Fibonacci 2048

Dokument tożsamości
Dokument tożsamości – dokument urzędowy stwierdzający tożsamość osoby.
Podstawowe dane zawarte w takim dokumencie to: nazwisko i imiona osoby, data urodzenia, płeć, numer identyfikacyjny (np. PESEL). Może również zawierać: nazwisko rodowe, imiona rodziców, miejsce urodzenia, adres zameldowania, wzrost, kolor oczu i inne.
W Polsce podstawowymi dokumentami tożsamości są paszport i dowód osobisty dla obywateli polskich oraz karta pobytu i dokument pobytu dla cudzoziemców posiadających zezwolenie na dłuższy od turystycznego pobyt na terytorium RP.
Szczególnym dokumentem tożsamości jest książeczka żeglarska, dokument marynarzy zatrudnionych na statkach handlowych, stwierdzający tożsamość, dokumentujący przebieg pracy oraz umożliwiający przekraczanie granicy morskiej i pobyt we wszystkich portach świata. Innym szczególnym dokumentem tożsamości jest książeczka wojskowa, dokument stwierdzający stosunek do powszechnego obowiązku obrony, stopień wojskowy, kategorię zdrowia, przebieg służby wojskowej etc. Wydawany jest on mężczyznom podczas poboru przez właściwą dla miejsca zamieszkania Wojskową Komendę Uzupełnień. Książeczki wojskowej nie wolno wywozić zagranicę.
Dokumenty tożsamości wydawane mogą być także zwierzętom gospodarskim albo hodowlanym.
W Polsce prawo jazdy nie jest dokumentem tożsamości.

Jest to fragment artykułu Dokument tożsamości z darmowej encyklopedii Wikipedia. Na Wikipedii dostępna jest lista autorów.
Na pl.wikipedia.org artykuł Dokument tożsamości był wyświetlany 969 razy w ciągu ostatnich 30 dni. (Stan z dnia: 08.01.2014)
Zdjęcia dotyczące Dokument tożsamości
Miniatura:
Oryginał:
Wyniki wyszukiwania na Google i Bing
9
2
1
Home - Zastrzeganie dokumentów tożsamości :: System Dokumenty ...
Zastrzeganie dokumentów tożsamości. Kradzież albo zgubienie dowodu osobistego, prawa jazdy, paszportu czy innego dokumentu tożsamości to bardzo poważny problem
www.dokumentyzastrzezone.pl/
1
>30
2
Dokument tożsamości – Wikipedia, wolna encyklopedia
Dokument tożsamości – dokument urzędowy stwierdzający tożsamość osoby. Podstawowe dane zawarte w takim dokumencie to: nazwisko i imiona osoby, data ...
pl.wikipedia.org/wiki/Dokument_to%C5%BCsamo%C5%9Bci
2
>30
3
Dokumenty potwierdzające tożsamość. RP - TOP ARH
Procedury kontroli dokumentów publicznych. W formie prostych do wykonania czynności podano sposób postępowania obowiązujący podczas kontroli ...
www.toparh.com.pl/index.php/katalogi-dokumenty-potwierdzajace-tozsamosc-rp.html
3
>30
4
§ dokument tożsamości – Forum Prawne
witam pisze z takim zapytaniem...zdarzylo sie raz ze mlodsza siostra chciala zabrac moja legitymacje studencka,oczywiscie sie nie zgodzilam.
forumprawne.org/prawo-karne/97715-dokument-tozsamosci.html
4
>30
5
Dokument Tożsamości Cudzoziemca | Centrum Personalizacji ...
Polski Dokument tożsamości cudzoziemca potwierdza tożsamość cudzoziemca podczas pobytu na terytorium RP i nie potwierdza jego obywatelstwa. Dokument ...
www.cpd.msw.gov.pl/dokumenty/polski_dokument_tozsamo%C5%9Bci_cudzoziemca
5
>30
6
PRADO - Publiczny rejestr on-line autentycznych dokumentów ...
Zawarte w tej bazie danych informacje dotyczące europejskich dokumentów tożsamości i dokumentów podróży nie są jeszcze kompletne; w dalszym ciągu ...
prado.consilium.europa.eu/pl/homeindex.html
6
>30
7
B - Dowód tożsamości - PRADO - Wyszukiwanie w rejestrze ...
Szukaj według państwa wydającego: POL - Polska • RZECZPOSPOLITA POLSKA •. B - Dowód tożsamości. POL - Polska • RZECZPOSPOLITA POLSKA •.
prado.consilium.europa.eu/pl/categories/pol/b/resultbycountrycategory.html
7
>30
8
Polski dokument tożsamości cudzoziemca - Łódzki Urząd ...
Podstawa prawna. Zgodnie z art. 74 ustawa o cudzoziemcach polski Dokument tożsamości cudzoziemca może być wydany na wniosek przedstawiciela ...
www.paszporty.lodzkie.eu/page/2548,polski-dokument-tozsamosci-cudzoziemca.html
8
>30
9
Nie pozwólmy kopiować naszych dokumentów tożsamości
4 Cze 2013 ... [To jest wersja skrócona - pełna wersja w załączniku]. Kopiowanie dokumentów tożsamości. Dokumentem tożsamości w Polsce jest:.
www.piit.org.pl/piit2/index.jsp?place=Lead15&news_cat_id=26&news_id=6425&layout=2&page=text
10
>30
10
Jakimi dokumentami tożsamości można się legitymo… - Prawo ...
Odpowiedź: Art. 85. § 1 prawa o notariacie stanowi, iż przy dokonywaniu czynności notarialnej notariusz jest obowiązany stwierdzić tożsamość osób biorących ...
www.poradaprawna.pl/porady/jakimi-dokumentami-tozsamosci-mozna-sie-legitymowac-u-notariusza-czy-ksiazeczka-wojskowa-moze-byc-uznana,518.html
Wyniki wyszukiwania dla "Dokument tożsamości"
Google: ok. 924.000
Dokument tożsamości w nauce
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie - Rekrutacja - Dokumenty
Uniwersytet Rolniczy im. ... DOKUMENTY – STUDIA I STOPNIA ... Kopia dowodu osobistego lub innego dokumenty potwierdzającego tożsamość kandydata na ...
Rekrutacja na Uniwersytet Zielonogórski | Wykaz dokumentów ...
26 Wrz 2013 ... Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów na studia stacjonarne ... dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości kandydata ...
Wymagane dokumenty - Biuro ds. Rekrutacji UW - Uniwersytet ...
Uniwersytet Warszawski - rekrutacja na studia. ... osobistego lub - w przypadku cudzoziemców - innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata, ...
Wymagane dokumenty: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
... osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (dowód osobisty lub inny dokument kandydat przedstawia do wglądu w ... dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej na konto Uniwersytetu,; oświadczenie o ...
Wymagane dokumenty | Uniwersytet Wrocławski
9 Maj 2012 ... c) kserokopii dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia do poświadczenia przez UWr na ...
dokumentów
c) kserokopii dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia poświadczonej przez Uniwersytet Wrocławski,
FAQ - Uniwersytet Opolski - serwis rekrutacyjny 2013/2014 ...
Kandydat taki powinien zgłosić się osobiście z dokumentem tożsamości w Centrum Informatycznym, pok. 204, ul. Oleska 48 (wejście od ul. Czaplaka) w godz.
Regulamin biblioteki - Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny ...
gdy złożą czytelnie wypełniony rewers na określone pozycje, a przy odbiorze pozostawią bibliotekarzowi kartę biblioteczną lub okażą Dokument tożsamości ze ...
Dokumenty - Uniwersytet Gdański
kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia, poświadczona przez szkołę średnią, organ samorządu ...
Książki na temat Dokument tożsamości
Polska w drodze do globalnego społeczeństwa informacyjnego: ...
Polska w drodze do globalnego społeczeństwa informacyjnego: ...
UNDP Polska, 2002
Nie można potwierdzić w nim tożsamości podpisującej się elektronicznie osoby. W banku aby dokonać operacji przy okienku i podpisać stosowny dokument — na przykład polecenie wypłaty - trzeba najpierw pokazać swój dowód tożsamości .
Sennik
Sennik
Wiesław Taranowicz
Dokument. tożsamości. strata - zamęt, koło Twojej osoby czekasz na - otrzymasz list nie możesz podróżować bez dokumentu - strach przed utratą związku z rodziną, korzeniami otrzymujesz nowy - odzyskasz pewność siebie znajdujesz ...
Wschód i Zachód w wymiarze globalnym. Doświadczenia z ...
Wschód i Zachód w wymiarze globalnym. Doświadczenia z ...
Marek Miłek, Grzegorz Wilk-Jakubowski, Rafał Brzoza
... koniecznych wymogów przewidzianych dla zgodnego z prawem wjazdu do państwa przyjmującego, (c) fałszywy dokument podróży lub tożsamości oznacza każdy dokument podróży lub Dokument tożsamości, który: (i) został sporządzony w ...
Powrot do Polski: Finansowe i prawne dylematy amerykańskich ...
Powrot do Polski: Finansowe i prawne dylematy amerykańskich ...
Elżbieta Baumgartner, 2009
Podpis składa się w obecności Konsula, który potwierdza tożsamość osoby na podstawie okazanego dokumentu tożsamości. Należy zatem pamiętać, aby taki dokument zabrać ze sobą udając się do Konsulatu. Dokumentem osobistym ...
Przygotowanie do działalności usługowej: wybrane rodzaje ...
Przygotowanie do działalności usługowej: wybrane rodzaje ...
2006
Paszport jest dokumentem urzędowym, uprawniającym do przekraczania granicy i pobytu za granicą oraz poświadczającym obywatelstwo polskie, a także tożsamość osoby w zakresie danych, jakie dokument ten zawiera. Każdy obywatel ...
Rozwój zapytań na Google


Wpisy na blogach na temat
Dokument tożsamości
Jak wyrobić DOWÓD OSOBISTY? [dowód dla dziecka, wniosek o dowód, potrzebne dokumenty] - Wieści - MM Moje Miasto
Chcesz wyrobić DOWÓD OSOBISTY? Sprawdź jakie dokumenty musisz przygotować, ile to potrwa i jakie musisz ponieść koszta.
www.mmsilesia.pl/459599/2013/9/27/jak-wyrobic-dowod-osobisty-dowod-dla-dziecka-wniosek-o-dowod-potrzebne-dokumenty?category=news
System DOKUMENTY ZASTRZEŻONE chroni naszą tożsamość i pieniądze - Aktualności - Policja.pl
System DOKUMENTY ZASTRZEŻONE chroni naszą tożsamość i pieniądze - Aktualności - Od roku trwa społeczna Kampania Informacyjna Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE. W tym czasie o ponad połowę udało się zwiększyć ilość zastrzeganych dokumentów tożsamości, które zostały zgubione lub skradzione. Zastrzeganych jest obecnie około 15.000 szt. miesięcznie – to tak, jakby np. wszyscy mieszkańcy średniej wielkości miasta nagle zgubili swoje dokumenty!
www.policja.pl/pol/aktualnosci/43884,dok.html
Prawo jazdy, Prawko Informacje: Czy prawo jazdy jest dokumentem tożsamości?
Czy prawo jazdy jest dokumentem tożsamości w Polsce? Wielu osobom może wydawać się to dziwne, ale prawo jazdy w Polsce nie jest uznawane za Dokument tożsamości. W przypadku gdy nie mamy ważnego dowodu osobistego za Dokument tożsamości może posłużyć Państwu np.
prawko-info.blogspot.com/2013/09/czy-prawo-jazdy-jest-dokumentem.html
Dowód tożsamości i PIN przy transakcjach kartowych | Blog Banku Zachodniego WBK S.A.
Dowód tożsamości i PIN przy transakcjach kartowychAdrian Malinowski 23. 02.
blog.bzwbk.pl/2011/02/dowod-tozsamosci-i-pin-przy-transakcjach-kartowych
Za granicą dziecko musi mieć swój dokument tożsamości - Porady - Przelom.pl - portal ziemi chrzanowskiej
Każda osoba przekraczająca granicę musi posiadać własny dokument podróży. Małopolski Urząd Wojewódzki przypomina, że dowodem tożsamości osoby niepełnoletniej podróżującej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest paszport. Nie dokonuje się wpisów danych dzieci do paszportów rodziców.
www.przelom.pl/porady/2889/Za-granica-dziecko-musi-miec-swoj-dokument-tozsamosci/
Ukradł 60 tożsamości, wyłudził ponad 500 tys. złotych z banków - Aktualności - Policja.pl
Ukradł 60 tożsamości, wyłudził ponad 500 tys. złotych z banków - Aktualności - Świętokrzyscy policjanci zatrzymali 41-letniego mężczyznę, w mieszkaniu którego zabezpieczono ponad 115 dowodów osobistych na 47 nazwisk osób z całej Polski i 13 zeskanowanych dokumentów przygotowanych do wydrukowania. Mężczyzna zmieniał tożsamość stosując kamuflaż swojego wizerunku i w ten sposób m.in. wyrabiał oryginalne dokumenty w urzędach na wcześniej skradzione dane. Wstępnie ustalono, że mężczyzna wyłudził ponad pół miliona złotych w różnych bankach na terenie kraju. W procederze pomagała mu 31-letnia kobieta. Grozi im kara do 12 lat pozbawienia wolności.
www.policja.pl/pol/aktualnosci/87219,dok.html
Bangladesz: Nowe dowody tożsamości dostarczane do domu | Centrum Studiów Polska-Azja
Osoby niedawno wpisane na listę wyborców będą miały dostarczane identyfikatory tożsamości bezpośrednio do miejsca zamieszkania. Cała akcja
www.polska-azja.pl/2013/09/27/nowe-dowody-tozsamosci-dostarczane-do-domu/
Dokumenty w podróży lotniczej | blog.katowice-airport.com
blog.katowice-airport.com/dokumenty-w-podrozy-lotniczej-2013-09/
Egzamin na prawo jazdy - jaki dokument tozsamosci ? PILNE !!! - Poradnik - Forum MyPolacy.de
Strona 1 z 2 - Egzamin na prawo jazdy - jaki dokument tozsamosci ? PILNE !!! - napisał w Poradnik: Witam , jestem przed egzaminem teoretycznym , dzis w szkole jazdy pani powiedziala mi ze musze miec paszport aby podejsc do egzaminu . Przy meldowaniu mnie na kurs jej maz zrobil kopie mojego dowodu osobistego(PL).Dzis po dwoch miesiacach dowiaduje sie ze musze miec paszport aby podejsc do egzaminu. Mieszkam od 4,5 roku w Niemczech , mam zameldowanie , prowadze firme i wszedzie legitymuje...
forum.mypolacy.de/topic/47203-egzamin-na-prawo-jazdy-jaki-dokument-tozsamosci-pilne/
123