwierdzajacego-kwalifikacje-zawodowe/
Terminy egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe (tzw. „nowy egzamin zawodowy”) | Szczecin / Centrum Nauki i Biznesu Żak – Ogólnopolska Sieć Szkół Policealnych
szczecin.zak.edu.pl/2013/09/18/terminy-egzaminow-potwierdzajacych-kwalifikacje-zawodowe-tzw-nowy-egzamin-zawodowy/
Wyniki egzaminu zawodowego i potwierdzającego kwalifikacje zawodowe | Biała Podlaska / Centrum Nauki i Biznesu Żak – Ogólnopolska Sieć Szkół Policealnych
biala-podlaska.zak.edu.pl/2013/08/29/wyniki-egzaminu-zawodowego-i-potwierdzajacego-kwalifikacje-zawodowe/
Informatory egzamin potwierdzające kwalifikacje zawodowe | Będzin / Centrum Nauki i Biznesu Żak – Ogólnopolska Sieć Szkół Policealnych
bedzin.zak.edu.pl/2013/09/17/informatory-egzamin-potwierdzajace-kwalifikacje-zawodowe/
123