Fibonacci 2048

Drugi Protokół Fakultatywny do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych
Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich (Osobistych) i Politycznych (często używany skrót MPPOiP) – traktat uchwalony w wyniku konferencji ONZ w Nowym Jorku, na mocy rezolucji Zgromadzenia Ogólnego nr 2200A (XXI) z 16 grudnia 1966 roku. Wszedł w życie 23 marca 1976 roku. Obok Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych zakłada podstawowe prawa i wolności człowieka oraz zobowiązania Państwa wobec obywateli. Posiada wiążący charakter prawny, w przeciwieństwie do Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka z 1948 roku. Dokument został otwarty do ratyfikacji przez państwa, które zobowiązywały się przestrzegać jego postanowień na własnym terytorium. Składa się z pięciu części. Czwarta część Paktu powoływała do życia Komitet Praw Człowieka, który stoi na straży przestrzegania postanowień Paktu. Szczegóły działalności Komitetu określał wydany tego samego roku Pierwszy Protokół Fakultatywny do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych. W piątej zawarto formalno-prawne postanowienia końcowe. W 1989 roku, w Nowym Jorku sporządzony został Drugi Protokół Fakultatywny do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, postulujący zniesienie kary śmierci.
Dotychczas (czerwiec 2011) Pakt ratyfikowało 167 państw, w tym Polska, która ratyfikowała go w roku 1977.

Jest to fragment artykułu Drugi Protokół Fakultatywny do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych z darmowej encyklopedii Wikipedia. Na Wikipedii dostępna jest lista autorów.
Na pl.wikipedia.org artykuł Drugi Protokół Fakultatywny do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych był wyświetlany 64 razy w ciągu ostatnich 30 dni. (Stan z dnia: 12.01.2014)
Zdjęcia dotyczące Drugi Protokół Fakultatywny do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych
Miniatura:
Oryginał:
Wyniki wyszukiwania na Google i Bing
8
1
1
Prawa człowieka - UNIC - Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie
Prawa człowieka. Opracowanie - UNIC Warsaw ... O prawach człowieka. Wprowadzenie; Historia praw człowieka; Prawa człowieka w ujęciu Karty NZ
www.unic.un.org.pl/prawa_czlowieka/
1
>30
2
Drugi Protokół Fakultatywny do Międzynarodowego Paktu Praw ...
Drugi Protokół Fakultatywny do Międzynarodowego Paktu Praw. Obywatelskich i Politycznych w Sprawie Zniesienia Kary Śmierci. Przyjęty przez Zgromadzenie ...
www.hfhrpol.waw.pl/pliki/Drugi_protokol_fakultatywny_do_MPPOiP.pdf
2
>30
3
Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych - Wikipedia
[edytuj | edytuj kod źródłowy]. Uchwalony 15 grudnia 1989 roku w Nowym Jorku. Zakazuje stosowania ...
pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C4%99dzynarodowy_Pakt_Praw_Obywatelskich_i_Politycznych
3
>30
4
Konwencje ONZ z zakresu praw człowieka
Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych. 16 grudnia ... Protokół Fakultatywny do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych.
www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/prawa_czlowieka/prawa_czlowieka_w_ujeciu_nz/konwencje_onz_1/
4
>30
5
Kara śmierci w Polsce: posłowie przyjęli bezwzględny zakaz - Wprost
26 Lip 2013 ... Drugi Protokół Fakultatywny do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych w sprawie zniesienia kary śmierci wprowadza ...
www.wprost.pl/ar/410308/Poslowie-zgodzili-sie-na-bezwzgledny-zakaz-kary-smierci-w-Polsce/
5
>30
6
Dokumenty | Helsińska Fundacja Praw Człowieka
Drugi Protokół Fakultatywny do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych w Sprawie Zniesienia Kary Śmierci. Drugi Protokół Fakultatywny ...
www.hfhr.pl/prawa-czlowieka/dokumenty/
6
>30
7
3. Drugi protokół fakultatywny
DRUGI PROTOKÓŁ FAKULTATYWNY DO MIĘDZYNARODOWEGO PAKTU PRAW OBYWATELSKICH I POLITYCZNYCH W SPRAWIE ZNIESIENIA KARY ...
libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/onz/1966-c.html
7
>30
8
Praw Obywatelskich i Politycznych
Spis treści. 1. Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych · 2. Protokół fakultatywny · 3. Drugi protokół fakultatywny ...
libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/onz/1966.html
9
>30
9
Międzynarodowego paktu praw obywatelskich i politycznych
Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych - jako traktat międzynarodowy wszedł w ... Drugi Protokół fakultatywny wszedł w życie 11 lipca 1991r.
konkurs.eduseek.interklasa.pl/phobos/konkursy/konkurs1/k1-35/WWW/miedzyn-polit,obywatel.htm
>30
2
10
wolfpunk / biblioteka praw zwierząt i ludzi
Sieciowa biblioteka alternatywna na temat praw zwierząt i ludzi. Deklaracje i konwencje stanowiące prawa Zwierząt i Człowieka oraz artykuły na temat ochrony ...
www.wolfpunk.most.org.pl/
Wyniki wyszukiwania dla "Drugi Protokół Fakultatywny do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych"
Google: ok. 1.520
bing: ok. 34
Drugi Protokół Fakultatywny do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych w nauce
Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych - Wikipedia
Ze względu na głębokie rozbieżności co do zawartości Paktu, dopiero w 1954 roku ... w Nowym Jorku razem z Międzynarodowym Paktem Praw Obywatelskich i Politycznych. ... 1 Zawartość Paktu; 2 Komitet Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych; 3 Protokół Fakultatywny ... Zdzisław Kędzia z Uniwersytetu im.
[PDF]System ochrony praw człowieka w Kanadzie
Uniwersytet Warszawski. Wydział ... w Kanadzie. Praca magisterska na kierunku politologia w specjalności nauki polityczne. (jednolite ...... 44 Por. Drugi Protokół Fakultatywny do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych w.
[PDF]Zobacz pakiet
Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych. 4. Protokół fakultatywny do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i politycznych. 5. Drugi Protokół Fakultatywny do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i · Politycznych w ..... Machowicz ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk ...
Prawo rodzinne. Prawa dziecka - Przedmioty - Uniwersytet Mikołaja ...
Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych (Nowy Jork, 16 XII 1966 r.) ... Protokół Fakultatywny do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i ...
Międzynarodowa ochrona praw człowieka - IBUK - już od 4,92zł ...
Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych (Nowy Jork, 16 grudnia 1966 r.) 53. 6.1. Protokół fakultatywny do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych .... Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego , 2008.
Polska definitywnie pożegna się z karą śmierci - Aktualności - Czytaj ...
22 Maj 2013 ... Chodzi o protokół nr 13 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz II Protokół Fakultatywny do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych. ... Tadeusz Jasudowicz, kierownik Katedry Praw Człowieka na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, członek ...
[PDF]Drugi Protokół Fakultatywny do Międzynarodowego Paktu Praw ...
Drugi Protokół Fakultatywny do Międzynarodowego Paktu Praw. Obywatelskich i Politycznych w Sprawie Zniesienia Kary Śmierci. Przyjęty przez Zgromadzenie ...
Książki na temat Drugi Protokół Fakultatywny do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych
Prawa człowieka w systemach prawnych Wspólnot i Unii ...
Prawa człowieka w systemach prawnych Wspólnot i Unii ...
Jarosław Sozański, 2005
turalnych oraz Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych. Istotna różnica między obu ... Dołączony Protokół fakultatywny (odrębnie ratyfikowany)28 dotyczył dopuszczenia skargi indywidualnej. Pakt polityczny ... Drugi protokół fakultatywny z 15.12.1989 r. dotyczył zniesienia kary śmierci. 29 Przy Pakcie ...
Krzysztof Skubiszewski - dyplomata i mąż stanu
Krzysztof Skubiszewski - dyplomata i mąż stanu
Roman Kuźniar, 2011
utworzenia stanowiska Wysokiego Komisarza ONZ dla Praw Człowieka. ... a mianowicie w dniu 7 listopada 1991 roku Polska ratyfikowała Protokół fakultatywny do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, ustanawiający ...
Konstytucja - ustrój polityczny - system organów ...
Konstytucja - ustrój polityczny - system organów ...
Stanisław Bożyk, Adam Jamróz, 2010
Na szczeblu krajowym postanowienia umowy międzynarodowej dotyczącej ochrony praw człowieka, będące ... Dziecka (KPD) oraz Protokół Fakultatywny do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych (Protokół MPPOiP).
Filozofia praw człowieka: Prawa człowieka w świetle ich ...
Filozofia praw człowieka: Prawa człowieka w świetle ich ...
Marek Piechowiak, 1999
3 Międzynarodowego paktu praw obywatelskich i politycznych stanowi: Każde z Państw-Stron niniejszego Paktu ... o której traktuje pierwszy Protokół fakultatywny do Międzynarodowego paktu praw obywatelskich i politycznych; nie znalazły ...
Prawa człowieka i systemy ich ochrony: teksty źródłowe : ...
Prawa człowieka i systemy ich ochrony: teksty źródłowe : ...
Sylwia Jarosz-Żukowska, 2002
... Praw Obywatelskich i Politycznych, Nowy Jork 1966 17 Protokół fakultatywny do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych 34 Drugi Protokół Fakultatywny do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych ...
Rozwój zapytań na Google


Wpisy na blogach na temat
Drugi Protokół Fakultatywny do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych
Rząd chce ratyfikować protokoły znoszące karę śmierci | Helsińska Fundacja Praw Człowieka
www.hfhr.pl/rzad-chce-ratyfikowac-protokoly-znoszace-kare-smierci/
Polska od dziś bez kary śmierci. Nawet na wojnie | Cudzoziemcy.PL
24 września 2013Bez kategoriiCudzoziemcy. PL.
www.cudzoziemcy.pl/?p=1465
Narodowy Trybunał Państwa Polskiego. Projekt. | BARDZO POLITYCZNIE Zbigniew Grabowski delator
Opublikowano 22 lipca 2013 Autor: ZG delator.
denuncjacje.blog.onet.pl/2013/07/22/narodowy-trybunal-panstwa-polskiego-projekt/
Dziennik III RP: Ostateczny koniec kary śmierci w Polsce
28 sierpnia 2013, 16:10 Foto: sxc. huW kwietniu br.
dziennik3rp.blogspot.com/2013/08/ostateczny-koniec-kary-smierci-w-polsce.html
Polska od dziś bez kary śmierci. Nawet na wojnie | Prawo - czyli co i jak
Posted by admin.
bbolegal.pl/polska-od-dzis-bez-kary-smierci-nawet-na-wojnie/
Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych • Organizacja na rzecz tolerancji i praw człowieka
Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych to dokument, który został stworzony na posiedzeniu Organizacji Narodów Zjednoczonych w grudniu 1
www.wybieramtolerancje.pl/miedzynarodowy-pakt-praw-obywatelskich-i-politycznych
Komorowski podpisał ustawy dot. kary śmierci - gosc.pl
Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o ratyfikacji przepisów znoszących karę śmierci we wszystkich okolicznościach. Polska jest jednym z ostatnich państw członkowskich Rady Europy, w których kara śmierci dozwolona jest podczas wojny.
gosc.pl/doc/1682866.Komorowski-podpisal-ustawy-dot-kary-smierci
Magdalena Jungnikiel: Protokół nr 13 – wina Tuska | Studio Opinii
2013-09-03. Częściowo bez wątpienia. Z ratyfikacją Protokołu nr 13 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, znoszącego karę śmierci w każdych okolicznościach, Polska czekała aż 11 lat. I stało się, 28 sierpnia 2013 r. Prezydent RP podpisał ustawę o ratyfikacji. Klauzula ratyfikacyjna brzmi doniośle: „Po zaznajomieniu się z powyższym Protokołem, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że: został on uznany za słuszny zarówno w całości, jak [...]
studioopinii.pl/magdalena-jungnikiel-protokol-nr-13-wina-tuska/
Definitywne pożegnanie z karą śmierci | Biznesfeed - Biznesowy przegląd prasy
Polska nadrobi wreszcie zaległości związane z ratyfikacją międzynarodowych protokołów w sprawie zakazu stosowania kary śmierci. Chodzi o protokół nr
www.biznesfeed.pl/2013/05/22/definitywne-pozegnanie-z-kara-smierci/
Ostateczny koniec kary śmierci w Polsce « db445967533
word39.tweetter.pl/?p=4348
123